تبلیغات
Fars Vatan - مقاله ای کامل درمورد جن

Fars Vatan

جن و انس را جز برای پرستش خود نیافریده ام) الذاریات۵۶)

وجود جنیان در کنار انسان ها معتقد است همانطور که خداوند سبحان در کتاب آسمانی خود قرآن کریم در این باره آیاتی نازل کرده است پس ایمان داشتن به جن امری واجب است و کسانی که به وجود جن شک کنند و آن را انکار کنند در حقیقت به آیات خداوند شک کرده اند.

EXrozblog.comEX

جن و انس را جز برای پرستش خود نیافریده ام (الذاریات ۵۶)

هر مسلمانی به وجود جنیان در کنار انسان ها معتقد است همانطور که خداوند سبحان در کتاب آسمانی خود قرآن کریم در این باره آیاتی نازل کرده است پس ایمان داشتن به جن امری واجب است و کسانی که به وجود جن شک کنند و آن را انکار کنند در حقیقت به آیات خداوند شک کرده اند.

مسئله ای که امروز در میان جوانان رواج یافته و اکثرا علاقه به آن دارند ارتباط با جنیان است که انشاالله در این باره هم مطالبی بیان خواهم کرد.

اما یک مشکل بزرگ که متاسفانه به دلیل رعایت نکردن برخی مسائل گریبان گیر خانواده ها شده جن زدگی است که با مساعدت از حق تعالی راه های رهایی از این معزل نیز در این مقاله قرار خواهد گرفت.

خلاصه ای از علوم متافیزیک

متافیزیک به تعبیر ابن‌سینا مجموعه‌ای از حکمت ماقبل‌الطبیعه و مابعد‌الطبیعه می‌باشد، همچنین ابعاد غیرفیزیکی و ماورائی انسان را نیز شامل می‌شود که با حواس پنج‌گانه قابل احساس نمی‌باشد ولی با حواس برتر می‌توان آن را ادراک کرد. امروزه در قرن جدید و در هزارة سوم، متافیزیک یکی از حکمتهای مورد توجه بسیاری از افراد در سراسر جهان است. در ایران نیز مشاهده می‌شود که افراد بخصوص جوانان به آن توجه دارند؛ استقبال فراوان از کتابهایی که در این زمینه منتشر می‌شود و یا سمینارهایی که در این مقوله برگزار می‌گردد مبین آن است. متــافیزیک پیرامون تله‌پاتی، سفرروح، سایکومتری، هاله‌شناسی، پیشگویی، کف‌شناسی، حسس‌ششم، هیپنوتیزم، انواع مراقبه، روح و روح‌شناسی، روح‌پزشکی، ارتباط با ارواح، مرگ، جن و جن‌شناسی، ارتباط با جن، نیروهای غیرفیزیکی(نیروهای روانی، فراروانی و روحی)، نقش ماده، انرژی، مکان و زمان در فیزیک و متافیزیک، مــــــی بــاشــد.

در قرآن کریم به کرات پیرامون جن، روح، مرگ، عالم ذر، عالم برزخ، معاد و امثال آن صحبت شده است، که همگی مقولات مربوط به متافیزیک است. اسلام ناب محمدی در هیچ جا متافیزیک و فراروانشناسی را انکار نکرده است. فقط در برخی موارد رفتن به سوی آن و یا استفاده از آن را نهی نموده است و آن هم به دلیل خطراتی است که برای فرد یا جامعه دارد:

- ۱تله‌پاتی: که عبارت است از ارتباط بین دو یا چند نفر بدون استفاده از حواس پنج‌گانه و با استفاده از نیروی فکر.

- ۲سفر روح: که عبارت است از خروج اختیاری روح از بدن و بازگشت اختیاری آن به بدن.

- ۳سایکومتری: که عبارت است از سنجش و استخراج خاطرات ثبت شده در اشیاء بی‌جان.

۴- هاله شناسی: که عبارت است از بررسی انرژیهای لطیف و ظریف اطراف بدن انسان که منشاء آن جسم، روان و روح بوده و با حواس پنج‌گانه قابل احساس و ادراک نمی‌باشد و همچنین چگونگی انتقال و تبادل این انرژیها بین افراد(ارسال و دریافت آن).

۵ـ هالة نورانی: که عبارت است از انرژیهای لطیف و ظریف اطراف بدن انسان که منشاء آن جسم، روان و روح بوده و با حواس پنج‌گانه و در حالت عادی قابل احساس و ادراک نمی‌باشد، همچنین ارتباط هالة نورانی با بهداشت و سلامت جسم و روان.

- ۶پیشگویی: که عبارت است از تلاش جهت کسب اطلاعات و اخبار در مورد آینده با استفاده از روشهای مختلف.

۷ـ کف شناسی: که عبارت است از بررسی و مطالعه خطوط کف دست و ارتباط آنها با خصوصیات جسمی، روانی و روحی فرد و ارتباط این خطوط با سلامت انسان و بعضاً ارتباط آن با برخی از وقایع آینده.

۸ـ حس ششم: که عبارت است از دریافت برخی اطلاعات و احساس برخی چیزها بدون استفاده از حواس پنج‌گانه.

۹ـ هیپنوتیزم: که عبارت است از قرار گرفتن فرد در وضعیت خاصی که ناخودآگاه او فعال شده و در حالت تمرکز ذهن قرار می‌گیرد

۱۰ـ خود هیپنوتیزم: که عبارت است از قرار گرفتن در حالت خاصی از تمرکز به منظور خود تلقینی برای تقویت محاسن و تضعیف معایب.

۱۱ـ مراقبه(مدی‌تیشن) : که عبارت است از توجه و تمرکز بدون تلاش بر یک موضوع خاص دیداری، شنیداری، گفتاری، فکری و قلبی به عنوان ابزاری برای درک و احساس جهان هستی و رهایی موقت و محدود از دنیای فیزیکی و مسائل و مشکلات آن و سوق دادن توجه و تمرکز به درون.

۱۲ـ مراقبة دیداری: که عبارت است از قرار گرفتن جسم در یک وضعیت بی‌حرکت و تمرکز بر یک منظره و یا تصویر و ثبت آن در ذهن و سپس بستن چشم و تجسم آن منظره و یا تصویر و تداوم این کار به منظور رها شدن از دنیای فیزیکی و فراموش کردن آن و درک و احساس تمام جهان هستی.

۱۳ـ مراقبة گفتاری: که عبارت است از قرار گرفتن جسم در یک وضعیت بی‌حرکت و تکرار یک کلمه و یا عبارت مقدس به زبان و یا به دل همراه با تمرکز برآن.

۱۴ـ مراقبة شنیداری: که عبارت است از قرار گرفتن جسم در یک وضعیت بی‌حرکت و تمرکز بر حس شنوایی و گوش دادن به یک صدا و یا صوت طبیعی و یا گوش دادن به یک نوار موسیقی

۱۵ـ مراقبة فکری: که عبارت است از قرار گرفتن جسم در یک وضعیت بی‌حرکت وتمرکز بر یک موضوع خاص فکری و اندیشیدن در مورد آن. این موضوع فکری می‌تواند مربوط به دنیا و یا عقبی باشد. مثلاً اندیشیدن در مورد علوم مختلف مرسوم در دانشگاهها و اندیشیدن در مورد علت خلقت، خودشناسی، مرگ، حساب و کتابِ آخرت و…

۱۶ـ مراقبة احساسی: که عبارت است از قرار گرفتن جسم در یک وضعیت بی‌حرکت و تمرکز بر قلب و ایجاد یک احساس خوب و مطلوب در آن و تداوم تمرکز برآن حس.

۱۷ـ روح و روح شناسی: که عبارت است از تحقیق و تفحص درمورد ماهیت روح، منشاء و مرجع آن، خصوصیات و ویژگی‌های آن، غایت و مقصد آن، تشابه و تفاوت‌های آن با جسم و روان.

۱۸ـ روح پزشکی: که عبارت است از شناسایی و درمان بیماری‌های روحی.

۱۹ـ ارتباط با ارواح: که شامل تلاش برای ایجاد ارتباط با ارواح زندگان و مردگان به صورت مستقیم و یا با واسطه ابزار و وسایل بوده و این ارواح می‌توانند متعلق به افراد معمولی یا افراد تکامل یافته و پاک باشند.

۲۰ـ جن شناسی: که عبارت است از تحقیق و مطالعه در مورد جن، خصوصیات و ویژگی‌های فردی و اجتماعی آن، تفاوت‌ها و شباهت‌های آن با انسان.

۲۱ـ ارتباط با جن: که عبارت است از تلاش جهت برقراری ارتباط با جن به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بااستفاده از ابزار و وسایل.

- ۲۲خودشناسی: خودشناسی غایت و نهایت شناخت‌هاست که به شناخت خداوند حکیم منتهی می‌شود. هر کس خود را بشناسد، خدای متعال را خواهد شناخت. خودشناسی برترین حکمت‌ها و سودمندترین شناخت‌هاست.

- ۲۳خداشناسی: شناخت خداوند عزوجل آغاز دین‌داری، از جمله بالاترین شناخت‌ها و عامل کامل شدن معرفت است. شناخت حضرت حق تعالی سبب دوستی با او و بی‌نیازی از خلق و دل کندن از دنیا می‌شود. کسی که خدا را بشناسد تنها نخواهد ماند(هو معکم این ما کنتم) هر چند به ظاهر از خلق دور ماند، چرا که خداشناسی مونس هر تنهایی و یار و یاور هر بی‌کسی است. خداشناسی نیروی هر ناتوانی، روشنایی هر تاریکی و شفای هر بیماری است…یا من اسمه دوا و ذکره شفا

‍‌جن واژه‌ای عربی و به معنی “موجود پنهان و نادیدنی” است یا نامرئی (ناپیدا).
در عرف فارسی «اَجِنّه» جمع جن شمرده می شود. در عربی جمع واژه جن، جِنان است و نوع آن جِنَّه.
در قرآن مجید جن موجودی توصیف شده که «از آتش آفریده» شده است.
جن دارای دو جنس نر و ماده و دارای علم و ادراک معرفی شده است. همچنین به آنان ویژگی‌های اخلاقی داده شده و مواردی از تماس آن‌ها با انسان را متصور شده‌است. به روایت قرآن جن «از پیش از آفرینش انسان» بر روی زمین می‌زیسته است. در کل جن بیست و دو مرتبه در قرآن تکرار شده و دارای سوره‌ای به همین نام است.

جن در فرهنگ اسلام
یکی از آفریده های خداوند موجودی است به نام جن. این موجود همانند انسان دارای تکلیف است و هدف از خلقت او، همانند انسان، عبادت و بندگی خداوند است. قرآن در سوره ذاریات آیه ۵۶ و سوره الرحمان آیه ۱۵ می‌فرماید:«جن موجودی است که از آتش آفریده شده است.» (و خلق الجان من مارج من نار)
جن اگرچه موجودی است که قدرت انجام کارهای استثنایی و فوق العاده را دارد ولی از نظر وجودی، ضعیف‌تر از انسان و تحت تسخیر اوست؛ چنان که می‌دانیم همین موجودات در حکومت حضرت سلیمان پیامبر خداوند در تحت سلطه او بودند. پیامبری که از جنس انسان‌ها برانگیخته شود پیامبر جنیان نیز هست.

۱- رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از مکه به سوى بازار عکاظ در طائف آمد و” زید بن حارثه” با او بود، به این منظور که مردم را به سوى اسلام دعوت کند، اما احدى به دعوت او پاسخ نگفت، ناچار به سوى مکه بازگشت تا به محلى رسید که آنجا را وادى جن مىنامیدند و در دل شب به تلاوت قرآن پرداخت. جمعى از طائفه جن از آنجا مىگذشتند، هنگامى که قرائت قرآن پیامبر (صلی الله علیه و آله) را شنیدند و گوش فرا دادند و به یکدیگر گفتند: ساکت باشید، هنگامى که تلاوت حضرت پایان یافت آنها ایمان آوردند و به عنوان مبلغانى به سوى قوم خود آمدند و آنان را به سوى اسلام دعوت کردند. گروهى از آنها ایمان آوردند و با هم به محضر پیامبر (صلی الله علیه و آله) رسیدند، و پیامبر (صلی الله علیه و آله) تعلیمات اسلام را به آنها یاد داد، اینجا بود که آیات فوق و آیات سوره جن نازل گردید. ۲- شان نزولى از ابن عباس نقل شده که با شان نزول سابق شباهت دارد، با این تفاوت که” پیامبر (صلی الله علیه و آله) مشغول نماز صبح بود، و در آن تلاوت قرآن مىکرد، گروهى از جن که در حال تحقیق و جستجو بودند، و قطع اخبار آسمان آنان را به وحشت افکنده بود، صداى تلاوت قرآن پیامبر (صلی الله علیه و آله) را شنیدند و گفتند: علت قطع اخبار آسمان از ما همین است، اینجا بود که سوى قوم خود بازگشتند و آنها را به اسلام دعوت کردند. ۳- بعد از وفات ابوطالب کار بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) سخت شد و به سوى طائف رفت تا شاید یارانى پیدا کند. اشراف طائف شدیدا او را تکذیب کردند و آن قدر از پشت سر به پیامبر سنگ زدند که خون از پاهاى مبارکش جارى شد. آن حضرت خسته و ناراحت به کنار باغى آمد و در سایه درخت نخلى نشست، در حالى که خون از پاهاى مبارکش مىریخت. باغ متعلق به” عتبة بن ربیعه” و” شیبة بن ربیعة” دو نفر از ثروتمندان قریش بود، پیامبر از مشاهده آنها ناراحت شد، چون دشمنى آنها را از قبل مىدانست. آن دو غلامشان” عداس” را که مردى مسیحى بود با طبقى از انگور خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرستادند. پیغمبر به” عداس” فرمود: از کجایى؟ گفت: از نینوا! فرمود: از شهر بنده صالح خدا” یونس”؟” عداس” گفت: شما از کجا یونس را مىشناسید؟ فرمود: من رسول خدایم، خداوند به من خبر داده است. “عداس” به حقانیت پیامبر (صلی الله علیه و آله) پى برد، براى خدا سجده کرد و پاى پیامبر (صلی الله علیه و آله) را بوسه داد. هنگامى که برگشت “عتبه” و “شیبه” او را سرزنش کردند که چرا این کار را کردى؟! گفت: این مرد صالحى است که مرا از اسرار ناشناخته مردم این سامان در مورد پیامبرمان “یونس” خبر داد، آنها خندیدند و گفتند: مبادا تو را از آئین نصرانیت فریب دهد که او مرد فریبکارى است! پیامبر (صلی الله علیه و آله) به سوى مکه بازگشت (در حالى که محصول این سفر تنها یک مرد مؤمن بود) تا به نزدیکى نخلى در دل شب رسید و مشغول نماز شد. گروهى از جن از اهل “نصیبین” یا “یمن” از آنجا مىگذشتند، صداى تلاوت قرآن او را در نماز صبح شنیدند و گوش فرا دادند و ایمان آوردند.

امام مسلم از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت میکند که فرمود:شبی همراه رسول الله صلی الله و علیه و سلم بودیم ناگهان و را نیافتیم پس گفتیم که ربوده شده یا ترور شده است پس به بدترین حالت شب گذراندیم هنگامی که صبح کردیم دیدیم که او از طرف حراء می آید پس عرض کردیم یا رسول الله! شما را نیافتیم پس جستجوی شما را کردیم و نیافتیم سپس به بدترین حالت شب گذراندیم !

آنگاه رسول الله فرمود: “فرستاده جن نزد من آمد پس به همراه او رفتم و بر آنان قرآن خواندم ” عبدالله می گوید : سپس همراه ما براه افتاد و اثر آنان و اثر آتش آنها به ما نشان داد و در باره تو شه از رسول الله پرسیده بودند پس به آنان فرموده بوده : هر استخوانی که نام خدا بر آن برده شده برای شماست وقتی که بدستان می رسدگوشت بسیار خواهد داشت و هر پشکلی علوفه حیواناتتان خواهد بود” سپس رسول الله فرمود: ” پس با این دو استنجاء نکنید زیرا که غذای برادرانتان (جن) می باشد

۲-از ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت است که گفت رسول الله به من فرمود : همانا می بینم که تو گوسفند و صحرانشینی رادوست داری پس هر گاه در بین گوسفندانت و در بادیه ات بودی آنگاه برای نماز اذان دادی پس صدایت را بلند کن زیرا که صدای موذن را جن و انس و چیزی دیگری نمی شنود مگر اینکه در روز قیامت برای او گواهی می دهد.

در این که جنیان از آتش ساخته شده اند شکی نیست

خداوند می فرماید: {و الجان خلقنه من قبل من نار السموم}

(سوره حجر آیه۲۷)

“وجن را پیش از آن از آتش گرم و سوزان خلق کردیم”

و ابلیس هنگامی که به سجده کردن برای آدم امر شد

چنین گفت:{قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین}

(سوره اعراف آیه ۱۲)

یعنی:”من از او (آدم) بهترم مرا از آتش آفریده ای و او را از خاک آفریده ای” و عایشه ام المومنین رضی الله عنهما می گوید : رسول الله فرمودند :

“فرشتگان از نور آفریده شده اند و جن ازآتش آفریده شده و آدم از آنچه که برای شما توصیف شده آفریده شده است “

اما اینکه اکنون نیز آنها از آتش هستند و اگر هستند چگونه با آتش عذاب داده میشوند به روایات رجوع میکنیم:

حضرت عایشه رضی الله عنها می فرماید : رسول الله صل الله در حالی که نماز می خواندند شیطانی نزدش آمد ، آنگاه رسول الله صل الله علیه وسلم او را محکم گرفت و گلویش را فشار داد. و رسول الله صل الله علیه وسلم فرمود: آنقدر گلویش را فشار دادم ، تا اینکه سردی زبانش بر دستم احساس نمودم…{ این حدیث صحیح است ، وامام نسائی در سنن کبری ( ۱۱۴۳۹) روایت کرده است.

از این حدیث چنین نتیجه می گیریم که جن اکنون آتش نیست ، زیرا اگر آتش می بود رسول الله صل الله علیه وسلم سردی زبان شیطان را بر دست خود احساس نمی کرد .

و در حدیث دیگری آمده که رسول الله صل الله علیه وسلم فرمودند :

دشمن خدا ، ابلیس ، شعله ای از آتش جهت قرار دادن آن در چهره ام آورده… امام مسلم روایت کرده است

شمارۀ ( ۵۴۹)

از این حدیث چنین می فهمیم که اگر شیطان بر کیفیتی که آفریده شده یعنی (آتش ) باقی می بود احتیاجی برای آوردن شعله ای از آتش نداشت.

و همچنین رسول الله صل الله علیه وسلم فرموده است: شیطان مانند خون در رگ انسان حرکت می کند… این حدیث را امام بخاری ( ۳۲۸۱) وامام مسلم ( ۲۱۷۴) روایت کرده اند.

و از آیات کلام الله میفهمیم که جن هم مانند انسان مکلف به عبادت و بندگی است

سوره ذاریات آیه ۵۶

و ما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون

و مانند انسان اگر بنده ی صالح و نیکوکار باشد بهشتی و اگر

بدکار و ظالم باشد جهنمی خواهد بود…

انواع جن

شاید برای شما خواهر و برادر مسلمان این یک سوال باشد که جنیان چند قسم هستند؟

در حدیث آمده است که رسول الله صل الله علیه وسلم فرموده است:

جنیان سه نوع هستند، یک نوعی از آنها پر دارند و در هوا پرواز می کنند ، و نوعی دیگر مارها و عقربها هستند و نوع سوم آنها سکونت می کنند و کوچ نمی نمایند…

امام طبرانی در معجم الکبیر ( ۲۱۴/۲۲) وابن حبان در صحیح ( ۶۱۵۶) وحاکم در مستدرک ( ۲/۴۵۶) روایت کرده اند.

جای سکونت جن

جن بیشتر جاهای خلوت و صحرا ، و مکانهای که در آن کسی زندگی نمی کند ، می پسندد ، و بدین خاطر بود که رسول الله صل الله علیه وسلم برای دعوت دادن آنان بسوی الله و خواندن قرآن برایشان به صحرا می رفتند، چنانکه در احادیث آمده است.

و برخی دیگر از جنها در جاهای کثیف و زباله سکونت می کنند ، و این بخاطر این است که آنها باقی ماندۀ غذای انسانها را می خورند چنانکه در حدیث ذکر شده است.

و برخی دیگر آنها همراه انسانها در منزل سکونت می کنند .

همچنین در حمامها و توالت نیز زندگی می کنند در این جاها بیشتر جنهای کافر زندگی می کنند زیرا که آنها جاهای نجس و کثیف را بیشتر دوست دارند و از بوی خوب بخصوص بوی مشک بدشان می آید.

وهمچنین در شکافها وسوراخها نیز زندگی می کند در حدیث آمده که : ((رسول الله صل الله علیه وسلم از ادرار کردن در سوراخ نهی نموده است)).{ ابوداود بشمارۀ(۲۹)ونسائی بشمارۀ (۳۴) واحمد(۵/۸۲)وحاکم(۱/۱۸۶) روایت کرده اند}. از قتاده یکی از رواویان این حدیث پرسیده شد برای چه ادرار در سوراخ کراهت دارد ؟ گفت: گفته می شود که محل سکونت جن می باشد . وجن در محل خوابیدن شتر نیز زندگی می کنند چنانکه در حدیث آمده است. به صحیح مسلم ( ۳۶۰) وسنن ابوداود(۱۸۴) رجوع شود.

غذای جنیان

جن نیز مانند انسان میخورد و مینوشد.

در احادیث آمده است که رسول الله (ص) گفتند: استخوان و سرگین غذای جنیان است.

امام بخاری ( ۳۸۶۰)

در حدیثی دیگر رسول الله (ص) فرمودند:

هرگاه یکی از شما خواست غذا بخورد پس با دست راست بخورد ، و هرگاه خواست آب بنوشد پس با دست راست بنوشد ، زیرا که شیطان با دست چپ غذا می خورد و با دست چپ آب می نوشد…

امام مسلم(۲۰۲۰)

تغییر شکل جن

خداوند سبحان این قدرت را به جن داده تا خود را به صورتهای مختلف و گوناگون در آورد و در احادیث بسیار این حقیقت ثابت شده که آنها بیشتر به صورت سگ سیاه ، گربه سیاه ، و مار و عقرب برای انسان ظاهر می گردند.

و همچنین جن به شکل و صورت انسانها نیز ظاهر می گردد چنانکه در روز بدر شیطان به صورت سراقه بن مالک برای مشرکین ظاهر شد و گفت : امروز کسی بر شما غلبه نمی کند و من حامی و پشتیبان شما هستم. سیره ابن هشام(۱/۵۳۶) تفسیر ابن کثیر ( ۴/۹۳)

همچنین جن خود را به شتر،گاو ، گوسفند، اسب و قاطر و الاغ ، و پرندگان نیز در می آورد…

پس اگر جن در صورت و شکلهای که گفتیم آشکار شود می توانیم آنها را مشاهده کنیم و در صورت و شکل اصلی که خداوند آنها را آفریده است دیدن آنها ممکن نیست چنانکه در قرآن کریم آمده است:

(إنَّهُ یَرَیکُم هُوَوَقَبِیلُهُ مِن حَیث لَاتَرَونَهُم) سورۀ اعراف آیه ۲۷

شیطان وهمدستانش شما را می بینند از جایی که شما آنها را نمی بینید.

پناه بردن به جن = شرک به خدا

جنیان قدرت هایی دارند که انسان های عادی از آنها بهره مند نیستند اما این دلیل بر برتر بودن جنیان نسبت به انسان ها نیست…خداوند سبحان به انسان لقب خلیفه الله داده و پناه بردن به جنیان و تفکر اینکه جن نسبت به انسان برتر و بالاتر است شرک محسوب میشود.

رسول الله (ص) فرمودند:

هرگاه یکی از شما در جای منزل گرفت ، آنگاه (( أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق )) پناه می برم به کلمه های کامل پروردگار از شر آنچه که آفریده است. بگوید ، تا زمانیکه درآن منزل هست و کوچ نکرده چیزی به وی آسیب نمی رساند.امام مسلم ( ۲۷۰۸)

قربانی کردن برای جن = حرام

همچنین قربانی کردن برای جن حرام است و این هم نوعی شرک به خدا محسوب میشود.

زیرا جن خالق انسان نیست و اگر چیزی برای غیر از خداوند که خالق انسان هاست قربانی شود حرام است.

متاسفانه امروزه اکثر کسانی که دچار جن زدگی شده اند به دستور دعا نویس برای جن گوسفند یا … قربانی میکنند تا

از شر جن رهایی پیدا کنند اما در حقیقت نوعی شرک انجام داده اند.

رسول الله (ص) در این مورد فرمود:

خداوند لعنت کند کسی که برای غیر از خدا ذبح می کند. امام مسلم ( ۱۹۷۸)

همچنین کمک و مدد خواستن از جنیان حرام است .

کمک خواستن از غیر خدا شرک به الله (جل) است.

اذیت و آزار جنیان

بادلائل مختلف نقلی و عقلی ثابت شده که جن به انسان آزار و اذیت می رساند . و این آزار و اذیت یا بدین خاطر است که انسان به آنها آزار رسانده مثلا بر سرشان آب گرم ریخته یا بر آنان ادرار کرده، و یا اینکه در منزلشان منزل نموده ، پس از وی انتقام می گیرند و به آزار و اذیت می رسانند.

و یا بدون هیچ گونه علت و سببی می خواهند به وی آزار برسانند و این فقط یک نوع ظلم وستم است همچنانکه انسانها هنگامی که سرشتشان دگرگون می شود و ایمانشان ضعیف می گردد، برخی نسبت به برخی دیگر ستم روا می دارند.

خداوند می فرماید الَّذِینَ یَأکُلُونَ الربوا لایقومون إلا کما الذی یتخبطه الشیطن من المس) سورۀ بقره آیه ۲۷۵

کسانی که ربا می خورند ( در روز قیامت ) بر نمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده…

امام قرطبی می گویند:

این آیه دلیل است بر باطل بودن گفتار کسانی که صرع توسط جن را انکار کرده اند ، وگفته اند شیطان در بدن انسان راه ندارد . تفسیر قرطبی( ۳/۳۵۵)

و اما چند حدیث و روایت از جن زدگی در زمان رسول الله (ص)

عطاء بن أبی رباح می گویند : عبدالله بن عباس به من گفت : آیا می خواهی زن بهشتی به تو نشان دهم؟

گفتم : بله ، گفت : این زن سیاه ، نزد رسول الله صل الله علیه وسلم آمده و عرض کرد یا رسول الله صل الله علیه وسلم من مبتلا به صرع هستم .و در وقت صرع بدنم نمایان می شود ، پس برایم دعاء بفرما .

رسول الله صل الله علیه وسلم فرمود: ( اگر خواستی صبر کن ، و پاداش بهشت خواهد بود و اگر خواستی برایت از خداوند دعاء طلب می کنم تا تو را شفا بدهد) پس وی گفت : صبر می کنم ، پس گفت : ای رسول الله صل الله علیه وسلم بدنم لخت و نمایان می شود پس از خداوند بخواه تا اینکه نمایان و لخت نشوم ، آنگاه رسول الله صل الله علیه وسلم برایش دعا کرد. بخاری ( ۵۶۵۲) مسلم( ۲۵۷۶)

امام بن حجر در فتح الباری می گوید : در روایت بزار آمده که آن زن گفت : ( من از خبیث می ترسم که مرا برهنه سازد ) و مراد از خبیث همان شیطان می باشد.

و صرعی که ام زفر به آن مبتلا می بود از انواع صرع جن ( جن زدگی ) بود. فتح الباری ( ۱۰/۱۱۵)

امام احمد از یعلی بن مره روایت می کند : زنی نزد رسول الله صل الله علیه وسلم آمد در حالی که فرزند خردسالش که بیمار بود (جنی شده بود) با خود به همراه آورده بود.آنگاه رسول الله صل الله علیه وسلم فرمود: ( بیرون شو ای دشمن خدا ، من رسول الله هستم ) در نتیجه ان کودک شفا یاب شد. مسند احمد ( ۴/ ۱۷۲،۱۷۱)

و در بعضی از الفاظ این حدیث آمده : ما همراه رسول الله صل الله علیه وسلم در سفر بودیم ، آنگاه زنی را دیدیم که نشسته است و کودکی همراه وی می باشد . پس عرض کرد: ای رسول خدا ، به این کودک بلا رسیده و به خاطر بلای او ما هم در بلا هستیم ، و در شبانه روز نمی دانیم چند بار او را می گیرد . رسول الله صل الله علیه وسلم فرمود: ( کودک را به من بده ) آنگاه آن زن کودک را بلند کرد و به رسول الله صل الله علیه وسلم داد، رسول الله صل الله علیه وسلم کودک را در میان خود و پالان شترش قرار داد، سپس دهانش را باز کرد و سه بار در آن دمید، و فرمودند: (( بسم الله أنا عبدالله ، اخسا عدو الله )) آنگاه کودک را به مادرش بر گرادند.

وفرمود : ( در هنگام برگشتن در این جا ما را ملاقات کن وما را از حال او با خبر ساز )

یعلی بن مره می گوید : پس ما رفتیم و برگشتیم ، پس آن زن را در آن جا دیدیم که با خودش سه گوسفند دارد .

آنگاه رسول الله صل الله علیه وسلم فرمودند: ( کودکت چگونه است ؟)

گفت :قسم به ذاتی که تو را به حق فرستاده است تا این لحظه چیزی از آن ندیده ایم . و این گوسفندان را بردارید ، رسول الله صل الله علیه وسلم به من فرمود: ( پائین بیا ویکی را بردار و بقیه به وی بر گردان)

مسند احمد (۴/۱۷۰)

ارتباط با جنیان

بسیاری از مردم دوست دارند با جن ارتباط بر قرار کنند و سوال های خود را از جن بپرسند.

همانطور که اشاره کردم کمک خواستن از جنیان شرک به خداوند است و درست نیست.

خیلی از دوستان بخاطر حس کنجکاوی دست به این کار میزنند و از عواقب آن بی اطلاع هستند

در ادامه به نشانه های جن زدگی در خواب و بیداری میپردازیم.

نشانه های جن زدگی در خواب عبارت است از :

پریشان بودن و بخواب نرفتن .

بیدار شدن مکرر در شب.

کابوس ، ( یعنی : انسان در خواب چیزی ترسناک می بیند و می ترسد و نمی تواند حرکت کند )

خوابهای وحشتناک .

بطور استمرار حیواناتی را مانند گربه و سگ و شتر و مار و شیر و روباه و موش در خواب دیدن.

خنده یا گریه و فریاد در خواب.

در خواب ناله کردن.

بدون شعور از خواب بلند شدن و در حال خواب راه رفتن.

افرادی را درخواب ببیند که دارای قد بسیار بلند یا بسیار کوتاه باشند یا اشخاص سیاهی را ببیند.

نشانه های جن زدگی در بیداری :

درد سر دائمی

از ذکر خدا و نماز و عبادت کراهت داشتن.

پریشان خیالی .

احساس تنگی در سینه .

میل به گوشه نشینی

بخواب رفتن انگشتان دست و پا.

درد کردن عضوی از اعضای بدنش که پزشکان از علاج آن عاجز باشند.

شنیدن صداهای عجیب و غریب.(فریاد و جیغ بچه و زن و …)

غش کردن.

قصد داشتم تا راه هایی که اساتید گرامی در مورد ارتباط با جنیان بیان کرده اند را در اختیار دوستان قرار بدم ولی بدلیل اینکه ممکن بود سو استفاده ای رخ بده و فرد به مشکلی بر بخوره از انجام این کار صرف نظر کردم…

در بالا نشانه های جن زدگی را با هم دیدیم و اما

علت جن زدگی

جن زدگی علت زیادی دارد که می توان به این چند مورد اشاره کرد:

گاهی به خاطر عشق و شهوت

به علت دشمنی و مجازات صورت می گیرد ، یعنی اینکه برخی انسانها به آنها آزار واذیت برسانند، ویا اینکه جنیها چنین گمان کنند که آنها از روی عمد آزار و اذیتشان می کنند ، با ادرار کردن بر آنها ، یا با ریختن آب گرم و یا کشتن بعضی از آنان ، اگر چه خود انسان این را نداند ، وجهل و نادانی و ستم در بین جن بسیار وجود دارد پس آنان در هنگام عقوبت و مجازات کردن بیش از آنچه که سزاوار باشد عقوبت می کنند و گاهی اوقات مانند انسانهای احمق و نادان به خاطر پوچی و بیهودگی و اذیت کردن وارد بدن انسان می شوند.

ما در این جا بطور خلاصه به ذکر علل جن زدگی می پردازیم

عشق ، (پری) زن جنی عاشق مرد انسی شود و یا اینکه مرد جنی عاشق زن انسی گردد.

داخل شدن جنی از راه سحر ، این چنین است که جادوگر به خاطر آزار و اذیت فلان شخص او را مامور داخل شدن به بدنش می نماید .

ستم انسان به آنها ، و آن با ریختن آب گرم بر آنان ، و یا با افتادن بر رویشان ، و یا با ادرار کردن بر آنان.

ستم جن به انسان ، و آن اینکه بدون هیچگونه سبب وارد بدنش گردد و او را اذیت نماید ، و این در یکی از حالات زیر امکان دارد:

خشم زیاد

ترس بسیار

غوطه ور بودن در شهوات و گناهان

غفلت بسیار

اندوه بسیار

خوشحالی زیاد

شیخ الاسلام ابن تیمیه در این مورد مفصل سخن گفته اند…

بدون شک داخل شدن جن به بدن انسان از جملۀ ظلم و ستمی است که شریعت اسلام از آن نهی کرده ، و از بین بردن ظلم از جمله کارهای است که به انسان اجر و پاداش داده می شود.و رسول الله (ص) هم انسان ها را به این کار تشویق کرده اند.

مسلمانان میتوانند با تلاوت قران یا اذکار و دعاهای قرآنی و شرعی به فرد جن زده کمک کنند.

اما باید صفاتی را دارا باشند که عبارت اند از :

صفات

اخلاص داشته باشد.

دارای عقیدۀ صحیح باشد .

متمسک و پایبند به احکام قرآن و سنت باشد.

به راههای شیطان و احوال جن آگاهی داشته باشد.

دارای علم و آگاهی باشد، بویژه به اصول دین و امور دعوت .

به طاعت و عبادت خداوند مداومت داشته باشد.

از محرمات اجتناب کند.

از بدعت دوری کند.

بر ادعیه و اذکار و اوراد محافظت نماید.

جن گیری

جن گیری و یا علاج فرد جن زده دارای سه مرحله است:

۱٫قبل از علاج

۲٫هنگام علاج

۳٫بعد از علاج

مرحله اول:

بر خداوند توکل نماید و دعا کند که خداوند گشایشی بدهد و او را در این امر یاری کند.

پاک ساختن آن خانه و مکانی که علاج در آن صورت می گیرد، با بیرون بردن عکس و چیزهای منکری که مانع ورود فرشتگان می گردد.

بیرون آوردن تعویذ و دعاهای که در گردن و بازوی مریض است.

امر کردن زنان به رعایت حجاب کامل و اینکه همراه با محرم باشد.

بر طهارت و پاکیزه بودن ، پس شخص معالج و حاضرین وضو بگیرند .

چند دقیقه ای دربارۀ ایمان به خدا و توکل بر او برای حاضرین صحبت کردن .

مرحله دوم:

دست خود را بر روی سر بیمار بگذارد ، و با ترتیل و صدای بلند آیات زیر را در گوشش بخواند.

خواندن سوره فاتحه

سوره البقره آیات ۱-۵

سوره البقره آیات ۱۶۳-۱۶۴

سوره البقره آیات ۲۵۵-۲۵۷

سوره بقره آیات ۲۸۵-۲۸۶

سوره آل عمران آیات ۱۸-۱۹

سورۀ اعراف ۵۴

سورۀ مؤمنون ۱۱۵-۱۱۸

سورۀ صافات ایات ۱-۱۰

سورۀ احقاف ۲۹ -۳۲

سورۀ الرحمن ۳۳-۳۶

سورۀ حشر ۲۱-۲۴

سورۀ جن ۱-۹

سورۀ اخلاص

سورۀ فلق

سورۀ ناس

بعد از تلاوت آیات یا جنی از بدن بیرون می شود و یا اینکه یکی از حالات زیر مشاهده می شود:

مریض غش می کند.

فریاد می زند.

دست بر گوشهایش می گذارد.

فریاد می زند و می گوید قرآن نخوان .

صداهای عجیبی مانند صدای حیوانات بیرون می آورد.

چشمانش را می بندد.

بدنش شروع به لرزش می کند.

آنگاه بعد از مشاهده این علامات او را مخاطب قرار بده و از وی این سؤالها را بپرس:

نامت چیست؟

چه دیانتی داری ؟

علت داخل شدن به بدن این شخص چیست ؟

آیا کسی دیگر نیز همراه تو است ؟

آیا به دستور شخص سحرگری به بدن این شخص داخل شده ای ؟

در کجای بدن هستی؟

پس اگر جنی مسلمان باشد او را پند و اندرز بده و او را نصیحت کن ، و سبب داخل شدنش را بدان ، اگر به خاطر ظلم و ستم این کار کرده برایش بیان کن که سر انجام ستمکاران در روز قیامت سخت است ، اگر مسئله عشق و عاشقی است بگو این عمل درست نیست و او را از عذاب الهی بترسان ، و اگر به خاطر این بوده که شخص در حق او ستم کرده برایش بگو این شخص قصد آزار واذیت نداشته زیرا تو را ندیده ، و کسی که متعمداً کاری نکرده سزاوار عقوبت نیست ، و مسلمان برادر مسلمان است .

پس اگر پذیرفت و بیرون شد خدا را سپاس بگوئید .

و قبل از بیرون شدنش باید عهد ببندد که دیگر بر نگردد وبه کسی آزار نرساند ، وچنین بگوید:

(( با خدای بزرگ عهد و پیمان می بندم که بدون آزار و اذیت از بدن این شخص بیرون شوم ، و هرگز بسوی او یا مسلمان دیگری بر نمی گردم و هیچ مسلمانی را اذیت نکنم ، اگر من عهد خودم را شکستم پس لعنت و نفرین خداوند و فرشتگان و همه مردم بر من باد))

بعد از عهد بستن با گفتن سلام علیکم از بدن بیرون می شود . و نکته ای که باید توجه داشت این است که باید از انگشتان دست یا پاهایش، و یا از گوش و یا بینی و یا دهانش بیرون شود.و هرگز به وی اجازه ندهید که از چشم یا شکمش بیرون شود.

-اما اگر جنی کافر باشد قبل از هر چیز او را به اسلام دعوت بده ، پس اگر پذیرفت و مسلمان شد برایش بیان کن وجودش در بدن این شخص و آزار رساندن به وی ظلم است و باید از او بیرون شود.

و در صورت نپذیرفتن اسلام و اصرار بر کفر و اذیت و آزار این شخص ، او را تهدید کن و آن آیات سابق را تکرارکن و (آیت الکرسی) وسوره های ( یس) و ( صافات) و ( دخان) و ( جن ) و (حشر ) و (همزه) و (أعلی) که به جن آزار و رنج می رساند را بخوان.

اگر باز هم از بیرون شدن انکار کرد با زدن بر شانه ها و ران و بازویش او را مجبور به بیرون رفتن بکن.

مرحله سوم:

برای اینکه جنی نتواند باردیگر به بدن این شخص برگردد لازم است که وی دستورات زیر داده شود:

پایبندی و محافظت بر طاعت و عبادات ، و بخصوص نماز پنچگانه را با جماعت خواندن.

دوری از گناهان و منکرات.

خواندن (( سورۀ بقره )) در منزل .

با وضو خوابیدن .

خواندن (( آیت الکرسی )) قبل از خواب .

خواندن دعای خواب .

خواندن (( سورۀ تبارک )) قبل از خوابیدن ، اگر سواد خواندن ندارد به نوار یا قرائت کسی گوش فرا دهد.

خواندن (( سورۀ یس )) یا گوش گرفتن آن در هنگام صبح.

در انجام هر کاری ( بسم الله) گفتن .

خواندن اذکار و اوراد صبح و شام.

تنها نخوابیدن.

اگر مریض زن است باید او را به اداء کردن حق شوهر ، و رعایت حجاب شرعی امر کرد.

خواندن سوره یا جزئی از قرآن یا شنیدن آن در شبانه روز.

توصیه هایی برای در امان بودن از شر جنیان:

بر اذکار و اوراد صبح و شام محافظت کن.

قرآن را بسیار تلاوت کن و یا به آن گوش فرا بده .

هرگاه از جای بلندی پریدی ( بسم الله ) بگو.

هرگاه آب داغ روی زمین ریختی ( بسم الله ) بگو.

هرگاه وارد اتاق تاریکی شدی ( بسم الله ) بگو .

هرگاه چیزی سنگینی بر زمین انداختی ( بسم الله ) بگو .

هرگز در سوراخ ادرار نکن.

تنها نخواب ، در صورت مجبور بودن حتماً با وضو بخواب و اذکار خواب را فراموش نکن.

به سگی یا گربه ای آزار نرسان .

به تنهای درشب به صحرا نرو.

ماری که در منزل دیده می شود نکش ، و در این مسئله به نکات زیر توجه کن :

هرگاه در خانه ات ماری دیدی سه روز به او هشدار بده و به او بگو : (( شما را قسم می دهم به آن عهدی که سلیمان بن داوود از شما گرفته است که به ما آزار و اذیت نکنید و دوباره ظاهر نشوید)) صحیح مسلم (۷/۴۹۴) .اگر بعد از سه روز دوباره آشکار شد او را بکش .

اگر بعد از سه روز دوباره ظاهر شد و او را کشتی پس در این صورت یا شیطان است و یا جن یهودی یا مسیحی است . و یا جن مسلمان سرکش و ستمگری است و یا مار حقیقی است.

هرگاه در خانه ماری دیدی که دو خط سفید یا سیاه روی کمرش است . و یا مار دم کوتاهی دیدی فوراً او را بکش زیرا پیامبر اسلام دستور کشتن مارهای که دارای چنین صفتی هستند را داده.

در خارج از منزل هر نوع ماری که دیدی بکش زیرا که پیامبر صل الله علیه وسلم فقط از کشتن مارهای که در خانه است نهی نموده است.

آیات منتخب از قرآن کریم در مورد جن

متن عربی آیه : وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَکَاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِینَ وَبَنَاتٍ بِغَیْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا یَصِفُونَ الانعام ۱۰۰

برای خدا شریکانی از جن قرار دادند و حال آنکه جن را خدا آفریده است و بی هیچ دانشی ، به دروغ دخترانی و پسرانی برای او تصور کرده اند او منزه است و فراتر است از آنچه وصفش می کنند

متن عربی آیه : وَکَذَلِکَ جَعَلْنَا لِکُلِّ نِبِیٍّ عَدُوًّا شَیَاطِینَ الإِنسِ وَالْجِنِّ یُوحِی بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاء رَبُّکَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا یَفْتَرُونَ الانعام ۱۱۲

و همچنین برای هر پیامبری دشمنانی از شیاطین انس و جن قرار دادیم برای ، فریب یکدیگر ، سخنان آراسته القا می کنند اگر پروردگارت می خواست ، چنین نمی کردند پس با افترایی که می زنند رهایشان ساز

متن عربی آیه : وَیَوْمَ یِحْشُرُهُمْ جَمِیعًا یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَکْثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ وَقَالَ أَوْلِیَآؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِیَ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاکُمْ خَالِدِینَ فِیهَا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ إِنَّ رَبَّکَ حَکِیمٌ عَلیمٌ الانعام ۱۲۸

و روزی که همگان را گرد آورد و گوید : ای گروه جنیان ، شما بسیاری از آدمیان را پیرو خویش ساختید یارانشان از میان آدمیان گویند : ای پروردگار ما ، ما از یکدیگر بهره مند می شدیم و به پایان زمانی که برای زیستن ماقرار داده بودی رسیدیم گوید : جایگاه شما آتش است ، جاودانه در آنجاخواهید بود ، مگر آنچه خدا بخواهد هر آینه پروردگار تو حکیم و داناست

متن عربی آیه : یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ یَأْتِکُمْ رُسُلٌ مِّنکُمْ یَقُصُّونَ عَلَیْکُمْ آیَاتِی وَیُنذِرُونَکُمْ لِقَاء یَوْمِکُمْ هَـذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ کَانُواْ کَافِرِینَ الانعام ۱۳۰

ای گروه جنیان و آدمیان ، آیا بر شما پیامبرانی از خودتان فرستاده نشده تا آیات مرا برایتان بخوانند و شما را از دیدار چنین روزی بترسانند ؟ گویند : ما به زیان خویش گواهی می دهیم زندگی دنیایی آنان را بفریفت وبه زیان خود گواهی دادند ، که از کافران بودند

متن عربی آیه : قَالَ ادْخُلُواْ فِی أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِکُم مِّن الْجِنِّ وَالإِنسِ فِی النَّارِ کُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَکُواْ فِیهَا جَمِیعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاَهُمْ رَبَّنَا هَـؤُلاء أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِکُلٍّ ضِعْفٌ وَلَـکِن لاَّ تَعْلَمُونَ الاعراف ۳۸

گوید : به میان امتهایی که پیش از شما بوده اند ، از جن و انس ، در آتش ، داخل شوید هر امتی که به آتش داخل شود امت همکیش خود را لعنت کند تا چون همگی در آنجا گرد آیند ، گروههایی که پیرو بوده اند در باره گروههایی که پیشوا بوده اند گویند : پروردگارا ، اینان ما را گمراه کردند، دو چندان در آتش عذابشان کن گوید : عذاب همه دو چندان است ولی شما نمی دانید

متن عربی آیه : وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کَثِیرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لاَّ یُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ یَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَـئِکَ کَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ الاعراف ۱۷۹

برای جهنم بسیاری از جن و انس را بیافریدیم ایشان را دلهایی است ، که بدان نمی فهمند و چشمهایی است که بدان نمی بینند و گوشهایی است که بدان نمی شنوند اینان همانند چارپایانند حتی گمراه تر از آنهایند اینان خود غافلانند

متن عربی آیه : قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن یَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ کَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا الاسرا ۸۸

بگو : اگر جن و انس گرد آیند تا همانند این قرآن را بیاورند نمی توانندهمانند آن را بیاورند ، هر چند که یکدیگر را یاری دهند

متن عربی آیه : وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّیَّتَهُ أَوْلِیَاء مِن دُونِی وَهُمْ لَکُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِینَ بَدَلًا الکهف ۵۰

و آنگاه که به فرشتگان گفتیم که آدم را سجده کنید ، همه جز ابلیس که ، ازجن بود و از فرمان پروردگارش سر بتافت سجده کردند آیا شیطان و فرزندانش را به جای من به دوستی می گیرید ، حال آنکه دشمن شمایند ؟ ظالمان بدچیزی را به جای خدا برگزیدند

متن عربی آیه : وَحُشِرَ لِسُلَیْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّیْرِ فَهُمْ یُوزَعُونَ النمل ۱۷

سپاهیان سلیمان از جن و آدمی و پرنده گرد آمدند و آنها به صف می رفتند

متن عربی آیه : قَالَ عِفْریتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِیکَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِکَ وَإِنِّی عَلَیْهِ لَقَوِیٌّ أَمِینٌ النمل ۳۹

عفریت

نظرات() 
canadian pharcharmy online
1397/06/31 14:41

You actually revealed that effectively.
drugs for sale usa canadian pharmacy viagra brand prescriptions from canada without canadian drug canada medication pharmacy canadian pharmacy viagra brand northwest pharmacies mail order canada online pharmacies for men pharmacy near me canadian pharmacy
http://viagravipsale.com/
1397/06/28 16:41

You reported it superbly.
only now cialis 20 mg cialis generic availability cialis pills cialis kaufen wo generic cialis 200 cialis coupon cialis 5 mg schweiz cialis manufacturer coupon cialis professional yohimbe where to buy cialis in ontario
http://viagrayosale.com/
1397/06/15 01:14

Very well voiced of course! !
trusted tabled cialis softabs cialis rckenschmerzen cialis from canada buy cialis uk no prescription price cialis wal mart pharmacy cialis venta a domicilio cialis with 2 days delivery we like it cialis price are there generic cialis where cheapest cialis
find viagra online
1397/06/13 02:38

Kudos. I appreciate this.
cheapest viagra online pharmacy buy viagra overnight delivery viagra tablets buy online viagra uk buy online where can i buy viagra online viagra pharmacy levitra buying online viagra online cheap viagra online purchase of viagra buy viagra without prescription online
cialisvi.com
1397/06/12 00:35

Wonderful data. Regards!
warnings for cialis cialis pills boards low cost cialis 20mg effetti del cialis click now cialis from canada cialis diario compra how to purchase cialis on line we use it cialis online store generic cialis costo in farmacia cialis
http://cialisonl.com/
1397/06/11 11:47

You said that fantastically!
cialis generic availability walgreens price for cialis buy brand cialis cheap cialis generico en mexico preis cialis 20mg schweiz canadian discount cialis american pharmacy cialis prix cialis once a da comprar cialis navarr how do cialis pills work
sialis
1397/05/21 20:56

Cheers! Loads of material.

cialis efficacit cialis baratos compran uk generic cialis at walmart what is cialis we choice cialis pfizer india cialis 100mg suppliers estudios de cialis genricos 40 mg cialis what if i take buy cialis sample pack miglior cialis generico
Cialis 20 mg
1397/02/7 18:21

Thanks a lot. Ample material!

only best offers 100mg cialis generic cialis soft gels online cialis buy cheap cialis in uk cialis 5 mg scheda tecnica cialis online deutschland discount cialis cialis daily reviews click here to buy cialis cialis flussig
1397/02/5 13:56
000
Viagra daily
1397/02/4 02:22

Good forum posts. Thanks a lot!
viagra buy online usa how to buy viagra without seeing a doctor buy viagra online ireland buy real viagra how to get prescription viagra viagra buy viagra online pharmacy viagra buy viagra no prescription online viagra order online buy generic viagra online cheap online viagra
Online cialis
1397/01/17 18:12

Awesome postings. Thanks.
cialis 100mg suppliers we choice free trial of cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne generic cialis tadalafil buying brand cialis online buy cialis online nz try it no rx cialis tadalafil tablets comprar cialis 10 espa241a costo in farmacia cialis
Cialis prices
1397/01/3 13:53

Thanks a lot! Loads of forum posts.

cialis farmacias guadalajara buy name brand cialis on line cialis qualitat buy cialis sample pack cialis generique 5 mg rezeptfrei cialis apotheke we choice free trial of cialis tadalafil tablets cialis rezeptfrei sterreich cialis lowest price
How you can increase your height?
1396/06/26 19:43
Excellent, what a website it is! This webpage gives helpful data to us, keep it up.
Ima
1396/02/24 10:57
Attractive portion of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to
assert that I acquire actually enjoyed account your weblog posts.

Any way I will be subscribing in your augment or even I fulfillment you get entry
to persistently fast.
sara
1393/10/5 13:13
بسیارمتشکرم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :