Fars Vatan http://farsvatan.mihanblog.com 2020-07-04T18:54:55+01:00 text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 farsvatan.mihanblog.com مهدی مقدس مقاله ای کامل در مورد نحوه ی اوج گیری فراماسونری http://farsvatan.mihanblog.com/post/97 <div><img style="width: 500px; height: 245px;" class="alignnone size-full wp-image-108" title="Q33NY" alt="Q33NY مقاله ای کامل در مورد نحوه ی اوج گیری فراماسونری " src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/Q33NY.jpg" width="640" height="461"></div><div>همان گونه که دیدیم، منشاء فراماسونری به زمان مصر باستان و فراعنه باز می گردد. سؤالی که مطرح می شود این است که چگونه این تعالیم به آمریکا و اروپای این دوران راه پیدا کرد و چگونه اوج گرفت؟</div> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 farsvatan.mihanblog.com مهدی مقدس مقاله ای کامل در مورد سلاح های شیمیایی http://farsvatan.mihanblog.com/post/96 <DIV class=content-text> <DIV class=title-ocontent> <H3><FONT size=2>استفاده از سلاح های کشتار جمعی اعم از «شیمیایی، میکروبی و هسته ای» عکس العمل جوامع بشری را برانگیخته است به طوری که سازمان ملل متحد، سازمان کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی را تشکیل داده و بسیاری از قدرت های بزرگ همچنان به انباشت و تولید این سلاح ها ادامه داده اند و اینکه بسیاری از قدرت های بزرگ نظیر ایالات متحده و اسرائیل تاکنون عضویت در کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی را نپذیرفته اند.(فروتن،۱۳۸۲: ۳) در حالی که این قدرت ها خود را بزرگترین حامیان دموکراسی و حقوق بشر می دانند.</FONT></H3></DIV></DIV>EXrozblog.comEX<DIV class=content-det> <DIV class=det-txt></DIV></DIV> <DIV class=content-text> <DIV class=title-ocontent> <H3><A href="http://www.pazhoheshkade.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/">مقاله ای کامل در مورد سلاح های شیمیایی</A></H3></DIV> <P dir=rtl>استفاده از سلاح های کشتار جمعی اعم از «شیمیایی، میکروبی و هسته ای» عکس العمل جوامع بشری را برانگیخته است به طوری که سازمان ملل متحد، سازمان کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی را تشکیل داده و بسیاری از قدرت های بزرگ همچنان به انباشت و تولید این سلاح ها ادامه داده اند و اینکه بسیاری از قدرت های بزرگ نظیر ایالات متحده و اسرائیل تاکنون عضویت در کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی را نپذیرفته اند.(فروتن،۱۳۸۲: ۳) در حالی که این قدرت ها خود را بزرگترین حامیان دموکراسی و حقوق بشر می دانند.</P> <P dir=rtl><IMG title="مقاله ای کامل در مورد سلاح های شیمیایی" alt="alalam 634905742072666272 مقاله ای کامل در مورد سلاح های شیمیایی" src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/alalam-634905742072666272.jpg" width=550 height=400></P> <P>● مقدمه:</P> <P dir=rtl>استفاده از سلاح های کشتار جمعی اعم از «شیمیایی، میکروبی و هسته ای» عکس العمل جوامع بشری را برانگیخته است به طوری که سازمان ملل متحد، سازمان کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی را تشکیل داده و بسیاری از قدرت های بزرگ همچنان به انباشت و تولید این سلاح ها ادامه داده اند و اینکه بسیاری از قدرت های بزرگ نظیر ایالات متحده و اسرائیل تاکنون عضویت در کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی را نپذیرفته اند.(فروتن،۱۳۸۲: ۳) در حالی که این قدرت ها خود را بزرگترین حامیان دموکراسی و حقوق بشر می دانند.</P> <P>بدون تردید جنگ شیمیایی عراق علیه ایران یکی از صفحات تاریک و سیاه گذشته نه چندان دور تاریخ بشری است. رها ساختن سلاح های میکروبی و شیمیایی در جنگ شاید گواهی بر برتری تسلیحاتی باشد که بر محدودیتهای جغرافیایی غلبه دارد (برادن و شلی، ۱۳۸۳: ۲۲۳) اما این برتری چیزی جزء یک جنایت هولناک نیست. اجرای تبعیض آمیز کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی نکته ای است که جای بحث و جدل دارد و اینکه خلاء موجود در کنوانسیون چیست؟ مگر پروتکل ۱۹۲۵ ژنو از سوی عراق نقض و منجر به بکارگیری سلاح های شیمیایی علیه ایران و کردهای (حلبچه) خود آن کشور نیز شد و سر انجام وجود شواهد متقن دال بر اینکه عراق مواد لازم جهت تولید تسلیحات شیمیایی را از صنایع شیمیایی جهان کسب کرده است.(غریب آبادی، ۱۳۸۱: ۱۲۴) کدام سازمان، کشور و کنوانسیونی مسئول جنایات صورت گرفته علیه ایران است؟ چه ضمانت اجرایی وجود دارد که این سلاح ها بار دیگر در این کشور ویا در نقطه دیگری از کره خاکی بکار گرفته نشود؟ در این مقاله سعی بر این است تا به این سئوالات نیز پاسخ داده شود.</P> <P dir=rtl>۱) تاریخچه جنگ های شیمیایی:</P> <P dir=rtl>استفاده از عوامل سمی و شیمیایی هزاران سال پیش در طول جنگ های باستان موسوم بوده و از ظروفی که محتوی قیر بوده جهت ایجاد دود و آتش و خفه کردن سربازان دشمن استفاده می شد.(قانعی، ۱۳۸۲: ۲) نیروهای مسلح برخی از کشورها در طول تاریخ از مواد شیمیایی و سمی به عنوان ابزار جنگ استفاده کرده اند اما در دوران باستان نیز کاربرد سلاح های سمی در جنگ محکوم بود ولی تلاش های قطعی برای ممنوعیت بکارگیری آنها مدتها بعد شروع شد.(غریب آبادی، ۱۳۸۱: ۹۹) به طور کلی جنگ شیمیایی با جنگ جهانی اول در اوایل قرن بیستم آغاز شد و با جنگ شیمیایی عراق علیه ایران در اواخر قرن بیستم به پایان رسید. در اگوست ۱۹۱۴ میلادی فرانسوی ها گازهای اشک آور مختلفی را استفاده نمودند و در ژانویه ۱۹۱۵ آلمانی ها در لهستان علیه روس ها از گاز کلر استفاده نمودند که بی نتیجه بود. (فروتن، ۱۳۸۲: ۱۹) با ورود عامل خردل در صحنه جنگ که ایجاد آلودگی پایدار در محیط می نمود جنگ شیمیایی وارد مرحله تازه ای شد. در جولای ۱۹۱۷ م آلمانی ها نخستین بار از گاز خردل در ایپر بلژیک علیه متفقین استفاده کردند. در همین سال ترکیبات آرسنیک نیز در تدریجا وارد میدان جنگ شد. سال ۱۹۱۸م انگلیس و فرانسه نیز توپخانه شیمیایی خردل را آماده نموده و مورد استفاده قرار دادند تا آنکه سرانجام در سال ۱۹۱۸ جنگ جهانی اول خاتمه یافت.( فروتن، ۱۳۸۲: ۲۰ ) در نتیجه در این مرحله از زمان تلفات گازهای شیمیایی و آسیب غیر نظامیان روی شهرها و روستاها بیانگر این فاجعه بود به طور خلاصه در طول جنگ جهانی اول ۱۲۵۰۰۰۰تن ماده سمی مصرف شد که این سموم شامل ۲۲ نوع عامل شیمیایی بودند و علاوه بر آن ۱۷ نوع عامل شیمیایی دیگر نیز تا خاتمه جنگ مطالعه و یا در جنگ استفاده و آماده گردید و جنگ شیمیایی در مجموع منجر به مصدوم شدن ۱۲۰۰۰۰۰ نفر و کشته شدن ۱۰۰۰۰۰ نفر گردید. (فروتن، ۱۳۸۲: ۲۲) از سال ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۹ م وضعیت ویژه ای در جهان حاکم بود، تحقیق و تولید عوامل شیمیایی و بیولوژیک همچنان ادامه یافت و انبارهای بزرگی از سموم محتلف جنگی در برخی از کشورها ذخیره شد. ارتش های دنیا نواقص حفاظتی خود را اصلاح نموده و همه آماده یک جنگ شیمیایی بودند، آلمانی ها نیز موفقیت های جدیدی در این زمینه بدست آوردند و آن عبارت از دستیابی به گازهای اعصاب در آستانه جنگ جهانی دوم بود، قدرت های بزرگ خود را برای یک جنگ شیمیایی آماده می کردند ولی هرگز از این سلاح ها استفاده نکردند.(غریب آبادی، ۱۳۸۱: ۱۰۱)</P> <P dir=rtl>علی رغم اینکه گازهای اعصاب تا خاتمه جنگ تنها در اختیار ارتش آلمان بود ولی ترس از این که سایر کشورها نیز ممکن است این گازها را داشته باشند و هراس از مقابله به مثل مانع از استفاده گازهای اعصاب توسط ارتش آلمان شد. (فروتن، ۱۳۸۲: ۲۳) در طول دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰م نسل جدیدی از عوامل عصبی به نام عاملV توسعه یافته و تولید شد. این عامل نسبت به عوامل قبلی پایدارتر بوده و ده برابر سمی تر از عامل سارین بودند.(غریب آبادی، ۱۳۸۱: ۱۰۲) از جمله امکاناتی که در جنگ جهانی دوم جهت پخش عوامل شیمیایی در نظر گرفته شد، استفاده از هواپیما بود. لذا در میان تسلیحات شیمیایی بمب ها خصوصا خردل جایگاه ویژه ای داشت و به میزان فراوانی تولید شد. حادثه بندرگاه باری تنها حادثه شیمیایی مهم جنگ جهانی دوم بود که آمریکائیها با گاز خردل ساخت آمریکا کشته و مصدوم شدند.( فروتن، ۱۳۸۲: ۲۳)</P> <P dir=rtl>در حال حاضر چنین به نظر می رسد که سلاح های شیمیایی در مقایسه با سلاح های بیولوژیک دارای تهدیدی عظیم تر و وسیع تری می باشند گرچه بسیاری از مفسران اساسا سلاح های بیولوژیک را به دلیل امکان ایجاد تلفات عظیم تهدید برانگیزتر می دانند، بر خلاف سلاح های هسته ای که کاربرد واقعی آنها محدود به نمونه هیروشیما و ناکازاکی می باشد، سلاح های شیمیایی در همین اواخر به کار رفته است. در دهه ۱۹۶۰مصر ظاهرا از سلاح گاز در مقابل قبیله های یمنی استفاده کرد. (گوردون ، ۱۹۹۱: ۲۲) در سال ۱۹۶۷ شایعاتی مبنی بر تصرف مواد مخصوص سلاحهای شیمیایی مصری به دست اسرائیل در صحرای سینا وجود داشت که به هرصورت بکار گرفته نشد. ( کمپ و هارکاوی، ۱۳۸۳: ۴۲۶) شوروی متهم به کاربرد مواد سمی باران زرد در افغانستان شد همانگونه که متحدان وی در جنگ طولانی ویتنام در لائوس استفاده کردند. (کمپ و هارکاوی، ۱۳۸۳: ۴۲۷) به نظر می رسد که لیبی در چندین مورد از سلاح های شیمیایی پرتابی از هواپیما در طول جنگ این کشور علیه چاد در سال ۱۹۸۶تا ۱۹۸۸ استفاده کرده است. این کشور با دولت سودان متحد آن یا هر دو بنا به قولی چنین سلاح هایی را در مقابله با شورشیان ضد حکومتی و غیر اسلامی در جنوب سودان در سال ۱۹۸۸ مورد استفاده قرار داده اند.(براک ، ۱۹۷۰: ۴۷۰)</P> <P dir=rtl>از سال ۱۹۸۰م عراق در جنگ علیه ایران شروع به استفاده از گازهای سمی نمود. اطلاعات وسیعی در مورد وجود انبارهای مهمات سلاح های شیمیایی در عراق وجود دارد بهره گیری عراق از چنین تسلیحاتی در طول جنگ علیه ایران به خوبی اثبات شده است آن هم با شواهد و اسنادی از تهران مبنی بر اینکه با کاربرد این سلاح ها حدود پنجاه هزار سرباز ایرانی کشته و زخمی و یا چهره آنها دچار آسیب دیدگی شده اند و از طرف دیگر کشتار فجیع کردها در منطقه حلبچه نیز نشان دیگری در این باره است. به نظر می رسد قابلیت های سلاح شیمیایی عراق به شکل موفقیت آمیزی در پایان جنگ منتقل شده و دست نخورده باقی مانده است و منبع دیگری اشاره می کند که عراق حداقل ۱۹۱ کلاهک موشک های بیولوژیکی و بمب های هوایی را گرد آوری کرده و ۱۷ تن عامل های نابود کننده رشد مورد استفاده قرار گرفته تا عامل های بیولوژیکی شامل سلاح های سیاه زخم و بوتولینوم و آنتروویروس را تولید نماید. (کمپ و هارکاوی، ۱۳۸۳: ۴۲۹) حملات شیمیایی عراق علیه ایران به ۱۱ عملیات مهم مربوط می شود که عبارتند از:</P> <P dir=rtl>۱) حملات شیمیایی تا قبل از عملیات خیبر که ۲۵ مورد در آن حمله شیمیایی اتفاق افتاد.<BR>۲) حملات شیمیایی در عملیات خیبر.<BR>۳) حملات شیمیایی در عملیات بدر.<BR>۴) حملات شیمیایی در عملیات فاو.<BR>۵) حملات شیمیایی در عملیات کربلای ۴و۵.<BR>۶) حملات شیمیایی در عملیات کربلای ۸.<BR>۷) حمله شیمیایی در سردشت.<BR>۸) حملات شیمیایی در عملیات والفجر۱۰ و حادثه حلبچه.</P> <P dir=rtl>۲) نقش سازمان ملل و قدرت های بزرگ در منع کاربرد سلاح های شیمیایی:</P> <P dir=rtl>معاهدات و اسناد بین المللی در خصوص ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی در جنگ فراوان است. از جمله مهم ترین سندی که در این زمینه وجود دارد و معتبر است، پروتکل مورخ ۱۷ ژوئن ۱۹۲۵ ژنو، تحت عنوان «پروتکل ممنوعیت استفاده از گازهای خفه کننده و مسموم و یا دیگر گازها و مواد میکروبی» در جنگ است.(آقایی، ۱۳۸۲: ۳۰۰) در این پروتکل که بیش از ۱۴۰ کشور جهان از جمله عراق و ایران که در نهم تیر ماه ۱۳۰۸ به این کنوانسیون ملحق شده اند (هدایتی، ۱۳۴۵: ۴۷) به کارگیری سلاح های شیمیایی در جنگ ها بدون قید و شرط ممنوع اعلام شده است. علاوه بر این پروتکل موازین دیگر بین المللی نیز در این باب وجود دارد، از جمله: اعلامیه بروکسل ۱۸۷۴، اعلامیه های کنفرانس های صلح لاهه (مورخ ۱۸۹۹و۱۹۰۷م) ماده ۵ عهدنامه واشنگتن ۱۹۲۲، ماده ۱۶ اساس نامه دادگاه نونبرگ ۱۹۴۶ که جنایات جنگی را تعریف می کند و به ممنوعیت استفاده از سم و سلاحهای سمی اشاره کرده است.(آقایی، ۱۳۸۲: ۳۰۰) بعد از جنگ جهانی دوم، ممنوعیت کاربرد سلاح های شیمیایی در دستور کار سازمان ملل متحد قرار گرفت. از سال ۱۹۶۱ که کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل متحد تشکیل شد، مسئله تحریم تسلیحات شیمیایی نیز تحت بررسی و تدقیق کمیسیون قرار داشت. تلاش های کمیسیون، سرانجام منجر به انعقاد کنوانسیون ۱۹۷۲، شد. عراق در ۱۱ مه ۱۹۷۲ این کنوانسیون را امضاء کرد و ایران نیز در ۸ اوت ۱۹۷۳ به آن ملحق گردید.مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز تقریبا هر سال مسئله ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی را در دستور کار خود داشته است و خواهان الحاق کشورها به پروتکل ۱۹۲۵ و رعایت پروتکل مذکور شده، استفاده از سلاح های شیمیایی را ناقص حقوق بین الملل دانسته است.<BR>بر همین اساس بود که جمهوری اسلامی ایران که با وجود همه موازین و مقررات بین المللی مورد حملات شیمیایی قرار گرفته بود موضوع را به دبیر کل گزارش داد. در ضمن، بیانیه هایی که از طرف شورای امنیت در خصوص شکایت ایران از عراق به خاطر کاربرد سلاح های شیمیایی در جنگ صادر گردید که عبارت بودند از:</P> <P dir=rtl>۱) بیانیه ۳۰ مارس ۱۹۸۴.<BR>۲) بیانیه ۲۵ آوریل ۱۹۸۵.<BR>۳) بیانیه ۲۱ مارس ۱۹۸۶.<BR>۴) بیانیه ۱۴ مه ۱۹۸۷.</P> <P dir=rtl>انتظار بر این بود که شورای امنیت و قدرت های بزرگ با صدور یک قطعنامه مستقل، ترتیبات عملی و موثری را برای مجازات عراق و توقف کاربرد سلاح های شیمیایی معمول می داشت. ارتباط دادن مسئله جنگ با کاربرد سلاح های شیمیایی ، قصور دیگری از جانب شورا در قبال وظایف اساسی اش می باشد و با توجه به تایید صریح کاربرد سلاح های شیمیایی علیه غیر نظامیان، ضروری بود شورای امنیت توجه ویِژه ای به این امر می نمود. همچنین لازم است اقدامات عملی در تحریم صدور مواد قابل استفاده در ساخت سلاح های شیمیایی به عراق، از جانب کلیه کشورها علل الخصوص قدرت های بزرگ به عمل آید. ( کیهان، ۱۳۶۶: ۷) این بیانیه ها با وجود آنکه متناسب با اهمیت فاجعه نبود لیکن عکس العمل جهانی قوی و مناسبی را به نفع ایران برانگیخت و کشورها و سازمان های بسیاری، عراق را به خاطر کاربرد مجدد سلاح های شیمیایی محکوم ساختند.( جمهوری اسلامی، ۱۳۶۶: ۷) اما با تمامی مسائل بیان شده در نهایت تاسف هیچگونه اقدام عملی از سوی شورای امنیت سازمان ملل و قدرتهای بزرگ صادر نشد و حتی منعی هم از فرستادن مواد لازم جهت ساخت سلاح های شیمیایی به عراق صورت نپذیرفت.</P> <P dir=rtl>۳) تروریسم و سلاح های کشتار جمعی در قرن ۲۱:</P> <P dir=rtl>از دیدگاه آمریکائیها در زمان جنگ خلیج فارس شواهد و مدارک و اسنادی غیر قابل انکار بدست آمد که نشان می داد اهداف عراق محدود به سلاح های شیمیایی که از آنها علیه ایران و مردم خود استفاده کرده بود نمی شد بلکه شامل دستیابی به سلاح های هسته ای و بیولوژیکی نیز می گردید. اما نکته حائز اهمیت این است که قدرتهای بزرگ و سازمان های بین المللی که نتوانسته و یا نخواسته بودند که حملات شیمیایی عراق علیه ایران را متوقف سازند. پس از وقایع ۱۱ سپتامبر توجه خاصی به منع و خلع سلاح های شیمیایی پیدا کرده اند. با توجه به تبدیل شدن تروریسم و سلاح های کشتار جمعی به ابزار اصلی تهدید توسط دول توسعه نیافته مخالف ایالات متحده، مبارزه با این پدیده اهمیت تازه ای یافته است. از این رو آمریکا هدف اصلی خود را مبارزه با سلاح های کشتار جمعی از نظر اولویت در سطح مبارزه با ترورریسم قرار داد.(طارمی،۱۳۸۲: ۹۰) به نظر می رسد هراس از این موضوع که احتمال دارد گروههای تروریستی مخالف قدرت های بزرگ نیز به این سلاح ها دست یافته باشند و علیه خودشان بهره ببرند باعث این امر شده است.<BR>زیرا تروریسم هزاره سوم بیش از دوران قبل یک تروریسم تکنولوژیک است این دشمن تازه یک دشمن پنهان است که نه نام یک کشور را به دوش می کشد و نه آدرس معینی دارد به این ترتیب فاقد جا و مکان است، پنهان عمل می کند و فاقد یک پایگاه فزیکی مشخص است.از منظر دکترین بوش یکی از وجوه اشتراک مهم میان دولت های حامی تروریسم و گروههای تروریستی تمایل آنها به دستیازی به سلاح های کشتار جمعی برای دفاع از خود در برابر تهاجم احتمالی قدرت های بزرگ و بکارگیری آن به عنوان ابزاری برای حمله به آمریکاست. از منظر دکترین بوش بزرگترین خطری که اکنون امنیت آمریکا را تهدید می کند افتادن سلاح های کشتار جمعی به دست دولت های حامی تروریسم یا گروههای تروریست است. (طارمی، ۱۳۸۲: ۹۵) نکته دیگر حائز اهمیت که ایالات متحده به دنبال آن است، آینده سیستم های دفاعی آمریکا است که در منطقه (خاورمیانه بزرگ) ممکن است مانع استفاده یک کشور منطقه از جنگ افزار های کشتار جمعی علیه دیگری شود. (کمپ و هارکاوی، ۱۳۸۳: ۲۴۷) و به همین دلیل ایالات متحده خود را ملزم به جلوگیری از اشاعه سلاح های کشتار جمعی می داند تا مانع از آن گردد که دولت های سرکش و تروریست ها بتوانند مواد، تکنولوژی ها و تخصص های لازم را برای تولید سلاح های کشتار جمعی کسب نمایند.</P> <P dir=rtl>۴) جمع بندی و نتیجه گیری:</P> <P dir=rtl>مسلما نقش سازمان ملل و قدرت های بزرگ در خلع و منع سلاح های شیمیایی بیش از سایر کشورها و سازمانها است. ترسیم سناریوهای روابط میان ایران و عراق و قرار دادن آن در محیطی جغرافیایی، مسئله ساده ای نیست و در حوصله این مقاله نیز نمی گنجد ولی اگر در این سناریوها جنگی نیز میان دولت های ایران وعراق صورت پذیرد. به نظر می رسد چنین جنگی دارای خصوصیات مشابه جنگ فرسایشی و بی وقفه ای همراه با جبهه های نسبتا با ثبات و نه چندان متفاوت با مرزهای فعلی خواهد بود.( کمپ و هارکاوی، ۱۳۸۳: ۴۴۱) همانگونه که شواهد نشان داده است ایران هیچ گونه سلاح مهم شیمیایی یا سیستم پرتاب آن را در زمان جنگ در اختیار نداشته و بنابراین قادر نبوده مانع کاربرد چنین سلاحی، از سوی عراق شود. ( توماس، ۱۹۹۳: ۸) به نظر می رسد با توجه به تغییر ژئوپلیتیک عراق و تحولات بوجود آمده و با توجه به فعالیت شدید ایران در جهت دستیابی به قابلیت های مضاعف، امکان دارد تحول قابل ملاحظه ای در زمینه موازنه نظامی میان دو کشور بوجود آمده باشد. (کمپ و هارکاوی، ۱۳۸۳: ۴۴۲)<BR>اضافه بر این، بر خلاف وضعیتی که در طول جنگ ادامه داشت. مساعدت قدرت های بزرگ علی الخصوص ایالات متحده به عراق به اشکال مختلف بصورت شناسایی ماهواره ای، فروش تسلیحات و مواد لازم جهت تولید سلاح های شیمیایی بعد از جنگ خلیج فارس دیگر وجود ندارد. آن کمک ها در آن زمان برای عراق بسیار حائز اهمیت بود زیرا امکان آگاهی پیشاپیش را پیدا می نمود و این قبیل حمایت ها باعث شد عراق با سلاح های شیمیایی و میکروبی دست به اقدامات تجاوز کارانه بزند و جالب اینکه قدرت های بزرگ و سازمان ملل سکوت اختیار کردند زیرا این جنایات با منافع این قدرت ها منافات نداشت ولی زمانی که این منافع تهدید شود با نام حقوق بشر و تروریسم به شدت ایستادگی کرده و از تمامی حمایت ها نیز بهره می برند</P> <P></P> <P>سلاح های شیمیایی در جنگ جهانی اول</P> <P>با آغاز قرن بیستم و توسعه روز افزون دانش شیمی، زنگ خطر به کارگیری احتمالی و گسترده مواد شیمیایی در جنگ ها برای دولتمردان اروپایی به صدا درآمد و آنها را واداشت که طی قراردادی به کارگیری این مواد را ممنوع کنند. کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه به تصویب بیشتر کشورهای اروپایی رسید. با این حال برخلاف قرارداد منع کاربرد سلاح شیمیایی، این جنگ افزار مخوف در مقیاس گسترده ای طی جنگ جهانی اول به کار گرفته شد.<BR>جنگ شیمیایی نخستین بار، زمانی که آلمانی ها در اکتبر ۱۹۱۴ در نوشاپل گلوله های حاوی گاز اشک آور به سوی فرانسوی ها پرتاب کردند، آغاز شد. با وجود پراکندگی سربازان و محدود بودن شمار گلوله ها، این تاکتیک چندان کارساز نبود و حتی فرانسوی ها متوجه کاربرد آن نشدند. با این حال آلمانی ها دست از تلاش برنداشته و گاز کلر را نیز نخستین بار در ۲۲ آوریل ۱۹۱۵ در «یپرس» (Ypres) بلژیک علیه سربازان مستعمراتی فرانسه و پیاده نظام کانادایی که هیچ ماسکی برای حفاظت از خود نداشتند به کار بردند.<BR>علاوه بر این آلمانی ها به سرعت به فسژن و خردل روی آورده و آنها را در جبهه آزمودند.(۱) عامل تاول زای خردل گوگردی به وسیله آلمانی ها در ۱۹۱۷ و در نزدیکی دهکده یپرس بر ضد سربازان فرانسوی به کار گرفته شد و به همین دلیل فرانسویان نام ایپریت (Yperite) را نیز به عامل خردل دادند. همچنین خردل با نام دیگری به نام صلیب زرد (Yellow Cross) نیز شناخته شده بود چرا که برای مشخص کردن مخازن حاوی آن علامت صلیب زرد به کار می رفته است.(۲)<BR>به طور کلی در جنگ جهانی اول حدود ۱۲۵۰۰۰ تن عوامل سمی مشتمل بر ۴۵ نوع عامل شیمیایی مختلف به کار رفت که در بین آنها ۱۸ عامل کشنده و ۲۷ عامل تحریک کننده بود. از میان عوامل ذکر شده به طور عمده فسژن و خردل حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار سرباز را از صحنه نبرد خارج کرد که تعداد بیشماری از آنها برای همیشه نابینا شدند و تقریباً ۱۰۰ هزار نفر جان باختند.<BR>روند سریع ساخت جنگ افزارهای شیمیایی جدید و کاربرد وسیع آن طی جنگ جهانی اول و مهمتر از همه برانگیخته شدن احساسات عمومی باعث شد بیش از پنجاه کشور معاهده ای مبنی بر عدم کاربرد جنگ افزارهای شیمیایی را در ژنو امضا کنند که به پروتکل ۱۹۲۵ ژنو (Geneva Protocol) معروف شد. (۳)<BR>اما تصمیمی درباره منع ساخت و انباشت این سلاح ها گرفته نشد. علاوه بر این با توجه به ویژگی های مواد شیمیایی جنگی (پوشش وسیع، خواص مصدوم کنندگی شدید، افت روحیه شدید دشمن و نیاز به نیروی متخصص و کارآمد جهت درمان و رفع آلودگی) نظر کارشناسان نظامی پس از جنگ جهانی اول، به شدت به طرف این جنگ افزارها معطوف و موجب توسعه این سلاح ها در کشورهای غربی شد و بدین شکل روش های تولید بسیاری از ترکیبات شیمیایی به دست آمد. برخی گمان می کردند که در پناه این معاهده جهانی از این پس در جنگ ها و درگیری ها از سلاح های شیمیایی استفاده ای به عمل نخواهد آمد؛ ولی تاریخ شاهد وقایع ناخوشایند دیگری بود.</P> <P>این عکس، شماری از سربازان را در جبهه فرانسه نشان می دهد که از نخستین قربانیان جنگ افزار شیمیایی بوده اند. آنها دچار مشکلات جسمی شده و نظم خود را از دست داده و در حال عقب نشینی هستند.</P> <P>سربازان جبهه غرب پس از اطلاع از به کار رفتن گاز سمی به عنوان جنگ افزار در آوریل ۱۹۱۵ ( دومین سال از جنگ جهانی اول ) باوسائلی که در اختیار داشتند ازجمله ماسکهای ابتدایی و دست ساز از خود محافطت می کنند و در سنگرهای خندقی آماده دفاع از خود هستند.</P> <P>سلاح های شیمیایی در جنگ های منطقه ای</P> <P>در سال ۱۹۶۵ کشور مصر در جنگ با یمن از گاز خردل استفاده کرد که البته تا سالها پس از آن به طور بین المللی شناخته نشد. (جنگ یمن ۱۹۶۷- ۱۹۶۳ ). در جنگ ویتنام (۱۹۶۸- ۱۹۶۱ ). آمریکا ییها به طور بسیار گسترده ای از عوامل ضد گیاه به مقدار بیش از ۵۰,۰۰۰ تن استفاده نمودند که در واقع اولین کاربرد آن در جنگهای دنیا به شمار می رفت.<BR>این عوامل که بر مبنای رنگشان تحت عنوان (عامل نارنجی)، عامل سفید و عامل آبی نامگذاری شده بودند مخلوطهای مختلفی از عوامل ضد گیاه بودند که بمنظور ریزش برگ درختان، تخریب جنگلها و خشکانیدن مزارع برنج مورد استفاده قرار می گرفتند. هدف آمریکاییها از این کار از بین بردن پوشش استتار ویتنامیها و نابود نمودن منابع غذایی آنها بود. این عوامل که به صورت اسپری از هواپیما پخش می شد، علاوه بر تاثیر بر گیاهان، آثار دیررسی هم بر انسانها گذاشت که هنوز ملت ویتنام از آن رنج می برد. آمریکا همچنین در سال ۱۹۶۶ چندین مورد بمبهای حاوی گاز BZ را به صورت آزمایشی در ویتنام به کار گرفت.<BR>علاوه بر اینها در جنگ ویتنام مقادیر زیادی از گازهای اشک آور و خفه کننده استفاده شد شد تا مبارزان ویتنامی مجبور به خروج از تونلهای زیر زمینی شده و یا در آنجا از بین بروند.<BR>همچنین گزارش هایی از کاربرد عوامل شیمیایی توسط ویتنامی ها در کامبوج (۱۹۷۶)، و لائوس (۱۹۷۹) و به کارگیری نوعی عامل شیمیایی توسط ارتش شوروی و نیروهای دولتی افغانستان، علیه مجاهدان افغانی اعلام و ثابت گردیده است.<BR>اما مهمترین آزمایش سلاح های شیمیایی توسط آمریکایی ها در شمال شرقی کشور برزیل در اکتبر ۱۹۸۴ انجام شد که طی آن ۷۰۰۰ نفر کشته شدند.<BR>در این آزمایش علاوه بر این که دو طایفه بومی به طول کامل از بین رفتند، گیاهان و جانوران منطقه نیز دچار ضایعات جبران ناپذیری گردیدند.<BR>با این حال گسترده ترین و فجیع ترین کاربرد عوامل شیمیایی ثبت شده پس از جنگ جهانی اول که علیه نوع بشر به کار رفته، در دهه ۸۰ میلادی به وسیله رژیم عراق بوده است.<BR>طی سندی که توسط ایران به کنفرانس خلع سلاح ارایه شد، تعداد تک های شیمیایی عراق از ژانویه ۱۹۸۱ تا مارس ۱۹۸۸، ۲۴۲ مورد تک با حدود ۴۴ هزار قربانی ذکر شده که هنوز هم با گذشت بیش از یک دهه از پایان جنگ، شاهد مرگ دردناک جانبازان شیمیایی سال های جنگ هستیم. دولت عراق در پی شکست هایی که در خوزستان، مناطق مرزی سرپل ذهاب، قصر شیرین و کردستان متحمل شد؛ بارها از عوامل شیمیایی علیه سربازان ایرانی و همچنین مردم غیرنظامی استفاده نمود و از همه دهشت بارتر فاجعه بمباران شیمیایی شهر حلبچه در اول مارس ۱۹۸۸ (۲۵/۱۲/۱۳۶۶) بود.<BR>این فجیع ترین ترین مورد به کارگیری سلاح شیمیایی از زمان جنگ جهانی اول تاکنون بود که طی آن ۵۰۰۰ نفر از اهالی حلبچه در اثر عوامل شیمیایی جان باختند و ۷۰۰۰ نفر هم برای همیشه معیوب و فلج شدند و بدین ترتیب روح بشریت جریحه دار شد.</P> <P>سلاح های شیمیایی در جنگ جهانی دوم</P> <P>در جریان جنگ دوم مراکز پژوهشی ـ نظامی در آلمان، انگلستان، آمریکا و ژاپن به کوشش های خود جهت تهیه عوامل شیمیایی با سمیّت زیاد ادامه دادند.در آلمان سنتز عوامل بسیار سمی اعصاب تابون و ساربن آغاز و با تهیه سومان در سال ۱۹۴۴ دنبال شد که سمی ترین عامل شیمیایی در جنگ جهانی دوم بود.<BR>آلمانی ها همراه با تلاش های پژوهشی جدی، کارخانه بزرگی برای تولید جنگ افزارهای شیمیایی و مهمات آن تاسیس کردند که تولید سالیانه آن در ۱۹۴۳ حدود ۱۸۰ هزار تن (این مقدار ۵/۱ برابر عوامل شیمیایی به کار رفته به وسیله دول متخاصم طی جنگ جهانی اول) بوده است. طبق گزارش ورماخت (wehrmaht) در اواخر جنگ، ذخیره عوامل شیمیایی آلمان ۷۰ هزار تن شامل ۳۲ هزار تن ایپریت یا خردل و ۱۳ هزار تن گازهای اعصاب بوده است. اسپی یر (Speer) وزیر صنایع هیتلر در دادگاه بین المللی نورنبرگ اعلام کرد که هیتلر خود طی جنگ جهانی اول مصدوم شیمیایی بوده و بدین جهت به جنگ افزارهای شیمیایی جدید اهمیت زیادی قائل بود.<BR>نیروهای هیتلری همواره ذخایر جنگ افزارهای شیمیایی خود را افزایش می دادند. آلمانی ها در جریان جنگ دوم مرتکب بی رحمانه ترین جنایات علیه بشریت شدند. اتاق های گاز در اردوگاه های بوخن والد (Buchenwald)، آشویتس (Auschwitz)، زاخرزن هاوزن (Sachsenhausen)، نوین گام (Neuengamme)، لوبلین (Lublin)، گروسه روزن (Grosse -Rosen)، راونز بروخ (Ravensbruck) و تربلینکا (Treblinka) کار می کردند. در ۱۴ ژوئیه ۱۹۴۲ هیملر (Himmler) اجازه داده بود که در برخی اردوگاهها از زندانیان برای آزمایش عوامل شیمیایی استفاده کنند. در کل،تا پایان جنگ تنها ۵/۴ میلیوم زندانی بر اثر به کارگیری انواع عوامل سمی به وسیله شرکت دگش وابسته به مجتمع صنعتی فاربین در اردوگاه آشویتس مسموم شده بودند.<BR>انگلیسی ها سنتز تابون و سارین را تکرار کردند و علاوه بر آن مکانیسم اثر عوامل شیمیایی ترکیبات آلی فسفردار را کشف نموده و بر این اساس شیوه های جدیدی را برای سنتز عوامل شیمیایی پیشنهاد کردند. گرچه کوشش های انگلیسی ها سری نگه داشته شد با این حال گزارش های پژوهشی منظم و کاملی از طریق وزارت دفاع انگلستان به آمریکایی هایی که در همین زمینه کار می کردند فرستاده می شد.<BR>ژاپنی ها نیز در سال های جنگ هزاران ماده شیمیایی سمی سنتز کردند، با این حال ماده ای سمی تر از عوامل شیمیایی جنگ جهانی اول به دست نیاوردند. در کل طی جنگ جهانی دوم با این که طرف های درگیر (به ویژه انگلستان، آمریکا، شوروی، ژاپن، آلمان و ایتالیا) همگی دارای ذخایر عوامل شیمیایی بودند، ولی از این جنگ افزارها استفاده چندانی به عمل نیامد؛ بویژه آلمان نازی در حین جنگ دوم جهانی با وجود ذخایر عظیم جنگ افزارهای شیمیایی هرگز از این تسلیحات استفاده نکرد چرا که توازن قوا و وحشت آلمانی ها از مقابله به مثل نیروهای متفقین عامل بازدارنده این اقدام وحشتناک احتمالی بود.<BR>به طوری که نخست وزیر وقت انگلستان “وینستون چرچیل” در سال ۱۹۴۲ یعنی هنگامی که انگلیسی ها از لحاظ توانایی در زمینه سلاح های شیمیایی قدرت لازم را داشتند، چنین بیان داشت که :دولت روسیه مدعی است که آلمانی ها در صورت ناامیدی از حملات خود، ممکن است از گاز سمی بر ضد مردم و ارتش روسیه استفاده کنند. ما خود قاطعانه تصمیم داریم از این سلاح نفرت انگیز استفاده نکنیم، مگر این که ابتدا ارتش آلمان آن را به کار گیرد. به هر حال با شناختی که از دشمن خود داریم، فراهم آوردن تدارکات لازم به مقیاس بسیار وسیع را نادیده نگرفته ایم. بنابراین تصمیم گیری در این خصوص که هراس ناشی از به کارگیری سلاح های شیمیایی نیز به جنگ هوایی افزوده شود، بر عهده هیتلر است.<BR>تنها کاربرد عمده تسلیحات شیمیایی از جانب آلمانی ها در جریان جنگ جهانی دوم، علیه نیروهای شوروی صورت گرفت؛ ماجرا بدین قرار بود که در ماههای مه و ژوئن سال ۱۹۴۲، آلمانی ها علیه واحدهای نظامی و غیرنظامی شهر کرچ (Krauch) که در یکی از معادن پنهان شده و دلیرانه در مقابل دشمن مقاومت می کردند، جنگ افزارها شیمیایی به کار بردند.<BR>لازم به ذکر است که؛<BR>در ماههای آخر جنگ جهانی دوم، در کنفرانس معروف Yalta (11-4 فوریه ۱۹۴۵) سران متفقین به نتایجی مهم در مورد چگونگی اتمام جنگ رسیدند.<BR>یکی از این نتایج تعیین مرز قراردادی او در ـ نایسه بعنوان خط مرزی شرق و غرب در اروپا (مرز آلمان و لهستان) جهت هماهنگی انجام آخرین حملات به آلمان بود.<BR>مذاکرات بین روزولت و استالین در مورد این مرزبندی در اثر اختلاف نظری به ظاهر کم اهمیت، در روزهای اول کنفرانس ناتمام ماند؛ زیرا نظر روزولت این بود که نایس شرقی مرز قرار گیرد، ولی استالین اصرار داشت که نایس غربی (امتداد رودخانه اودر) مرز باشد تا منطقه کوچک بین دو رودخانه نصیب روسها شود.<BR>سرانجام با پذیرش نظر استالین از طرف روزولت، طی حملات نهایی متفقین به آلمان، روسها خود را به مرز مذکور رساندند. علت پافشاری استالین برای به کرسی نشاندن نظر خود بعدها معلوم شد.<BR>شهر کوچکی به نام Dyhernfurth در منطقه مورد اختلاف قرار داشت که دارای ساختمانی استتار شده بود و پشت بام آن کاملاً با چمن و گیاهان پوشیده شده بود.<BR>این ساختمان که در سال ۱۹۴۰ بنا شده بود یکی از کارخانجات تولید گازهای عصبی آلمانها و از مراکز اصلی تولید گازهای تابون و سارین بود. هنگامیکه کارخانه اشغال شد دارای ۱۲٫۰۰۰ تن گاز تابون، ۶۰۰ تن سارین و مقادیر زیادی سومان بود. کل کارخانه و ذخایر موجود در آن به روسیه انتقال یافت.</P> <P>کاربرد سلاح‌های شیمیایی از قرون وسطی تا اواخر قرن نوزدهم</P> <P>در دوران جنگ‌های صلیبی،‌ روش متداول در جنگ‌های بیولوژیک آلوده کردن چاهها با لاشه‌ انسان‌ها و حیواناتی بود که در جریان بیماری واگیردار مرده بودند.<BR>در سال ۱۴۵۳ میلادی که ترکان عثمانی به قسطنطنیه آخرین سنگر روم شرقی (بیزانس) حمله بردند و به کندن گودال پرداختند، مدافعان شهر در همان گودال‌ها دود گوگرد پخش کردند و ترکان دچار خفگی شدند.<BR>همچنین در سال ۱۴۵۶ میلادی که ترکان به نواحی بلگراد حمله بردند، مردم آن منطقه بر روی موش‌ها پودر کشنده‌ای ریختند و آنها را آتش می‌زدند و به سوی مهاجمان رها می‌کردند.(۴)<BR>مهاجمان روس برای به زانو در آوردن لشکر سوئد در سال ۱۷۱۰ میلادی از میکروب طاعون استفاده کردند.<BR>پس از پایان جنگ اجساد طاعون زده سوئد‌ی‌ها برروی دیوارهای ریوال Reval پراکنده شده بود.(۵)<BR>در بعضی از این مواقع استفاده از جنگ افزارهای میکروبی، بی سر و صداتر و در مواقعی، پنهانی صورت می‌گرفت. به عنوان مثال در سال ۱۳۶۳ میلادی انگلیسی‌ها که توسط واکسناسیون نسبت به آبله مصون شده بودند ملافه‌ها و پتوهای بیماران مبتلا به ویروس آبله را برای رهبران متخاصم سرخپوستان شمال آمریکا در «اوهایو» بردند که منجر به مرگ عده‌ای از سرخپوستان گردید.(۶)<BR>ناپلئون بناپارت در سال ۱۷۹۷ میلادی هنگامی که در حال جنگ با ایتالیا بود تلاش کرد تا بیماری تب مرداب را به سربازان ایتالیایی سرایت دهد.(۷)<BR>علاوه بر اینها در طول تاریخ موارد عدیده‌ای استفاده از سلاح‌ شیمیایی و میکروبی وجود دارد، چه در کشورهای عربی و چه در جنگ استقلال آمریکا از جمله موارد معمول آن مسموم کردن چاه‌های آب بوده است که موجب مرگ گله‌های گوسفندان و گاو‌ و انسان‌ها شده است.</P> <P>جنگ جهانی دوم و موضوع عدم استفاده عمده ازتسلیحات شیمیایی</P> <P>رقابت تسلیحاتی که چند سال قبل از جنگ جهانی دوم بین قدرت های بزرگ آغاز شده بود، مخصوصاً در زمینه تحقیق و توسعه سلاح های شیمایی ادامه یافت و در این زمینه کشورها به نتایج جدیدی رسیدند. پیشرفت های بدست آمده در این دوره بسیار مهم بودند، بطوری که خردل های نیتروژنه و عوامل گاز تولید شدند و آلمان ها دو سال قبل از آغاز جنگ گاز عصبی سارین و تابون را کشف کردند. با دسترسی کشورهای متخاصم به تسلیحات شیمیایی و انبارهای موجود پر از این سلاح ها، تردیدی نبود که این کشورها در مقابله با دشمن به توسل به سلاح های شیمیایی وسوسه شوند.<BR>در جنگ جهانی دوم همه متخاصمان اصلی (انگلستان، فرانسه، امریکا، شوروی، ژاپن، آلمان و ایتالیا) گازهای سمی مختلفی داشتند، «احتمالاً در این میزان کل ذخایر جنگ افزارهای شیمیایی توسط قدرتهای اصلی متخاصم…، دو برابر آنچه که در طول جنگ اول استفاده شد، می رسید» .<BR>ولی در این جنگ، سلاح های شیمیایی بطور عمده مورد استفاده قرار نگرفت. «نیروهای آلمان فقط در چندین تک در مقابل پارتیزان های شوروی در اودسا و کریمه از جنگ افزارهای شیمیایی استفاده کردند». انگلیسی ها و امریکایی ها ماده ای تحت نام ناپالم (نفت ژله شده که ماده ای سوزان و خطرناک است) ساختند و از طریق بمباران های هوایی در آتش زدن شهرها و سربازان حریف استفاده کردند «بر اثرار بمباران هامبورگ توسط هواپیماهای متفقین در سال ۱۹۴۲، حدود ۲۰۰ هزار غیرنظامی سوختند… در ۱۹۴۵ نیز امریکایی ها در سدان از ناپالم استفاده کردند که تلفات ناشی از آن را حدود ۴۰۰ هزار نفر گزارش کرده اند»<BR>دلیل این خودداری وسیع از کاربرد سلاح های شیمیایی محتاط می نمود. دول قدرتمند متحد علیه آلمان در مواقعی که از جانب نیروهای آلمانی بشدت تحت فشار قرار داشتند حتی مسئله استفاده سلاح های شیمیایی علیه آن کشور را مورد بررسی قرار دادند اما از آنجا که از اقدام مقابله به مثل ارتش نیرومند آلمان وحشت داشتند از این اقدام خودداری نمودند» کارشناسان نظامی معتقدند که یک کشور در شرایط جنگی تنها از عواملی ممکن است استفاده کند که فن مقابله و درمان مصدومین ناشی از آن عوامل را نیز داشته باشد. در جنگ جهانی دوم، زرادخانه های شیمیایی کشورهای متخاصم با هم فرق داشت.<BR>آلمان ها عمدتاً عوامل اعصاب و متفقین عوامل خون را در اختیار داشتند. در نتیجه استفاده از سلاح های شیمیایی بدون داشتن وسایل درمانی مقابله با آنها احتمال آسیب پذیری در مقابل عوامل ناشناخته را افزایش می دهد. همچنین گفته شده است که «تأثیرات روانی بجامانده از کاربرد این جنگ افزارها در جنگ جهانی اول و اینکه هیتلر خود از مصدومان ناشی از کاربرد این جنگ افزار در درگیری های جنگ اول بوده است»<BR>در جنگ های یمن (۱۹۶۷-۱۹۶۳)، مصر از جنگ افزارهای شیمیایی استفاده کرد که بخاطر مسائل خاورمیانه و نیز مسائل وحدت اعراب مسئله به سکوت برگزار شد. در افغانستان نیز نیروهای شوروی و دولتی در مقابله با چریک های افغانی از عوامل شیمیایی موسوم به «باران زرد» استفاده کرده اند.<BR>اما فاجعه آمیزترین کاربرد سلاح های شیمیایی، استفاده عراق از این جنگ افزارها در طول ۸ سال جنگ تحمیلی بود. در این جنگ نیروهای عراقی پس از شکست های متعدد در مناطق مختلف جبهه جنگ به استفاده از انواع عوامل شیمیایی علیه افراد نظامی و غیر نظامی روی آورند و در این مدت با استفاده از انواع مهمات شیمیایی از قبیل بمب، گلوله های توپ و خمپاره که حاوی گازهای سمی و کشنده ای همچون عوامل عصبی، گازهای خردل، سیانور و عوامل خفه کننده بودند، به نقض آشکار تعهدا مربوطه خود در کنوانسیون های بین المملی پرداخت. «در طی این مدت بیش از ۲۵۲ مورد حمله شیمیایی (عراق) علیه ایران صورت گرفت که در سازمان ملل متحد ثبت شده است». عراق با مشاهده سکوت و انفعال جامعه بین المللی حتی به جان مردم خود نیز رحم نکرد و به وحشیانه ترین مورد استفاده از سلاح های شیمیایی در اول مارس ۱۹۸۸ در مقابل اکراد بی دفاع حلبچه دست زد که طی آن ۵ هزار نفر از مردم غیر نظامی این شهر جان باختند. با توجه به عمق فجایع ناشی از حملات شیمیایی صدام علیه ایران، در فصل آخر کتاب بحث ویژه ای به این موضوع اختصاص داده شده است.<BR>کشورهای غربی که در طول جنگ ایران و عراق به تسلیح عراق پرداخته بودند، بعد از پایان جنگ بین دو کشور و حمله صدام به کویت خود در معرض تهدیدها صدام حسین مبنی بر استفاده از سلاح های شیمیایی قرار گرفتند. در جنگ دوم خلیج فارس بین امریکا و متحدینش از یک طرف و عراق از طرف دیگر برغم ادعاها و تهدیدات مکرر صدام، جنگ افزارهای شیمیایی مورد استفاده قرار نگرفتند. از جمله موانعی که برای کاربرد سلاح های شیمیایی در این جنگ برشمرده اند عبارتند از: زمان سریع عملیات، انهدام سیستم های پرتاب کننده عراق توسط متحدین، اوضاع نامساعد جوی، ترس از واکنش نیروهای متحد، ارزیابی، کارآیی رزمی پائین و وسایل پرتاب کننده خفیف.<BR>در طول دوره بعد از پایان جنگ سرد موارد زیادی از ادعای استفاده سلاح های شیمیایی از جمله در تاجیکستان و چچن توسط جنگده های روسی، رد قره باغ از سوی ارامنه، در قطار زیرزمینی توکیو توسط فرقه آئوم و صدها مورد دیگر گزارش شده است که آخرین آنها ادعای طرفداراین برهان الدین ربانی مبنی بر استفاده از عوامل شیمیایی توسط نیروهای طالبان در افغانستان می باشد.<BR>نویسنده: علی مقیمی</P> <P>سلاح های شیمیایی در میانه دو جنگ جهانی</P> <P>به رغم امضای پروتکل ۱۹۲۵ ژنو مبنی بر منع استفاده از سلاح های شیمیایی در بین دو جنگ جهانی و تلاشهای نافرجام جامعه ملل در زمینه خلع سلاح، کشورهایی چند از این تسلیحات استفاده کردند.<BR>«در نوامبر ۱۹۳۵، به هنگام حمله ایتالیا به اتیوپی «سربازان موسولینی علیه مردم بی پناه اتیوپی از گاز سمی استفاده کردند که در این تهاجم شیمیایی ۱۵ هزارنفر قربانی شدند» .<BR>در طول جنگ های داخلی اسپانیا که از سال ۱۹۳۶ آغاز شد و روس ها جمهوری خواهان اسپانیا به رهبری ژنرال فرانکو را در مقابل جبهه ناسیونالیستها یاری می کردند «به فرمان استالین در دو منطقه اسپانیا، گلوله های گاز سمی و خردل به کار برده شد که در نتیجه شمار زیادی از افراد غیر نظامی در روستاها و شهرها کشته شدند».<BR>استفاده از سلاح های شیمیایی همچنان ادامه داشت. دو سال بعد یعنی در سال ۱۹۳۷ «ژاپن در جنگ با چین به استفاده از سلاح های شیمیایی اقدام کرد و این امر تا سال ۱۹۴۵ ادامه داشت»</P> <P>روایت تاریخی جنگ شیمیایی رژیم بعثی عراق علیه ایران</P> <P>اگر چه نخستین نبود، اما به شهادت تاریخ این بارز ترین نمونه از جنایت های شیمیایی در طول حیات بشر بود که این چنین بر سر مردم غیر نظامی ایران فرود می آمد. سال ها پیش از جنگ هشت ساله ایران و عراق، اروپا، ساعت ۵ بعد از ظهر روز ۲۲ آوریل سوزش گاز کلرین را روی پوست خود حس کرد.<BR>شهر «ایپر» در کشور بلژیک نخستین تجربه جهانیان در استفاده از گاز های سمی کشنده بود، جایی که نیروهای آلمانی بمب های خود را بر سر پنچ هزار سربازجبهه متفقین از فرانسوی گرفته تا کانادایی، ریختند و یکی از نقاط تاریک تاریخ را در سال ۱۹۱۵ به نام خود رقم زدند.<BR>بمب هایی که در نتیجه آن ۱۵ هزار مصدوم شیمیایی بر جای ماند و کشته هایی که هرگز فکر نمی کردند با پوست های تاول زده در تابوت فرو خواهند رفت. پس از شهر ایپر در اروپا حالا نوبت آفریقایی ها تا سهم خود را از این گازها شیمیایی ببرند و ایتالیایی اسباب این کار را فراهم کرد. دومین حمله شیمیایی که تاریخ آن را به عنوان لکه ننگی بر دامن اروپاییان ثبت کرده است، حمله ایتالیا به حبشه بود این بار نیز یک کشور ستیزه جو برای در هم شکستن نیرو های مقاومت دست به ابزاری می برد که نتایج آن تا سالیان سال برای کودکان بی گناه آن دیار باقی ماند، کودکانی که شاید در آن زمان هنوز به دنیا نیامده بودند اما سیاست مداران و سربازان ایتالیایی برای آنها گاز های کشنده شیمیایی را به یادگار گذاشتند.<BR>به هر صورت همین دو جنگ کافی بود تا بشر را از آن چه خود با دست خود ساخته به هراس آورد و جهان را تا سال ها پای میز مذاکره بنشاند. ژنو پایتخت سیاسی اروپا میزبان نشست کشور های جهان شد تا بر سر استفاده از این مواد شیمیایی تصمیم بگیرند ونتیجه آن در سال ۱۹۲۵ به (پروتکل ژنو) مشهور شد.<BR>کشور های جهان در این پرتوکل، منع به کار گیری عوامل سمی و خفه کننده در جنگ ها را به امضا رساندند و در مقابل قانون شکنان هم قسم شدند. عراق جزو ۱۲ کشور امضا کننده پروتکل بود. اما در گذر ایام، ذهن بشر این معاهده را به دست فراموشی سپرد تا پس از هفتاد سال از جنگ جهانی اول، در دهه ۸۰ میلادی یک کشور متجاوز علیه نیرو های مقاومت دست به جنایتی دیگر بزنند.</P> <P>آغاز جنایت:</P> <P>در آذز ۱۳۶۱ صدام، دیکتاتور عراقی برای، در هم شگستن مقاومت رزمندگان ایرانی در تک های شبانه از مقداری سولفور موستارد (عامل تاول زا) استفاده کرد.<BR>پس از آن در سال ۱۳۶۲ در پیرانشهر و پنجوین، سلاح های شیمیایی را کامل و مستقیم به کار گرفت. تا اینکه در اواخر سال ۱۳۶۳ به علت اعتراض کشور های اروپایی و علنی شدن ابعاد گسترده کاربرداین جنگ افزار ها در جنگ با ایران، موقتاً از به کارگیری این سلاح ها در جنگ منصرف شد.<BR>اما نخستین اعزام مجروحین شیمیایی ایران به اروپا پس از عملیات فاو در خاک عراق بود. استفاده از سلاح های شیمیایی در بعد وسیع توسط عراق بار دیگر در جریان این عملیات آغاز شد. اوایل زمستان ۱۳۶۴ که رزمندگان ایران با عملیات گسترده خود توانستند شهر فاو عراق را تصرف کنند رژیم عراق آتش سلاح های شیمیایی را به روی سپاه ایران گشود و به این ترتیب نخستین حمله وسیع شیمیایی که مجروحین بسیاری به جا گذاشت در خاک عراق رقم خورد. سکوت کشور های هم پیمان پروتکل ژنو، چراغ سبزی بود که به صدام نشان داده شد تا دیگر از هیچ جنایتی دریغ نکند.<BR>اوایل سال ۱۳۶۶ عراق از جنگ افزار های شیمیایی به طور انبوه در جبهه مرکزی سومار استفاده کرد. پس از عملیات والفجر ۸، نیروهای عراقی به قدری از مواد سمی شیمیایی استفاده کردند که در بیمارستان های عقبه ایران جای سوزن انداختن نبود حدود هفت هزار گلوله توپ و خمپاره حاوی مواد سمی علیه مواضع نیروهای ایران شلیک شد.<BR>ظرف دو روز هواپیما های عراقی به طور مداوم بیش از هزار بمب شیمیایی در صحنه عملیات فرو ریختند.<BR>سردشت و حلبچه؛ دو جنایت جنگی روز یک شنبه ساعت ۱۵/۴ بعد از ظهر هفتم تیر سال ۱۳۶۶، بابر با ۲۸ ژوئن ۱۹۸۷ سردشت مورد حمله شیمیایی قرار می گیرد؛ چیزی که مردم هایش در بختک های خوابشان هم نمی دیدند با وجود این که شهر بمباران شده بود مردم پس از بمباران از پناهگاها خارج و برای دیدن مناطق بمباران شده و کمک به هم نوعان خود عازم این مناطق شدند و خوشحال بودند که کشته و زخمی نداشتند بعد از مدتی بوی سیر گندیده تمام فضای شهر را فرا گرفت. ناگهان پرندگان از بالای درختان بر روی زمین سقوط کردند و به دنبال آن مردم یکی یکی به روی زمین افتادند زن و مرد، کودک ونوجوان یکی پس از دیگری.<BR>جمهوری اسلامی ایران، این تهاجم را غیر انسانی اعلام کرد و شهر سر دشت را «نخستین شهر قربانی جنگ افزارهای شیمیایی در جهان بعد از بمباران هسته ای هیروشیما و ناکازاکی» نامید .<BR>علیه غیر نظامیان فقط در سردشت اتفاق نیفتاد. بسیاری از شهر های ایران مثل مریوان، روستای کلال، قلعه جی و جاهای دیگر با هزاران کشته و مجروح از دست بمب افکن های رژیم بعث در امان نماندند. اما جنون صدام دامن مردم عراق را نیز گرفت، این اولین بار بود که بشر به چشم خود می دید دیکتاتور ملت خود این چنین قتل عام می کند.<BR>بمباران شیمیایی حلبچه ثابت کرد قدرت اروپایی و آسیایی نمی شناسد، هر جا که قدرت یله و بی قید باشد، فساد راهم با خود می آورد. آن وقت جنایت برای صاحب قدرت از آب خوردن هم راحت تر می شود.<BR>در ۲۳ مارس ۱۹۸۸ خبر نگار روزنامه انگلیسی «گاردین» مشاهدات عینی خود را از شهر حلبچه این طور گزارش می کند :«سطح کوچه های خاکی و خانه های با خاک یکسان شده این شهر دور افتاده و عقب نگاه داشته شده کردستان پر از اجساد مردان و زنان و کودکان و احشام و حیوانات است که زخم خون و علائم انفجار رویشان دیده می شود. پوست اجساد به طرز عجیبی بی رنگ است، چشم ها باز و خیره و از حدقه بیرون زده، آب خاکستری رنگی از دهانشان بیرون زده و انگشتانشان پیچ خورده است. معلوم است که درست حین کارهی روزمره مرگ مانند صاعقه بر سرشان فرویخته است برخی فقط آن قدرتوان داشته اند که خود را به آستانه در برسانند در این جا مادری اس text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 farsvatan.mihanblog.com مهدی مقدس مقاله ای کامل در مورد انرژی هسته ای http://farsvatan.mihanblog.com/post/95 <IMG class="attachment-home-thumb wp-post-image" alt="" src="http://www.pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/nuclearreactors.jpg" width=375 height=271> <DIV class=single-content> <DIV class=scontent-txt> <DIV style="MARGIN-TOP: -5px; WIDTH: 5px; HEIGHT: 5px; OVERFLOW: scroll" class=hreview><SPAN class=item><SPAN class="fn entry-title">مقاله ای کامل در مورد انرژی هسته ای</SPAN></SPAN>Reviewed by <SPAN class=reviewer>Bahrami</SPAN> on <SPAN class=dtreviewed>Dec 14<SPAN class=value-title title=2012-12-14></SPAN></SPAN>Rating: <SPAN class=rating></SPAN><SPAN class=summary></SPAN><SPAN class=description></SPAN></DIV> <P><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)">دید کلی</SPAN></STRONG></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">وقتی که صحبت از مفهوم انرژی به میان می‌آید، نمونه‌های آشنای انرژی مثل <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">انرژی گرمایی</A> ، نور و یا انرژی مکانیکی و الکتریکی در شهودمان مرور می‌شود. اگر ما انرژی هسته‌ای و امکاناتی که این انرژی در اختیارش قرار می‌دهد، آشنا ‌شویم، شیفته آن خواهیم شد.</SPAN></P></DIV></DIV>EXrozblog.comEX<H2><A href="http://www.pazhoheshkade.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c/">مقاله ای کامل در مورد انرژی هسته ای</A></H2> <DIV class=single-pic> <CENTER><IMG class="attachment-home-thumb wp-post-image" alt="" src="http://www.pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/nuclearreactors.jpg" width=375 height=271></CENTER></DIV> <DIV class=single-content> <DIV class=scontent-txt> <DIV style="MARGIN-TOP: -5px; WIDTH: 5px; HEIGHT: 5px; OVERFLOW: scroll" class=hreview><SPAN class=item><SPAN class="fn entry-title">مقاله ای کامل در مورد انرژی هسته ای</SPAN></SPAN>Reviewed by <SPAN class=reviewer>Bahrami</SPAN> on <SPAN class=dtreviewed>Dec 14<SPAN class=value-title title=2012-12-14></SPAN></SPAN>Rating: <SPAN class=rating></SPAN><SPAN class=summary></SPAN><SPAN class=description></SPAN></DIV> <P><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)">دید کلی</SPAN></STRONG></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">وقتی که صحبت از مفهوم انرژی به میان می‌آید، نمونه‌های آشنای انرژی مثل <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">انرژی گرمایی</A> ، نور و یا انرژی مکانیکی و الکتریکی در شهودمان مرور می‌شود. اگر ما انرژی هسته‌ای و امکاناتی که این انرژی در اختیارش قرار می‌دهد، آشنا ‌شویم، شیفته آن خواهیم شد.</SPAN></P> <P></P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><IMG title="مقاله ای کامل در مورد انرژی هسته ای" border=0 alt="energihaastehi مقاله ای کامل در مورد انرژی هسته ای" src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/energihaastehi.jpg" width=420 height=313></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN id=more-121></SPAN></SPAN></P> <P></P> <H1 align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">آیا می‌دانید که</SPAN></SPAN></H1> <P><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">انرژی گرمایی تولید شده از <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">واکنشهای هسته‌ای</A> در مقایسه با گرمای حاصل از سوختن زغال سنگ در چه مرتبه بزرگی قرار دارد؟</SPAN></STRONG></P> <P></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">منابع تولید انرژی هسته‌ای که بر اثر سیلابها و رودخانه از صخره شسته شده و به بستر دریا می‌رود، چقدر برق می‌تواند تولید کند؟</SPAN></STRONG></P> <P></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">کشورهایی که بیشترین استفاده را از انرژی هسته‌ای را می‌برند، کدامند؟ و … .</SPAN></STRONG></P> <H1 dir=rtl align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">نحوه آزاد شدن انرژی هسته‌ای</SPAN></SPAN></H1> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><STRONG>می‌دانیم که هسته از پروتون (با بار مثبت) و نوترون (بدون بار الکتریکی) تشکیل شده است. بنابراین بار الکتریکی آن مثبت است. اگر بتوانیم هسته را به طریقی به دو تکه تقسیم کنیم، تکه‌ها در اثر نیروی دافعه الکتریکی خیلی سریع از هم فاصله گرفته و انرژی جنبشی فوق العاده‌ای پیدا می‌کنند. در کنار این تکه‌ها ذرات دیگری مثل نوترون و اشعه‌های گاما و بتا نیز تولید می‌شود. انرژی جنبشی تکه‌ها و انرژی ذرات و پرتوهای بوجود آمده ، در اثر برهمکنش ذرات با مواد اطراف ، سرانجام به انرژی گرمایی تبدیل می‌شود. مثلا در واکنش هسته‌ای که در طی آن <SUP>۲۳۵</SUP>U به دو تکه تبدیل می‌شود، انرژی کلی معادل با ۲۰۰MeV را آزاد می‌کند. این مقدار انرژی می‌تواند حدود ۲۰ میلیارد کیلوگالری گرما را در ازای هر کیلوگرم <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">سوخت</A> تولید کند. این مقدار گرما ۲۸۰۰۰۰۰ بار برگتر از حدود ۷۰۰۰ کیلوگالری گرمایی است که از سوختن هر کیلوگرم زغال سنگ حاصل می‌شود.</STRONG></SPAN></P> <P></P> <TABLE align=left> <TBODY> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><IMG title="مقاله ای کامل در مورد انرژی هسته ای" border=0 alt="pressurized مقاله ای کامل در مورد انرژی هسته ای" src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/pressurized.gif" width=373 height=339></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE> <P></P> <P></P> <H1><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">کاربرد حرارتی انرژی هسته‌ای</SPAN></SPAN></H1> <P><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">گرمای حاصل از واکنش هسته‌ای در محیط راکتور هسته‌ای تولید و پرداخته می‌شود. بعبارتی در طی مراحلی در راکتور این گرما پس از مهارشدن انرژی آزاد شده واکنش هسته‌ای تولید و پس از خنک سازی کافی با آهنگ مناسبی به خارج منتقل می‌شود. گرمای حاصله آبی را که در مرحله خنک سازی بعنوان خنک کننده بکار می‌رود را به <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">بخار آب</A> تبدیل می‌کند. بخار آب تولید شده ، همانند آنچه در تولید برق از زعال سنگ ، <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">نفت</A> یا گاز متداول است، بسوی <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">توربین</A> فرستاده می‌شود تا با راه اندازی مولد ، <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">توان الکتریکی</A> مورد نیاز را تولید کند. در واقع ، راکتور همراه با مولد بخار ، جانشین دیگ بخار در نیروگاه‌های معمولی شده است.<BR></SPAN></STRONG></P> <H1><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">سوخت راکتورهای هسته‌ای</SPAN></SPAN></H1> <P><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">ماده‌ای که به عنوان <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">سوخت</A> در راکتورهای هسته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد باید شکاف پذیر باشد یا به طریقی شکاف پذیر شود.<SUP>۲۳۵</SUP>U شکاف پذیر است ولی اکثر هسته‌های اورانیوم در سوخت از انواع <SUP>۲۳۸</SUP>U است. این اورانیوم بر اثر واکنشهایی که به ترتیب با تولید پرتوهای گاما و <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">بتا</A> به <SUP>۲۳۹</SUP>Pu تبدیل می‌شود. <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">پلوتونیوم</A> هم مثل <SUP>۲۳۵</SUP>U شکافت پذیر است. به علت پلوتونیوم اضافی که در سطح جهان وجود دارد نخستین مخلوطهای مورد استفاده آنهایی هستند که مصرف در آنها منحصر به پلوتونیوم است.</SPAN></STRONG></P> <P>میزان اورانیومی که از صخره‌ها شسته می‌شود و از طریق رودخانه‌ها به دریا حمل می‌شود، به اندازه‌ای است که می‌تواند ۲۵ برابر کل مصرف برق کنونی جهان را تأمین کند. با استفاده از این نوع موضوع ، <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">راکتورهای زاینده‌ای</A> که بر اساس <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">استخراج اورانیوم از آب دریاها</A> راه اندازی شوند قادر خواهند بود تمام انرژی مورد نیاز بشر را برای همیشه تأمین کنند، بی آنکه قیمت برق به علت هزینه سوخت خام آن حتی به اندازه یک درصد هم افزایش یابد.</P> <H1><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">مزیتهای انرژی هسته‌ای بر سایر انرژیها</SPAN></SPAN></H1> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><IMG title="مقاله ای کامل در مورد انرژی هسته ای" border=0 alt="PH E Hasteh مقاله ای کامل در مورد انرژی هسته ای" src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/PH_E_Hasteh.jpg" width=175 height=175></SPAN></P> <P><STRONG><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">بر خلاف آنچه که رسانه‌های گروهی در مورد خطرات مربوط به حوادث راکتورها و </SPAN><A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">دفن پسماندهای پرتوزا</SPAN></A><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> مطرح می‌کند از نظر آماری مرگ ناشی ازخطرات </SPAN><A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">تکنولوژی هسته‌ای</SPAN></A><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> از ۱ درصد مرگهای ناشی از سوختن زغال سنگ جهت تولید برق کمتر است. در سرتاسر جهان تعداد نیروگاههای هسته‌ای فعال بیش از ۴۱۹ می‌باشد که قادر به تولید بیش از ۳۲۲ هزار مگاوات توان الکتریکی هستند. بالای ۷۰ درصد این نیروگاه‌ها در کشور فرانسه و بالای ۲۰ درصد آنها در کشور آمریکا قرار دارد.</SPAN></STRONG><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">دوستان این مقالات باز حمت بسیار تهیه شده حتما نام منبع رو درج کنید متشکرم </SPAN><A href="http://www.pazhoheshkade.ir/goto/http://www.uu.blogfa.com/" rel=nofollow target=_blank><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">www.uu.blogfa.com</SPAN></A></STRONG></P> <HR> <P align=center><IMG title="مقاله ای کامل در مورد انرژی هسته ای" border=0 alt="schedule.htm cmp clearday010 bnr مقاله ای کامل در مورد انرژی هسته ای" src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/schedule.htm_cmp_clearday010_bnr.gif" width=600 height=60></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)">دید کلی</SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><STRONG>راکتورهای هسته‌ای دستگاه‌هایی هستند که در آنها شکافت هسته‌ای کنترل شده رخ می‌دهد. راکتورها برای تولید انرژی الکتریکی و نیز تولید نوترون‌ها بکار می‌روند. اندازه و طرح راکتور بر حسب کار آن متغیر است. فرآیند شکافت که یک نوترون بوسیله یک هسته سنگین (با جرم زیاد) جذب شده و به دنبال آن به دو هسته کوچکتر همراه با آزاد سازی انرژی و چند نوترون دیگر شکافته می‌شود.</STRONG><BR></SPAN></P> <H1 align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">تاریخچه</SPAN></SPAN></H1> <P align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><STRONG>اولین انرژی کنترل شده ناشی از شکافت هسته در دسامبر ۱۹۴۲ بدست آمد. با رهبری <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">فرمی</A> ساخت و راه اندازی یک <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">پیل</A> از آجرهای گرافیتی ، اورانیوم و سوخت اکسید اورانیوم با موفقیت به نتیجه رسید. این پیل هسته‌ای ، در زیر میدان فوتبال دانشگاه شیکاگو ساخته شد و اولین راکتور هسته‌ای فعال بود.</STRONG></SPAN></P> <P></P> <H1 align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">ساختمان راکتور</SPAN></SPAN></H1> <P align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><STRONG>با وجود تنوع در راکتور‌ها ، تقریبا همه آنها از اجزای یکسانی تشکیل شده‌اند. این اجزا شامل <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">سوخت</A> ، پوشش برای سوخت ، کند کننده نوترونهای حاصله از شکافت ، خنک کننده‌ای برای حمل انرژی حرارتی حاصله از فرآیند شکافت ماده کنترل کننده برای کنترل نمودن میزان شکافت می‌باشد.</STRONG><BR></SPAN></P> <H1 align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">سوخت هسته‌ای</SPAN></SPAN></H1> <P align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><STRONG>سوخت راکتورهای هسته‌ای باید به گونه‌ای باشد که متحمل شکافت حاصله از نوترون بشود. پنج نوکلئید شکافت پذیر وجود دارند که در حال حاضر در راکتورها بکار می‌روند. <SUP>۲۳۲</SUP>Th ، <SUP>۲۳۳</SUP>U ، <SUP>۲۳۵</SUP>U ، <SUP>۲۳۸</SUP>U ، <SUP>۲۳۹</SUP>Pu . برخی از این نوکلئیدها برای شکافت حاصله از نوترونهای حرارتی و برخی نیز برای شکافت حاصل از نوترونهای سریع می‌باشند. تفاوت بین سوخت یک خاصیت در دسته‌بندی راکتورها است.</STRONG></SPAN></P> <P>در کنار قابلیت شکافت ، سوخت بکار رفته در راکتور هسته‌ای باید بتواند نیازهای دیگری را نیز تأمین کند. سوخت باید از نظر مکانیکی قوی ، از نظر شیمیایی پایدار و در مقابل تخریب تشعشعی مقاوم باشد، تا تحت تغییرات فیزیکی و شیمیایی محیط راکتور قرار نگیرد.<A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">هدایت حرارتی</A> ماده باید بالا باشد بطوری که بتواند حرارت را خیلی راحت جابجا کند. همچنین امکان بدست آوردن ، ساخت راحت ، هزینه نسبتا پایین و خطرناک نبودن از نظر شیمیایی از دیگر فایده‌های سوخت است.</P> <P></P> <H1 align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">غلاف سوخت راکتور</SPAN></SPAN></H1> <P align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><STRONG>سوختهای هسته‌ای مستقیما در داخل راکتور قرار داده نمی‌شوند، بلکه همواره بصورت پوشیده شده مورد استفاده قرار می‌گیرند. پوشش یا غلاف سوخت ، کند کننده و یا خنک کننده از آن جدا می‌سازد. این امر از خوردگی سوخت محافظت کرده و از گسترش محصولات شکافت حاصل از سوخت پرتو دیده به محیط اطراف جلوگیری می‌کند. همچنین این غلاف می‌تواند پشتیبان ساختاری سوخت بوده و در انتقال حرارت به آن کمک کند. ماده غلاف همانند خود سوخت باید دارای خواص خوب حرارتی و مکانیکی بوده و از نظر شیمیایی نسبت به برهمکنش با سوخت و مواد محیط پایدار باشد. همچنین لازم است غلاف دارای سطح مقطع پایینی نسبت به بر همکنشهای هسته‌ای حاصل از نوترون بوده و در مقابل تشعشع مقاوم باشد.</STRONG><BR></SPAN></P> <H1 align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">مواد کند کننده نوترون</SPAN></SPAN></H1> <P align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">یک کند کننده ماده‌ای است که برای کند یا حرارتی کردن نوترونهای سریع بکار می‌رود. هسته‌هایی که دارای جرمی نزدیک به جرم نوترون هستند بهترین کند کننده می‌باشند. کند کننده برای آنکه بتواند در راکتور مورد استفاده قرار گیرد بایستی سطح مقطع جذبی پایینی نسبت به نوترون باشد. با توجه به خواص اشاره شده برای کند کننده ، چند ماده هستند که می‌توان از آنها استفاده کرد. هیدروژن ،<A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">دوتریم</A> ، <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">بریلیوم</A> و کربن چند نمونه از کند کننده‌ها می‌باشند. از آنجا که بریلیوم سمی است، این ماده خیلی کم به عنوان کند کننده در راکتور مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین ایزوتوپهای هیدروژن ، به شکل آب و <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">آب سنگین</A> و کربن ، به شکل گرافیت به عنوان مواد کند کننده استفاده می‌شوند.<BR></SPAN></STRONG></P> <H1 align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">خنک کننده‌ها</SPAN></SPAN></H1> <P align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><STRONG>گرمای حاصله از شکافت در محیط راکتور یا باید از سوخت زدوده شود و یا در نهایت این گرما بقدری زیاد شود که میله‌های سوخت را ذوب کند. حرارتی که از سوخت گرفته می‌شود ممکن است در راکتور قدرت برای تولید برق بکار رود. از ویژگیهایی که ماده خنک کننده باید داشته باشد، هدایت حرارتی آن است تا اینکه بتواند در انتقال حرارت مؤثر باشد. همچنین پایداری شیمیایی و سطح مقطع جذب پایین‌تر از نوترون دو خاصیت عمده ماده خنک کننده است. نکته دیگری که باید به آن اشاره شود این است که این ماده نباید در اثر واکنشهای گاما دهنده رادیواکتیو شوند.</STRONG></SPAN></P> <P>از مایعات و گازها به عنوان خنک کننده استفاده شده‌ است، مانند گازهای <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">دی اکسید کربن</A> و هلیوم. هلیوم ایده‌آل است ولی پر هزینه بوده و تهیه مقادیر زیاد آن مشکل است. خنک کننده‌های مایع شامل آب ، آب سنگین و <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">فلزات مایع</A> هستند. از آنجا که برای جلوگیری از جوشیدن آب فشار زیادی لازم است خنک کننده ایده‌آلی نیست.</P> <P></P> <H1 align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">مواد کنترل کننده شکافت</SPAN></SPAN></H1> <P align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><STRONG>برای دستیابی به فرآیند شکافت کنترل شده و یا متوقف کردن یک سیستم شکافت پس از شروع ، لازم است که موادی قابل دسترس باشند که بتوانند نوترونهای اضافی را جذب کنند. مواد جاذب نوترون بر خلاف مواد دیگر مورد استفاده در محیط راکتور باید سطح مقطع جذب بالایی نسبت به نوترون داشته باشند. مواد زیادی وجود دارند که سطح مقطع جذب آنها نسبت به نوترون بالاست، ولی ماده مورد استفاده باید دارای چند خاصیت مکانیکی و شیمیایی باشد که برای این کار مفید واقع شود.</STRONG><BR></SPAN></P> <H1 align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">انواع راکتورها</SPAN></SPAN></H1> <P align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">راکتورها بر حسب نوع فرآیند شکافت به <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">راکتورهای حرارتی</A> ، <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">ریع و میانی</A> (واسطه) ، بر حسب مصرف سوخت به <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">راکتورهای سوزاننده</A>، مبدل و زاینده ، بر حسب نوع سوخت به <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">راکتورهای اورانیوم طبیعی</A> ، <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">راکتورهای اورانیوم غنی شده</A> با <SUP>۲۳۵</SUP>U (راکتور مخلوطی Be) ، بر حسب خنک کننده به <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">راکتورهای گاز</A> (CO<SUB>2</SUB>مایع (آب ، فلز) ، بر حسب فاز سوخت کند کننده‌ها به <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">راکتورهای همگن</A> ، <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">ناهمگن</A> و بالاخره بر حسب کاربرد به <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">راکتورهای قدرت</A> ، <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">تولید نوکلید</A> و <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">تحقیقاتی</A> تقسیم می‌شوند.<BR></SPAN></STRONG></P> <H1 align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">کاربردهای راکتورهای هسته‌ای</SPAN></SPAN></H1> <P align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">راکتورها انواع مختلف دارند برخی از آنها در تحقیقات ، بعضی از آنها برای تولید <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">رادیو ایزتوپهای</A> پر انرژی برخی برای راندن کشتیها و برخی برای تولید برق بکار می‌روند.</SPAN></STRONG></P> <P></P> <P align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">دوگروه اصلی راکتورهای هسته‌ای بر اساس تقسیم بندی کاربرد آنها. راکتورهای قدرت و راکتورهای تحقیقاتی هستند. راکتورهای قدرت مولد برق بوده و راکتورهای تحقیقاتی برای تحقیقات هسته‌ای پایه ، مطالعات کاربردی تجزیه‌ای و تولید ایزوتوپها مورد استفاده قرار می گیرند.</SPAN></STRONG></P> <P dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><STRONG>دوستان این مقالات باز حمت بسیار تهیه شده حتما نام منبع رو درج کنید متشکرم <A href="http://www.pazhoheshkade.ir/goto/http://www.uu.blogfa.com/" rel=nofollow target=_blank>www.uu.blogfa.com</A></STRONG></SPAN></P> <P></P> <HR> <P></P> <P align=center><IMG title="مقاله ای کامل در مورد انرژی هسته ای" border=0 alt="status.htm cmp clearday010 bnr مقاله ای کامل در مورد انرژی هسته ای" src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/status.htm_cmp_clearday010_bnr.gif" width=600 height=60></P> <P><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)">دید کلی</SPAN></P> <TABLE align=left> <TBODY> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; COLOR: rgb(0,0,153)"><IMG title="مقاله ای کامل در مورد انرژی هسته ای" border=0 alt="FG26 09 01UNC مقاله ای کامل در مورد انرژی هسته ای" src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/FG26_09_01UNC.gif" width=241 height=600></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE> <P><STRONG>استفاده از <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">نیروی هسته‌ای</A> از ۴۰ سال پیش آغاز شد و اینک این نیرو همان اندازه از برق جهان را تأمین می‌کند که ۴۰ سال پیش بوسیله تمام منابع انرژی تأمین می‌شد. حدود دو سوم از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">نیروگاههای هسته‌ای</A> آنها در زمینه تولید برق و زیر ساختهای صنعتی نقش مکمل را ایفا می‌کنند. نیمی از مردم جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که نیروگاههای هسته‌ای در آنها در حال برنامه‌ریزی و یا در دست ساخت هستند.</STRONG></P> <P>به این ترتیب ، توسعه سریع نیروی هسته‌ای جهان مستلزم بروز هیچ تغییر بنیادینی نیست و تنها نیازمند تسریع راهبردهای موجود است. امروزه حدود ۴۴۰ نیروگاه هسته‌ای در ۳۱ کشور جهان برق تولید می‌کنند. بیش از ۱۵ کشور از مجموع این تعداد در زمینه تأمین برق خود تا ۲۵ درصد یا بیشتر ، متکی به نیروی هسته‌ای هستند. در اروپا و ژاپن سهم نیروی هسته‌ای در تأمین برق بیش از ۳۰ درصد است، در آمریکا نیروی هسته‌ای ۲۰ درصد از برق را تأمین می‌کند. در سرتاسر جهان ، دانشمندان بیش از ۵۰ کشور از حدود ۳۰۰ راکتور تحقیقاتی استفاده می‌کنند تا: درباره فناوریهای هسته‌ای تحقیق کرده و برای تشخیص بیماری و درمان سرطان ، رادیوایزوتوپ تولید کنند.</P> <P>همچنین در اقیانوسهای جهان راکتورهای هسته‌ای نیروی محرکه بیش از ۴۰۰ کشتی را بدون اینکه به خدمه آن و یا محیط زیست آسیبی برسانند، تأمین می‌کنند. دوره پس از جنگ سرد ، فعالیت جدیدی برای حذف مواد هسته‌ای از تسلیحات و تبدیل آن به سوخت هسته‌ای غیر نظامی آغاز شد. انرژی هسته‌ای کاربردهای زیاد در پزشکی در علوم و صنعت و کشاورزی و … دارد. لازم به ذکر است انرژی هسته‌ای به تمامی انرژیهای دیگر قابل تبدیل است، ولی هیچ انرژی به انرژی هسته‌ای تبدیل نمی‌شود. موارد زیادی از کاربردهای انرژی هسته‌ای در زیر آورده می‌شود.</P> <H1 align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">نیروگاه هسته‌ای</SPAN></SPAN></H1> <P align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">نیروگاه هسته‌ای</A> (Nuclear Power Stotion) یک نیروگاه الکتریکی که از انرژی تولیدی شکست هسته اتم اورانیوم یا پلوتونیم استفاده می‌کند. اولین جایگاه از این نوع در ۲۷ ژوئن سال ۱۹۵۸ در شوروی سابق ساخته شد. که قدرت آن ۵۰۰۰ کیلو وات است. چون شکست <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">سوخت هسته‌ای</A> اساسا گرما تولید می‌کند، از گرمای تولید شده راکتورهای هسته‌ای برای تولید بخار استفاده می‌شود. از بخار تولید شده برای به حرکت در آوردن <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">توربینها</A> و <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">ژنراتورها</A> که نهایتا برای تولید برق استفاده می‌شود.<BR></SPAN></STRONG></P> <H1 align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">بمبهای هسته‌ای</SPAN></SPAN></H1> <P align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">این نوع بمبها تا حالا قویترین بمبهای و مخربترینهای جهان محسوب می‌شود. دارندگان این نوع بمبها جزو قدرتهای هسته‌ای جهان محسوب می‌شود.</SPAN></STRONG></P> <H1 align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">پیل برق هسته‌ای Nuelear Electric battery</SPAN></SPAN></H1> <P align=right><A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">پیل هسته‌ای</SPAN></STRONG></A><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><STRONG> یا اتمی دستگاه تبدیل کننده <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">انرژی اتمی</A> به جریان برق مستقیم است، ساده‌ترین پیلها) شامل دو صفحه است. یک پخش کننده بتای خالص مثل استرنیوم ۹۰ و یک هادی مثل <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">سیلسیوم</A>.<BR>جریان الکترونهای سریعی که بوسیله استرنیوم منتشر می‌شود ازمیان <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">نیم هادی</A> عبور کرده و در حین عبور تعداد زیادی الکترون اضافی را از نیم هادی جدا می‌کند که در هر حال صدها هزار مرتبه زیادتر از جریان الکتریکی حاصل از ایزوتوپ رادیواکتیو استرنیوم ۹۰ می‌باشد.<BR><IMG title="مقاله ای کامل در مورد انرژی هسته ای" border=0 alt="mush مقاله ای کامل در مورد انرژی هسته ای" align=left src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/mush.jpg" width=288 height=228></P> <H1 align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">کاربردهای پزشکی</SPAN></SPAN></H1> <P align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">در پزشکی <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">تشعشعات هسته‌ای</A> کاربردهای زیادی دارند که اهم آنها عبارتند از:<BR></SPAN></STRONG></P> <P align=right><A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">رادیو گرافی</SPAN></STRONG></A></P> <P align=right><A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">گاما اسکن</SPAN></STRONG></A></P> <P align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">استرلیزه کردن هسته‌ای</A> و میکروب زدایی وسایل پزشکی با پرتو‌های هسته‌ای</SPAN></STRONG></P> <P align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">رادیو بیولوژی</SPAN></STRONG></P> <H1 align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">کاربردهای کشاورزی</SPAN></SPAN></H1> <P align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">تشعشعات هسته‌ای کاربردهای زیادی در کشاورزی دارد که مهمترین آنها عبارتست از:<BR></SPAN></STRONG></P> <P align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">موتاسیون هسته‌ای ژنها در کشاورزی</SPAN></STRONG></P> <P align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">کنترل حشرات با تشعشعات هسته‌ای</SPAN></STRONG></P> <P align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">جلوگیری از جوانه زدن سیب زمینی با اشعه گاما</SPAN></STRONG></P> <P align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">انبار کردن میوه‌ها</SPAN></STRONG></P> <P align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">دیرینه شناسی (باستان شناسی) و صخره شناسی (زمین شناسی) که عمر یابی صخره‌ها با C<SUP>14</SUP> در باستان شناسی خیلی مشهور است.</SPAN></STRONG></P> <H1 align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">کاربردهای صنعتی</SPAN></SPAN></H1> <P align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">در صنعت کاربردهای زیادی دارد، از جمله مهمترین آنها عبارتند از:<BR></SPAN></STRONG></P> <P align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">نشت یابی با اشعه</SPAN></STRONG></P> <P align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">دبی سنجی پرتویی(سنجش شدت تشعشعات ، نور و فیزیک امواج)</SPAN></STRONG></P> <P align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">سنجش پرتویی میزان سائیدگی قطعات در حین کار</SPAN></STRONG></P> <P align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">سنجش پرتویی میزان خوردگی قطعات</SPAN></STRONG></P> <P align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">چگالی سنج موادمعدنی با اشعه</SPAN></STRONG></P> <P align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">کشف عناصر نایاب در معادن</SPAN></STRONG></P> <P align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"></SPAN></P> <P></P> <P align=center><IMG title="مقاله ای کامل در مورد انرژی هسته ای" border=0 alt="archive.htm cmp clearday010 bnr مقاله ای کامل در مورد انرژی هسته ای" src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/archive.htm_cmp_clearday010_bnr.gif" width=600 height=60></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)">مقدمه</SPAN></P> <P align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">در واکنشهای شکافت هسته‌ای مقادیر زیادی نیز انرژی آزاد می‌گردد (در حدود ۲۰۰Mev)، اما مسئله مهمتر اینکه نتیجه شکستن<A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">هسته</A> <SUP>۲۳۵</SUP>U ، آزادی دو نوترون است که می‌تواند دو هسته دیگر را شکسته و چهار نوترون را بوجود آورد. این چهار نوترون نیز چهار هسته <SUP>۲۳۵</SUP>U را می‌شکند. چهار هسته شکسته شده تولید هشت نوترون می‌کنند که قادر به شکستن همین تعداد هسته اورانیوم می‌باشند. سپس شکست هسته‌ای و آزاد شدن نوترونها بصورت زنجیروار به سرعت تکثیر و توسعه می‌یابد. در هر دوره تعداد نوترونها دو برابر می‌شود، در یک لحظه واکنش زنجیری خود بخودی شکست هسته‌ای شروع می‌گردد. در <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">واکنشهای کنترل شده هسته‌ای</A> تعداد شکست در واحد زمان و نیز مقدار انرژی بتدریج افزایش یافته و پس از رسیدن به مقداری دلخواه ثابت نگهداشته می‌شود.</SPAN></STRONG></P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><IMG title="مقاله ای کامل در مورد انرژی هسته ای" border=0 alt="fissionanim مقاله ای کامل در مورد انرژی هسته ای" src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/fissionanim.gif" width=480 height=300></SPAN></P> <H1 align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">انرژی شکافت هسته‌ای</SPAN></SPAN></H1> <P align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><STRONG>کشف انرژی هسته‌ای در جریان <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">جنگ جهانی دوم</A> صورت گرفت و اکنون برای شبکه برق بسیاری از کشورها هزاران کیلو وات تهیه می کند (<A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">نیرو گاه هسته ای</A>). <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">بحران انرژی</A> بر اثر بالارفتن قیمت <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">نفت</A> در سال ۱۹۷۳ استفاده از انرژی شکافت هسته‌ای بیشتر وارد صحنه کرد. در حال حاضر ممالک اروپایی انرژی هسته‌ای را تنها انرژی می‌داند. که می‌تواند در اکثر موارد جایگزین نفت شود. استفاده از انرژی شکافت هسته‌ای که بر روی یک ماده قابل احتراق کانی که بصورت محدود پایه گذاری می‌شود. برای سایر کشورها خطرات بسیار دارد در حال حاضر تولید <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">الکتریسته</A> با استفاده از شکافت هسته‌ای کنترل شده به میزان زیادی توسعه یافته و مورد قبول واقع شده است. تولید انرژی هسته‌ای در کشورهای توسعه یافته بخش مهمی از طرح انرژی ملی را تشکیل می‌دهد.</STRONG><BR></SPAN></P> <H1 align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">انرژی بستگی هسته‌ای</SPAN></SPAN></H1> <P align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">می‌توان تصور کرد که جرم هسته ، M ، با جمع کردن Z (تعداد پروتونها) ضربدر جرم پروتون و N تعداد نوترونها ضربدر جرم نوترون بدست می‌آید.</SPAN></STRONG></P> <P></P> <DIV align=center> <P align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">M = Z×M<SUB>p</SUB> + N×M<SUB>n</SUB></SPAN></STRONG></P></DIV> <P align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><BR>از طرف دیگر M همیشه کمتر از مجموع جرمهای تشکیل دهنده‌های منزوی هسته است. این اختلاف به توسط فرمول <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">انیشتین</A> توضیح داده می‌شود که رابطه بین جرم و انرژی هم ارزی جرم و انرژی را برقرار می‌سازد. اگر یک دستگاه مادی دارای جرم باشد در این صورت دارای انرژی کلی E است. E = M C<SUP>2</SUP> که در آن C سرعت نور در خلا و M جرم کل هسته مرکب از <A title="هستکهای داخل هسته"><SPAN style="COLOR: rgb(0,128,64)">نوکلئونها</SPAN></A> و E مقدار انرژیی است که در اثر فروپاشی جرم M تولید می‌شود. بنابر این اصول انرژی هسته‌ای بر آزاد سازی <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">انرژی پیوندی هسته</A> استوار است. هر سیستمی که دارای انرژی پیوندی بیشتر باشد پایدار می‌باشد. در واقع جرم مفقود شده در <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">واکنشهای هسته‌ای</A> طبق فرمول E = M C<SUP>2</SUP> به انرژی تبدیل می‌شود. پس انرژی بستگی اختلاف جرم هسته و جرم نوکلئونهای تشکیل دهنده آن است، که معرف کاری است که باید انجام شود تا نوکلئونها از هم جدا شوند.</SPAN></STRONG></P> <H1 align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><IMG title="مقاله ای کامل در مورد انرژی هسته ای" border=0 alt="nuclearreactors مقاله ای کامل در مورد انرژی هسته ای" align=left src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/nuclearreactors.jpg" width=375 height=271>مواد شکافتنی</SPAN></SPAN></H1> <P align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">مواد ناپایدار برای اینکه به پایداری برسند، انرژی گسیل می‌کنند تا به حالت پایدار برسد. معمولا عناصری شکافت پذیر هستند که جرم اتمی آنها بالای ۱۵۰ باشد ،<SUP>۲۳۵</SUP>U و <SUP>۲۳۸</SUP>U در معادن یافت می‌شود. ۹۹٫۳ درصد اورانیوم معادن <SUP>۲۳۸</SUP>U می‌باشد.و تنها ۷% آن <SUP>۲۳۵</SUP>U می‌باشد. از طرفی <SUP>۲۳۵</SUP>U با <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">نوترونهای کند</A> پیشرو واکنش نشان می‌دهد. <SUP>۲۳۸</SUP>Uتنها با <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">نوترونهای تند</A> کار می‌کند، البته خوب جواب نمی‌دهد. بنابر این در <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">صنعت</A> در <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">نیروگاههای هسته‌ای</A> <SUP>۲۳۵</SUP>U به عنوان <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">سوخت</A> محسوب می‌شود. ولی به دلایل اینکه در طبیعت کم یافت می‌شود. بایستی غنی سازی اورانیوم شود، یعنی اینکه از ۷ درصد به ۱ الی ۳ درصد برسانند.<BR></SPAN></STRONG></P> <H1 align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">شکافت <STRONG><SUP>۲۳۵</SUP>U</STRONG></SPAN></SPAN></H1> <P align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">در این واکنش هسته‌ای وقتی نوترون کند بر روی <SUP>۲۳۵</SUP>U برخورد می کند به <SUP>۲۳۶</SUP>U تحریک شده تبدیل می‌شود. نهایتا تبدیل به <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">باریوم</A> و کریپتون و ۳ تا نوترون تند و ۱۷۷ Mev انرژی آزاد می‌شود. پس در واکنش اخیر به ازای هر <SPAN style="COLOR: rgb(0,128,64)">نوکلئون</SPAN> حدود ۱ Mev انرژی آزاد می‌شود. در <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">واکنشهای شیمیایی</A> مثل <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">انفجار</A> به ازای هر مولکول حدود ۳۰ Mev انرژی ایجاد می‌شود. لازم به ذکر است در راکتورهای هسته‌ای که با نوترون کار می‌کند، طبق واکنشهای به عمل آمده ۲ الی۳ نوترون سریع تولید می‌شود. حتما این نوترونهای سریع باید کند شوند.</SPAN></STRONG></P> <HR SIZE=2> <P></P> <P><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)">دید کلی:‏</SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><STRONG><BR><A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">پلوتونیوم</A> یک عنصر <SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)">شیمیایی</SPAN> با عدد اتمی ۹۲ و جرم اتمی ۲۳۹ که اولین بار طی <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">واکنش کنترل شده شکست هسته اورانیوم</A> تهیه ‏گردید. کاربردهای انرژی هسته ای به وسیله بشر با اورانیوم ۲۳۵ شروع شد. که مهمترین سوخت هسته ای بوده و هست.</STRONG>‏</SPAN></P> <P></P> <H1 dir=rtl align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">سوخت هسته ای </SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">اورانیوم:‏</SPAN></SPAN></H1> <P dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><BR></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">اگر ایزوتوب اورانیوم ۲۳۵ ( موجود در اورانیوم طبیعی ) قابل شکست نمی بود حتی با داشتن کوهی از اورانیوم طبیعی کسی ‏نمی توانست از انرژی نهانی آن استفاده نماید. این ایزوتوپ به وسیله نوترون هایی با هر مقدار انرژی به خوبی شکسته می شود.‏</SPAN></STRONG></P> <P dir=rtl align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><BR></SPAN></STRONG></P> <P dir=rtl align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">فلز طبیعی اورانیوم محتوی مقادیر بسیار کمی از آن است. فقط ۰٫۷ درصد باقیمانده درصد اورانیوم طبیعی شامل ۹۹٫۳ ‏درصد اورانیوم ۲۳۸ می باشد که فقط به وسیله نوترون های سریع شکسته می شود.‏</SPAN></STRONG></P> <P dir=rtl align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><BR></SPAN></STRONG></P> <P dir=rtl align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">اورانیوم ۲۳۸ به طور بسیار موثری نوترون های کند با انرژی یک تا ده الکترون ولت را جذب می کند.</SPAN></STRONG></P> <P dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><BR></SPAN></P> <H1 dir=rtl align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">سوخت هسته ای </SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">پلتونیوم:‏</SPAN></SPAN></H1> <P dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><BR></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">اگر نوترون های پر انرزی حاصل از شکست اورانیوم ۲۳۵ را به کمک کند کننده هایی از جمله گرافیت ، آب معمولی یا ‏آب سنگین یا مواد دیگر به این مقدار انرژی (۱ تاev 10) کند کنیم، معجزه شروع می شود. هسته اورانیوم ۲۳۸ چنین نوترون ‏های آهسته ای را جذب می کند. سپس تحریک و تجزیه شده و بالاخره به پلتیونیوم با نیم عمر ۲۴٫۴ سال تبدیل می شود.</SPAN></STRONG></P> <P dir=rtl align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><BR></SPAN></STRONG></P> <P dir=rtl align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">نکته قابل توجه این که اورانیوم ۲۳۵ هم به وسیله نوترون های سریع و هم آهسته شکسته می شود. بدین ترتیب در حین ‏مصرف اورانیوم ۲۳۵ در راکتور ، مقدار معینی اورانیوم ۲۳۸ (غیر قابل شکست در عمل ) به پلتونیوم ۲۳۹ ( قابل شکست ) ‏تبد یل می شود.</SPAN></STRONG></P> <P dir=rtl align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><BR></SPAN></STRONG></P> <P dir=rtl align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">در روش فوق در طی مصرف تدریجی اورانیوم ۲۳۵ (۰٫۷ درصد) و پلتونیوم ۲۳۹ که به طور غیر راکتور هسته ای ، ‏تبدیل مقدار قابل ملاحظه ای از اورانیوم ۲۳۸ طبیعی به سوخت هسته ای مناسب ممکن می گردد.‏</SPAN></STRONG></P> <P dir=rtl align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><BR></SPAN></STRONG></P> <P dir=rtl align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">پلتونیوم ۲۳۸ خالص یک سم قوی است و به سادگی در هوا آتش می گیرد و در حین تجزیه ذرات آلفایی با انرژی حدود Mev‏ ۵ آزاد می کند. ‏</SPAN></STRONG></P> <P dir=rtl align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><BR></SPAN></STRONG></P> <P dir=rtl align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">ورود پلتونیوم بویژه در ارگانیسوم انسان یا حیوان خطرناک می باشد. زیرا نمی تواند به وسیله اعمال طبیعی از بدن خارج ‏شود. پلتونیوم در بدن ، به طور شدیدی اشعه گاما ساطع کرده و باعث بیماری های تشعشعی حاد و یا حتی مرگ می شود. ‏</SPAN></STRONG></P> <P dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><BR></SPAN></P> <H1 dir=rtl align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">کاربردهای سوخت هسته ای:</SPAN></SPAN></H1> <P dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><BR></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">در راکتور هسته ای از این مواد جهت تامین انرژی گداخت هسته ای وشکافت هسته های سنگین استفاده می شود.‏</SPAN></STRONG></P> <P dir=rtl align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><BR></SPAN></STRONG></P> <P dir=rtl align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">در نیروگاه هسته ای جهت تولید انرژی هسته ای و راه اندازی ژنراتورها ، موتورها و دیناموها به کار برده می شود.‏</SPAN></STRONG></P> <P dir=rtl align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><BR></SPAN></STRONG></P> <P dir=rtl align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">در صنایع نظامی کاربرد وسیعی داشته و در ساخت مهمات و سلاحهای پرقدرت از جمله انواع چاشنی ها ، راکت ها ، نارنجک ها ، ‏زیر دریایی های هسته ای ، سفینه های فضایی ، موشکهای دور برد و بمب های هسته ای استفاده فراوان می شود.</SPAN></STRONG></P> <H1 align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><IMG title="مقاله ای کامل در مورد انرژی هسته ای" border=0 alt="toppage11.htm cmp clearday010 bnr مقاله ای کامل در مورد انرژی هسته ای" src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/toppage11.htm_cmp_clearday010_bnr.gif" width=600 height=60></SPAN></H1> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)">مقدمه</SPAN></P> <P align=right><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">انرژى هسته‌اى با توجه به ویژگىهاى حیرت انگیزش در آزاد سازى حجم بالایى از انرژى در قبال از میان رفتن مقادیر ناچیزى از جرم ، به عنوان جایگزین سوختهاى پیر فسیلى که ناجوانمردانه در حال بلعیده شدن هستند، مطرح شده است. ایران نیز با وجود منابع گسترده نفت و گاز به دلیل کاربردهاى بهترى که سوختهاى فسیلى نسبت به سوزانده شدن در کوره‌ها و براى تولید حرارت دارند، براى دستیابى به این نوع از انرژى تلاشهایى را از سالهاى دور داشته است و در سالهاى پس از انقلاب همواره مورد اتهام واقع شده که هدف اصلیش نه فناورى صلح آمیز که رسیدن به فناورى تسلیحات هسته‌اى است.</SPAN></STRONG></P> <P>چرخه سوخت هسته‌اى شامل مراحل استخراج ، آسیاب ، تبدیل ، <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">غنى سازى</A> ، ساخت سوخت باز تولید و <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">راکتور هسته‌اى</A> است و به یک معنا کشورى که در چرخه بالا به حد کاملى از خودکفایى و توسعه رسیده باشد با فناورى تولید سلاحهاى هسته‌اى فاصله چندانى ندارد.</P> <H1 align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">استخراج</SPAN></SPAN></H1> <P align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><STRONG>در <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">فناورى هسته‌اى</A> ، خواه صلح آمیز باشد یا نظامى ، ماده بنیادى مورد نیاز، اورانیوم است. اورانیوم از معادن زیر زمینى و همچنین حفاریهاى روباز قابل استحصال است. این ماده به رغم آنکه در تمام جهان قابل دستیابى است، اما سنگ معدن تغلیظ شده آن به مقدار بسیار کمى قابل دستیابى است. زمانى که اتمهاى مشخصى از اورانیوم در یک واکنش زنجیره‌اى دنباله دار که به دفعات متعدد تکرار شده ، شکافته مى‌شود، مقادیر متنابهى انرژى آزاد مى‌شود، به این فرآیند <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">شکافت هسته‌اى</A> مى‌گویند.</STRONG></SPAN></P> <P>فرآیند شکاف در یک <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">نیروگاه هسته‌اى</A> به آهستگى و در یک سلاح هسته‌اى با سرعت بسیار روى مى‌دهد، اما در هر دو حالت باید به دقت کنترل شوند. مناسبترین حالت اورانیوم براى شکافت هسته‌اى ایزوتوپهاى خاصى از <SUP>۲۳۵</SUP>U (یا <SUP>۲۳۹</SUP>Pu) است. ایزوتوپ ها ، اتمهاى یکسان با تعداد نوترونهاى متفاوت هستند. به هرحال <SUP>۲۳۵</SUP>U به دلیل تمایل باطنى به شکافت در واکنشهاى زنجیرى و تولید انرژى حرارتى به عنوان «ایزوتوپ شکافت» شناخته شده است.</P> <P>هنگامى که اتم <SUP>۲۳۵</SUP>U شکافته مى‌شود دو یا سه نوترون آزاد مى‌کند. این نوترونها با سایر اتمهاى<SUP>۲۳۵</SUP>U برخورد کرده و باعث شکاف آنها و تولید نوترونهاى جدید مى‌شود. براى روى دادن یک <A title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید">واکنش هسته‌اى</A> به تعداد کافى از اتمهاى <SUP>۲۳۵</SUP>U براى امکان ادامه یافتن این واکنشها بصورت زنجیرى و البته خودکار نیاز است. این جرم مورد نیاز به عنوان «جرم بحرانى» شناخته مى‌شود. باید توجه داشت که هر ۱۰۰۰ اتم طبیعى اورانیوم شامل تنها حدود هفت اتم <SUP>۲۳۵</SUP>U ، یعنی (۰٫۷ درصد) بوده و ۹۹۳ اتم دیگر از نوع <SUP>۲۳۸</SUP>U هستند که اصولا کاربردى در فرآیندهاى هسته‌اى ندارند.</P> <H1 align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN sty text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 farsvatan.mihanblog.com مهدی مقدس مقاله ای کامل در مورد آدولف هیتلر http://farsvatan.mihanblog.com/post/94 <IMG style="WIDTH: 406px; HEIGHT: 265px" class="attachment-home-thumb wp-post-image" alt="" src="http://www.pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/q576eqjhffdotzg13vzk.jpg" width=520 height=387> <DIV class=single-content> <DIV class=scontent-txt> <DIV style="MARGIN-TOP: -5px; WIDTH: 5px; HEIGHT: 5px; OVERFLOW: scroll" class=hreview><SPAN class=item><SPAN class="fn entry-title">مقاله ای کامل در مورد آدولف هیتلر</SPAN></SPAN>Reviewed by <SPAN class=reviewer>Bahrami</SPAN> on <SPAN class=dtreviewed>Dec 24<SPAN class=value-title title=2012-12-24></SPAN></SPAN>Rating: <SPAN class=rating></SPAN><SPAN class=summary></SPAN><SPAN class=description></SPAN></DIV> <P>دوران جوانی مبتذل: آدولف هیتلر در ۲۰ آوریل ۱۸۸۹ در روستا براناو در اتریش به دنیا آمد.پدرش آلوئیس معدنچی بود و در هنگام تولد آدولف ۵۲ سال داشت و هنگامی که پیشوا آینده شش ساله شد آلوئیس خود را با حقوقی ناچیز ولی مناسب پیش از موعد بازنشسته کرد.نام آدولف را در آموزشگاه شبانه روزی نوشتند.ضممن آماده ساختن آنان برای تحصیلات متوسطه درسهایی برای ورود به برخی از رشته های فنی یا بازرگانی نیز داشته باشند.آلوئیس در سال ۱۹۰۳ درگذشت،اما نتیجه تحصیلات آدولف آدولف رضایت بخش نبود. او به یک چیز علاقه داشت،نقاشی در چنین شرایطی بود که آدولف در سن ۱۶ سالگی به مادرش گفت از تحصیلات کلاسیک خسته شده و مایل است وارد آکادمی هنرهای وین بشود.</P></DIV></DIV>EXrozblog.comEX<P>دوران جوانی مبتذل: آدولف هیتلر در ۲۰ آوریل ۱۸۸۹ در روستا براناو در اتریش به دنیا آمد.پدرش آلوئیس معدنچی بود و در هنگام تولد آدولف ۵۲ سال داشت و هنگامی که پیشوا آینده شش ساله شد آلوئیس خود را با حقوقی ناچیز ولی مناسب پیش از موعد بازنشسته کرد.نام آدولف را در آموزشگاه شبانه روزی نوشتند.ضممن آماده ساختن آنان برای تحصیلات متوسطه درسهایی برای ورود به برخی از رشته های فنی یا بازرگانی نیز داشته باشند.آلوئیس در سال ۱۹۰۳ درگذشت،اما نتیجه تحصیلات آدولف آدولف رضایت بخش نبود. او به یک چیز علاقه داشت،نقاشی در چنین شرایطی بود که آدولف در سن ۱۶ سالگی به مادرش گفت از تحصیلات کلاسیک خسته شده و مایل است وارد آکادمی هنرهای وین بشود.</P><IMG title="مقاله ای کامل در مورد آدولف هیتلر" alt=" مقاله ای کامل در مورد آدولف هیتلر"><IMG class=aligncenter title="مقاله ای کامل در مورد آدولف هیتلر" alt="q576eqjhffdotzg13vzk مقاله ای کامل در مورد آدولف هیتلر" src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/q576eqjhffdotzg13vzk.jpg"> <P><SPAN id=more-474></SPAN></P> <P><!--more--></P> <P><!--more--></P> <P>دوران جوانی مبتذل: آدولف هیتلر در ۲۰ آوریل ۱۸۸۹ در روستا براناو در اتریش به دنیا آمد.پدرش آلوئیس معدنچی بود و در هنگام تولد آدولف ۵۲ سال داشت و هنگامی که پیشوا آینده شش ساله شد آلوئیس خود را با حقوقی ناچیز ولی مناسب پیش از موعد بازنشسته کرد.نام آدولف را در آموزشگاه شبانه روزی نوشتند.ضممن آماده ساختن آنان برای تحصیلات متوسطه درسهایی برای ورود به برخی از رشته های فنی یا بازرگانی نیز داشته باشند.آلوئیس در سال ۱۹۰۳ درگذشت،اما نتیجه تحصیلات آدولف آدولف رضایت بخش نبود. او به یک چیز علاقه داشت،نقاشی در چنین شرایطی بود که آدولف در سن ۱۶ سالگی به مادرش گفت از تحصیلات کلاسیک خسته شده و مایل است وارد آکادمی هنرهای وین بشود.<BR>او به مدت دوسال نقاشی می کرد و به فکر حرفه ی معماری بود،خودش را طرفدار موسیقی واگذار می داند ولی در آزمون ورودی آکادمی پذیرفته نمی شود.هیتلر به مدت پنج سال به ولگردی ادامه می دهد و در اتاقکی که با یکی از دوستانش تقسیم کرده بود یا در یک آسایشگاه می خوابد و به شغلهای متفرقه از قبیل کارگر ساختمانی،باربر؛فروشنده ی تابلوهای نقاشی… می پردازد.<BR>از دیدگاه هیتلر،عواملی که سد راه موفقیت او شده بود مجموعاً عبارت بودند از یهودیان،کشیشان،سوسیال دمکراتها ،هیتلر این گروه ها را تحقیر می کرد.همان طور که بشریت را به طور اعم و کسانی را که با وسایل کلاسیک از نردبان اجتماع بالا رفته بودند به طور اخص مورد تحقیر قرار می داد.<BR>افکار نژادی<BR>وی اصولاً ضد یهودی بود.موضع گیری هیتلر در آن زمان ،در میان بسیاری از جوانان اتریشی که عقیده داشتند آلمانیان نژاد برترند و باید در میان آلمانیها تفکیک قائل شد و کسانی دارای کیفیت عالی هستند که تبار اتریشی داشته باشند ،رواج داشت.وی در اوریل سال ۱۹۱۳ وین را ترک و در سالزبورگ خود را به مقامات نظامی معرفی می کند که او را به علت ضعف بنیه نمی پذیرند.به مونیخ می رود و به مشتریان آبجوفروشی ها پیشنهاد کشیدن تصویرشان را می کند و از این طریق امرار معاش می کند..<BR>نخستین جنگ جهانی:<BR>جنگ جهانی اول فا می رد،که از دیدگاه هیتلر لحظه ای بزرگ به شمار می رود دولتهای آلمان و اتریش-مجارستان متحد یکدیگر شده اند.هیتلر تقاضای استخدام در یکی از هنگهای باواریایی می کند.در آن هنگام تابعیت اتریشی و اینکه به سربازی نرفته به حساب نمی اید و این بار داوطلب را می پذیرند.او را به گردان ۱۶ پیاده نظام منصوب و به شهر لیل در فرانسه تا در نبرداپیر شرکت کند.هیتلر به دریافت مدال صلیب آهن درجه ۲ مفتخر می شود.در اکتبر ۱۹۱۵ از ناحیه پا زخمی می شود اورا به بیمارستان می فرستند و در مه ۱۹۱۷ با درجه گروهبانی به جبهه بازمی گردد.در اوت ۱۹۱۸ مدال صلیب آهن درجه یک دریافت می کند.در اکتبر آن سال یک بار دیگر مجروح و گلوله گاز سمی به چشمانش اصابت می کند و بطور موقت نابینا می شود.<BR>در۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ آلمان تسلیم می شد که در آن موقع هیتلر در بیمارستان بستری بود،که پس از شنیدن این خبر شوک شدیدی به او وارد شد و تصمیم گرفت که آلمان را قدرتمند نشان دهد.<BR>هیتلر تسلیم آلمان را رد کرد و شکست آلمان را نتیجه اتحاد یهودیان و کمونیست ها می داشت.پس در جنگ جهانی اول با شکست رایش دوم در جنگ جهانی اول در آلمان جمهوری وایمار تشکیل شد.<BR>۲ -تولد ناسیونال سوسیالیسم</P> <P>ورود به سیاست:<BR>جذب از یک گروه کوچه با تمایلات ملی گرایی در آخرین سال های جنگ جهانی اول شکل گرفت.در سال ۱۹۱۸ گروهی به نام ؟؟رایگان برای صلح کارگران اسمان اعلام موجودیت کرد.در تاریخ ۷ مارس ۱۹۱۸ توسط آنتون درکسلر شعبه آن در مونیخ شکل گرفت که تشکیل شده از افرادی بود که در جنگ جهانی اول شرکت کرده بودند.در تاریخ ۵ ژانویه ۱۹۱۹ آنتون حزب مستقلی تشکیل داد و از ان جدا شد که ۵۵ نفر عضو این حزب بود.دولت وایمار (دولتی است که بعد از جنگ جهانی اول تشکیل شد)برفعالیت این حزب مشکوک شد و جاسوسی را براین گروه فرستاد و این جاسوس آدولف هیتلر بود و این جذب پیوست و تحولات حزب را گزارش می داد.هیتلر نه تنها مخالف نبود ،بلکه به یکی از افراد اصلی حزب تبدیل شد،و از سازمان اطلاعات ارتش وارد این ۷ نفر شود و نام آن را به سوسیالست ملی در ۲۴ فوریه ۱۹۲۰ تغییر دهد.سخنان ملی گرایانه او به جذب این حزب کمک کرد و او را محبوب کرد میان افراد حزب،هیتلر ۷ نفره هئیت حزب را لغو و ریاست حزب را برعهده گرفت.پس از ریاست به تشکیل گروه شبه نظامی حزب به نام (اس آ)بود.<BR>هیتلر دو هدف داشت:<BR>۱- پیشرفت آلمان<BR>۲- مقابله با دشمنان یعنی فرانسه،انگلستان و شوروی<BR>نماد این حزب صلیب شکسته بود.<BR>سفر به برلین:<BR>در مارس ۱۹۲۰،مرتجعان قدرت را در برلین در دست می گیرند در مسافرتی به پایتخت همسفر او بنام اکهارت که همه اشخاص سرشناس برلین را می شناسد او را به دهکده اش می برد و در انجا او را به شماری از بزرگان کشور،از جمله ژنرال لودندورف معرفی می کند.لودندورف تصمیم می گیرد در مونیخ مستقر شود و نشانی خود را به هیتلر می دهد هیتلر خوشحال به مونیخ برمی گردد.اکنون وارد محفل بزرگان شده است.به محض بازگشت به مونیخ با رودلف هس او را پیشوا می نامد.تظاهرات حزب ناسیونال سوسیالیست ادامه می یابد،یکی از اعضا جدید حزب که به صندوق حزبی کمک می کند.ارنست فن بورزیگ،رئیس کارخانه فولادسازی است که به هیتلر می گوید:نیروی حزب در شخص او متمرکز است،واگر او به صندوق حزب کمک می کند،به این دلیل است که به شخص او اعتماد دارد.رئیس کارخانه فولاد سازی اهل دروغ و چاپلوسی نیست.آدولف هیتلر درباره ی مسئله غرامتهای سنگینی که متفقین تحمیل کرده اند همچنان سخنرانی می کرد.</P> <P>تاسیس گروه حمله(S.A.):<BR>از آن پس،گروه کوچک محافظان شخصی هیتلر،که مرکب از افرادی مشکوک با پیشینه جزایی بودند،وزیر نظر ارنست روهم همچنس گرا فعالیت می کردند کافی به نظر نمی رسد.بنابراین گروه حمله(S.A.)را تاسیس می کند که نخستین وظیفه اش تشخیص اخلالگران بالقوه در گردهمایهای حزبی است.<BR>افزایش محبوبیت هیتلر:<BR>هنگام حمله پلیس به یک گردهمایی مخالفان،سخنران جلسه ای که بالرشتت نام دارد،منصوب می شود.هیتلر به این نتیجه می رسد که اگر اقناع شفاهی بازور همراه نباشد،بی فایده خواهد بود و نخواهد توانست به تحمیل عقاید و جلب دیگران بپردازد.بالرشتت شکایت می کند و هیتلر به ۱ ماه زندان محکوم می شود که وسیله ای تبلیغاتی عالی تشخیص می دهد.مسئله هیتلر نزد حکومت باواریا مطرح می شود،ارتیش و خطرناک است و به تازگی محکوم شده است.آیا نمی توان او را از آلمان اخراج کرد؟<BR>اما هیتلر طرفدارانی حتی در صف دولتیان دارد.گورنتز،مهردار کابینه،از او رفاع می کند و صحبت از شورش واقعی در صورت اتخاذ چنین تصمیمی می نماید.</P> <P>۳-صعود هیتلر<BR>نخستین خوشبختی:<BR>هینزبورگ موافقت خود را با طرح یانگ اعلام می دارد.یانگ کارمند واردات دارایی او را با هیتلر آشنا می کند و آن دو در سپتامبر ۱۹۲۹ با هماهنگی یکدیگر طرح قانونی بر ضد انقیاد ملت آلمان و تبدیل ملت آلمان به مستعمره را تهیه می کنند.هنگام رای گیری در مجلس رایشتاگ طرح شکست می خورد و هیندنبورگ از پشتیبانی آنان دست می کشد.هیتلر صعود می کند،جذب او بازسازی می شود.به عضوگیری در میان پرسنل ارتش می پردازد ،بدون اینکه گروه حمله را منحل نماید،ژنرال کورت فون اشلاشیر، که با مارشال فون هیندنبورگ دوست صمیمی است،نقشه ای طرح می کند:به دیدار هیتلر می رود و از او می خواهد که نازیها در تجدید انتخابات هیندنبورگ که دوره ی هفت ساله ریاست جمهوری اش در سال ۱۹۳۲ پایان خواهد یافت،کمک کنند.اوبا یک تیر دونشان می زند،اویک سوی آراء هیندنبورگ را افزایش خواهد داد،و از سوی دیگر شور انقلابی نازیها را آرام خواهد ساخت و به توافق می رسد.<BR>صدراعظم رایش:<BR>سرانجام به پیشنهاد هیتلر،فون پاپن به صدارت منصوب می شود و هیندنبورگ با حسن نیت گمان می کند توانسته است هیتلر را شهمات کند.رئیس جمهور به مون پاپن می گوید هیچ گاه بودن حضور او،هیتلر را نخواهد پذیرفت،مون پاپن نیز موفق شده است تنها سد شغل وزارت را به حزب هیتلر بسپارد.دولت فون پاپن ،دیری نمی پاید(ژوئیه – ن.امبر۱۹۳۲) و هیتلر و در ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳،نخستین کابینه خود را تشکیل می دهد<BR>گورینگ،که به وزارت کشور مذاکرات مزبور به نتیجه نرسد،کاری به جز انحلال رایشتاگ باقی نخواهد ماند.اعضای کابینه متعلق به احزاب دیگر مبهوت می شوند.اگر هیندنبورگ مقاوم صدارت را به هیتلر سپرده بدین منظور بود که جنبش ائتلافی ناهدف وحدت ملی را رهبری کند.هیتلر با رهبر میانه روی ها ملاقات می کند و با این نتیجه گیری باز می گردد:مذاکره امکان پذیر نیست.باید مجلس را منحل کرد و به تجدید انتخابات پرداخت.اما دیگر خیلی دیر شده است. هیندنبورگ فرمان انحلال رایشتاگ را امضاء کرده است.<BR>حزب نازی»حزب واحد:<BR>مقر سازمانهای سیاسی غیر نازی به بهانه های گوناگون اشغال می شوند.همه اینها پیش درآمد فرمان ۱۴ ژوئیه ۱۹۳۳ است،که شامل دو ماده می باشد:<BR>ماده۱- حزب ناسیونال سوسیالیت کارگران آلمان تنها حزب سیاسی موجود در آلمان است.<BR>ماده ۲ – هرکس اقدام به حفظ دیگری نماید یا حزب جدیدی تاسیس کند بشدت مجازات خواهد شد.<BR>افراد رایا به خاطر وابستگی به احزاب ضدنازی،یا با انگیزه های سیاسی و با فرمان های سفید مهر بازداشت و به این اردوگاههای مرگ می فرستند.در همین حال حال،نخستین قوانین نژادی انتشار می یابد.قوانین مزبور در مرحله نخست شامل یهودیانی می شود که نسبت به جمهوری وایمار علاقه نشان داده بودند.این قانون به دولت اجازه می دهد که به جای آنان،نازیهایی را بگمارد که روزبه روز بر تعدادشان افزوده می شود.<BR>۴-پیشوای رایش سوم<BR>هیتلر رئیس شور:اعلام دهمبستگی شخصی هیتلر با نیروهایی که آماده جنگیدن برای او هستند،نتیجه خود را به بار می آورد.؟؟در ساعت ۹ صبح روز دوم اوت ۱۹۳۴ جهان را وداع می کند و در ساعت ۱۰،شماره های فوق العاده روزنامه ها زیر چاپ می روند تا ا این خبر را منتشر سازند:هیتلر از این تاریخ شغل ریاست جمهوری را به صدارت عظمی افزوده و تبدیل به رئیس کشور و فرمانده کل نیروهای مسلح رایش شده است.خون پاپن،فون نویرات شورین فون کروزیگ،فون بلومبرگ و دکتر شاخت فرمان مزبور را امضاء می کنند.</P> <P>سیاست پان ژرمانیسم<BR>هیتلر که اکنون به عالی ترین مدارج صدارت رسیده است،اختیار نخست وزیری ایالات را به بزرگان،حزبی می سپارد:گورنیگ،گوبلز،هیلمر،لی و دکتر شاخت…<BR>در سیاست خارجی شیوه هایی بکار می برد که آنها را پویا می نامد،و عبارت از ایجاد “نژاد برتر” است که ترجمان بلند پروازی شخصی اوست که سکان اروپای بعد از جنگ را – که قبلاً طرح ریزی کرده است- در دست آلمانیها قرار می دهد .از دیدگاه هیتلر،از آن پس مسئله پرداخت غرامات جنگ مطرح نیست،بلکه برپا کردن آلمانی دارای استعداد بالقوه نظامی و صنعتی مهم است.<BR>و از زمانی که هیتلر به سوی قدرت رانده شده احساس می کرد سرنوشت او را مامور تجدید وحدت آلمان بزرگ کرده است.بازتاب اجرای این برنامه بر مردمانی بی شمار از جمله جابه جایی دسته جمعی نژادهای پست،ویرانی مراکز کمونیستی و شبه کمونیستی و آنچه به یهودیان مربوط می شد،یعنی”راه حل نهایی” را با خودسری تلقی می کرد یعنی در واقع،نابودی بی قید و شرط یهودیان با شیوه های فنی….<BR>وی با زبان دیپلوماسی نقایص عهدنامه ورسای را بر می شمرد،واین کار پشتیبانی انگلیسها را که مایل بودند نقش روبی طرف را بازی کنند،جلب می کرد.</P> <P>وی در ۲۶ ژانویه ۱۹۳۴ با لهستان که از سال ۱۹۲۱ متحد فرانسه است،پیمان عدم تجاوز امضا می کند.در ژانویه ۱۹۳۵ در ایالت سار همه پرسی انجام می گیرد و ۹۰ درصد آرا رای دهندگان به الحاق به آلمان رای می دهند.<BR>فرانسویان و انگلیسیان می کوشند هیتلر را به تفاهم درباره ی کمک متقابل راضی کنند،ولی توفیق نمی یابند.این بار هیتلر است که مخالفت می ورزد زیرا نقشه تحدید تسلیحات ولی در دست اجراست.<BR>در نوامبر ۱۹۳۵ مجلس رایشتاگ ،که در نورنبرگ نشکیل شده است،حقوق شهروندی را از آلمانیهای یهودی تبار سلب می کند.ازدواجهای مختلط قدغن می شوند<BR>۵-الحاق سرزمینها</P> <P>هدف جدید-چکواسلواکی:<BR>هیتلر که در سازمان های اطلاعاتی عالی در اختیار دارد،دقیقاً در جریان این واقعیت قرار گرفته است که در صورت تجاوز به چکواسلواکی با هیچ گونه مقاومت جدی روبه رو نخواهد شد.از سرناچاری چکواسلواکی با فرانسه و شوروی پیمان اتحاد نظامی امضا می کند که براساس آن هرگاه کشوری مرتکب تجاوز به چکواسلواکی شود،به منزله ی جنگ خواهد بود ولی روس ها با چکواسلواکی مرز مشترک نداشتند.<BR>در این هنگام هیتلر سربازانش زا به امتداد مرزهای چکواسلواکی می فرستد .بنش،رئیس جمهوری چکواسلواکی واکنش نشان می دهد و سربازان چک را در برابر آنان قرار می دهد.دولتها فرانسه و انگلستان به هیتلر هشدار می دهند.ولی افکار عمومی بر ضد چکواسلواکی است.آیا در صورت پشتیبانی در چکواسلواکی خطر جنگ<BR>مذاکره با چمبرلن:<BR>چمبرلن برای نخستین بار در زندگی در ۱۶ سپتامبر سوار هواپیما می شود.اما در باره ی این مذاکرات هیچ اختلافی نظری وجود ندارد،هیتلر پس از سخنرانی مفصلی که ضمن آن اصول سیاست خارجی خود را تشریح کرد،اظهارداشت مسئله سودت پرونده ی جداگانه ای تشکیل می دهد.اهالی سودت از نژاد آلمانی هستند و باید در میهن اصلی شان ادغام شوند،اگر در اجرای این نقشه کسی چوب لای چرخ هیتلر بگذارد جنگ را آغاز خواهد کرد ،بی آنکه به فکر پیامدهای آن باشد.چمبرلن یک طرح عملیاتی مشترک فرانسه و انگلیس را به هیتلر ارائه می دهد،که با دشواری به تصویب دولت چکواسلواکی رسانده است.دراین هنگام یکی از دستیاران هیتلر تقاضای ورود می کند او تلگرافی را آورده که حاکی از به قتل رساندن چند تن از اهالی سودت رسیده اند.هیتلر فقط در باره ی موضوع اخیر با چمبرلن گفتگو می کند و می گوید در چنین شرایطی ورود سربازان آلمانی به چکواسلواکی اجتناب ناپذیر است.<BR>تدارکات نظامی در فرانسه و انگلستان:<BR>هیتلر در ۲۳ سپتامبر،سخنرانی مهمی ایراد می کند و ضمن آن،قصد خود را به ورود به چکواسلواکی اعلام می دارد.دالادیه طرح اشغال چکواسلواکی را پیشنهاد می کند و متعهد می شود در صورتی که هیتلر با آن موافقت کند،آن را به تصویب چکها برساند.چمبرلن فرستاد های نزد موسولینی اعزام و از وی می خواهد که هیتلر را به سرعقل بیاورد.موسولینی موافقت می کند،زیرا آماده ی جنگ نیست.</P> <P>۶-جنگ جهانی دوم:<BR>پیمان فولاد:<BR>در اتحاد شوروی،دیپلوماتها ی آلمانی با دیپلوماتهای فرانسوی و انگلیسی دیدار می کنند و به آنان می گویند خطر کردن برای یک موضوع کوچک میان آلمان و لهستان تا چه اندازه خطرناک خواهد بود.ریبن تروپ و کنت چیایو،داماد موسولینی و وزیر خارجه ایتالیا،مشغول تهیه پیمان اتحادی هستند که در ۲۲ مه ۱۹۳۹،تحت عنوان “پیمان فولاد”امضاء می شود.<BR>جنگ اعلام می شود:دولت های بلژیک ،هلند،انگلستان و فرانسه از ۲۶ اوت شروع به بسیج عمومی کرده اند،در ۳ سپتامبر،چمبرلن به دالا دیه اطلاع می دهد که اگر فرانسه در برابر آلمان موضع گیری نکند.انگلستان به تنهایی اقدام خواهد کرد.درهمان روز،سرنویل هندرسون،سفیر انگلیس در برلین،اتمام حجتی به ریبن تروپ می فرستند که اگر در ظرف دوساعت آلمان تضمین ندهد که دخالت نظامی در لهستان را متوقف خواهد کرد.انگلستان خود را در حالت جنگ با آن کشور خواهد دانست.هیتلر در ۶ اکتبر اعلام می دارد که چیزی به جز صلح نمی خواهد،مشروط به اینکه متفقین فتوحات وی در جبه شرق را زیر سئوال نبردند.چنین کاری امکان پذیر نیست.هیتلر به ملت آلمان می گوید فرانسویان و انگلیسیان واقعاً جنگ طلب اند و می افزاید.فرانسویان قصد دارند بلژیک و هلند را تصرف کنن</P> <P>حمله به نروژ:<BR>در۲۰ نوامبر،روس ها به فنلاند تجاوز می کنند.در ۵ فوریه ۱۹۴۰ فرانسه و انگلستان تصمیم می گیرند یک سپاه دو هزارنفری به نروژ اعزام کنند.هیتلر به منظور جلوگیری از این کار،در ۱۰ آوریل دستور اشغال نروژ را صادر و کیسلینگ نازی را به فرمانداری آن کشور منصوب می کند.<BR>در این میان،هیتلر در ۱۰ مارس،با سامنرولز، معاون وزارت خارجه امریکا،که به منظور تلاش در میانجیگری به برلین سفر کرده است،ملاقات می کند ولی این تلاش نیزبی نتیجه می ماند.<BR>مسئله نروژ هیتلر را که قادر نیست در یک میان در چند جبهه بجنگند، و به خصوص به توصیه ستاد ارتش و متحدش موسولینی ناچار شده بود حمله به جبهه غرب را به تعویق افکند،عصبی می سازد،در جبهه غرب نیز “جنگ مسخره” جریان دارد که سربازان خط نخست جبهه در پناه ماژینو و خط زیگفرید و زدوخوردهایی که بیشتر جنبه محلی دارد،به استراحت می پردازد.<BR>نبرد فرانسه:<BR>سرانجام در ۱۰ مه ۱۹۴۰ نبرد فرانسه برابر با نقشه ای که خود هیتلر کشیده است،آغاز می شود.دفاع از جبهه اردن ضعیف است. جنگها آردن برای استفاده از تانک نامناسب است.ولی هیتلر به تانکهایش دستور می دهد از آردن عبور کند ولی حمله با موفقیت روبه رو می گردد.در ۱۱ ژوئن ،موسولینی تصمیم می گیرد وارد جنگ شودآالمانیها با بدگمانی از تصمیم دیکتاتور ایتالیا که به سربازان به شدت قابل بحث خود به یاری دیکتاتور فاتح شتافته است،استقبال می کنند!زیرا آلمانیها در ۵ ژوئن محله خود را از سرگرفتند،ودر ۱۴ ژوئن وارد پاریس بی دفاع شده و تا سرحد اسپانیا گسترده می شوند.<BR>هیتلر در ۱۸ ژوئن عازم مونیخ می شود تا در باره شرایط صلحی که باید به فرانسه تحمیل کرد با موسیولینی مذاکره کند.موسیولینی ادعای ارضی خود را مطرح می کند که هیتلر نمی پذیرد.قصد او این است که انگلستان را وادار سازد در برابر مخاصمات چند مستعمره خود را به او بدهد.<BR>در۲۲ زوین ترک مخاصمه با فرانسه در روتوند در همان واگنی که ترک مخاصمه سال۱۹۱۸ امضا شده بود.بنابراین خود را اماده حمله به انگلستان می سازد و در ۸اوت هواپیماهای خود را به منظور ویران کردن شهرهای ان کشور میفرستد و دستور نابودی انسانها و ساختمانها را می دهد.<BR>دنیا جبهه گیری می کند:<BR>هیتلز به خوبی می داند که روسها از نظر عددی بر او برتری دارند ولی بر روی فناوری آلمان محاسبه می کند و با وحشتی که از بلشویسم دارد وانمود می کند که رژیم روسیه شکننده است و نخواهد توانست مدت مدیدی در برابر آلمان مقاومت ورزد.وانگهی او دست ماموران گشتاپو را که همواره با سربازان بوده و پس از هر پیوندی وظیفه نابود کردن رهبران کمونیست را داشته اند باز گذاشته است.<BR>کشورهای اشغال شده یا متحد آلمان- ایتالیا،اسلواکی،فنلاند،مجارستان و آلبانی – در کنار هیتلر قرار می گیرند و به شوروی اعلان جنگ می دهند.در فرانسه حکومت مارشال پتن روابط سیاسی خود را با شوروی قطع می کند و سرانجام اینگه ،ژنرال فرانکو پشتیبنی اسپانیا را در این جنگ صلیبی بلشویسم به هیتلر وعده می دهد.آن گاه دولتهای ایتالیا،مجارستان،منچوکوئو و اسپانیا به پیمان ضد کمینترن سال ۱۹۳۶ آلمان و ژاپن ملحق می شوند.<BR>از سوی دیگر،روزولت و چرچیل در یک نبرد ناو در امتداد ساحل امریکا با یکدیگر ملاقات و منشور آتلانتیک را امضاء کند،که نمایندگان کشورهای متفق در لندن -۲۶ کشور- به آن می پیوندند.<BR>کنگره امریکا قانون وام و اجاره را تصویب می کند که اجازه اراسل اسلحه و مهمات را به انگلستان می دهد و به زودی به اتحاد شوروی و کلیه کشورهای متفق گسترش می یابد.<BR>حمله به روسیه:<BR>هیتلر برخلاف نظر فرماندهان نظامی،که مایل بودند لشگریان خود را به منظور شکاف در صفوف ارتش سرخ متمرکز کنند،دستور پخش نیروهای مزبور به شکل بادبزن را می دهد،یک لحظه به این فکر می افتد که دستور حمله نیروهای مزبور به لنینگراد را صادر کند،ولی شمار معدودی از لشگریان خود را به سوی پایتخت سابق روسیه می فرستند و بیشتر به تسخیر اوکراین می پردازد،و سربازان خود را آماده ی محاصره مسکو می سازد.ارتش آلمان همچنان به حملات خشمگینانه ی خود ادامه می دهد.لنینگراد را محاصره و کی یف را اشغال می کند،و به پیشروی ادامه می دهد،ولی در ۲۰ کیلومتری مسکو،پیشروی آلمانیها متوقف می شود،پیروزی در جبهه جنوب قطعی است ولی استالین در ۶ دسامبر،ضد حمله خود را آغاز می کند.آلمانیها ۲۰۰ کیلومتر عقب نشینی می کند،و اکنون زمستان فرارسیده است،شورویها ارتش خود را بازاسزی می کنند و صنایع خود را به درون کشور منتقل می سازند.<BR>نخستین زمستان روسیه:<BR>بزرگترین مشغله فکری هیتلر،زمستان روسیه است.سربازان آلمان برای رویارویی با سرمای روسیه مجهز نیستند.هیتلر پس از یک بحث تند،استعفای ماراشل فون براو؟؟را می پذیرند و خودش رهبری جنگ در جبه روسیه را در دست می گیرد.او بخشی از طرحی را که دریاسالار ریدر در مورد حرکت به سوی خاورمیانه و پیوستن به ژاپنیها ارائه داده بود. می پذیرد.ماراشل رومل ،که در چارچوب این طرح کار می کند.طبرق را می گشاید و به العلمین،درصد کیلومتری قاهره می رسد،اگر به او سرباز و اسلحه اضافی برسانند بی شک موفق خواهد شد به پیشروی ادامه می دهد.<BR>۷ -در سراشیب سقوط<BR>سوء قصدها:<BR>واقعیت این است که در ته دل افسران آلمانی نگرانی وجود دارد.در موارد گوناگون،ترتیب چند توطئه را می دهند.این واقعیت که در توطئه های نخستین صدمه ندیده است.هیتلر را در اطمینان به اینکه ماموریت الهی دارد و تا زمانی که خدا بخواهد آسیب ناپذیر خواهد ماند ثابت قدم می سازد.<BR>پیاده شدن نیروهای متفقین:<BR>در سه ماهه دوم سال ۱۹۴۴،سازمانهای اطلاعاتی آلمان خبر می دهند که متفقین قصد پیاده کردن نیرو در خاک فرانسه را دارند.از این رو هیتلر دستور تجمع نیروهای آلمانی در شمال فرانسه را می دهد مارشال رومل را به فرماندهی آن منصوب می کند.اما نقشه متفقین سری نگه داشته می شود و در ۶ ژوئن در نورماندی نیرو پیاده می کنند.<BR>۸-مرگ هیتلر<BR>هیتلر در ۳۰ آوریل ۱۹۴۵ ناپدید می شود.بنابر روایتی که بیش از همه رایج است.هیتلر خودش را با همه خود اوابراون در زیر زمین ساختمان صدارت عظمی زندانی کرد.و فادارانش مانند گوبلز و بورحان پشت در اتاق منتظر بودند.هیتلر آنان را از تصمیم برگشت ناپذیر خود آگاه ساخته بودصدا شلیک گلوله ای شنیده شد.آنان وارد اتاق شدند و هیتلر را دیدند که گلوله ای در دهان خود خالی کرده و اوابراون را زهر نوشیده است.گوبلز و بورمان قبلاً ۲۰۰ لیتر بنزین به دستور پیشوا تهیه کرده بودند،اجساد هیتلر و اوابروان را به سطح زمین می برند و در نزدیکی جلوخان سرپوشیده ساختمان صدارت عظمی در گودالی می افکنند و بنزینها را رویشان می ریزند و آتش می زنند به محض ورود سربازان شوروی،جست وجو به منظور کشف بقایای جنازه سوختند به عمل آمد و چیزی یافت نشد.فردای آن روز،محل سوزانیدن هیتلر با اصابت خمپاره های شوروی قرار گرفت.بورمان وصیتنامه هیتلر را اجرا و به دریا سالار دونیتس گفته بود:هیتلر اورا به جانشینی خود در حزب برگزیدهع،همراه با گوبلز کوشیده است با روسها صلح جداگانه منعقد کند.چندساعت پس از مرگ هیتلر و همسرش،گوبلز به همسرش و ۶ دختر خردسالش زهر خوراند و سپس خودکشی کرد برروی اجساد آنها بنزین ریختند و سوزاندند ولی بقایای آنها کشف شد.<BR>در ماه مه ۱۹۴۵، دو نیتس که به جانشینی هیتلر تعیین شده است،تلاش می کند با متفقین مغربی مذاکره کند.در ۷مه ۱۹۴۵ آلمان هیتلری بدون قید و شرط تسلیم می شود.</P> <P></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">————————————————————————————————–</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><EM>این مقاله به درخواست یکی از کاربران سایت پژوهشکده تهیه گردیده است…</EM></SPAN></P> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 farsvatan.mihanblog.com مهدی مقدس مقاله ای کامل در مورد تاریخچه ی اینترنت http://farsvatan.mihanblog.com/post/93 <IMG style="WIDTH: 434px; HEIGHT: 266px" class="attachment-home-thumb wp-post-image" alt="" src="http://www.pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/IMAGE634919657815698014.jpg" width=1024 height=768> <DIV class=single-content> <DIV class=scontent-txt> <DIV style="MARGIN-TOP: -5px; WIDTH: 5px; HEIGHT: 5px; OVERFLOW: scroll" class=hreview><SPAN class=item><SPAN class="fn entry-title">مقاله ای کامل در مورد تاریخچه ی اینترنت</SPAN></SPAN>Reviewed by <SPAN class=reviewer>Bahrami</SPAN> on <SPAN class=dtreviewed>Jan 22<SPAN class=value-title title=2013-01-22></SPAN></SPAN>Rating: <SPAN class=rating></SPAN><SPAN class=summary></SPAN><SPAN class=description></SPAN></DIV> <P>در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی ، وزارت دفاع آمریکا تشخیص داد که دولت آمریکا به شبکه‌های کامپیوتری خود بسیار وابسته است و این سوال مطرح شد که اگر دشمن در یک حمله هسته‌ای به شبکه‌های کامپیوتری ملی آنها آسیب برساند چه اتفاقی خواهد افتاد؟<BR>بنابراین وزارت دفاع آمریکا یک نوع جدید از شبکه‌های بزرگ را طراحی کرد که حتی اگر یکی از بخشهای آن از کار می افتاد باز هم می توانست به کار خود ادامه دهد. آنچه که کل این شبکه عظیم را به هم ارتباط می داد مجموعه‌ای از قوانین ارتباطی یا به اصطلاح «پروتکل» بود که آنرا TCP/IP نامیدند. اصولاً هر شبکه‌ای که از قوانین TCP/IP استفاده کند می‌تواند با هر شبکه دیگری که آن هم با قوانین TCP/IP کار می کند ارتباط برقرار کند و اگر در شبکه بزرگی که هر یک از شبکه‌های کوچکتر داخل آن از قوانین TCP/IP استفاده می‌کنند یک شبکه کوچک از کار بیافتد مابقی شبکه به کار خود ادامه خواهد داد.<BR>پروژه آریانت در سال ۱۹۶۷ آغاز به کار کرد و نتیجه این پروژه پس از چندین سال همان شبکه جهانی اینترنت کنونی است که اکنون به صورت غیرنظامی گردیده و تمامی عرصه گیتی را تحت پوشش خود قرار داده است.</P></DIV></DIV>EXrozblog.comEX<P>در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی ، وزارت دفاع آمریکا تشخیص داد که دولت آمریکا به شبکه‌های کامپیوتری خود بسیار وابسته است و این سوال مطرح شد که اگر دشمن در یک حمله هسته‌ای به شبکه‌های کامپیوتری ملی آنها آسیب برساند چه اتفاقی خواهد افتاد؟<BR>بنابراین وزارت دفاع آمریکا یک نوع جدید از شبکه‌های بزرگ را طراحی کرد که حتی اگر یکی از بخشهای آن از کار می افتاد باز هم می توانست به کار خود ادامه دهد. آنچه که کل این شبکه عظیم را به هم ارتباط می داد مجموعه‌ای از قوانین ارتباطی یا به اصطلاح «پروتکل» بود که آنرا TCP/IP نامیدند. اصولاً هر شبکه‌ای که از قوانین TCP/IP استفاده کند می‌تواند با هر شبکه دیگری که آن هم با قوانین TCP/IP کار می کند ارتباط برقرار کند و اگر در شبکه بزرگی که هر یک از شبکه‌های کوچکتر داخل آن از قوانین TCP/IP استفاده می‌کنند یک شبکه کوچک از کار بیافتد مابقی شبکه به کار خود ادامه خواهد داد.<BR>پروژه آریانت در سال ۱۹۶۷ آغاز به کار کرد و نتیجه این پروژه پس از چندین سال همان شبکه جهانی اینترنت کنونی است که اکنون به صورت غیرنظامی گردیده و تمامی عرصه گیتی را تحت پوشش خود قرار داده است.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="WIDTH: 672px; HEIGHT: 395px" class=aligncenter title="مقاله ای کامل در مورد تاریخچه ی اینترنت" alt="IMAGE634919657815698014 مقاله ای کامل در مورد تاریخچه ی اینترنت" src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/IMAGE634919657815698014.jpg" width=550 height=400></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN id=more-1333></SPAN></P> <P>شبکه اینترنت چیست؟<BR>شبکه جهانی اینترنت مجموعه ای از شبکه های کامپیوتری است که با استفاده از قوانین و پروتکل های خاصی که به آن TCP/IP می گویند و از طریق خطوط تلفنی، ماهواره ای و غیره به یکدیگر وصل شده اند، تا اطلاعات و داده ها بتواند به سرعت از یک کامپیوتر به کامپیوتری دیگر در هر کجای گیتی انتقال یابد.<BR>با تحولات اساسی و رشد بی نظیر که طی دهه اخیر بوقوع پیوسته است، در حال حاضر اینترنت به عنوان یکی از مهمترین ابزارها، برای انتقال جوامع به جامعه اطلاعاتی مطرح شده است که درآن کلیه شبکه های کامپیوتری، تلفن ها، ویدئوها، کنفرانس ها، موبایل ها و غیره با هم ارتباط داشته و به تبادل اطلاعات می پردازند.<BR>به طور کلی می توان دلایل محبوبیت اینترنت را در همگانی بودن، کاهش هزینه ها، سهولت خرید و فروش بر روی اینترنت، بدون مرز و بدون مالک بودن اینترنت، رشد سریع اینترنت و فراوان بودن تعداد مشترکان آن دانست.<BR>اینترنت مانند جهانی تخلیلی است، جهانی غیر از جهان ما که در آن می توان همه چیز یافت از گفتگو با افراد و بخش های سرگرمی و لطیفه گرفته تا کسب اطلاعات در مورد فضا، گرفتن مقالات علمی و ارتباط با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برای همکاری و یا ادامه تحصیل در کشورهای دیگر ،در کنار این موارد امکانات دیگری نیز در اینترنت وجود دارد که می توان به نامه الکترونیکی، گفتگو، گرفتن نرم افزارها از اینترنت و غیره اشاره نمود.</P> <P>TCP/IP چیست؟<BR>تلفظ صحیح این اصطلاح بصورت تی ـ سی ـ پی ـ آی ـ پی می باشد.<BR>این حروف بیانگر سیستم ارتباطی اصلی اینترنت می باشد، این پروتکل استاندارد اصلی اینترنت است اما هیچ لزومی ندارد که شما از این قوانین استانداردها و یا به اصطلاح «پروتکل» آگاهی داشته باشید .<BR>اصولاً هر شبکه ای از قوانین TCP/IP استفاده می کند می تواند با هر شبکه دیگری که آن هم با قوانین TCP/IP کار می کند، ارتباط برقرار کند و از نظر تئوری هر کامپیوتری به این ترتیب می تواند به اینترنت وصل شود.</P> <P>Line بــودن به چه معنایی است؟<BR>آن لاین / آف لاین: هنگامیکه کامپیوتر شما یک ارتباط زنده و باز با اینترنت دارد و شما می توانید در اینترنت کار مورد نظر خود را انجام دهید، به شما و کامپیوترتان اصطلاحاً آن لاین On Line گفته می شود که منظور آن است که شما همانند یک ماشین در یک جاده هستید و می توانید به پیش بروید. در این حالت در اصطلاح می گویند روی خـــط هستید.<BR>اما هنگامیکه ارتباط شما با اینترنت بسته است مثلاً به دلیل خاموش بودن کامپیوتر، عدم اتصال به اینترنت و یا به هر دلیل دیگر اصطلاحاً گفته می شود که شما و کامپیوترتان آف‌لاین Off Line هستید و مانند آن است که ماشین شما از جاده خارج شده است یا در محلی پارک کرده اید و فعلاً نمی توانید در این جاده به جلو بروید.</P> <P>اتحاد جماهیر شوروی آن زمان موشکی با نام «اسپونیک» (Spotnik) را به فضا می فرستد و نشان می دهد دارای قدرتی است که می‌تواند شبکه های ارتباطی آمریکا را توسط موشک‌های بالستیک و دوربرد خود از بین ببرد. آمریکایی‌ها در پاسخگویی به این اقدام روس‌ها, موسسه پروژه های تحقیقی پیشرفته “ARPA” را به‌وجود آوردند. هدف از تاسیس چنین موسسه ای پژوهش و آزمایش برای پیدا کردن روشی بود که بتوان از طریق خطوط تلفنی, کامپیوترها را به هم مرتبط نمود. به طوری که چندین کاربر بتوانند از یک خط ارتباطی مشترک استفاده کنند. در اصل شبکه‌ای بسازند که در آن داده ها به صورت اتوماتیک بین مبدا و مقصد حتی در صورت از بین رفتن بخشی از مسیرها جابه‌جا و منتقل شوند. در اصل هدف “ARPA” ایجاد یک شبکه اینترنتی نبود و فقط یک اقدام احتیاطی در مقابل حمله احتمالی موشک های اتمی دوربرد بود. هر چند اکثر دانش امروزی ما درباره شبکه به‌طور مستقیم از طرح آرپانت “ARPPA NET” گرفته شده است. شبکه ای که همچون یک تار عنکبوت باشد و هر کامپیوتر ان از مسیرهای مختلف بتواند با همتایان خود ارتباط دااشته باشد واگر اگر یک یا چند کامپیوتر روی شبکه یا پیوند بین انها از کار بیافتاد بقیه باز هم بتوانستند از مسیر های تخریب نشده با هم ارتباط بر قرار کنند.</P> <P>این ماجرا با وجودی که بخشی از حقایق به‌وجود آمدن اینترنت را بیان می‌کند اما نمی‌تواند تمام واقعیات مربوط به آن را تشریح کند. باید بگوییم افراد مختلفی در تشکیل اینترنت سهم داشته اند آقای “Paul Baran” یکی از مهمترین آنهاست. آقای باران که در دوران جنگ سرد زندگی می‌کرد می‌دانست که شبکه سراسری تلفن آمریکا توانایی مقابله با حمله اتمی شوروی سابق را ندارد. مثلا اگر رییس جمهور وقت آمریکا حمله اتمی متقابل را دستور دهد, باید از یک شبکه تلفنی استفاده می‌کرد که قبلا توسط روس‌ها منهدم شده بود. در نتیجه طرح یک سیستم مقاوم در مقابل حمله اتمی روس‌ها ریخته شد.آقای باران (Baran) تشکیل و تکامل اینترنت را به ساخت یک کلیسا تشبیه کرد و معتقد بود, طی سال های اخیر هر کس سنگی به پایه ها و سنگ های قبلی بنا اضافه می کند و انجام هر کاری وابسته به کارهای انجام شده قبلی است. بنابراین نمی توان گفت, کدام بخش از کار مهمترین بخش کار بوده است و در کل پیدایش اینترنت نتیجه کار و تلاش گروه کثیری از دانشمندان است. داستان پیدایش اینترنت با افسانه و واقعیت در هم آمیخته شده است.</P> <P>در اوایل دهه ۶۰ میلادی آقای باران طی مقالاتی پایه کار اینترنت امروزی را ریخت. اطلاعات و داده‌ها به صورت قطعات و بسته های کوچکتری تقسیم و هر بسته با آدرسی که به آن اختصاص داده می‌شود به مقصد خاص خود فرستاده می‌شود. به این ترتیب بسته‌ها مانند نامه‌های پستی می توانند از هر مسیری به مقصد برسند. زیرا آنها شامل آدرس فرستنده و گیرنده هستند و در مقصد بسته‌ها مجددا یکپارچه می‌شوند و به صورت یک اطلاعات کامل درمی‌آیند.</P> <P>آقای باران (Baran) طی مقالاتی اینچنینی ساختمان و ساختار اینترنت را پیش‌گویی کرد. او از کار سلول های مغزی انسان به عنوان الگو استفاده کرد, او معتقد بود: وقتی سلول‌های مغزی از بین بروند, شبکه عصبی از آنها دیگر استفاده نمی کند و مسیر دیگری را در مغز انتخاب می‌کند. از دیدگاه وی این امکان وجود دارد که شبکه‌ای با تعداد زیادی اتصالات برای تکرار ایجاد شوند تا در صورت نابودی بخشی از آن, همچنان به صورت مجموعه ای به هم پیوسته کار کند. تا نیمه دهه ۶۰ میلادی کسی به نظرات او توجه‌ای نکرد. تا اینکه در سال ۱۹۶۵ نیروی هوایی آمریکا و«آزمایشگاه های بل» به نظرات او علاقه‌مند شدند و پنتاگون با سرمایه‌گذاری در طراحی و ساخت شبکه ای براساس نظریات او موافقت کرد.</P> <P>ولی آقای باران (Baran) بنابر دلایلی حاضر با همکاری با نیروی هوایی آمریکا نشد. در این میان دانشمندی با نام تیلور (Tailon) وارد موسسه آرپا (ARPA) شد. او مستقیما به آقای هرتسفلد رییس موسسه پیشنهاد کرد: (ARPA) آرپا هزینه ایجاد یک شبکه آزمایشی کوچک با حداقل چهار گره را تامین کند که بودجه آن بالغ بر یک میلیون دلار می‌شد. با این پیشنهاد تیلور تجربه ای را آغاز کرد که منجر به پیدایش اینترنت امروزی شد. او موفق شد در سال ۱۹۶۶, دو کامپیوتر را در شرق و غرب آمریکا به هم متصل کند. با این اتصال انقلابی در نحوه صدور اطلاعات در دنیای ارتباطات رخ داد که نتیجه آن را امروز همگی شاهد هستیم. این شبکه به بسته هایی (packet) از داده ها که به وسیله کامپیوتر های مختلف ارسال میشدند اتکا داشت. پس از انکه ازمایشها سودمندی انرا مشخص کردند سایر بخش های دولتی و دانشگاهها پژوهشی تمایل خود را به وصل شدن به ان اعلام کردند . ارتباطات الکترونیکی به صورت روشی موثر برای دانشمندان و دیگران به منظور استفاده مشترک از داده ها در امد. در همان زمان که ARPAnet در حال رشد بود تعدادی شبکه پوشش محلی (LAN) در نقاط مختلف امریکا به وجود امد. مدیران LAN ها نیز به وصل کردن کامپیوتر های شبکه های خود به شبکه های بزرگتر اقدام کردند . پروتوکل اینترنت ARPAnet IP زبان استاندارد حکمفرما برای برقراری ارتباط کامپیوتر های شبکه های مختلف به یکدیگر شد.تاریخ تولد اینترنت به طور رسمی اول سپتامبر ۱۹۶۹ اعلام شده است. زیرا که اولین “IMP” در دانشگاه “UCLA” واقع در سانتاباربارا در این تاریخ بارگذاری شده است.</P> <P>از اوایل دهه ۱۹۹۰ رشد استفاده از اینترنت به صورت تصاعدی افزایش یافت . یکی از علل چنین استقبالی ابزار جستجویی مانند Gopher و archie بوده است اما اینها در سال ۱۹۹۱ تحت تاثیر word wide web قرار گرفتند که به وسیله CERN یا ازمایشگاه فیزیک هسته ای اروپا ساخته شد . با ان که اینترنت از ابتدا طوری بود که مبادله اطلاعات برای تازه واردان بسیار ساده باشد. بزرگترین جهش در وب در سال ۱۹۹۳ با عرضه نرم افزار موزاییک mosaic که نخستین برنامه مرورگر وب گرافیکی بود به وجود امد.<BR>برنامه موزاییک محصول تلاش دانشجویان و استادان بخش “مرکز ملی کاربردهای ابر کامپیوتر ” در دانشگاه ایلینویز امریکا بود. برای نخستین بار موزاییک امکانات اشاره و کلیک (به وسیله موش) را فراهم کرد. کاربران می توانستند صفحات وب (web page) یا مجموعه ای از متن و گرافیک را کنار هم بگذارند تا هر کسی که میخواست انها را بتواند روی اینترنت ببیند. وقتی با موش روی کلمه ها یا تصاویر خاصی که hyper link نامیده میشد کلیک میکردند برنامه موزاییک به طور خود کار یک صفحه دیگر باز میکرد که به کلمه یا تصویر خاص و کلیک شده اختصاص داشت. بهترین بخش این سیستم انجا بود که hyper link ها میتوانستند به صفحاتی روی همان کامپیوتر یا هر کامپیوتر دیگر اینترنت با خدمات وب اشاره کنند. صفحات وب هر روز متولد میشدند و مفهوم موج سواری یا surfing روی وب متولد شد. اواسط سال ۱۹۹۴ سه میلیون کامپیوتر به اینترنت وصل شده بود و در ان هنگام اجرای عملیات اهسته نشده بود. صفحات جدید وب که شامل همه چیز از اسناد دولتی تا مدارک شرکت ها و مدل های جدید لباس بود در سراسر دنیا چندین برابر شد . موزاییک و جانشینان ان مانند navigator محصول شرکت ” نت اسکیپ ” اینترنت را از قلمرو علمی به میان مردم اوردند. طبق اخرین امار ۵۱ درصد کاربران بعد از سال ۱۹۹۵ وارد این محیط شده اند. میلیون ها انسانی که از اینترنت استفاده میکنند نیازی ندارند که نکات فنی مانند TCP/IP را بدانند . امروزه شرکتهای خدمات دهنده اینترنت یا ISP این کار را به عهده دارند.رشد روز افزون ان و ساده تر شدن استفاده ان همچنان ادامه دارد . هر چه تعداد مردم بیشتری به اینترنت رجوع کنند تعداد شرکت های سازنده برنامه های اینترنت بیشتر میشود.با انکه بعضی از عاشقان اینترنت ان را نوعی شیوه زندگی میدانند. در نظر بیشتر کاربران منبع سرگرمی اطلاعات است ولی بیشترین مصرف ان پست الکترونیکی یا همان email است که یکی از ابزار های ارتباطی کار امد به شمار میرود. پیامها از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر با سرعت پرواز میکنند و منتظر میمانند تا شخص فرصت خواندن انها را پیدا کند . وب امکانات خوبی برای کپی از نرم افزارهای مجاز از لحاظ کپی فراهم میسازد.<BR>وقتی که می بینیم که در مدت کوتاهی اینترنت به چنین رشدی نایل آمده است, مطمئنا دشوار خواهد بود که آینده او را پیش بینی کنیم. طبق نظر کارشناسان ماهانه ۱۰ درصد به تعداد کاربران اینترنت افزوده می‌شود ولی تعداد دقیق کاربران که روزانه از آن استفاده می کنند مشخص نیست. هرچند که پاره ای از کارشناسان تعداد آنها را تا ۹۰۰ میلیون نفر حدس می‌زنند. تعداد رسمی کاربران اینترنتی را در سال ۲۰۰۰ کارشناسان ۵۰۰ میلیون نفر اعلام کرده بودند.</P> <P>قطعا در سال های آینده تحولات شگرفی را در زمینه شبکه های اینترنتی شاهد خواهیم بود. به‌وسیله اینترنت انسان به راه های جدیدی دست پیدا کرد. در کنار این شانس جدید توسط اینترنت,‌ باید بگوییم خطراتی نیز در رابطه با سیاست و اقتصاد و علم به دنبال خواهد داشت. فرم امروزی اینترنت مدیون همکاری تمام کاربران اینترنت در سرتاسر گیتی است که با این تصور که اطلاعات موجود در سطح جهان را به راحتی با یکدیگر مبادله کنند. این تصوری بود که آقای باران(Baran) از اینترنت داشت و امیدواریم در آینده نیز تکامل اینترنت در این مسیر باشد.</P> <P>تاریخچه اینترنت در ایرن</P> <P>سال ۱۳۷۱: تعداد کمی از دانشگاه‌های ایران، از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه گیلان، توسط مرکز تحقیقات فیزیک نظری و از طریق پروتکل UUCP به اینترنت وصل می‌شوند تا با دنیای خارج ایمیل رد و بدل کنند.</P> <P>سال ۱۳۷۲ :در سال ۱۳۷۲ هجری شمسی ایران نیز به شبکه اینترنت پیوست. نخستین رایانه ای که در ایران به اینترنت متصل شد مرکز تحقیقات فیزیک نظری در ایران بود. در حال حاضر نیز این مرکز یکی از مرکزهای خدمات اینترنت در ایران است .مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات،‌ بعنوان تنها نهاد ثبت اسامی قلمرو [ir.] در ایران به رسمیت شناخته می‌شود. این قلمرو مشخّصه تعیین شده برای هویّت ایران در فضای اینترنت است.</P> <P>سال ۱۳۷۳ : مؤسسه ندا رایانه تأسیس می‌شود. پس از راه‌اندازی اوّلین بولتن بورد (BBS)، در عرض یک سال نیز اوّلین وب سایت ایرانی داخل ایران را راه‌اندازی می‌کند. همچنین، این مؤسسه روزنامه «همشهری» را به زبان فارسی در اینترنت منتشر می‌کند، که این اوّلین روزنامه رسمی ایرانی در وب محسوب میشود. در همین سال بدنبال اتصال به اینترنت از طریق ماهواره کانادائی «کد ویژن» (Cadvision)، مؤسسه ندا رایانه فعالیت بازرگانی خود را بعنوان اوّلین شرکت خدمات سرویس اینترنتی (ISP) آغاز می‌کند.</P> <P>سال ۱۳۷۴ :مجلس ایران تأسیس شرکت «امور ارتباطات دیتا» تحت نظر شرکت مخابرات ایران را تصویب می‌کند و مسؤلیت توسعه خدمات دیتا در سطح کشور را بطور انحصاری در اختیار آن شرکت قرار می‌دهد.</P> <P>سال ۱۳۷۷ :پروژه یونیکد در ایران با قرارداد شورای عالی انفورماتیک و همکاری بنیاد دانش و هنر واقع در انگلستان و با نظارت و مدیریت فنّی دانشگاه صنعتی شریف تحت عنوان «فارسی وب» آغاز می‌شود. هدف پروژه اینست که با گنجاندن کامل و جامع الفبای فارسی در استاندارد یونیکد، نشر فارسی در کامپیوتر، مخصوصاً اینترنت و وب، استاندارد شود و اصولاً مشکل قلم (فونت) های غیر استاندارد موجود در نرم افزارهای ایرانی حل شود.</P> <DIV>اینفوگراف تاریخچه اینترنت که سالهای ۱۹۶۹ تا ۲۰۱۲ را مصور ساخته‌است، بیشتر بر روی تاریخ ساخته شدن ویروس‌ها و قدم‌های مهمی که از ابتدای شکل‌گیری اینترنت در زمینه توسعه آن برداشته‌شده، متمرکز شده‌است.</DIV> <P>بر اساس گزارش AVG، در این <A href="http://www.pazhoheshkade.ir/goto/http://hamshahrionline.ir/details/16218" rel=nofollow target=_blank>اینفوگراف </A>علاوه بر اشاره به تاریخ بنیان‌گذاری شرکت‌های مهمی مانند <A href="http://www.pazhoheshkade.ir/goto/http://www.hamshahrionline.ir/details/93756" rel=nofollow target=_blank>اپل</A>،‌ <A href="http://www.pazhoheshkade.ir/goto/http://www.hamshahrionline.ir/details/30825" rel=nofollow target=_blank>گوگل</A> و <A href="http://www.pazhoheshkade.ir/goto/http://www.hamshahrionline.ir/details/43210" rel=nofollow target=_blank>یاهو</A>، به جزئیاتی از قبیل آغاز استفاده از Emotionic‌ ها و یا ساخته‌شدن اولین <A href="http://www.pazhoheshkade.ir/goto/http://hamshahrionline.ir/details/11924" rel=nofollow target=_blank>ویروس‌ها</A> نیز اشاره شده‌است:</P> <P></P> <P></P> <P><IMG class=aligncenter title="مقاله ای کامل در مورد تاریخچه ی اینترنت" alt="13 1 22 153110history of مقاله ای کامل در مورد تاریخچه ی اینترنت" src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/13-1-22-153110history-of.jpg"></P> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 farsvatan.mihanblog.com مهدی مقدس مقاله ای کامل در مورد جنگ جهانی دوم http://farsvatan.mihanblog.com/post/92 <IMG style="WIDTH: 959px; HEIGHT: 322px" class="attachment-home-thumb wp-post-image" alt="" src="http://www.pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/Hitler-in-Austria.jpg" width=962 height=636> <DIV class=single-content> <DIV class=scontent-txt> <DIV style="MARGIN-TOP: -5px; WIDTH: 5px; HEIGHT: 5px; OVERFLOW: scroll" class=hreview><SPAN class=item><SPAN class="fn entry-title">مقاله ای کامل در مورد جنگ جهانی دوم</SPAN></SPAN>Reviewed by <SPAN class=reviewer>Bahrami</SPAN> on <SPAN class=dtreviewed>Dec 31<SPAN class=value-title title=2012-12-31></SPAN></SPAN>Rating: <SPAN class=rating></SPAN><SPAN class=summary></SPAN><SPAN class=description></SPAN></DIV> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><B>جنگ جهانی دوم</B> بزرگ‌ترین و پرتلفات‌ترین جنگ در تاریخ جهان است. آلمان در ۱ سپتامبر، ۱۹۳۹ به لهستان حمله کرد، این تاریخ متداول آغاز جنگ جهانی دوم در غرب است. منابع دیگر حمله ژاپن به چین را در ۷ ژوئیه، ۱۹۳۷، آغاز جنگ می‌دانند، و همچنین حمله ژاپن به منچوری که در ۱۹۳۱ انجام شده بود نیز به نوعی یکی از مقدمات جنگ جهانی دوم بود.</SPAN></P></DIV></DIV>EXrozblog.comEX<H2><A href="http://www.pazhoheshkade.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85/">مقاله ای کامل در مورد جنگ جهانی دوم</A></H2> <DIV class=single-pic> <CENTER><IMG class="attachment-home-thumb wp-post-image" alt="" src="http://www.pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/Hitler-in-Austria.jpg" width=962 height=636></CENTER></DIV> <DIV class=single-content> <DIV class=scontent-txt> <DIV style="MARGIN-TOP: -5px; WIDTH: 5px; HEIGHT: 5px; OVERFLOW: scroll" class=hreview><SPAN class=item><SPAN class="fn entry-title">مقاله ای کامل در مورد جنگ جهانی دوم</SPAN></SPAN>Reviewed by <SPAN class=reviewer>Bahrami</SPAN> on <SPAN class=dtreviewed>Dec 31<SPAN class=value-title title=2012-12-31></SPAN></SPAN>Rating: <SPAN class=rating></SPAN><SPAN class=summary></SPAN><SPAN class=description></SPAN></DIV> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><B>جنگ جهانی دوم</B> بزرگ‌ترین و پرتلفات‌ترین جنگ در تاریخ جهان است. آلمان در ۱ سپتامبر، ۱۹۳۹ به لهستان حمله کرد، این تاریخ متداول آغاز جنگ جهانی دوم در غرب است. منابع دیگر حمله ژاپن به چین را در ۷ ژوئیه، ۱۹۳۷، آغاز جنگ می‌دانند، و همچنین حمله ژاپن به منچوری که در ۱۹۳۱ انجام شده بود نیز به نوعی یکی از مقدمات جنگ جهانی دوم بود.</SPAN></P><IMG class=aligncenter title="مقاله ای کامل در مورد جنگ جهانی دوم" alt="Hitler in Austria مقاله ای کامل در مورد جنگ جهانی دوم" src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/Hitler-in-Austria.jpg" width=500 height=500> <P><SPAN id=more-714></SPAN></P><IMG class=aligncenter title="مقاله ای کامل در مورد جنگ جهانی دوم" border=0 hspace=0 alt="220px Soviet flag on the Reichstag roof unaltered مقاله ای کامل در مورد جنگ جهانی دوم" align=baseline src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/220px-Soviet_flag_on_the_Reichstag_roof_unaltered.jpg"> <P></P> <H2 align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">دلایل آغاز جنگ</SPAN></H2> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">جنگ جهانی دوم به دلایل بسیاری آغاز شد. بعضی از اصلی تربن آن‌ها، <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">بحران اقتصادی</SPAN> و <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">تورم</SPAN> و درخواست <SPAN style="COLOR: rgb(186,0,0)">غرامت جنگی</SPAN> از <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">جمهوری وایمار</SPAN> آلمان پس از <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">جنگ جهانی اول</SPAN>، و <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">رکود اقتصادی</SPAN> و نیاز <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">ژاپن</SPAN> به مواد اولیه بود که باعث ظهور و رواج اندیشه <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">فاشیسم</SPAN> و <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">ملی گرایی</SPAN>، ظهور اندیشه <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">دیکتاتوری</SPAN> و محدود کردن فکر و اندیشه شد.</SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">جنگ جهانی اول</SPAN> به پایان رسید، اما نظام سرمایه‌داری اروپا جنگ دیگری را آبستن بود. سرمایه‌داری اروپا از بازارهای پس از جنگ فربه شده بود. تنها چند ماه پس از <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">جنگ جهانی اول</SPAN> بود که شوراهای انقلابی کارگری به ویژه در آلمان پدید آمده و شدیداً طبقهٔ حاکم را نگران کرده بودند. به همین خاطر طبقهٔ حاکم آلمان به تسلیح میلشیای ارتجاعی همت گمارد تا «خطر» انقلاب را برطرف کرده و بتواند <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">انقلاب روسیه</SPAN> را از حمایت کارگران اروپا محروم نماید. شوراهای انقلابی کارگری درهم‌کوبیده شدند و <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">بحران اقتصادی</SPAN> بر جای ماند تا این که در سال <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۲۹</SPAN> میزان بیکاری به درجه‌ای بی‌سابقه رسید. اشتهای استعماری قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری و رقابت‌هایشان هم در این زمان به شدت تقویت شده بودند. دو اتفاق مهم آتش اولیه جنگ جهانی دوم را برافروخت، حمله ژاپن به چین (<SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">ژوئیه</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۳۷</SPAN>)و اشغال <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">لهستان</SPAN>توسط آلمان (<SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">سپتامبر</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۳۹</SPAN>). کشورهای درگیر جنگ جهانی دوم دو گروه بودند که به نام <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">متفقین</SPAN> و <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">متحدین</SPAN> شناخته می‌شوند.</SPAN></P> <H3 align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">پیش زمینه جنگ در آلمان</SPAN></H3> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">پس از <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">جنگ جهانی اول</SPAN>، <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">متفقین</SPAN> برای جلوگیری از وقوع جنگ بزرگ دیگری <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">معاهده ورسای</SPAN> را پیشنهاد دادند. سخت‌ترین قسمت این معاهده در مورد <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">آلمان</SPAN> بود. متفقین این کشور را به خاطر شروع جنگ مقصر شناختند و در این معاهده در قبال صلح، از آن غرامت جنگی و سرزمین مطالبه کردند. <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">جمهوری وایمار</SPAN>، دولتی که پس از فرار <SPAN style="COLOR: rgb(186,0,0)">قیصر ویلهلم</SPAN>، امپراطور آلمان در این کشور تشکیل شده بود به ناچار برای انعقاد صلح با متفقین این پیمان را امضا کردند. طبق این پیمان، مردم آلمان به خاطر شروع جنگ مقصر شناخته شدند و باید غرامتی حدود صد میلیارد دلار (در آن زمان) می پرداختند. همچنین معاهده اندازهٔ ارتش آلمان را به صد هزار نفر کاهش داد، تمام زیر دریایی‌ها و ناوهای قدرتمند جنگی (بجز شش فروند) آلمان به متفقین تحویل داده شد و آلمان دیگر حق ساخت هواپیما و تانک و دیگر جنگ افزار تهاجمی را نداشت. به جز آن <SPAN style="COLOR: rgb(186,0,0)">مستعمرات</SPAN> آلمان در <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">آفریقا</SPAN>، چین و حوزهٔ اقیانوس آرام، گرفته شد. ایالات آلزاس و لورن آلمان که زمانی به فرانسه تعلق داشتند به این کشور باز پس داده شدند و اراضی وسیعی از آلمان به لهستان واگزار شد. و از همه مهم تر <SPAN style="COLOR: rgb(186,0,0)">راین لند</SPAN>، اراضی حاصلخیز غرب رود راین برای ۵۰ سال به متفقین سپرده شد.</SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">بسیاری از این نواحی، نواحی حاصلخیز، کانه خیز و صنعتی آلمان بود. یک تاریخدان میگوید:</SPAN></P> <BLOCKQUOTE> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">معاهده ورسای حدود سیزده درصد قلمرو پیش از جنگ آلمان، ده درصد جمعیتش، هفتاد و پنج درصد کانه‌های آهن آن و بیست و پنج درصد باکیفیت‌ترین معادن ذغال سنگ آن را گرفت. <SUP id=cite_ref-0><SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">[۱]</SPAN></SUP><SUP id=cite_ref-1><SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">[۲]</SPAN></SUP> در <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">آلمان</SPAN> چهار میلیون نفر بیکار بودند و از آن جایی که این کشور <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">مستعمره</SPAN>نداشت، نمی‌توانست محصولاتش را به فروش برساند. <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">هیتلر</SPAN> سال <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۲۵</SPAN> در کتابی به نام <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">نبرد من</SPAN> (Mein Kampf) اعلام کرد که باید در فکر «فضایی برای حفظ موجودیت نژادژرمن» بود و باید برای این مهم «به شرق نگریست». او سپس برای به دست آوردن بازارهای جدید برای محصولات آلمانی مسئلهٔ نابودی «<SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">یهودیت</SPAN> – <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">بلشویسم</SPAN>» را مطرح نمود. این کار باعث شد که شرکت‌ها و کارخانه جات بزرگ آلمانی از قبیل زیمنس، بایر، کروپ یا بُش که از نظرات <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">هیتلر</SPAN> پشتیبانی کردند، صندوق‌های <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">نازیسم</SPAN> را پر از پول و امکانات کردند. و همچنین کارفرمای فولادسازی تیسن ۱۰۰ هزار مارک طلا به نازی‌ها داد و <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">هیتلر</SPAN> سال <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۳۳</SPAN> به قدرت رسید. ورث در کتابی که سال <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۶۴</SPAN> به نام (<SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">روسیه</SPAN> در جنگ، از <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">استالینگراد</SPAN> تا <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">برلین</SPAN>)، منتشر نمود، چنین نوشت: «مبارزه با <SPAN style="COLOR: rgb(186,0,0)">بلشویسم جهانی</SPAN> هدف اصلی سیاست آلمان بود.» <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">هیتلر</SPAN> سال<SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۳۹</SPAN> به تاریخدانی به نام <SPAN style="COLOR: rgb(186,0,0)">کارل بورکهاردت</SPAN> گفت: «هر چه من در نظر دارم برضد <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">شوروی</SPAN> است. اگر غرب آن قدر احمق است تا این موضوع را بفهمد، من مجبورم با روس‌ها سازش کنم تا غرب را به صورت نظامی شکست دهم و سپس تجدید قوا کرده و اتحاد شوروی را نابود نمایم.» عملاً غرب در سال ۱۹۴۰ از پای درآمد و <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">هیتلر</SPAN> یک سال بعد علیه <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">شوروی</SPAN> وارد عمل شد.</SPAN></P></BLOCKQUOTE> <H2 align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">رهبران جنگ</SPAN></H2> <H3 align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">متحدین</SPAN></H3> <H5 align=right>آدولف هیتلر</H5> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">آدولف هیتلر (متولد ۲۰ آوریل ۱۸۸۹ در <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">اتریش</SPAN>) بنیانگذار <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">آلمان نازی</SPAN> بود، پدرش <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">آلویس هیتلر</SPAN> یک کارمند پایین رتبۀ گمرک و مادرش <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">کلارا هیتلر</SPAN> دومین دخترعموی آلویس بود، پدر او فردی معتقد به <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">امپراتوری اتریش-مجار</SPAN> بود در حالی که هیتلر خود و <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">اتریش</SPAN> را متعلق به <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">آلمان</SPAN> و<SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">امپراتوری روم باستان</SPAN> می‌دانست، در سال ۱۹۰۷ مادر هیتلر بر اثر یک <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">سرطان سینه</SPAN> دردناک درگذشت آدولف در سال ۱۹۲۱ وارث یک ارث کلان از طرف یکی از اقوامش (خاله یا عمه) شد او در جریان جنگ جهانی نیز یکی از داوطلبان جنگ برای ارتش آلمان شده‌بود پس از<SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">جنگ جهانی اول</SPAN> نتیجه جنگ جهانی اول برای آلمان شکستی فاجعه بار بود. کشورهای پیروزمند در <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">عهدنامه ورسای</SPAN> شرایطی بسیار سخت و خفت بار را به این کشور تحمیل کردند.با شکست رایش دوم در جنگ جهانی اول، در آلمان جمهوری وایمار تشکیل شده بود. پس از جنگ جهانی اول آلمان در بحران غرق بود. در جامعه‌ای که لایه‌های گسترده مردم با بی کاری و فقر روبرو بودند هیتلر مانند بسیاری از هم نسلان خود، تسلیم آلمان را رد می‌کرد و شکست آلمان را نتیجه اتحاد یهودیان و کمونیست‌ها می‌دانست و خواهان جبران آن بود.هیتلر مرام سیاسی خود را به روشنی در کتاب نبرد من تشریح کرده‌است. به عقیده او نژادهای پست مانند گیاهان هرز هستند، که باعث خراب شدن گیاهان سالم می‌شوند، همچنین از یهودیان آن زمان به عنوان کسانی که دزدی، ثروت اندوزی، آلودگی و فساد را رواج می‌دادند یاد می‌کند، از نظر هیتلر افراد برتر حق دارند که برای رسیدن به جهانی آبادتر تمام اقوام و ملت‌های پست و غیر اصیل را به خدمت گیرند <SPAN style="COLOR: rgb(186,0,0)">اِوا براون</SPAN>، معشوقه آدولف هیتلر و برای مدتی کوتاه همسر او بود. هرچند آدولف هیتلر مایل نبود مردم به رابطه او با اوا براون پی‌ببرند، زیرا عقیده داشت که محبوبیت او در میان زنان جوان «کم‌رنگ» می‌شود آدولف هیتلر، از مشروبات الکلی استفاده نمی‌کرد و سیگار نمی‌کشید او هم‌چنین گیاه‌خوار بود و از خوردن غذاهای حاوی گوشت حیوانات پرهیز می‌کرد آدولف هیتلر به موسیقی <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">ریشارد واگنر</SPAN>، آهنگ‌ساز یهودی‌ستیز آلمانی «عشق می‌ورزید» پس از اینان هیتلر در سال ۱۹۳۲ در یک همه پرسی و با پیروز شدن حزب نازی به صدر اعظمی <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">آلمان نازی</SPAN> رسید او پس از چند سال صدر اعظمی و اقداماتی از قبیل <SPAN style="COLOR: rgb(186,0,0)">پیمان ضدکمونیسم</SPAN> و رابطه با برخی اعراب و سردی روابط با بریتانیا در سال ۱۹۳۹ با حملۀ ناگهانی به <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">لهستان</SPAN> آتش جنگ جهانی دوم را بر افروخت.</SPAN></P> <H5 align=right>بنیتو موسیلینی</H5> <H5 align=right>هیروهیتو</H5> <H3 align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">متفقین</SPAN></H3> <H5 align=right>وینستون چرچیل</H5> <H5 align=right>ژوزف استالین</H5> <H5 align=right>فرانکلین روزولت</H5> <P align=right><STRONG>شارل دوگل</STRONG></P> <P align=right><SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)"><BR></SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">چیانگ کای‌شک</SPAN></STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)"><BR></SPAN></P> <H2 align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">جنگ در اروپا</SPAN></H2> <DIV align=right> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: small"><IMG title="مقاله ای کامل در مورد جنگ جهانی دوم" alt="Second world war europe animation small مقاله ای کامل در مورد جنگ جهانی دوم" src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/Second_world_war_europe_animation_small.gif" width=247 height=257></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: small"><IMG title="مقاله ای کامل در مورد جنگ جهانی دوم" alt=" مقاله ای کامل در مورد جنگ جهانی دوم" width=15 height=11></SPAN></DIV> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small">جنگ جهانی دوم دراروپا: آبی: مناطق محور – سرخ: مناطق متفقین – سبز: شوروی قبل از ورود به جنگ</SPAN></P></DIV> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">آلمان</SPAN> نازی در ساعت “۴:۴۵ بامداد <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱ سپتامبر</SPAN>، <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۳۹</SPAN> به <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">لهستان</SPAN> حمله کرد، که طبق توافق قبلی بخشی از آنجا را <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">شوروی</SPAN> از آن خود نمود. این تاریخ متداول آغاز جنگ جهانی دوم در غرب می‌باشد. در پی این با <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">اعلان جنگ</SPAN> کشورهای انگلیس، فرانسه و بلژیک به آلمان جنگ جهانی دوم آغاز گشت.اما این کشورها دفاع را بر حمله ترجیح دادند و به ایجاد خطوط دفاعی مستحکم در مقابل قوای آلمان پرداختند.</SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">آلمان سپس به کشورهای بلژیک، نروژ و هلند حمله کرد و بدین ترتیب راه جدیدی برای ورود به فرانسه از طریق بلژیک ایجاد گردید. ارتش فرانسه و انگلستان که گمان میکردند آلمان مانند <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">جنگ جهانی اول</SPAN> از طریق بلژیک قصد حمله دارد تمام نیروهایشان را به آن منطقه فرستادند اما هیتلر که این موضوع را فهمیده بود تصمیم به هجوم از طریق جنگلهای <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">آردن</SPAN> در فرانسه نمود و سپس از طریق عملیات <SPAN style="COLOR: rgb(186,0,0)">قوس بزرگ</SPAN> نیروهای متفقین را در سواحل دانکرک محاصره کرد ولی او به دلایلی که هنوز هم مبهم مانده دستور توقف پیشروی را برای ۴۸ساعت صادرکرد.</SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">این کار باعث شد تا متفقین با تلفاتی بسیار کمتر از حد انتظار بتوانند خود را به سواحل انگلستان برسانند.نتیجه این عقب نشینی آن بود که عملاً فرانسه بی دفاع شده و آلمان با کمترین تلفات بتواند این کشور را اشغال کند.اما آنها بدلیل اینکه میخواستند فرانسویان در پی آزادی کشورشان نباشند تصمیم گرفتند بخشی از خاک این کشور را به عنوان <SPAN style="COLOR: rgb(186,0,0)">فرانسه آزاد</SPAN> که پایتخت آن <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">ویشی</SPAN> بود قرار دهند.</SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">بعد از شکست فرانسه <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">موسولینی</SPAN> رهبر <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">ایتالیا</SPAN> برای آنکه سهمی در غنایم جنگی آلمان داشته باشد در یک سخنرانی به متفقین اعلان جنگ کرد.این در حالی است که ایتالیا ارتش ضعیفی داشت به طوریکه در پیشروی هایش به <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">یونان</SPAN> و <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">شمال آفریقا</SPAN> شکست خورد و آلمان را وادار کرد تا <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">یونان</SPAN> را تصرف کرده بخشی از نیروهایش را برای کمک به این کشور وارد شمال آفریقا تحت فرماندهی ژنرال <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">اروین رومل</SPAN> کند.</SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">هیتلر بعد از این حمله برق آسا تصمیم به تصرف انگلستان بدون درگیری گرفت.او گمان میبرد انگلستان که اکنون تنها شده بود را بتواند بدون جنگ کردن تصرف کند برای همین به <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">چرچیل</SPAN> طی نامه ای گفت:((اگر بریتانیا اکنون تسلیم شود شدت عمل کمتری را در برابر آن کشور به کار میگیرد)).اما چرچیل این درخواست را رد کرد. هیتلر خشمگینانه در پی پیاده کردن نیرو در آنجا شد.به همین دلیل <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">نبرد بریتانیا</SPAN>را آغاز کرد اما سرانجام نیز با مقاومت انگلستان مجبور به عقب نشینی از خواسته اش شد و تصمیم به ادامه پیشروی اش به شرق یا همان شوروی گرفت.</SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">روز <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۲۲ ژوئن</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۴۱</SPAN> عملیاتی با نام رمز <SPAN style="COLOR: rgb(186,0,0)">بارباروسا</SPAN> آغاز گشت. سه میلیون سرباز <SPAN style="COLOR: rgb(186,0,0)">ارتش هیتلری</SPAN> (Wehrmacht) وارد شوروی شدند.آلمان با لشگرهایش به سه نقطه شوروی همزمان حمله کرد.این سه جبهه عبارتند از:<SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">لنینگراد</SPAN>(سنت پترزبورگ)در شمال، <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">مسکو</SPAN> در مرکز و<SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">کیف</SPAN>(پایتخت اوکراین)در جنوب</SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">این در حالی است که هیتلر هنوز اعلان جنگ به استالین نکرده بود.در نتیجه روسها به کلی غافلگیر شدند و آلمان توانست به سرعت خود را به مناطقی که از قبل انتخاب کرده بود برساند.آنها کیف را اشغال کرده و لنینگراد را به خود محاصره در آوردند و در حال نزدیک شدن به مسکو بودند.پس از این وقایع بود که روزنامه آمریکایی نیویورک پست در شماره <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۲۲ ژوئن</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۴۱</SPAN> نوشت:«باید معجزه‌ای به بزرگی نازل شدن انجیل روی دهد تا <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">ارتش سرخ</SPAN> بتواند در مدت کوتاهی از یک شکست کامل رهایی یابد.»اما پس از مدتی شرایط به کلی تغییر کرد.</SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">ورماخت(نیروی زمینی ارتش آلمان)قرار بود شوروی را در عرض چهار ماه به زانو در آورد اما به دلیل مقاومت روسها جنگ ادامه پیدا کرده و وارد زمستان شد و آلمانیها برای زمستانهای سخت شوروی(که گاهی دمایش به منفی چهل درجه نیز میرسید)فاقد تجهیزات لازم بودند.به همین دلیل روسها که به این آب و هوا عادت داشتند توانستند مسکو را از سقوط حتمی نجات داده و ورماخت را دویست کیلومتر از مسکو عقب برانند.</SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">در همین زمان ژاپن که از متحدان هیتلر بود دست به حمله غافلگیر کننده ای به پایگاه آمریکا در بندر <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">پرل هاربر</SPAN> زد و باعث شد آمریکا نیز وارد جنگ با متحدین شود.این برای متفقین یک امتیاز ارزشمند بود چون آمریکا ارتش بسیار قوی داشت و میتوانست به روسها که توانایی مقابله با آلمان را نداشتند کمک زیادی بکند.</SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">هیتلر بعد از عقب نشینی از مسکو حمله ای دیگر را سازمان دهی می‌کند اما قبل از آن نیروهایش را مجهز به تجهیزات مخصوص زمستان کرد تا به سرنوشتی مشابه حمله به مسکو دچار نشوند.او دوباره حمله ای را به سه جبهه طراحی کرد که به ترتیب عبارتند از:<SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">استالینگراد</SPAN> در جنوب، میادین نفتی <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">قفقاز</SPAN> در نزدیکی ایران و منطقه خاور میانه از طریق پیشروی <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">رومل</SPAN> در شمال آفریقا.</SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">اگرچه روسها توانسته بودند کمی آلمانیها را عقب برانند اما هنوز توانایی مقابله با سربازان زبده هیتلری که قبل از این در حمله به کشورهایی نظیر لهستان و بلژیک نیز شرکت داشته و تجارب زیادی کسب کرده بودند را نداشتند.برای همین آلمانی‌ها توانستند پیروزی‌های دیگری را نیز بدست بیاورند.آنها منطقه <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">قفقاز</SPAN> را که برای روسها اهمیت فراوانی داشت تصرف کرده و خود را به <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">استالینگراد</SPAN>رساندند.همچنین ارتش رومل نیز در آفریقا موفقیت‌های زیادی کسب کرده بود.</SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">کمی بیش از یک ماه بعد، در ژوئیه، <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">ارتش آلمان</SPAN> در مقابله با ارتش سرخ ۲۰۰ هزار کشته داد و این تعداد ۴ برابر کل کشته‌شدگان این ارتش در حملاتش در غرب بین سال‌های <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۳۹</SPAN> و <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۴۰</SPAN> بود. در سال <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۴۲</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">نبرد استالینگراد</SPAN> ۳۳۰ هزار سرباز آلمانی را کنار زد، در سال<SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۴۳</SPAN> ارتش هیتلری ۵۰۰ هزارنفر را در <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">نبرد کورسک</SPAN> معروف به <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">نبرد تانک‌ها</SPAN> از دست داد. نخبگان <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">وافن اس‌اس</SPAN> در این زمان به کلی نابود شدند. ارتش سرخ موفق گردید که ۶۰۷ لشکر از ۷۸۳ لشکر هیتلری را در تمام جبهه‌های جنگ نابود نماید.</SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <DIV align=right> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: small"><IMG title="مقاله ای کامل در مورد جنگ جهانی دوم" alt="240px Germans in Stalingrad مقاله ای کامل در مورد جنگ جهانی دوم" src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/240px-Germans_in_Stalingrad.jpg" width=240 height=174></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: small"><IMG title="مقاله ای کامل در مورد جنگ جهانی دوم" alt=" مقاله ای کامل در مورد جنگ جهانی دوم" width=15 height=11></SPAN></DIV> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small">سربازان آلمانی در <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">نبرد استالینگراد</SPAN></SPAN></P></DIV> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">در <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۶ ژوئن</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۴۴</SPAN> نیروهای متفقین مرکب از ارتش‌های کشورهای انگلستان، کانادا و ایالات متحده آمریکا به اتفاق واحدهایی از ارتش فرانسه آزاد عملیات <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">پیاده شدن در ساحل نرماندی</SPAN>(ساحل کانال مانش) را آغاز کردند. هدف این اردوکشی، آزاد کردن فرانسه و سپس اروپای غربی از چنگال هیتلر و سبک کردن بار جنگ از دوش ارتش روسیه شوروی بود تا روس‌ها بتوانند به سرعت آلمانی‌ها را از خاک خود برانند. در نتیجه از دو بخش شرقی و غربی اروپا هیتلر در محاصره قرار گرفت و برلین در ۸ مه ۱۹۴۵ پس از خودکشی هیتلر سقوط کرد.در پی مرگ هیتلر <B>دریادار</B> <SPAN style="COLOR: rgb(186,0,0)">فون دونیتس</SPAN> که از سوی هیتلر پیشوای دولت نازی شده بود تسلیم بی قید و شرط را در برابر متفقین پذیرفت.</SPAN></P> <H2 align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">جنگ در آفریقا و خاورمیانه</SPAN></H2> <H3 align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">در آفریقا</SPAN></H3> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small"><B>ژنرال</B> <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">اروین رومل</SPAN> که در <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">فوریه</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۴۱</SPAN> با ادوات زرهی ناکافی به <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">شمال آفریقا</SPAN> فرستاده شده بود، در ابتدای پیاده شدن در آفریقا به پیروزی‌های حیرت انگیزی در مقابل بریتانیایی‌ها دست یافته بود. در اواخر سال <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۴۱</SPAN> و اوایل سال <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۴۲</SPAN> که سوخت کافی به نیروهای وی رسیده بود، رومل با یک حمله برق آسا در ظرف یک هفته، سیصد مایل پیشروی کرد و از مرز مصر گذشت، ولی در ایستگاهی کوچک به نام «العلمین» متوقف شد. این به آن دلیل بود که متفقین که کلیدهای رمز <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">آلمان</SPAN> و <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">ایتالیا</SPAN> را کشف کرده بودند. به هر کاروان تدارکاتی به سرعت حمله می‌شد. توقف آلمانی‌ها در «<B>العلمین</B>» فرصتی به بریتانیا داد تا نیروهای خود را تجدید کند، <B>ژنرال</B> <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">برنارد لاو مونتگومری</SPAN> به فرماندهی سپاه هشتم بریتانیا منصوب شد. نیروهای بریتانیا آماده ضد حمله به آلمانی‌ها شدند. نخستین جنگ رومل و مونتگومری به «<SPAN style="COLOR: rgb(186,0,0)">جنگ علم حلفا</SPAN>» مشهور شد. نیروهای رومل نمی‌توانستند از سد آتش توپخانه انگلیسی‌ها بگذرند. در ضمن بیشتر سوخت ارسالی به آفریقا به قعر دریا رفته بود. رومل تقاضای کمک سریع کرد، ولی این کمک هرگز به وی نرسید. مونتگومری در <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۲۳ اکتبر</SPAN>، ضد حمله خود را با آتش شدید توپخانه آغاز کرد. این «<SPAN style="COLOR: rgb(186,0,0)">نبرد دوم العلمین</SPAN>» بود که کار آفریکا کورپس رومل را یکسره کرد. غرق شدن چهار کشتی حامل بنزین در بندر «طبرق» سبب شد تا نیروی زرهی رومل از کار بیفتد. فاجعه دیگر زمانی رخ داد که نیروهای آمریکایی در <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">مراکش</SPAN> و <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">الجزایر</SPAN> در مسیر عقب نشینی رومل پیاده شدند. نیروهای آلمان و ایتالیا در شمال آفریقا که ۹۱ هزار نفر بودند تا ماه مه همان سال تسلیم شدند. در نوشته‌های رومل که پس از مرگش چاپ شده‌است، این جمله به چشم می‌خورد:</SPAN></P> <DIV align=right> <TABLE align=right> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top width=20><SPAN style="FONT-SIZE: small">«</SPAN></TD> <TD vAlign=top><SPAN style="FONT-SIZE: small">از دلاورترین مردان، بدون اسلحه کاری ساخته نیست، اسلحه بدون مهمات به هیچ دردی نمی‌خورد و در جنگ متحرک از اسلحه و مهمات کاری بر نمی‌آید، مگر وسیله نقلیه و سوخت کافی برای جابه جایی آنها وجود داشته باشد.</SPAN></TD> <TD vAlign=bottom width=20><SPAN style="FONT-SIZE: small">»</SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <H3 align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">در ایران</SPAN></H3> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">دولت آمریکا در <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">دسامبر</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۴۱</SPAN> به <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">ژاپن</SPAN> اعلان جنگ داد و کشور <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">ایالات متحده</SPAN> در این مرحله رسماً و عملاً با <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">آلمان</SPAN> و <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">ژاپن</SPAN> و <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">ایتالیا</SPAN> وارد جنگ و جنگ از محدودهٔ <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">اروپا</SPAN> خارج شد و جنبه جهانی پیدا کرد. از آن پس عملاً دولت آمریکا نیز به متفقین پیوست و در <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۲۵ اوت</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۴۱</SPAN> برای انتقال کمک‌های <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">بریتانیا</SPAN> و <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">آمریکا</SPAN> به <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">شوروی</SPAN>، خاک ایران از شمال توسط نیروهای <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">شوروی</SPAN> و از جنوب توسط نیروهای <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">بریتانیایی</SPAN> اشغال شد، و سیل کمک‌های تسلیحاتی از مسیر <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">بندرعباس</SPAN> - <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">تهران</SPAN> - <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">بندر انزلی</SPAN> به سوی <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">اتحاد شوروی</SPAN> سرازیر شد. ارتش <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">رضاشاه پهلوی</SPAN> که نتوانسته بود در مقابل یورش خارجی مقاومت کند منحل شد و خود شاه توسط <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">بریتانیایی‌ها</SPAN> بازداشت و به <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">آفریقای جنوبی</SPAN> و سپس جزیرهٔ موریس تبعید شد.</SPAN></P> <H2 align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">انگیزه ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم</SPAN></H2> <DIV align=right> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: small"><IMG title="مقاله ای کامل در مورد جنگ جهانی دوم" alt="240px B 17 Flying Fortress مقاله ای کامل در مورد جنگ جهانی دوم" src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/240px-B-17_Flying_Fortress.jpg" width=240 height=186></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: small"><IMG title="مقاله ای کامل در مورد جنگ جهانی دوم" alt=" مقاله ای کامل در مورد جنگ جهانی دوم" width=15 height=11></SPAN></DIV> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small">بمب‌افکن آمریکایی B-17</SPAN></P></DIV> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">ایالات متحده آمریکا</SPAN> در فاصله بین دو <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">جنگ جهانی</SPAN> یعنی <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۱۸</SPAN> تا <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۳۹</SPAN> در یک بحران فزاینده اقتصادی به سر می‌برد، اما دولت آمریکا و صاحبان صنایع چرخ صنایع خود را در جاده تولید صنایع نظامی به حرکت درآوردند، به طوری که درطول جنگ دوم جهانی در <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">اروپا</SPAN>، مصرف سلاح‌های <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">آمریکایی</SPAN> مانند هواپیما، کشتی جنگی و تجارتی، توپ و تانک درجنگ باعث رونق صنایع و اقتصاد آمریکا شد. دولت <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">روزولت</SPAN> رئیس جمهور آمریکا که در ابتدای جنگ اعلان بی طرفی کرده بود در <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۱ مارس</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۴۱</SPAN> قانونی از کنگره آمریکا به نام <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">قانون وام و اجاره</SPAN> (The Lend Lease Act) به تصویب رسانید. به دنبال حمله ناگهانی ارتش آلمان به روسیه در <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۲۲ ژوئن</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۴۱</SPAN> و پیشرفت سریع ارتش <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">هیتلر</SPAN> به سمت<SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">مسکو</SPAN>، <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">لنینگراد</SPAN> و <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">استالینگراد</SPAN> و اعلان جنگ میهنی در <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">روسیه</SPAN> بر ضد تجاوز <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">آلمان نازی</SPAN>، چرچیل <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">نخست وزیر</SPAN> وقت <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">بریتانیا</SPAN> با <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">روزولت</SPAN> در عرشه کشتی «شاهزادهٔ ولز» (Prince of Wales) ملاقات کرد و ضمن محکوم کردن تجاوز به شوروی، روس‌ها را به کمک آمریکا امیدوار ساخت.<SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">چرچیل</SPAN> از ایجاد مزاحمت زیردریایی‌های آلمانی برای کشتی‌های تجاری <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">آمریکا</SPAN> برای تشویق آمریکا به پیوستن به <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">متفقین</SPAN> استفاده زیادی کرد.</SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">واقعه حمله <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">ژاپن</SPAN> که متحد آلمان بود، به بندر «پرل هاربور» در <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">هاوایی</SPAN> و خسارت دیدن سنگین نیروی دریایی آمریکا مستقر در این جزیره، باعث شد که <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">آمریکا</SPAN> در <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">دسامبر</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۴۱</SPAN> به <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">ژاپن</SPAN> اعلان جنگ دهد و کشور <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">ایالات متحده</SPAN> در این مرحله رسماً و عملاً با <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">آلمان</SPAN> و <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">ژاپن</SPAN> و <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">ایتالیا</SPAN>وارد جنگ و جنگ از محدودهٔ <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">اروپا</SPAN> خارج شد و جنبه جهانی پیدا کرد.</SPAN></P> <H2 align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">تاریخچه تدارک جنگ جهانی دوم</SPAN></H2> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">در قطعنامه‌ای که روز <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹ دسامبر</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۲۷</SPAN> در پانزدهمین کنگرهٔ <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">حزب کمونیست شوروی</SPAN> تصویب شد، آمده‌است:«باید احتمال حملهٔ نظامی به شوروی را در نظر گرفت». <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">استالین</SPAN> در سال <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۳۷</SPAN> تصمیم گرفت تا صفوف حزب را تصفیه کنند. این تنها یک مصوبهٔ بی‌سرانجام برای کتاب‌های تاریخ نبود و دولت شوروی برای آن یک برنامه‌ریزی دقیق کرد به طوری که ۱۵۲۳ کارخانه که سال <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۴۱</SPAN> با تهدید آلمان هیتلری روبه‌رو بودند به شرق <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">کوهستان اورال</SPAN> منتقل گشتند.</SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">گوبلز</SPAN> در سال <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۴۳</SPAN> گفت:«<SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">بلشویسم</SPAN> قادر شده‌است تا تمام نیرویش را علیه دشمن خود به کار گیرد».</SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">در <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">ژوئن</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۴۱</SPAN> بود که <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">حزب کمونیست شوروی</SPAN> ۹۵ هزار تن را بسیج کرد، در <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۴۳</SPAN> این حزب ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن عضو داشت و تقریباً همین تعداد در سازمان جوانان بودند که در جبهه‌ها فعالیت داشتند. حزب کمونیست در مناطق اشغالی هم نیروهای پارتیزان را سازماندهی کرد. تعداد پارتیزان‌ها یک میلیون نفر بود که در ۱۰۰۰ واحد مخفی متشکل شده بودند.</SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">یک آمریکایی به نام <SPAN style="COLOR: rgb(186,0,0)">اورل هاریمان</SPAN> در کتابی که سال <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۷۵</SPAN> به نام <SPAN style="COLOR: rgb(186,0,0)">فرستاده ویژه</SPAN> منتشر نمود، نوشت: «<SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">استالین</SPAN> از <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">روزولت</SPAN> اطلاعات بیش‌تری داشت، از <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">چرچیل</SPAN> واقع‌گراتر بود و از جنبه‌های مختلفی بهترین فرمانده جنگی بود».</SPAN></P> <H2 align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">بمباران‌ها</SPAN></H2> <H3 align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">بمباران شهر درسدن</SPAN></H3> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">از <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۳ فوریه</SPAN> تا <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۵ فوریه</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۴۵</SPAN> (۲ماه قبل از پایان جنگ) در حالی که پیروزی متفقین قطعی می‌نمود، برای کمک به پیشرفت سریع‌تر نیروهای <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">شوروی</SPAN> که از شرق به سوی <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">آلمان</SPAN> درحال پیشروی بودند، بمب‌افکن‌های سنگین <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">نیروی هوایی سلطنتی</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">بریتانیا</SPAN> و <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">نیروی هوایی ایالات متحده</SPAN> بیش از ۳۹۰۰ تُن بمب متعارف و آتشزا بر روی شهر <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">درسدن</SPAN> فرو ریختند. شدت آتش‌سوزی به حدی بود که آسفالت خیابانها نیز ذوب شد. آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان در دسترس نیست، اما طبق تحقیقات اخیر، رقم کشته شدگان، بین ۲۴٬۰۰۰ تا ۴۰٬۰۰۰ نفر غیر نظامی تخمین زده می‌شود.<SUP id=cite_ref-welt2008_2-0><SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">[۳]</SPAN></SUP></SPAN></P> <H2 align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">اشتباهات جنگی آلمان</SPAN></H2> <UL> <LI> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">توقف ۴۸ ساعته دونکرک</SPAN> به دستور هیتلر.</SPAN></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">نبرد استالینگراد</SPAN> به دستور هیتلر.</SPAN></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">توقف بمباران فرودگاه‌های نظامی انگلستان و به جای آن‌ها هدف قرار دادن <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">لندن</SPAN> به دستور <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">هرمان گورینگ</SPAN> در طی <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">نبرد بریتانیا</SPAN>.</SPAN></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">عدم استفاده بهینه از نیروی زمینی به علت بها ندادن کافی به این نیرو که این کمبود در محاصره مسکو بسیار جلوه‌گر بود و کمبود آتش توپخانه باعث افزایش قدرت مانور مدافعان مسکو و پشتیبانی مناسب از آنها گردید.</SPAN></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">اتکا بیش از حد به نیروی هوایی.</SPAN></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">عدم عقب نشینی محاصره کنندگان استالینگراد باوجود اصرار فیلد مارشال فن پائولس.</SPAN></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">بدست گرفتن هدایت عملیاتی ارتش آلمان از طرف هیتلر بعد از شکست مسکو.</SPAN></DIV></LI></UL> <H2 align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">دیگر دلایل شکست</SPAN></H2> <UL> <LI> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">عدم هماهنگی راه اهن روسیه و اروپا که باعث شد در رساندن مهمات و اذوغه به مهاجمان در خاک شوروی وقفه ای خرد کننده بوجود اید.(ریلهای روسیه کمی بزرگتر از ریلهای اروپا بود که به همین دلیل این دو خط اهن قابلیت اتصال را نداشتند)</SPAN></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">نداشتن جاده‌های هموار در روسیه که در زمستان به صورت باتلاق در می امدند که این هم مشکل تدارکات را افزایش میداد.</SPAN></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">سرویسهای قوی اطلاعاتی شوروی (ارکستر سرخ)</SPAN></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">رفتار وحشیانه نازیها با مردم سرزمینهای اشغال شده که در موارد بسیار مانند مردمان حوزه بالتیک و اوکراین مستقلین را تبدیل به پارتیزان میکرد.</SPAN></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">ورود ارتش عظیم امریکا به جنگ.</SPAN></DIV></LI> <LI> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">ارتش سرخ</SPAN> موفق گردید که ۶۰۷ لشکر از ۷۸۳ لشکر هیتلری را در تمام جبهه‌های جنگ نابود نماید.</SPAN></DIV></LI></UL> <H2 align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">پایان جنگ</SPAN></H2> <DIV align=right> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: small"><IMG title="مقاله ای کامل در مورد جنگ جهانی دوم" alt="220px Soviet flag on the Reichstag roof unaltered مقاله ای کامل در مورد جنگ جهانی دوم" src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/220px-Soviet_flag_on_the_Reichstag_roof_unaltered.jpg" width=220 height=324></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: small"><IMG title="مقاله ای کامل در مورد جنگ جهانی دوم" alt=" مقاله ای کامل در مورد جنگ جهانی دوم" width=15 height=11></SPAN></DIV> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small">سربازان ارتش سرخ در حال برافراشتن پرچم<SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">اتحاد جماهیر شوروی</SPAN> به نشانه پیروزی بر فراز<SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">ساختمان رایشستاگ</SPAN> (مجلس امپراتوری) در برلین، ماه مه ۱۹۴۵</SPAN></P></DIV> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">کنفرانس تهران</SPAN> با شرکت چرچیل، روزولت و استالین از <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۲۸ نوامبر</SPAN> تا <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱ دسامبر</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۴۳</SPAN> به صورت سری برگزار شد. هدف کلی این کنفرانس توافق در مورد چهره جهان پس از پایان جنگ جهانی دوم بود.</SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">جنگ در <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">اروپا</SPAN> پس از خودکشی <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">آدولف هیتلر</SPAN> و تسلیم <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">آلمان نازی</SPAN> در <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۸ مه</SPAN>، <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۴۵</SPAN> پایان یافت، اما در <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">آسیا</SPAN> و اقیانوس آرام تا <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">بمباران اتمی</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">هیروشیما</SPAN> (۶ اوت ۱۹۴۵) و <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">ناگازاکی</SPAN> (۹ اوت ۱۹۴۵) و بعد آن تسلیم <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">ژاپن</SPAN> در <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۲ سپتامبر</SPAN>، <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۴۵</SPAN> ادامه داشت.</SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">بمباران اتمی آمریکائیها در دو شهر <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">ناکازاکی</SPAN> و <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">هیروشیما</SPAN> که بیش از ۲۰۰٬۰۰۰ نفر را در چند ثانیه نابود کرد، از پی‌آمدهای بزرگ منفی این جنگ محسوب می‌شود.</SPAN></P> <H2 align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">تلفات و خسارات جنگ</SPAN></H2> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">نتیجه جنگ جهانی دوم در چهار سالی که از پی آمد، قریب به ۲۷ میلیون از مردم <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">شوروی</SPAN> را به کام مرگ کشاند،<SUP id=cite_ref-3><SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">[۴]</SPAN></SUP><SUP id=cite_ref-4><SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">[۵]</SPAN></SUP> یعنی روزی ۱۸ هزار نفر. پنجاه درصد این کشته‌شدگان خارج از شرایط «عادی» جنگ جان خود را از دست دادند. به جز اینان، ۳ میلیون روس در اردوگاه‌های آلمان و به ویژه در [[اتاق‌های گاز از پای درآورده شدند. در <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">بلاروس</SPAN> یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر کشته شدند و در <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">لنینگراد</SPAN> هم یک میلیون نفر قربانی ۹۰۰ روز محاصره گشتند. حدود پنج میلیون شهروند <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">لهستانی</SPAN> در طول جنگ به دست نیروهای آلمان به‌قتل رسیدند که نزدیک به دو میلیون نفر آنان، غیر یهودی و سه میلیون نفر دیگر از یهودیان مقیم لهستان بودند، این رقم بیش از ۱۶ درصد جمعیت آن کشور را نسبت به سال <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">۱۹۳۹</SPAN> تشکیل می‌داد.<SUP id=cite_ref-5><SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">[۶]</SPAN></SUP><SUP id=cite_ref-6><SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">[۷]</SPAN></SUP> تلفات <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">آلمان</SPAN> در جنگ جهانی دوم در برخی منابع ۵ میلیون نفر اعلام شد که ۳/۳ میلیون نفر آن سرباز و ۱/۷ میلیون آن (تخمینی) افراد غیر نظامی بودند که در بمباران کشته شدند. پس از پایان جنگ اعلام شد که ۱/۳ میلیون تن بمب توسط <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">متفقین</SPAN> بر بسیاری از شهرهای <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">آلمان</SPAN> فرو ریخته شده که نتیجه آن بی خانمانی ۸ میلیون آلمانی بود. همچنین ۱۲ میلیون نفر در طول جنگ بر اثر قحطی در <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">چین</SPAN>، <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">اندونزی</SPAN>، <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">هندوچین</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">فرانسه</SPAN> و <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">هندوستان</SPAN> جان خود را از دست دادند که این تعداد تلفات، اغلب در آمارهای تلفات جنگ، از قلم افتاده‌اند.<SUP id=cite_ref-7><SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">[۸]</SPAN></SUP><SUP id=cite_ref-8><SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">[۹]</SPAN></SUP> کل رقم کشته‌شدگان جنگ جهانی دوم که مرگبارترین نبرد تمام تاریخ است، بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون نفر تخمین زده می‌شود.<SUP id=cite_ref-9><SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">[۱۰]</SPAN></SUP></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small">در پی جنگ جهانی دوم ساختارهای زیربنایی و صنعتی اروپا ویران شده بود. این مساله باعث ارائه <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">طرح مارشال</SPAN> از سوی آمریکا شد که در نهایت نفوذ و تابعیت اروپای غربی از آمریکا را در دهه‌های بعد در پی داشت. از سوی دیگر تقسیم آلمان و نفوذ شوروی در اروپای شرقی عملاً این قاره را به دو نیمه تقسیم کرد. این تقسیم ریشه‌های آنچه بعدها <SPAN style="COLOR: rgb(6,69,173)">جنگ سرد</SPAN> نام گرفت را تشکیل داد.</SPAN></P> <H2><SPAN style="FONT-SIZE: small">پیامد جنگ</SPAN></H2> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small">پیروزی </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small">ارتش سرخ</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small"> بر </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small">نازیسم</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small"> و ارتش هیتلری تنها یک پیروزی برای مردم </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small">شوروی</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small"> نبود، آثار آن در کشورهای غرب اروپا هم با نفوذ احزاب کمونیست در میان مردم پدیدار شد در سال </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small">۱۹۴۶</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small"> نزدیک به ۲۸ ٪ به حزب کمونیست فرانسه رأی دادند. حزب کمونیست حتی در بلژیک در سال </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small">۱۹۴۴</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small"> دوازده هزار عضو داشت و تعداد آنان یک سال بعد به ۱۰۳ هزار نفر افزایش یافت و از همین جا بود که طبقهٔ کارگر کشورهایی مانند ایتالیا، فرانسه، بلژیک و غیره توانستند دستاوردهای اجتماعی بسیاری را مطالبه کرده و به چنگ آورند.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small">چند سال پس از پیروزی ارتش سرخ بر آلمان هیتلری </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(186,0,0); FONT-SIZE: small">جنبش‌های رهایی‌بخش ملی</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small"> شکل گرفتند و یکی پس از دیگر بر استعمارگران پیروز شدند.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small">نویسنده آمریکایی </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small">ارنست همینگوی</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small"> پس از پیروزی شوروی بر آلمان هیتلری در جنگ جهانی دوم نوشت:</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small">«هر انسانی که آزادی را دوست دارد بیش از طول عمرش به ارتش سرخ و شوروی سپاسگزاری بدهکار است.»</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P align=justify>برای توسعه و تضمین خطوط ارتباطی متفقین با خاورمیانه در اکتبر ۱۹۴۲ نیروهای متفقین در شمال آفریقا پیاده شدند و تا مه ۱۹۴۳ کلیه نیروهای آلمانی را از آن منطقه پاکسازی کردند . دو ماه بعد متفقین به ایتالیا حمله کردند ، پیشروی متفقین باعث برکناری موسولینی توسط پادشاه ایتالیا و توقیف او شد . لیکن کماندوهای آلمانی او را نجات دادند و در شمال ایتالیا برایش دولتی بوجود آوردند .پیشرویهای متفقین موجب تقسیم ایتالیا به دو بخش جنوبی و شمالی شد . بخش شمالی تا سال ۱۹۴۵ در دست نیروهای آلمانی باقی ماند . لیکن در آن سال بتصرف متفقین در آمد و موسولینی نیز توسط چریکهای ایتالیایی اعدام شد.</P> <P></P> <P align=justify>ادامه جنگ در فرانسه</P> <P></P> <P align=justify>در ۶ ژوئن ۱۹۴۴ نیروهای متفقین مرکب از ارتش‌های کشورهای انگلستان، کانادا و ایالات متحده آمریکا به اتفاق واحدهایی از ارتش فرانسه آزاد عملیات پیاده شدن در ساحل نرماندی(ساحل کانال مانش) را آغاز کردند. هدف این اردوکشی، آزاد کردن فرانسه و سپس اروپای غربی از چنگال هیتلر و سبک کردن بار جنگ از دوش ارتش روسیه شوروی بود تا روس‌ها بتوانند به سرعت آلمانی‌ها را از خاک خود برانند. در خلال سال ۱۹۴۴، روسها به پیشروی سرسختانه خود به سمت غرب ادامه دادند ، بخش عمده ی بالکان را پاکسازی کردند و به بوداپست و ورشو رسیدند. سپس از لهستان گذشتند و به مرز آلمان دست یافتند. در دسامبر همان سال در حالی که نیروهای متفقین در مرز آلمان مستقر بودند ، ارتش آلمان در منطقه ” آردن” دست به ضد حمله زد؛ آلمانیها دیگر قادر نبودند به تهاجم خود ادامه دهند و بخش عمده ی نیروهای مکانیزه خود را نیز از دست دادند.</P> <P></P> <P></P> <P align=justify>این سربازان آمریکایی درحالیکه قایقشان که نقش نگهبان برایشان دارد را ترک می‌کنند در ساحل فرانسه زیر مسلسل‌ها و تیربارانهای سنگین نازی به روی ساحل می‌آیند. تاثیرگذاری صحنه بین ابرها و شنهای ساحلی فوق العاده است. رابرت اف. سارجنت. ۶ ژوئن ۱۹۴۴٫</P> <P></P> <P align=justify>کنفرانسهای دوران جنگ</P> <P></P> <P align=justify>در طول جنگ کنفرانسهای متعددی میان سران متفقین جهت هماهنگی با یکدیگر و نیز اتخاذ تصمیماتی برای دوران پس از جنگ ایجاد شد . در نوامبر ۱۹۴۳ استالین ، چرچیل و روزولت کنفرانس تهران را تشکیل دادند و قصد خود مبنی بر ادامه جنگ تا منهدم ساختن ارتش آلمان را اعلام کردند . در اوت ۱۹۴۴ در کنفرانس دمبارتن اوکس در حومه واشنگتن نمایندگان آمریکا ، شوروی و چین ، تاسیس سازمانی بین المللی برای پس از جنگ را تصویب نمودند . در کنفرانس یالتا در شوروی، چرچیل ، روزولت و استالین طرح حمله نهایی ، علیه آلمان را مورد برسی قرار دادند . این کنفرانس که در آخرین ماههای جنگ تشکیل شد با توجه به شکست قطعی آلمان در حقیقت برای چیدن و تقسیم میوه پیروزی بود . در این کنفرانس دولتهای انگلیس و آمریکا نسبت به نحوه عمل دولت شوروی در اروپای شرقی اعتراض کردند و دولی را که روسها در اروپای شرقی بر سر کار آوردنده بودند به رسمیت نشناختند .</P> <P></P> <P align=justify>پایان جنگ نزدیک می شود</P> <P></P> <P align=justify>در اواخر جنگ آلمانها از ایالات متحده و انگلیس خواستند تا با انعقاد پیمان صلحی جداگانه از جنگ خودداری کنند و در عوض آلمانها به نبرد با روسها برای نابودی کمونیسم ادامه دهند . لیکن text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 farsvatan.mihanblog.com مهدی مقدس مقاله ای کامل در مورد مد و مدگرایی http://farsvatan.mihanblog.com/post/91 <H3><FONT size=2>مد و مدگرایی پدیده ای است که کمابیش در میان همه‏ى اقشار جامعه وجود دارد، اما دراین میان، جوانان و نوجوانان بیش از دیگران به «مد» اهمیت می دهند و «مدگرا» هستند. امروزه جوانان با گسترش وسایل ارتباط جمعی و فناوری های جدید رایانه ای، ارتباطات گسترده ای با جوامع و فرهنگ های گوناگون یافته اند و موقعیت آنها در شناخت و فهم ارزش ها، باورها و انتخاب هنجارهای مطلوب، پیچیده تر و مشکل تر شده است و چه بسا زمینه های موجود، باعث شده تا جوانان و نوجوانان به رفتارها و هنجارهای متضاد با ارزش های جامعه‏ى خویش رو آورند. یک روز مانتوهای بلند و روز دیگر مانتوهای کوتاه، یک روز آرایش موی سر به سبک آلمانی و روز دیگر موهای بلند واصلاح نشده، زمانی شلوارهای با پاچه‏ى گشاد که روی زمین کشیده می شود، و زمانی دیگر، شلوارهای تنگ و کوتاه، مد می شوند. اگر از این همه افرادی که عادت کرده اند رفتار و نوع و سبک لباسشان را طبق آخرین مدهای رایج تنظیم کنند، بپرسید که به چه علت این کار را کرده اند، یا مثلاً این آرم و کلمه‏ى روی لباس آنها چه کارکردی دارد، به سختی بتوان پاسخ متقاعد کننده ای شنید، جز آن که: «خب، قشنگه!»، «برای این که مده!»، «همه می کنند!» و</FONT> …</H3>EXrozblog.comEX<H3><A href="http://www.pazhoheshkade.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%af-%d9%88-%d9%85%d8%af%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/">مقاله ای کامل در مورد مد و مدگرایی</A></H3> <P>مد و مدگرایی پدیده ای است که کمابیش در میان همه‏ى اقشار جامعه وجود دارد، اما دراین میان، جوانان و نوجوانان بیش از دیگران به «مد» اهمیت می دهند و «مدگرا» هستند. امروزه جوانان با گسترش وسایل ارتباط جمعی و فناوری های جدید رایانه ای، ارتباطات گسترده ای با جوامع و فرهنگ های گوناگون یافته اند و موقعیت آنها در شناخت و فهم ارزش ها، باورها و انتخاب هنجارهای مطلوب، پیچیده تر و مشکل تر شده است و چه بسا زمینه های موجود، باعث شده تا جوانان و نوجوانان به رفتارها و هنجارهای متضاد با ارزش های جامعه‏ى خویش رو آورند. یک روز مانتوهای بلند و روز دیگر مانتوهای کوتاه، یک روز آرایش موی سر به سبک آلمانی و روز دیگر موهای بلند واصلاح نشده، زمانی شلوارهای با پاچه‏ى گشاد که روی زمین کشیده می شود، و زمانی دیگر، شلوارهای تنگ و کوتاه، مد می شوند. اگر از این همه افرادی که عادت کرده اند رفتار و نوع و سبک لباسشان را طبق آخرین مدهای رایج تنظیم کنند، بپرسید که به چه علت این کار را کرده اند، یا مثلاً این آرم و کلمه‏ى روی لباس آنها چه کارکردی دارد، به سختی بتوان پاسخ متقاعد کننده ای شنید، جز آن که: «خب، قشنگه!»، «برای این که مده!»، «همه می کنند!» و …</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=aligncenter title="مقاله ای کامل در مورد مد و مدگرایی" alt="5 مقاله ای کامل در مورد مد و مدگرایی" src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/5.jpg" width=500 height=320></P><IMG title="مقاله ای کامل در مورد مد و مدگرایی" alt=" مقاله ای کامل در مورد مد و مدگرایی"> <P style="TEXT-ALIGN: center">این پاسخ ها گرچه سطحی به نظر می رسند، اما در یک تحلیل روان شناختی نشان دهنده‏ى نوعی از «تعلّق گروهی»، «نوجویی»، «تنوّع طلبی» و گرایش جوانان به «امروزی شدن» است و کاملاً یک پدیده‏ى طبیعی و نابهنجار در جهت ارضای این نیازها محسوب می شود؛ (۱) اما از آن جا که هماره کالای مد شده، شیوه های رفتاری، هنجاری و ارزش های خاصی در بین جوانان و نوجوانان رونق و شیوع می یابد و مد، عاملی می شود برای انتقال هنجار و ارزشی از جامعه ای به جامعه ای دیگر، بررسی زمینه ها و پیامدهای مدگرایی، یکی از موضوعات مهم در جامعه‏ى ما محسوب می شود که این نوشتار، نگاهی است گذرا به همین موضوع.</P> <P>تعریف مد و مدگرایی</P> <P>«مد»ها الگوهای فرهنگی ای هستند که توسط بخشی از جامعه، پذیرفته می شوند و دارای یک دوره‏ى زمانی نسبتا ًکوتاه اند سپس فراموش می شوند. (۲) بنابراین، «مدگرایی» آن است که فرد، سبک لباس پوشیدن و طرز زندگی و رفتار خود را طبق آخرین الگوها تنظیم کند و به محض آن که الگوی جدیدی در جامعه رواج یافت، از آن یکی پیروی نماید. (۳)</P> <P>گستره‏ى مد</P> <P>گستره‏ى مد به اندازه‏ى گستره‏ى زندگی انسان است و تمامی شئونات آن را در بر می گیرد. تغییرات مدگونه، در: علوم و فنون نظریه ها، گرایش به جنبه های مختلف علمی، الگوهای تربیتی، سبک منش و رفتار، پوشش، آرایش، محیط آرایی و … قابل تسرّی است.</P> <P>پوشاک و آرایش، شاخص کالای مد شونده</P> <P>با وجود آن که مد و مدگرایی کل گستره‏ى زندگی اجتماعی را در بر می گیرد، پوشاک و سبک و شیوه‏ى آرایش، شاخص ترین کالای مد شونده محسوب می شود.</P> <P>عوامل و زمینه های مدگرایی</P> <P>در یک نگاه کلّی و جامع نگر، مدگرایی را می توان ناشی از عوامل و زیر ساخت های تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی و روان شناختی دانست.<BR>ریشه های تاریخی مدگرایی به سال های بسیار دور بر می گردد. با نگاهی به تاریخ ایران، در عصر سلطنت فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه که پای ایرانیان به فرنگ باز شد، تا عصر رضا شاه که دوره‏ى حسّاسی را در تاریخ ایران رقم زد، فصل متفاوتی در مدگرایی ایرانیان گشوده شد. از آن زمان که رضا شاه با سلطه‏ى سیاسی بر کشور، نحوه و شکل لباس پوشیدن مردم ایران را تغییر داد، تاکنون، مدهای مختلف در ایران (و بخصوص در بین قشر جوان)، رایج گردیده است.</P> <P>مدگرایی و غرب گرایی</P> <P>گرچه مدگرایی و غرب گرایی دو مفهوم جدا از هم و دارای تعاریف متمایز از یکدیگرند، اما سیر تحولات تاریخی- اجتماعی در ایران به گونه ای سرنوشت این دو مفهوم را با هم گره زده است که هرگاه سخن از مدگرایی به میان می آید، مفهوم غرب گرایی نیز به ذهن، تبادر می کند، زیرا پس از رشد تکنولوژی در اروپا، سنّت ها مورد انتقاد قرار گرفت و جامعه به تدریج، اندیشه ها، طرز زندگی و نوع لباس را تغییر داد.<BR>همین طور در ایران و کشورهایی نظیر آن، رشد صنعت در رأس شعارها قرار گرفت و خیلی زودتر از آن، نوع تفکر، طرز زندگی و آداب لباس پوشیدن، دستخوش تغییر شد.<BR>میل به اروپایی شدن در جامعه‏ى ایرانی باعث شد که به جای بازسازی و نوسازی چارچوب اقتصادی-اجتماعی جامعه‏ى خود، به نماها و نمادها و ظواهر صنعتی شدن توجه کنند که مهم ترین نمای اروپایی شدن، پوشیدن لباس های اروپایی و ترویج مدهای غربی به شمار می رفت.<BR>ایرانیان بر این باور شدند که باید خود و فرهنگشان را اروپایی کنند، تا بدین ترتیب از ضعف و عقب ماندگی رهایی یافته، در ردیف کشورهای پیش رفته قرار گیرند.<BR>بنابراین «مدگرایی» و «غرب گرایی» در ایران، در یک بستر فکری و دوشادوش هم رشد کرده اند. در حال حاضر نیز بیشترین مدهایی که در جامعه و بخصوص در بین جوانان رایج می شود، برگرفتته از الگوهای غربی با همان انگیزه است.</P> <P>مد و مدرنیسم</P> <P>مد و مدگرایی را می توان از جهتی مولود مدرنیسم دانست؛ زیرا مدرنیسم، نگاه نو به عالم و آدم است؛ نگاه و شناختی که برخاسته از زیستن در «اکنون» و گسستن از «گذشته» است و صریحاً با مفهوم سنّت (tradition) در تقابل می افتد. «مدرنیته» که شکل عینیت یافته‏ى فرهنگ مدرن است همراه و همزاد با گذر از گذشته به حال، نوآوری، تجدّد و سلیقه و مد است. از این رو مدرنیته همواره خود را در ستیز و چالش با کهنگی، رکود، قدمت و سنّت و پیروی از هنجارهای پایدار قرار می دهد و کشش و تمایل آن به سوی تجدّد و نوآوری در فرهنگ و ارزش های اجتماعی است. بنابراین، مدگرایی و نوآوری در تفکر و رفتار (به معنای رایج آن) به عنوان نماد و اندیشه‏ى مدرنیسم قلمداد می شود (۴) و از آن جا که جوامع غربی موطن و مظهر مدرنیته و مدرنیسم بوده اند، فرایند مدرنیزاسیون (مدرن سازی) و اشاعه‏ى طرح ها و مدهای نو، در واقع با غربی سازی و غرب گرایی کاملاً هم افق و بلکه معادل خواهد بود، و این، خود می تواند از زاویه‏ى دیگر، رابطه‏ى مدگرایی و غرب گرایی را نشان دهد.</P> <P>عوامل و زمینه های روان شناختی مدگرایی در جوانان</P> <P>علاوه بر زیر ساخت های تاریخی و اجتماعی، مدگرایی در بین جوانان از یک سری اصول و سازه های روان شناختی نیز تبعیت می کند و با انگیزه ها و نیازهای چندی در ارتباط است.</P> <P>۱٫ تنوع طلبی و نوگرایی</P> <P>جوانی، فصل تازه ای در زندگی و سرآغاز ورود انسان به جهان پرشور و رنگارنگ است که غرایز طبیعی در شکل دهی آن، نقش اصلی را بر عهده دارند. استقلال طلبی، تنوّع دوستی، هیجان خواهی، نقد گذشته و نوگرایی از جمله ویژگی های دوران جوانی است که به شدّت، تمایل به امروزی شدن و نوگرایی به درجات مختلف در هر نوجوان وجود دارد و گواه نیاز وی به شکستن قالب های موجود، فاصله گرفتن از هنجارهای پیشین و رسیدن به هویتی متمایز از کسانی که پیش از او بوده اند و همچنین گرایش به فاصله گرفتن از والدین است. این نیاز، زمانی که نمود بیرونی به خود می گیرد و در رفتار جوان منعکس می شود، به صورت مدگرایی ظاهر می گردد.</P> <P>۲٫ مدگرایی و همانند سازی</P> <P>همانند سازی در مکتب روان تحلیلگری به فرایندی ناهشیار اطلاق می شود که فرد، طی آن، ویژگی ها (نگرش ها و الگوهای رفتاری)ی فرد دیگری را برای خود سرمشق قرار میدهد و با تقلید از نگرش ها و ویژگی رفتاری وی احساس می کند که مقداری از قدرت و کفایت او را نیز به دست آورده است. (۵)<BR>منبع اصلی همانند سازی در دوران کودکی والدین هستند؛ زیرا کودک، اولین و بیشترین برخورد را در زندگی با والدین خود دارد؛ اما در دوران نوجوانی که فرد از والدینش فاصله می گیرد، الگوهایی را که خود را با آنها شبیه کرده است، از دست الگوهای دیگر، یعنی از طریق همانند سازی های جدید با دیگری، پر شود.<BR>به اعتقاد روانشناسان، همین خلأ و احساس ناامنی ناشی از آن باعث می شود که نوجوان در مسیر خود به راه حل هایی متوسّل شود که این راه حل ها از طریق همانند سازی با شخصیت هایی است که الگوی نوجوان قرار می گیرند. این شخصیت ها می توانند شخصیت های معروف گذشته، هنر پیشه های سینما، نوازندگان و آوازخوانان، و یا گروه های مختلفی مانند «هیپی»ها باشند و فرد، خود را از نظر ظاهری شبیه آنها ساخته، در شیوه‏ى لباس پوشیدن و طرز رفتار با آنان همانندسازی کند. به محض این که یک هنرمند یا ورزشکار لباسی را بپوشد و در صحنه ای ظاهر شود، جوانان با وی همانند سازی نموده، سعی می کنند به عنوان مد، آن را در جامعه طرح کنند.</P> <P>۳٫ رقابت و چشم و همچشمی با دیگران</P> <P>انگیزه‏ى رقابت و چشم و همچشمی با دیگران، از دیگر عوامل پیروی از مد در بین جوانان و نوجوانان محسوب می شود. این انگیزه، در همه‏ى افراد وجود دارد و به گونه های مختلف بروز می کند. رقابت اگر در زمینه های مثبت جهت داده شود، باعث پیشرفت و رشد و تکامل معنوی فردی می شود؛ اما اگر جهتگیری آن به سوی امور مادّی و مدپرستی باشد و فرد، سعی کند از لحاظ ظاهری (ومثلاً در سبک و شیوه‏ى لباس پوشیدن) از دیگران عقب نماند، سرانجام خوبی نخواهد داشت. (۶)</P> <P>۴٫ مدگرایی و التزام ناشی از دوستی</P> <P>یکی از عوامل پیروی از مد در بین جوانان و نوجوانان، ترس و نگرانی از مجازات های خصوصاً غیر رسمی از سوی دوستان است. لذا تحقیر و تمسخر، پوزخند زدن و متلک گفتن اطرافیان و ترس از آن، باعث می شود که جوانان و نوجوانان از مدهای رایج پیروی کنند.</P> <P>۵٫ مدگرایی و جلب توجه دیگران</P> <P>افرادی هستند که با تعویض و تغییر هر روزه‏ى لباس و آرایش خود و خریدن لباس های گران قیمت و مد روز، درصدد جلب توجه دیگران برمی آیند. استفاده از لباس های چسبناک و برّاق و رنگارنگ، جوراب هایی شبیه تو ماهیگری، کفش هایی با پاشنه های خیلی بلند، آرایش تندی با رنگ های غیر طبیعی و .. (که بیش از همه در بین جوانان و بخصوص دختران رایج است)، باعث جلب توجه دیگران شده، نگاه هایی را به خود معطوف می دارد.</P> <P>۶٫ مدگرایی و تشخیص طلبی</P> <P>برتری جویی و تشخّص طلبی از دیگر عوامل پیدایش مد در بین جوانان است. افرادی که خود را برتر از دیگران و مربوط به قشر مرفّه جامعه می دانند، سعی می کنند این برتری را در گویش، لباس پوشیدن، محیط آرایی و سبک آرایش و زیور آلات خود نشان دهند و لذا مدهای جدید را مطرح می کنند.<BR>تورشتاین وبلن (veblen Thorstein) مد را وسیله ای برای این که افراد، نشان دهند ثروتمند و با شخصیت و یا دارای اندیشه ای خاص هستند، می داند؛ (۷) لذا به محض این که مدی در جامعه گسترده شد، اشراف زادگان و ثروتمندان به سراغ این مد جدید می روند؛ زیرا مد قدیمی دیگر آنها را از طبقات دیگر جامعه متمایز نمی کند.</P> <P>نقش تولید کنندگان در اشاعه‏ى مد</P> <P>شرکت های تولیدی از طرق روان سنجی و شناخت روحیات افراد جامعه و با توجه به همین روحیه‏ى نوگرایی و میل به امروزی شدن در جوانان، هر روز، یک فرم شلوار، پیراهن، کفش، کلاه، عینک، آباژور، کاغذ دیواری، گوشی تلفن و… را عرضه می کنند و اندک تغییری از جانب آنها، یک مد جدید می شود و حتّی گاهی برای آن که کالای تولیدی شان زودتر در جامعه مد شود، از یک فرد مشهور (مثل یک هنرمند سینما یا ورزشکار)، با اعطای مبلغ زیادی پول، می خواهند که برای یک بار هم که شده، از آن کالای جدید استفاده کند و در فیلم یا صحنه‏ى تلویزیون، ظاهر شود.<BR>یکی از دلایل عمده ای که تولید کنندگان و طرّاحان خارجی توانسته اند در سطح جهانی برای خود، جایی باز کنند و مد آفرینی داشته باشند، آشنایی آنها با مبانی روان شناختی «تأثیرگذاری» و به کارگیری روش ها و اصول فنّی مناسب در کار است، در حالی که تولید کنندگان داخلی و محدود، معمولاً به الگوبرداری و تقلید از آنها می پردازند و به نحوی مدهای غربی را در جامعه ترویج می کنند.</P> <P>رسانه ها و ترویج مد</P> <P>شبکه های تلویزیونی، مطبوعات و پایگاه های فعّال اینترنتی، انواع مدهای جدید را تبلیغ می کنند و از این طریق، زمینه را برای گرایش خانواده ها و بخصوص جوانان به سوی مدهای نو مهیا می سازند.</P> <P>اسلام، مدگرایی و امروزی شدن</P> <P>حال، این سؤال مطرح است که مدگرایی، تجدّد و امروزی شدن، تا چه اندازه مطلوب است؟ و نظر اسلام در این زمینه چیست؟ در یک نگاه کلی، اسلام با همه نوع مد، مخالف نیست. اسلام، امروزی شدن و نوگرایی در سبک و شیوه‏ى لباس پوشیدن را نیز به صورت کلّی پذیرفته است. آنچه اسلام با آن مخالف است، پشت پا زدن به ارزش ها (مثل: پوشش شرعی، پرهیز از اسراف، و …)، رعایت نکردن اخلاق اجتماعی، آزادی مطلق در روابط دختر و پسر، و همانند سازی با بیگانگان است. حال اگر این پدیده های انحرافی در قالب مد به خود جوانان داده شوند و میل فطری «نوگرایی» و نیاز «امروز شدن» به لجنزار انحرافات سوق یابد، اسلام با آن مخالف است.<BR>پس مدهای خوب داریم و مدهای بد! امروزی شدن نیز همین گونه است. گاه، امروزی شدن، رابطه‏ى انسان را با گذشته اش (که همان سابقه‏ى تاریخی و هویت فرهنگی اوست)، قطع می کند و گاه در امتداد دیروز و با حفظ تعلّقات انسان به سنّت ها و نوع ارزش های پیشین است. اسلام با این نوع تجدّد و امروزی شدن که در راستای ارزش ها و با حفظ اصول و مبانی اعتقادی باشد، هیچ گاه مخالف نیست.</P> <P>آسیب شناسی مدگرایی جوانان</P> <P>مدگرایی، گرچه ریشه در نیازهای طبیعی جوانان دارد و برخاسته از روحیه‏ى نوگرایی جوانان است، اما به لحاظ آن که مدها و مدل ها نمایانگر علایق و ارزش های مسلّط یک زمان و یک قشر خاص اند و افزون بر آن، می بینیم که امروزه جوانان ما از مدهایی (چون: رپ، هوی متال، و …) پیروی می کنند و ناخواسته به هنجارهایی رو می آورند که چه بسا با فرهنگ و ارزش های اجتماعی ما در تضاد است، پس می توان گفت که مدگرایی در جامعه‏ى تا حدود زیادی کارکرد منفی به خود گرفته است و پیامدهای آن، به شدّت، جوانان ما را تهدید می کند. لذا بحث از آسیب شناسی مدگرایی ضرورت می یابد.</P> <P>پیامدهای منفی مدگرایی</P> <P>با توجه به این که بیشتر مدهای رایج در بین جوانان و نوجوانان برگرفته از الگوهای بیگانه و غیر خودی است، می توان گفت که مدگرایی به معنای جدید آن، نوعی از خودبیگانگی و تقلید از فرهنگ غربی را القا می کند، تا آن جا که الآن بعضی از جوان ها از نوک پا تا فرق سرشان غربی است و حتّی وقتی نگاه می کنی، می بینی کلمات یا جملاتی بر روی لباس یا داشبورد ماشین یا آینه و کمد شخصی یا در ورودی مغازه شان نوشته شده که کم تر ارتباطی با زندگی شخصی یا آرمان ها وعلایق فردی آنها دارد و گاه حتّی معنای آن را نیز به درستی نمی دانند و شاید اگر بدانند، موجب شگفتی، خنده یا ناراحتی شان بشود، عباراتی مثل: «ما پسران شیطانیم»، «گروه لجن!»، «سفید، اما آشغال»، «گروه سیاهان بوگندو!»، «زیبایی کثیف»، «عشق نشئه»، «گناه تا مرگ»، «بوسه بر صندلی الکتریکی» و …<BR>این، چیزی است که از مدگرایی یا مدپرستی جوانان امروز ما به چشم می آید؛ چیزی که شاید بتوان گفت تا حدّی زیادی، ناشی از تقلید کورکورانه و غفلت از خویش است؛ چرا که کلمات و عبارات بالا، شعارهایی آخرین مدهای شخصیتی ای است که غربی ها به جوانان جهان تقدیم کرده اند، در حالی که جوان امروز ما، نگاه خاص خودش، شخصیت خودش و حتی مشکلات خودش را دارد!<BR>تقلید هر روزه از آخرین مدهای رایج در جهان غرب، به چه معناست، جز: از خودبیگانگی، بحران هویت، تزلزل شخصیت، وابستگی اقتصادی، احساس حقارت و …؟ از همه دردناک تر، این است که بسیاری از رفتارها و هنجارهایی که امروزه به عنوان مد در جامعه‏ى ما مطرح است و از سوی عده ای تبلیغ هم می شود، با اصول اخلاقی و ارزش های فرهنگی جامعه‏ى ما به هیچ وجه همخوانی ندارد. روابط بی قید و شرط دختر و پسر، عدم رعایت پوشش اسلامی، آرایش مو و صورت صرفاً به قصد جلب توجه (مثلاً به سبک جنس مخالف و یا به سبک های بسیار پیچیده و وقتگیر)، آرایش مو به سبک جوانان منحرف غربی (مثلاً به سبک همجنس گرایان)، به کارگیری وسایل تزئینی غیر متعارف (مثلاً حلقه‏ى بینی برای دختران و حلقه‏ى گوش و انگشتر طلا برای پسران ) و … همه به نحوی شخصیت جوان مدگرای امروزی را به نمایش می گذارند؛ مدهایی که به اتلاف وقت و انرژی و قابلیت های فکری و سرمایه های مادّی جوانان و خانواده می انجامند و شاید بتوان گفت که هیچ سهم و نقشی در نو شدن و امروزی شدن جوان و جامعه ندارند!</P> <P>فرهنگ خودی، اصلی ترین ضابطه‏ى مدگرایی و امروزی شدن</P> <P>فرهنگ و ارزش های اجتماعی از اساسی ترین عناصر یک نظام اجتماعی هستند که پایه‏ى ارزیابی ما را از پدیده های اطرافمان تشکیل می دهند و در واقع، رفتار ما را نسبت به آنها تنظیم می کنند. بنابراین، در پذیرش یا عدم پذیرش الگوها و مدهایی که در جامعه رواج می یابند، ابتدا باید رابطه‏ى آنها را با نظام ارزشی حاکم بر جامعه و اصول و مبانی مورد قبول آن مردم، مورد ارزیابی قرار داد و میزان همگرایی یا واگرایی آنها را از یکدیگر سنجید.<BR>به عنوان نمونه، مدهای لباس، اگر در عین جذّابیت و امروزی بودن، برخاسته از فرهنگ خودی باشند و با اصول و مبانی اعتقادی و اخلاقی جامعه ما تعارض نداشته باشند، نشانه‏ى خلاقیت و نوآوری جوانان ما بوده، هویت فرهنگی آنان را به نمایش می گذارند. بنابراین، باید تدابیری سنجیده شود تا مدها و مدل ها، هم نیاز به تنوع طلبی و نوجویی و میل به امروزی شدن جوانان را تأمین کنند و هم جوانان ما از پیامدهای منفی مدگرایی، در امان بمانند. (۸)</P> <P>چکیده مقاله تا به این جا:</P> <P>همه‏ى ما به خوبی می دانیم که پیروی از الگوها و مدهای غربی و پوشیدن لباس های با آرم خارجی یا تقلید از مدل موی سرفلان فوتبالیست، نمی تواند به ما شخصیت اعطا کند و موجب پیشرفت و ترقّی ما گردد. عوامل اصلی موفقیت در تمامی زمینه ها، خودباوری (اعتماد به نفس) و پایبندی به اصول اعتقادی و ارزش های اخلاقی است. تا زمانی که علم و دانش در وجود ما شکوفا نگردد و زیرساخت های شخصیت ما مبتنی بر الگوهای فرهنگ اصیل این مرز و بوم، شکل نگیرد، آرایش ظاهر و تقلید از مدها و الگوهای دیگران، جز بحران هویت و دور شدن از اصالت فرهنگی خویشتن، نتیجه ای در پی نخواهد داشت.</P> <P>پس بیایید یک بار دیگر در رفتارمان تجدید نظر کنیم و اصالت های فرهنگی مان را در پرتو جذابیت های دروغین فرهنگ بیگانه از دست ندهیم.<BR>همان گونه که میل به امروزی شدن و مدگرایی (که از ویژگی های دوران جوانی است)، ناخواسته ما را به پیروی از الگوهای بیگانه می کشاند، غرور و احراز هویت نیز به همین دوره‏ى سنی اختصاص دارد. چه خوب است غرور ملی و غیرت دینی را در خویش تقویت کنیم و میل به امروزی شدن و مدگرایی را با الهام گرفتن از آموزه های تمدّن ساز اسلام و فرهنگ غنی اسلامی- ایرانی خویش و متناسب با هویت فرهنگی خود، به فعلیت برسانیم.</P> <P>مد (fashion) و مدسازی پدیده‌ای است که در دنیای امروز به نحو چشمگیری گسترش یافته است. این فراگرد اجتماعی به شکلی بی‌سابقه در لایحه‌های اجتماعی جوامع نوین ریشه دوانیده است به طوری که بسیاری آن را اجتناب‌ناپذیر و یا حتی برخی به کارکردهای مثبت آن برای زندگی اجتماعی تاکید ورزیده‌اند. در این راستا تئوری‌های متعددی در داخل و خارج کشور تدوین شده است که برای تقویت بینش و نگرش نظام‌مند جهت فهم مد و مدگرایی روشنگر خواهند بود.</P><IMG class=aligncenter title="مقاله ای کامل در مورد مد و مدگرایی" alt="13860216041 مقاله ای کامل در مورد مد و مدگرایی" src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/13860216041.jpg" width=373 height=400> <P>گئورک زیمل جامعه‌شناس آلمانی، مد و مدسازی را فرآیندی می‌داند که بر اثر کشمکش میان طبقات متضاد بر سر دستیابی به منابع بیشتر با تکیه بر فراگرد تمایز (differentiation) حاصل می‌شود. وی برای مدهای اجتماعی کارکردهایی متنوع برمی‌شمرد. از جمله این کارویژه‌ها، گریز از مسئولیت فردی از سوی افراد و تقویت امنیت و آرامش روانی ناشی از پذیرش مدهاست. در کنار همرنگی با جمع و پنهان شدن در گستره نیروی جبری آن، فرد با خلاقیت‌هایی که در شکل‌دهی مدهای جدید به کار می‌گیرد، موجب گسترش فردیت و هویت‌بخشی به خود نیز می‌گردد.</P> <P>فرامرز رفیع‌پور نیز همانند زیمل معتقد است که مدسازی ریشه در نابرابری‌های اجتماعی دارد. از آنجا که منابع اقتصادی و منزلتی محدود و پایان یافتنی هستند، بنابراین افراد همواره به دنبال به حداکثر رساندن سود و اتخاذ رفتاری مناسب برای جذب این منابع هستند. ثروتمندانی که از دارایی و منابع مالی و اجتماعی بیشتری نسبت به دیگران برخوردارند سعی دارند تا با طرح اشکال جدید لباس، خوراک، گفتمان‌های زبانی، تفریحات، اوقات فراغت و مواردی نظیر آن خود را از سایر اقشار و طبقات اجتماعی متمایز سازند. بدین ترتیب با تفکیک و تمایزی که بر اثر اتخاذ این شیوه عینی رفتار رخ می‌دهد افراد طبقه بالای اجتماعی قدرت، منزلت و حتی شرایط کسب منابع بیشتری را برای خود بازتولید می‌کنند. به عنوان مثال نوع پوشش خاصی که حکایت از قیمت بسیار گران کفش‌های چرمی دارد یا بهره‌مندی از لوازم لوکس خارجی، در معرفی فرد به عنوان شخصی مرفه و ثروتمند اثرگذار خواهد بود. از همین مجرا شرایط برای احترام بیشتر و بهره‌مندی بهتر از مناسبات و روابط میان فردی فراهم می‌گردد. افراد طبقات پایین‌تر نیز به همین نحو و با انگیزه مشابه به شناسایی اشکال و صورت‌های پذیرفته شده در منش طبقات ثروتمند روی آورده و در همگون‌سازی خود با آنها و مرفه‌نمایی می‌کوشند. این امر سبب می‌گردد که این تمایز و تفکیک از میان افراد رخت بربندد و بهره‌مندی و برخورداری از منابع محدود برای افرادی که از دیگر طبقات با مدهای مسلط طبقات مرفه همرنگی نموده‌اند را در پی داشته باشد. در این گیر و دار ثروتمندان نیز از پا ننشسته و به طرح اشکال جدیدتر سبک‌ها و صورت‌های زندگی روی آورده و سعی در تفکیک مجدد خود با اقشار فرو دست دارند. این صور جدیدتر نیز اغلب به همان ترتیب پیش گفته توسط اقشار پایین‌تر بازسازی شده و خنثی می‌گردند.</P> <P>باید خاطر نشان کرد که در این فراگرد، نظام سرمایه‌داری و اقتصاد مصرفی آن نیز بی‌تاثیر نبوده و با دامن زدن بر این تمایز بر رشد و گسترش این پدیده می‌افزاید. در این فرآیند پس از شناسایی گونه‌های جدید مدهای مختلف، اجناس مشابه بدلی و تقلبی نیز وارد بازار می‌شوند و افراد طبقات پایین‌تر را برای همرنگی با طبقات بالا مهیا می‌نمایند. بدین ترتیب مبنای مدسازی در نابرابری توزیع منابع عینی مطلوب دانسته شده است که با دستکاری و دخل و تصرف بازار آزاد و سرمایه‌داری دائماً در حال شکل‌گیری و نابودی است. این چرخه دائماً در حال بازتولید است و تا زمانی که این نابرابری‌ها وجود دارد مد و کشمکش بر سر کسب منابع مطلوب و در نهایت گسترش مد نیز تداوم خواهد داشت. بنابراین مد و فرآیند تفکیک در جوامع دارنده اقتصاد سرمایه‌داری امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.</P> <P>علاوه بر موارد مذکور، برخی دیگر از منتقدان نظام سرمایه‌داری بر چگونگی شکل‌گیری، بسط و توسعه فرآیند مد و مدسازی تاکید نموده‌اند. از جمله مهم‌ترین این متفکرین، مارکوزه نظریه‌پرداز مکتب انتقادی است که در خصوص نظام سرمایه‌داری و نقش سرکوبگر آن در شناسایی و خلق نیازهای کاذب در افراد، به گسترش ادبیات نظری «مصرف در زندگی روزمره» همت گماشت.</P> <P>ابزاری شدن فرهنگ و تحریف آن در نظام‌های مدرن سرمایه‌داری همان چیزی است که مارکوزه بر آن تاکید دارد. وی برخلاف اسلاف خویش که عمدتاً بر تعیین ساختارهای اقتصاد بر فضای جامعه تاکید مبالغه‌آمیزی داشته‌اند، بر نقش فرهنگ و مکانیزم‌های اثرگذاری آن در جامعه تاکید می‌ورزد. از همین رو وی در راستای فهم ضعف نظام فرهنگی جامعه در ایجاد همبستگی اجتماعی به تحقیقات و مطالعات بی‌شائبه‌ای اهتمام ورزید. به زعم مارکوزه نظام سرمایه‌داری با استفاده از شیوه‌های نادرست به دنبال ایجاد همبستگی اجتماعی و پیوند میان افراد است. از این حیث، نظام برای آنکه بقا و دوام کارکردی خویش را تضمین نماید به توده‌سازی و همانند نمودن افراد بر اساس خلق نیازهای کاذب و طفره رفتن از ارضای نیازهای راستین و حقیقی آنان دست می‌زند. نیازهای حقیقی نیازهایی هستند که ارضای آنها به رشد و شکوفایی استعدادهای فردی منجر شده و موجب تقویت و تکامل استعدادهای انسانی و مسالمت‌‌جویانه در روابط با دیگر انسان‌ها می‌گردد. نیازهای کاذب نیز شکل تحریف‌ شده این نیازها قلمداد می‌شوند. لذا نظام‌های موجود از مکانیزم‌هایی برای باز تولید چنین وضعیت‌هایی در جامعه بهره‌ می‌گیرند. بدین معنی که از رسانه‌های جمعی، تبلیغات فراگیر و توده‌ای با تکیه بر روش‌های تداعی معانی و حتی آموزش و تعلیم افراد برای تحقق اهداف خویش سود می‌جویند. بدین‌سان برای تحقق اهداف نظام افرادی شبیه به هم و همسان پرورش می‌یابند. تنوع و تکثرزدایی به طور چشمگیری رونق می‌یابد و عرصه‌های گوناگون اجتماعی به کارخانه‌های آدم‌سازی تبدیل می‌شوند. انسان‌هایی که کمتر به چرایی علت اعمال خود می‌اندیشند بلکه اغلب چگونگی انجام عمل برای دستیابی به هدف در نزد آنان اولویت دارد. استفاده از مدل‌های لباس، اجناس لوکس و حتی افکار و عقاید مختلف از جمله مواردی هستند که در این میان به نحو فزاینده‌ای بروز می‌کنند.</P> <P>مارکوزه اذعان می‌کند که در گذشته زمینه‌های بیشتری برای خلق انسان‌های قوی و استوار فراهم بود؛ افرادی که برای خود تصمیم گرفته و سبک زندگی مورد علاقه خود را اتخاذ می‌کردند. آنها درون‌دارتر از انسان‌های ضعیف امروزین بوده‌اند. در مقابل، انسان‌های امروز از توان لازم برای مقابله با جبرهای اجتماعی و تحرکات بیرونی برخوردار نیستند و بسته به میزان اثرگذاری و شدت عوامل اجتماعی، سبک‌ها و شیوه‌های زندگی بعضاً ضد و نقیضی را پیش می‌گیرند. امروزه فرهنگ توده‌ای، عوام‌گونه، مصرف‌گرا، غیر خلاق و منفعل در جامعه رشد می‌یابد و بدین ترتیب فرد مبدل به ابزاری برای برآوردن اهداف نظام می‌شود.</P> <P>نمونه مشخص نیازهای کاذب و راستین را می‌توان در مصرف و بهره‌گیری از اجناس و کالاهای لوکس خانگی مشاهده نمود. آنجا که افراد با وجود برخورداری از مواهب و وسایل رفع نیازهای ضروری، به تلاش بسیار بیشتری برای بدست آوردن کالاها و خدمات مشابه مبادرت می‌ورزند. بدین‌سان پس از مدتی کوتاه، قبل از مصرف کالای در دسترس، به فکر داشتن نوع بهتر آن برمی‌آیند، در حالی که در مواردی تفاوت‌های این اجناس ممکن است بسیار صوری و به لحاظ کارکردی به هم نزدیک باشد. در اینجا سعی نظام در ایجاد امنیت کاذب به چشم می‌خورد. حس عدم برخورداری از آزادی و انحصار در جبر، و انفعال در برابر عناصر فرهنگی، امنیت و احساس آرامش را از افراد می‌گیرد. اینکه نتوانیم برای خود تصمیم بگیریم و زندگی خود را با انتخاب خود تعیین کنیم موجب از بین رفتن آرامش روانی و احساس سرخوردگی است. لذا نظام سعی دارد تا با ایجاد محصولاتی مشابه در عرصه‌های گوناگون یک زمینه واحد و مشابه را پایه‌ریزی نماید به طوری که شالوده و بنیان اشیاء از یک جوهر بوده، اما در ظاهر تفاوت‌های مشخصی میان آنها وجود داشته باشد. به طور مثال این افراد هستند که با انتخاب خود از میان لباس‌های مختلف حس آزادی و توانایی انتخاب را یافته و بدین ترتیب آرامش دروغینی را در خود باز می‌یابند، در حالی که در تمام این اوقات افراد از میان گزینه‌های مشابه انتخاب می‌کنند. در واقع به لحاظ محتوایی انتخابی در کار نیست، بلکه تفاوت‌ تنها در صورت‌هاست. بدین ترتیب نظام سرمایه‌داری تاثیر شگرفی در بازتولید مد و سبک‌های زندگی جدید برای امنیت‌بخشی کاذب و مصرفی کردن جامعه دارد.</P> <P>با تاکید بر آموزه‌های مندرج در تئوری‌های فوق می‌توان نتیجه گرفت تا زمانی که عقل ابزاری و اقتصاد مصرفی سرمایه‌داری بر سر کار باشد گریز از مدل‌های مختلف زودگذر و موقتی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. افزون بر این با فرض پذیرش ضرورت و گریز ناپذیری مد و مدگرایی در جوامع جدید آن‌گونه که جامعه امروز ایران نیز درگیر آن است گریزی برای رهایی از مدل‌های متنوع بیگانه باقی نمی‌ماند؛ مگر آنکه به دو نکته زیر توجه نماییم: نخست آنکه به شناسایی ذائقه‌های موجود در اقشار مختلف جامعه دست بزنیم و دوم از همان طریق که نظام سرمایه‌داری به خلق نیازها و یا نیاز سازی در افراد مبادرت می‌ورزد، شرایط را با اجرای برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با خلق نیازهای جدید برای مصرف، آن گونه که متناسب با برنامه‌های اسلامی- ایرانی باشد مهیا سازیم.</P> <P>به نظر می‌رسد که برای موفقیت این طرح و تحقق اهداف آن، نیازمند شناسایی و انجام تحقیقات جدی‌تر در عرصه فرهنگ و زندگی روزمره می‌باشیم. در غیر این صورت دست‌کم نمی‌توان به پذیرش و درونی‌سازی طرح توسط خود افراد امیدوار بود و گریزی جز ضمانت‌های اجرایی و تعقیب و گریزهای عملی با تکیه بر خشونت برای تحقق این طرح باقی نمی‌ماند.</P> <P>مد (به فرانسوی Mode) اصطلاح کلی در حیطه هنر طراحی پوشاک است که تحت تاثیر اوضاع فرهنگی و اجتماعی جامعه در یک دوره زمانی مشخص انجام می‌پذیرد.</P> <P>به گزارش پایگاه خبری «تازه»، برای تعریف مد (Fashion) دو تعریف دیگر نیز ارائه شده است: «شیوه رفتاری که به طور موقت توسط بخش مشخصی از اعضاء یک گروه اجتماعی اتخاذ می شود، به این دلیل که آن رفتار انتخابی را از نظر اجتماعی برای آن زمان و موقعیت مناسب تشخیص می دهند.» و «مد نوع لباسی است که اخیراً پذیرفته شده است». اما واژه مد در لغت به معناى سلیقه، اسلوب، روش و شیوه به کار مى‏رود و در اصطلاح، عبارت است از روش و طریقه‌ی موقت که طبق ذوق و سلیقه اهل زمان طرز زندگی، لباس پوشیدن را تنظیم می‌کند. مدگرایى نیز آن است که فرد، سبک لباس پوشیدن و طرز زندگى و رفتار خود را طبق آخرین الگوها تنظیم کند و به محض آنکه الگوى جدیدى در جامعه رواج یافت، از آن پیروى نماید. بنابراین، مى‏توان گفت: مدگرایی به تغییر سلیقه ناگهانى و مکرر همه یا بعضى از افراد یک جامعه اطلاق مى‏شود و منجر به گرایش به انجام رفتارى خاص یا مصرف کالاى به خصوصى یا در پیش گرفتن سبکى خاص در زندگى مى‏شود.</P> <DIV><IMG class=aligncenter title="" alt="142092 105 مقاله ای کامل در مورد مد و مدگرایی" src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/142092_105.jpg"></DIV> <P>جامعه شناختی و روانشناختی مد و مدگرایی:<BR>برخی از جامعه شناسان ریشه مد و مدسازی و مدگرایی را در نابرابری‌های اجتماعی می دانند. اسپنسر معتقد است مد بر عکس تشریفات موجب رقابت بین اشخاص طبقات بالاتر می‌شود و در واقع نوعی تقلید ناشی از رقابت است نه تقلید ناشی از پسند وستایش. هومنز نیز دیر این زمینه می گوید؛ از میان اعمالی که شخص انجام می‌دهد، عملی که بیشتر به پاداش منجر شود احتمال تکرارش افزایش می‌یابد، لذا می‌توان گفت که اگر چه شخص ممکن است در پی مدگرایی با گروه خود درگیر شود، ولی در میان همسالان خود مورد تشویق و تأیید قرار می‌گیرد و نیز در ارتباط با جنس مخالف به موفقیت رسیده و ارزش و منزلت خود را بالاتر می‌برد و چون این موفقیت‌ها در راستای مدگرایی صورت گرفته‌اند در نتیجه این عمل (مدگرایی) بیشتر تکرار می‌شود.</P> <P>همچنین از لحاظ روانشناختی نیز برای مدگرایی عوامل متعددی ذکر شده است. به بیان دیگر علاوه بر زیر ساخت های تاریخی و اجتماعی، مدگرایی در بین جوانان از یک سری اصول و سازه های روان شناختی نیز تبعیت می کند و با انگیزه ها و نیازهای چندی در ارتباط است.</P> <P>۱٫ تنوع طلبی و نوگرایی: استقلال طلبی، تنوّع دوستی، هیجان خواهی، نقد گذشته و نوگرایی از جمله ویژگی های دوران جوانی است که به شدّت، تمایل به امروزی شدن و نوگرایی به درجات مختلف در هر نوجوان وجود دارد و گواه نیاز وی به شکستن قالب های موجود، فاصله گرفتن از هنجارهای پیشین و رسیدن به هویتی متمایز از کسانی که پیش از او بوده اند و همچنین گرایش به فاصله گرفتن از والدین است. این نیاز، زمانی که نمود بیرونی به خود می گیرد و در رفتار جوان منعکس می شود، به صورت مدگرایی ظاهر می گردد.</P> <P>۲٫ مدگرایی و همانند سازی: همانند سازی در مکتب روان تحلیلگری به فرایندی ناهشیار اطلاق می شود که فرد، طی آن، ویژگی ها (نگرش ها و الگوهای رفتاری) فرد دیگری را برای خود سرمشق قرار می دهد و با تقلید از نگرش ها و ویژگی رفتاری وی احساس می کند که مقداری از قدرت و کفایت او را نیز به دست آورده است. منبع اصلی همانند سازی در دوران کودکی والدین هستند؛ زیرا کودک، اولین و بیشترین برخورد را در زندگی با والدین خود دارد؛ اما در دوران نوجوانی که فرد از والدینش فاصله می گیرد، الگوهایی را که خود را با آنها شبیه کرده است، از دست الگوهای دیگر، یعنی از طریق همانند سازی های جدید با دیگری، پر شود. به اعتقاد روانشناسان، همین خلأ و احساس ناامنی ناشی از آن باعث می شود که نوجوان در مسیر خود به راه حل هایی متوسّل شود که این راه حل ها از طریق همانند سازی با شخصیت هایی است که الگوی نوجوان قرار می گیرند. این شخصیت ها می توانند شخصیت های معروف گذشته، هنر پیشه های سینما، نوازندگان و آوازخوانان، و یا گروه های مختلفی مانند «هیپی»ها باشند و فرد، خود را از نظر ظاهری شبیه آنها ساخته، در شیوه‏ى لباس پوشیدن و طرز رفتار با آنان همانندسازی کند. به محض این که یک هنرمند یا ورزشکار لباسی را بپوشد و در صحنه ای ظاهر شود، جوانان با وی همانند سازی نموده، سعی می کنند به عنوان مد، آن را در جامعه طرح کنند.</P> <P>۳٫ رقابت و چشم و همچشمی با دیگران: انگیزه‏ى رقابت و چشم و همچشمی با دیگران، از دیگر عوامل پیروی از مد در بین جوانان و نوجوانان محسوب می شود. این انگیزه، در همه‏ى افراد وجود دارد و به گونه های مختلف بروز می کند. رقابت اگر در زمینه های مثبت جهت داده شود، باعث پیشرفت و رشد و تکامل معنوی فردی می شود؛ اما اگر جهتگیری آن به سوی امور مادّی و مدپرستی باشد و فرد، سعی کند از لحاظ ظاهری (و مثلاً در سبک و شیوه‏ى لباس پوشیدن) از دیگران عقب نماند، سرانجام خوبی نخواهد داشت.</P> <P>۴٫ مدگرایی و التزام ناشی از دوستی: یکی از عوامل پیروی از مد در بین جوانان و نوجوانان، ترس و نگرانی از مجازات های خصوصاً غیر رسمی از سوی دوستان است. لذا تحقیر و تمسخر، پوزخند زدن و متلک گفتن اطرافیان و ترس از آن، باعث می شود که جوانان و نوجوانان از مدهای رایج پیروی کنند.</P> <P>۵٫ مدگرایی و جلب توجه دیگران: افرادی هستند که با تعویض و تغییر هر روزه‏ى لباس و آرایش خود و خریدن لباس های گران قیمت و مد روز، درصدد جلب توجه دیگران برمی آیند. استفاده از لباس های چسبناک و برّاق و رنگارنگ، جوراب هایی شبیه تو ماهیگری، کفش هایی با پاشنه های خیلی بلند، آرایش تندی با رنگ های غیر طبیعی و .. (که بیش از همه در بین جوانان و بخصوص دختران رایج است)، باعث جلب توجه دیگران شده، نگاه هایی را به خود معطوف می دارد.</P> <P>۶٫ مدگرایی و تشخیص طلبی: برتری جویی و تشخّص طلبی از دیگر عوامل پیدایش مد در بین جوانان است. افرادی که خود را برتر از دیگران و مربوط به قشر مرفّه جامعه می دانند، سعی می کنند این برتری را در گویش، لباس پوشیدن، محیط آرایی و سبک آرایش و زیور آلات خود نشان دهند و لذا مدهای جدید را مطرح می کنند. تورشتاین وبلن مد را وسیله ای برای این که افراد، نشان دهند ثروتمند و با شخصیت و یا دارای اندیشه ای خاص هستند، می داند؛ لذا به محض این که مدی در جامعه گسترده شد، اشراف زادگان و ثروتمندان به سراغ این مد جدید می روند؛ زیرا مد قدیمی دیگر آنها را از طبقات دیگر جامعه متمایز نمی کند.</P> <DIV><IMG title="" alt="142093 665 مقاله ای کامل در مورد مد و مدگرایی" src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/142093_665.jpg"></DIV> <P>مد و مدرنیسم:<BR>مد و مدگرایی را می توان از جهتی مولود مدرنیسم دانست؛ زیرا مدرنیسم، نگاه نو به عالم و آدم است؛ نگاه و شناختی که برخاسته از زیستن در «اکنون» و گسستن از «گذشته» است و صریحاً با مفهوم سنّت (tradition) در تقابل می افتد. «مدرنیته» که شکل عینیت یافته‏ى فرهنگ مدرن است همراه و همزاد با گذر از گذشته به حال، نوآوری، تجدّد و سلیقه و مد است. از این رو مدرنیته همواره خود را در ستیز و چالش با کهنگی، رکود، قدمت و سنّت و پیروی از هنجارهای پایدار قرار می دهد و کشش و تمایل آن به سوی تجدّد و نوآوری در فرهنگ و ارزش های اجتماعی است. بنابراین، مدگرایی و نوآوری در تفکر و رفتار (به معنای رایج آن) به عنوان نماد و اندیشه‏ى مدرنیسم قلمداد می شود و از آن جا که جوامع غربی موطن و مظهر مدرنیته و مدرنیسم بوده اند، فرایند مدرنیزاسیون (مدرن سازی) و اشاعه‏ى طرح ها و مدهای نو، در واقع با غربی سازی و غرب گرایی کاملاً هم افق و بلکه معادل خواهد بود، و این، خود می تواند از زاویه‏ى دیگر، رابطه‏ى مدگرایی و غرب گرایی را نشان دهد.</P> <P>تاریخچه مدگرایی در ایران:<BR>با نگاهی به حیات اجتماعی بشر، روشن می‌شود که پدیده مد همیشه در تاریخ بشر بوده است و منحصر به دوره معاصر نیست، با نگاهى به تاریخ ایران، در عصر سلطنت فتحعلى شاه و ناصرالدین شاه که پاى ایرانیان به فرنگ باز شد، تا عصر رضا شاه، فصل متفاوتى در مدگرایى ایرانیان گشوده شد. از آن زمان که رضا شاه، نحوه و شکل لباس پوشیدن مردم ایران را تغییر داد، تاکنون، مُدهاى مختلف در ایران رایج گردیده است.</P> <P>در مورد نحوه ورود مد به ایران باید گفت که این مسئله به سال ۱۳۲۱ برمی‌گردد؛ زمانی که فردی به نام زینت جهانشاه همراه همسرش از سوئیس به ایران برگشت، درست یک سال بعد بود که این خانم خیاط‌خانه ای را در خیابان امیریه راه اندازی کرد و با همراهی پنج کارگر، هر آنچه در سفرها و اقامتش در فرنگ آموخته بود، به خانم‌های اشرافی عرضه کرد. جهانشاه برای این که مشتریان علاوه بر آشنایی با طرز کار او، برای نخستین بار مجموعه لباس و مد را بشناسند، خیاط خانه خود را با یک نمایش مد لباس افتتاح کرد. او در خیاط‌خانه خود در تهران، طرح‌های خود را که مجموعه‌ای از ایده‌هایش بود در معرض فروش خریداران گذارد. همچنین از آنجا که فضای خیاط خانه کاملا زنانه بود، مانکن‌های زن از میان دوستان و آشنایان برای نمایش لباس‌ها برگزیده شدند و به نوعی تبدیل به نخسین برند غیررسمی ایران در تولید پوشش منحصر به فرد شد.</P> <DIV><IMG class=aligncenter title="" alt="142094 629 مقاله ای کامل در مورد مد و مدگرایی" src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/142094_629.jpg"></DIV> <P>کارکردهای مد:<BR>پیروی از مد و زیبایی‏ خواهی و تنوع ‏پسندی، ریشه در نهاد انسان دارد که نیازهایی چون تنوع، زیباخواهی و کمال‏ جویی فطری منشا اصلی آن محسوب می‏شود. اما صورت‏های افراطی رایج این گرایش (مدپرستی) در نتیجة جهل و ناآگاهی و ضعف ارزش‏های معنوی و تبلیغات وسیع کمپانی های تجاری و خودباختگی و تقلید کورکورانه از دیگران و یا آلوده شدن به رذایلی چون خودنمایی، فخرفروشی، احساس حقارت و خود کم‏بینی و… پیش می‏آید. در همین زمینه برخی از روانشناسان اجتماعی معتقدند که؛ ایجاد نشاط و شادابی، بیرون آمدن از کسالت و یکنواختی و ارضای هیجان‌ها، از پیامدهای مثبت مد است و پیامدهای منفی مدگرایی نیز، متکی شدن شدید فرد به دیگران حتی در تعیین افکار و اعمال، تاثیرپذیری از گروه های مختلف و خدشه‌دار شدن هویت فردی خواهد بود. مد به دلیل اینکه نوعی نوآوری محسوب می شود پیامدهای مثبتی به دنبال دارد، اما زمانی که مد با هنجارهای رایج در جامعه و فرهنگ آن در تضاد باشد، تنش به دنبال خواهد داشت و تنش در نهایت به فروپاشی هنجارهای مسلط یا جایگزینی ارزش‌ها و هنجارهای جدید می‌انجامد.</P> <P>منابع:</P> <OL> <LI><SPAN style="LINE-HEIGHT: 13px">تابناک</SPAN></LI> <LI>۱٫ برای مطالعه‏ى بیشتر ر.ک به: روانشناسی رشد، وندر زندن، ترجمه: حمزه گنجی، انتشارات بعثت، ۱۳۷۶، بخش سوم.<BR>۲٫ در آمدی بر تئوری ها و مدل های تغییرات اجتماعی، احمد رضا غروی زاد، تهران: جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۳، ص ۱۹۶٫<BR>۳٫ لغت نامه، علی اکبر دهخدا، ج ۱۲، ص ۱۸۱۱۵٫<BR>۴٫ برای مطالعه بیشتر ر. ک به: درآمد بر مکاتب و اندیشه های معاصر فرهنگ واژه ها، عبدالرسول بیات و همکاران، مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی، ۱۳۸۱٫<BR>۵٫ زمینه‏ى روانشناسی، ریتا اتکینسون، ترجمه: محمد تقی براهنی و همکاران، ج ۱، تهران: رشد، ۱۳۷۵، ص ۱۵۸٫<BR>۶٫ برای مطالعه بیشتر، ر.ک به: آناتومی جامعه، فرامرز رفیع پور، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۸، بخش ۷ و ۸٫<BR>Veblenu, Thorstein (1911). the theory of the leisure class. new york. p 73.7<BR>8. انتشار سه نشریه‏ى ویژه مد در ایران (که هم زمان به مباحث نظری و نمونه های ایرانی مد می پردازند)، شاید بتواند گام نخست در این زمینه باشد: ماهنامه‏ى طرح و مد (ویژه‏ى لباس، محیط و تزیینات)، ماهنامه‏ى لوتوس (ویژه‏ى مدهای ایرانی لباس) و ماهنامه‏ى آرایه(ویژه‏ى محیط آرایی و تزیینات داخلی). (حدیث زندگی)</LI> <LI>۱- simmel, g.(1971),geirg simmelon individuality and social forms, ed.d.leving (chicago: university press).</LI> <LI>2- کرایب، یان، نظریه اجتماعی کلاسیک، ترجمه شهناز مسمی پرست، نشر آگه، تهران: ۱۳۸۲، صص۲۸۷-۲۸۹</LI> <LI>۳- رفیع‌پور، فرامرز، کند و کاوها و پنداشته‌ها، سهامی انتشارات، تهران، چاپ یازدهم، ۱۳۸۰، صص۱۷۵-۱۷۸</LI> <LI>۴- مارکوزه، هربرت، انسان تک‌ساحتی، ترجمه محسن مویدی، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۷۸، صص۲۴۸-۲۷۷</LI> <LI>۵- کرایب، یان، نظریه اجتماعی مدرن، از پارسونز تا هابرماس، ترجمه عباس مخبر، نشر آگاه، تهران، ۱۳۸۳، صص ۲۷۵-</LI></OL> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 farsvatan.mihanblog.com مهدی مقدس مقاله ای کامل در مورد سامسونگ http://farsvatan.mihanblog.com/post/90 <DIV class=single-content> <DIV class=scontent-txt> <DIV style="MARGIN-TOP: -5px; WIDTH: 5px; HEIGHT: 5px; OVERFLOW: scroll" class=hreview><SPAN class=item><SPAN class="fn entry-title">مقاله ای کامل در مورد سامسونگ</SPAN></SPAN>Reviewed by <SPAN class=reviewer>محمد حسین بهراکی</SPAN> on <SPAN class=dtreviewed>Jan 26<SPAN class=value-title title=2013-01-26></SPAN></SPAN>Rating: <SPAN class=rating>5.0</SPAN><SPAN class=summary>مقاله ای کامل در مورد سامسونگ</SPAN><SPAN class=description>در ماه مارس سال 1983 شرکت کوچکی در شهر تائگو کره تاسیس شد که سال ها بعد به عنوان غول تولید کننده لوازم الکترونیکی در دنیا شناخته می شد.</SPAN></DIV> <P>در ماه مارس سال ۱۹۸۳ شرکت کوچکی در شهر تائگو کره تاسیس شد که سال ها بعد به عنوان غول تولید کننده لوازم الکترونیکی در دنیا شناخته می شد.<BR>در ماه دسامبر ۱۹۶۹،‌ این شرکت سرمایه ای بالغ بر ۳۰۰ هزار وون، را جمع آوری کرد و با آغاز فعالیت با نام سامسونگ- سانیو قدم در راهی گذاشت که به فعالیت های امروزش نزدیک تر بود،‌ چند سال طول کشید تا خط و مش اصلی شرکت از سرمایه گذاری در صنایع سنگین،‌ پتروشیمی و صنایع شیمیایی به سمت صنایع ظریف و ساخت وسایلی چون تلویزیون های رنگی تغییر کرد.</P> <P>در اواخر دهه هفتاد،‌ این شرکت با کسب درآمدی ۱۰۰ میلیون دلاری در هر سال به عرصه های جدیدی چون هوافضا هم وارد شد.<BR></P></DIV></DIV>EXrozblog.comEX<P>در ماه مارس سال ۱۹۸۳ شرکت کوچکی در شهر تائگو کره تاسیس شد که سال ها بعد به عنوان غول تولید کننده لوازم الکترونیکی در دنیا شناخته می شد.<BR>در ماه دسامبر ۱۹۶۹،‌ این شرکت سرمایه ای بالغ بر ۳۰۰ هزار وون، را جمع آوری کرد و با آغاز فعالیت با نام سامسونگ- سانیو قدم در راهی گذاشت که به فعالیت های امروزش نزدیک تر بود،‌ چند سال طول کشید تا خط و مش اصلی شرکت از سرمایه گذاری در صنایع سنگین،‌ پتروشیمی و صنایع شیمیایی به سمت صنایع ظریف و ساخت وسایلی چون تلویزیون های رنگی تغییر کرد.</P> <P>در اواخر دهه هفتاد،‌ این شرکت با کسب درآمدی ۱۰۰ میلیون دلاری در هر سال به عرصه های جدیدی چون هوافضا هم وارد شد.<BR>هدف اصلی: فن آوری اطلاعات<BR>در دهه ۸۰ <STRONG>سامسونگ</STRONG> با تاسیس مرکزی به نام SDS که وظیفه رهبری و مدیریت سیاست های کلان این شرکت را در مسایل فن آوری اطلاعات داشت بر روی سیستم های مدیریت و مشاوره و خدمات شبکه متمرکز شد و همزمان کارخانه تولید ساعت اش را نیز افتتاح کرد.</P><IMG class=aligncenter title="مقاله ای کامل در مورد سامسونگ" alt="samsung logo 001 مقاله ای کامل در مورد سامسونگ" src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/samsung-logo-001.jpg" width=550 height=400> <P>در اواسط دهه و همزمان با رویکرد نوینی که بنگاه های تجاری دنیا پیش گرفته بودند سامسونگ انستیتوهای فن آوری و تحقیقات اقتصادی اش را نیز تاسیس نمود تا از قافله غول های تجاری عقب نماند.<BR>این دو موسسه با پژوهش و تحقیق در زمینه صنایع الکترونیک،‌ نیمه هادی ها و صنایع پلیمری،‌ ارتباطات نوری و طراحی پیشرفته شبکه،‌ خوراک مناسبی برای خط های ولید سامسونگ فراهم کرده و راه آنها را در دستیابی به سهم بیشتری از بازار مصرف کنندگان سراسر دنیا هموار می نمودند.<BR>تحول دوم<BR>در نوامبر سال ۱۹۸۷، <STRONG>سامسونگ الکترونیکس</STRONG> دوباره متولد شد. این شرکت موفق شده بود جزو ۵ شرکت برتر الکترونیکی دنیا قرار بگیرد و همین راه را برای ورود به عرصه هایی چون فن آوری دیجیتال و کامپیوتر هموار ساخت. در آگوست ۱۹۹۴،‌ سامسونگ با تغییر هوشمندانه ای در چیپ حافظه های کامپیوترتوانست به رکورد ۲۵۶ مگابایت برسد و خود را به عنوان یک مارک معتبر تجاری به جهان معرفی کند.<BR>همزمان با این موفقیت سامسونگ به توسعه مراکز مختلف خود پرداخت؛‌ در ژاپن نمایندگی بزرگی افتتاح کرد،‌ مرکز پزشکی مجهز به وجود آورد و یکی از بزرگ ترین کارخانه های ساخت و تولید تلویزیون رنگی را در چین راه اندازی کرد. در انتهای سال ۹۴ دیگر سامسونگ شرکتی بود که برای اولین بار در کره ۱۰ میلیارد دلار درآمد از محل صادرات داشت.</P> <P></P> <DIV id=post_message_277975> <DIV align=right> <P>گروه سامسونگ در سال ۱۹۳۸ توسط لی بیونگ چول به عنوان یک شرکت بازرگانی تأسیس شد و بیشترین حجم کاری خود را بر صادرات ماهی و میوه و سبزی به چین قرار داد. طی یک دهه، با رشدی بسیار سریع، سامسونگ به یکی از ۱۰ شرکت بزرگ کره تبدیل گردید. در سال ۱۹۶۹ شرکت سامسونگ الکترونیک در گروه سامسونگ متولد شد. این شرکت در دهه ۱۹۷۰با سرمایه گذاری در صنایع سنگین، صنایع شیمیایی و پتروشیمی و ساخت کشتی، راه صنعتی شدن را درپیش گرفت.</P> <P>در ۱۹۷۳ دومین برنامه پنجساله مدیریت اعلام و گذار از مرحله ساخت مواداولیه به محصول نهایی بعنوان هدف اصلی شرکت اعلام گردید. دهه ۱۹۷۰ دهه توسعه شرکت سامسونگ بود آنچنانکه شرکتهای صنایع سنگین، پتروشیمی، کشتی سازی و صنایع دقیق سامسونگ تأسیس و اولین صادرات صنایع الکترونیک ازسوی سامسونگ الکترونیک صورت گرفت. محصولات این شرکت در دهه ۱۹۸۰ توانست به بازارهای جهانی راه یابد.</P> <P>در سال ۱۹۸۷ با مرگ بنیانگذار گروه، پسرش ” لی کان هی” جانشین او گردید. لی کان هی یک سال بعد برنامه انقلاب دوم سامسونگ را در شرکت به راه انداخت. این برنامه مشتمل بر تجدید ساختار کسب و کار قدیمی و تبدیل شدن شرکت به یکی از پنج شرکت برتر الکترونیک و یکی از شرکتهای کلاس جهانی در قرن بیستم و یکم بود.</P> <P>اوایل دهه ۱۹۹۰ را میتوان دوران مدیریت نوین در سامسونگ دانست. دراین دوران شعار «اول کیفیت» انتخاب و تبلیغ گردید. در این دوره، ۱۷ محصول مختلف نظیر نیمه هادی، نمایشگرهای رایانه و … در بازار جهانی تولید شد و در برخی از آنها، نظیر Lcd به مقام اول جهانی دست یافت. همزمان، علاوه بر جهت گیری به سمت بکارگیری شش سیگما و تولید محصول کیفی، کیفیت کارکنان نیز موردتوجه قرار گرفت.</P> <P>از ابتدای قرن جدید، حرکت به سمت دوران دیجیتال برای شرکت تشدید شد، به گونه ای که به سرعت در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات، محصولات متنوعی عرضه میگردد.</P> <P>حوزه های فعالیت</P> <P>پنج حوزه اصلی کسب و کار شرکت سامسونگ الکترونیک عبارت است از: لوازم خانگی دیجیتال، رسانه دیجیتال، Lcd ، نیمه هادی‌ها و ارتباطات راه دور</P> <P>در سال ۲۰۰۴، سامسونگ الکترونیک ازسوی مجله فورچون به عنوان چهارمین شرکت تحسین‌برانگیز جهان در حوزه الکترونیک انتخاب شد. هم اکنون تعداد شرکتهای گروه سامسونگ به ۱۴ رسیده که با ۳۳۷ دفتر در ۵۸ کشور جهان پراکنده است. جایگاه سامسونگ در فروش گوشی تلفن همراه در جهان با ۱۰۳ میلیون عدد در سال ۲۰۰۵، بعداز نوکیا و موتورولا قرار دارد که حدود ۱۳ درصد فروش جهانی را شامل می شود.</P> <P>چشم انداز</P> <P>چشم انداز ترسیم شده از سوی شرکت عبارت است از: تبدیل شدن به **** انقلاب دیجیتال. شعار سامسونگ برای تحقق این چشم انداز، «شرکت دیجیتال» بودن است.</P> <P>ارزشها و فرهنگ سازمانی</P> <P>شعارهای سامسونگ از ابتدای تأسیس، توجه به منابع انسانی، کمک اقتصادی به جامعه و خردورزی بوده است. مدیرعامل شرکت معتقد است، موقعیت سامسونگ متکی به پنج ارزش است: کیفیت، خلاقیت، رقابت، فرهنگ و وحدت. در سال ۱۹۹۳، مدیرعامل شرکت برنامه هویت بخشی جدید را در پنجاه و پنجمین سالگرد تأسیس شرکت معرفی کرد. او اعلام نمود که شرکت نیازمند آن است که بازتابهای اخلاقی خود را ببیند. شرکتهایی که پایبند اصول اخلاقی نیستند، قادر به تولید محصولات با کیفیت نخواهندبود زیرا از مشتریان و خواسته های آنان درک روشنی ندارند. در سامسونگ هر تغییر به عنوان یک فرصت دیده می شود و به افراد امکان و اجازه اشتباه کردن داده می شود به شرط آنکه آن اشتباه مستند و مکتوب شده و دیگر تکرار نشود. اصول جدید مدیریت سامسونگ مبتنی است بر اخلاق و قانون، احترام به ذی‌نفعان و مشتریان و پذیرش مسئولیت اجتماعی.</P> <P>منابع انسانی</P> <P>تعداد کارکنان شرکت سامسونگ الکتریک بیش از ۸۰ هزار نفر است که در سراسر جهان گسترده هستند. این درحالی است که کل کارکنان گروه سامسونگ به ۲۲۹ هزار نفر می رسد. منابع انسانی از همان ابتدای تأسیس، در اولویت شرکت بوده اند. مدیرعامل شرکت معتقد است بدون وجود انسان کیفی، دستیابی به محصول کیفی میسر نیست و ریشه نامرغوب بودن محصولات و بروز خطا در آنها را باید در نرسیدن نیروی انسانی به جایگاه مطلوب کیفی جستجو کرد. سامسونگ پیشرفت خود را تاکنون و در آینده نیز مدیون قابلیتها و شور و اشتیاق کارکنان خود و فناوری می داند. سامسونگ منابع انسانی و فناوری خود را وقف خلق محصولات و ارائه خدمات برتر کرده است تا سهم خود را در ایجاد جامعه جهانی بهتر ادا کرده باشد.</P> <P>فروش</P> <P>در سال ۲۰۰۵، سامسونگ الکتریک به تنهایی با فروش ۵/۷۱ میلیارد دلار در صدر شرکتهای برتر کره قرار گرفت و بیش از ۱۰ درصد صادرات این کشور را به خود اختصاص داد. این درحالی است که درآمد کل گروه سامسونگ در این سال حدود ۱۴۱ میلیارد دلار بوده که منجر به کسب حدود ۱۰ میلیارد دلار سود خالص شده است.</P> <P>مدیرعامل</P> <P>مدیرعامل فعلی سامسونگ الکتریک، لی کان هی، سومین فرزند پسر مؤسس گروه، لی بیونگ چول بود.</P> <P>او که مدرک دکترای خود را از دانشگاه سئول در سال ۲۰۰۰ اخذ کرده است، در سال ۱۹۷۸ نایب رئیس سامسونگ بود و بعداز مرگ پدرش در سال ۱۹۸۷ ****ی سامسونگ را بدست گرفت و به خوبی شرکت را در عصر دیجیتال به پیش برد.</P> <P>او بیش از هر مدیر ارشد دیگری به فناوری و کسب دانش فنی دست اول تاکید دارد. ****ی موثر لی در ۲۰ سال گذشته توانسته است سامسونگ را که به عنوان یک فروشگاه بازرگانی تأسیس شده بود به رقیب جدی معتبرترین و مطرح ترین پیشتازان فناوری دیجیتال و تولیدکنندگان وسایل صوتی و تصویری الکترونیک نظیر سونی و پاناسونیک تبدیل کند. او در سال ۱۹۹۳ در شهر فرانکفورت، بیانیه معروف سامسونگ را صادر کرد و همه کارکنان را به یک انقلاب فرهنگی فراخواند. او گفت که تغییر را از خود آغاز خواهدکرد زیرا تنها حرف زدن کافی نیست. لی معتقد است در هزاره جدید قدرت آتش یک کشور به وسیله سطح فناوری آن مشخص می شود.</P> <P>آینده</P> <P>اهداف لی کان هی **** سامسونگ، برای دهه آینده بسیار جامع و متنوع است. او اعلام کرده که هدف او دستیابی به جایگاه یکی از بزرگترین سازندگان خودرو جهان تا سال ۲۰۱۰ میلادی خواهدبود. او برای این کار، سرمایه گذاری ۱۳ میلیارد دلاری را درنظر گرفته است. او معتقد است سامسونگ برای بقا راهی ندارد جز آنکه به یک شرکت درجه اول تبدیل شود. او سامسونگ را متعهد کرده است که برای توسعه نسل جدید فناوری مانند سخت‌افزارها و نرم افزارهای چندرسانه ای و مهندسی زیستی، ۷۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری کند.</P> <P>لی براین باور است که تغییرات در ۵ تا ۱۰ سال آینده بی تردید بیش از تغییرات ۱۰۰ سال گذشته خواهدبود، همانگونه که تغییرات ۱۰۰ سال گذشته بیش از تغییرات ۵۰۰ سال پیش تاکنون بوده است.او معتقد است در قرن بیست ویکم هیچکس به تنهایی نمی تواند رشد یابد، سرعت تغییرات بیشتر خواهدشد و تلاطم انتقال و حرکت ادامه خواهد داشت. لی دوران آینده را دوران فرا نیمه هادی می نامد و روند تغییرات باورنکردنی را برای دنیا پیش بینی می کند</P></DIV> <P></P></DIV> <P>1979<BR>شروع تولید انبوه اجاق های مایکرویو<BR>۱۹۷۸<BR>ثبت رکورد تولید ۴ میلیون تلویزیون سیاه و سفید (بیشترین در جهان)<BR>۱۹۷۷<BR>تاسیس شرکت Samsung Precision Co (اینک با عنوان Samsung Techwin شناخته می شود)<BR>شروع صادرات تلویزیون های رنگی<BR>تاسیس شرکت Samsung Fine Chemicals<BR>تاسیس شرکت Samsung Construction<BR>1976<BR>ثبت رکورد تولید ۱ میلیون تلویزیون سیاه و سفید<BR>۱۹۷۴<BR>تاسیس شرکت Samsung Heavy Industries<BR>تاسیس شرکت Samsung Petrochemical<BR>شروع تولید ماشین های لباسشویی و یخچال<BR>۱۹۷۲<BR>شروع تولید تلویزیون های سیاه و سفید برای بازار داخل<BR>در ماه مارس سال ۱۹۸۳ شرکت کوچکی در شهر تائگو کره تاسیس شد که سال ها بعد به عنوان غول تولید کننده لوازم الکترونیکی در دنیا شناخته می شد.<BR>در ماه دسامبر ۱۹۶۹،‌ این شرکت سرمایه ای بالغ بر ۳۰۰ هزار وون، را جمع آوری کرد و با آغاز فعالیت با نام سامسونگ- سانیو قدم در راهی گذاشت که به فعالیت های امروزش نزدیک تر بود،‌ چند سال طول کشید تا خط و مش اصلی شرکت از سرمایه گذاری در صنایع سنگین،‌ پتروشیمی و صنایع شیمیایی به سمت صنایع ظریف و ساخت وسایلی چون تلویزیون های رنگی تغییر کرد.</P> <P>در اواخر دهه هفتاد،‌ این شرکت با کسب درآمدی ۱۰۰ میلیون دلاری در هر سال به عرصه های جدیدی چون هوافضا هم وارد شد.<BR>هدف اصلی: فن آوری اطلاعات<BR>در دهه ۸۰ سامسونگ با تاسیس مرکزی به نام SDS که وظیفه رهبری و مدیریت سیاست های کلان این شرکت را در مسایل فن آوری اطلاعات داشت بر روی سیستم های مدیریت و مشاوره و خدمات شبکه متمرکز شد و همزمان کارخانه تولید ساعت اش را نیز افتتاح کرد.<BR>در اواسط دهه و همزمان با رویکرد نوینی که بنگاه های تجاری دنیا پیش گرفته بودند سامسونگ انستیتوهای فن آوری و تحقیقات اقتصادی اش را نیز تاسیس نمود تا از قافله غول های تجاری عقب نماند.<BR>این دو موسسه با پژوهش و تحقیق در زمینه صنایع الکترونیک،‌ نیمه هادی ها و صنایع پلیمری،‌ ارتباطات نوری و طراحی پیشرفته شبکه،‌ خوراک مناسبی برای خط های ولید سامسونگ فراهم کرده و راه آنها را در دستیابی به سهم بیشتری از بازار مصرف کنندگان سراسر دنیا هموار می نمودند.<BR>تحول دوم<BR>در نوامبر سال ۱۹۸۷، سامسونگ الکترونیکس دوباره متولد شد. این شرکت موفق شده بود جزو ۵ شرکت برتر الکترونیکی دنیا قرار بگیرد و همین راه را برای ورود به عرصه هایی چون فن آوری دیجیتال و کامپیوتر هموار ساخت. در آگوست ۱۹۹۴،‌ سامسونگ با تغییر هوشمندانه ای در چیپ حافظه های کامپیوترتوانست به رکورد ۲۵۶ مگابایت برسد و خود را به عنوان یک مارک معتبر تجاری به جهان معرفی کند.<BR>همزمان با این موفقیت سامسونگ به توسعه مراکز مختلف خود پرداخت؛‌ در ژاپن نمایندگی بزرگی افتتاح کرد،‌ مرکز پزشکی مجهز به وجود آورد و یکی از بزرگ ترین کارخانه های ساخت و تولید تلویزیون رنگی را در چین راه اندازی کرد. در انتهای سال ۹۴ دیگر سامسونگ شرکتی بود که برای اولین بار در کره ۱۰ میلیارد دلار درآمد از محل صادرات داشت.</P> <P>عصر و دوران دیجیتال تغییرات – و فرصت های – انقلابی برای کسب و کار در سطح جهانی ایجاد کرده است، و Samsung با فن آوری های پیشرفته، محصولات رقابتی، و نوآوری های مستمر خود به آن پاسخ داده است.</P> <P>ما در Samsung هر چالش را فرصتی می دانیم و باور داریم جایگاه ما بعنوان یکی از شناخته شده ترین پیشگامان صنعت فن آوری های دیجیتال بخوبی تثبیت شده است.<BR>تعهد ما برای بهترین بودن در جهان باعث شده تا در بازار ۱۳ محصول مختلف، از جمله نیمه هادی ها، TFT-LCDها، نمایشگرها و تلفن های همراه CDMA شماره ۱ بازار باشیم. و حالا با دیدی به آینده، پیشرفت های شگفت آوری در تحقیقات و توسعه خط کلی تولید نیمه هادی های خود، شامل حافظه های فلش و نیمه هادی های اختصاصی غیر حافظه ای، DRAM و SDRAM بدست آورده ایم، و بهترین LCD ها، تلفن های همراه، تجهیزات دیجیتال و بسیاری محصولات دیگر را تولید می کنیم.</P> <P>به نمایش گذاشتن باریک ترین تلویزیون جهان (۶٫۵ میلیمتر) در CES<BR>آغاز عملیات گسترده تجدیدساختار زمینه های مختلف فعالیت<BR>همکاری با زیلینکس در آمریکا برای تاسیس یک کارخانه ذوب فلزات<BR>تولید اولین DRAM 40 نانومتری جهان<BR>معرفی تلفن خورشیدی “بلو ارت”<BR>ارائه تلویزیون ال سی دی وی-لاین کریستال رز<BR>معرفی سامسونگ بعنوان رتبه ۱ وفاداری مشتریان برای ۸ سال پیاپی از سوی برند کیز آمریکا<BR>شرکت سامسونگ دیجیتال ایمجینگ یک دوربین دیجیتال دوکاره (هیبرید) انقلابی تولید کرد<BR>ساخت بزرگترین تلفن موبایل جهان که رکورد آن در کتاب رکوردهای گینس نیز ثبت شد<BR>دریافت “جایزه مدیریت کیفی” در مالزی<BR>اعضای SADI، مدرسه طراحی سامسونگ جایزه بهترین طراحی های مفهومی را به خود اختصاص دادند<BR>افتتاح “samsungmobile.com” برای مشتریان داخل کشور<BR>دریافت جایزه تعالی از انرژی استار آمریکا<BR>ساخت باریک ترین پخش کننده Blu-ray جهان<BR>معرفی سرویس وایمکس موبایل در مالزی<BR>تولید اولین دوربین ویدیویی فول HD جهان با ۶۴ گیگابایت حافظه SSD<BR>فروش بیش از ۲۰ میلیون تلفن با صفحه تمام لمسی در کوتاه ترین زمان ممکن<BR>سامسونگ به بالاترین سهم از بازار نمایشگرهای ال سی دی دست یافت<BR>معرفی اولین تلفن موبایل خورشیدی در هند<BR>معرفی “JET” تلفن جدید صفحه لمسی با طراحی ویژه<BR>معرفی نمایشگر ۳ بعدی ۱۲۰ هرتزی<BR>سامسونگ برای اولین بار شماره ۱ بازار جهانی امضاهای دیجیتال شد<BR>فروش ۵۰۰,۰۰۰ تلویزیون ال ای دی ظرف ۱۰۰ روز بعد از ارائه آنها به بازار<BR>شروع عصر “موبایل های ویژوال” با AMOLED نسل سوم تمام لمسی<BR>عرضه اولین تلفن ویدیویی مادون قرمز جهان<BR>اولین شرکت جهان که موفق به دریافت گواهینامه TCO 3.0 برای کامپیوترهای نوت بوک خود شده است<BR>اعلام راهکار “مدیریت سبز” شرکت<BR>آغاز تولید انبوه اولین DDR3 DRAM 40 نانومتری جهان<BR>عرضه باریک ترین تلفن ساعتی جهان<BR>تولید کم مصرف ترین CPU 1 گیگاهرتز موبایل<BR>افتتاح سایت فروشگاه برنامه های کاربردی سامسونگ<BR>دریافت بیشترین جوایز از IDEA 2009<BR>عرضه تلفن هوشمند استراتژیک شرکت یعنی OmniaⅡ<BR>۵۰۰,۰۰۰ تلفن لمسی Yuna سامسونگ در مدت کوتاهی بفروش رفت که یک رکورد محسوب می شود<BR>اولین شرکت جهان که بیش از ۱۰ میلیون تلویزیون ال سی دی را در نیمه اول سال بفروش رسانده است<BR>سامسونگ دبیر انجمن بین المللی استانداردسازی ۳GPP شد<BR>فروش بیش از ۵ میلیون تلفن تمام لمسی STAR در ۴ ماه<BR>افتتاح رسمی فروشگاه برنامه های کاربردی سامسونگ<BR>عرضه تلفن تمام لمسی “Corby” ساخته شده برای اقشار جوان<BR>حمایت از رقابت ورلدسکیلز کالگاری ۲۰۰۹<BR>نصب بزرگترین دیوار ویدیویی جهان در آمریکا<BR>عرضه اولین ماشین لباس شویی خودکار ظرفیت بالای ۱۶ کیلوگرم در بازار داخل کشور<BR>ترمینال وایمکس “Mondi” سامسونگ عنوان “بهترین محصول” جوایز ۴G را به خود اختصاص داد<BR>ورود نام شرکت در فهرست ۱۰ مارک برتر از مجموعه ۱۰۰ مارک برتر جهان<BR>سامسونگ بعنوان یکی از ۱۰ شرکت مطرح جهان در واکنش نشان دادن به تغییرات آب و هوای کره زمین شناخته شد<BR>تلویزیون های سامسونگ ۵۰% بازار کشور ایران را به خود اختصاص دادند<BR>معرفی سیستم پیشرفته تحقیقات و توسعه<BR>عرضه تلفن هوشمند “جیورجیو آرمانی”<BR>برای اولین بار در جهان فروش بیش از ۵ میلیون پنل ال سی دی برای نوت بوک در ماه<BR>تولید پنل ال سی دی ۳ بعدی ۲۴۰ هرتزی<BR>دریافت جایزه پیشگامی بازار تلویزیون های ال سی دی ۲۰۰۹<BR>گسترش فعالیت های بخش تولید کارت های حافظه اختصاصی شرکت<BR>دست یافتن به اولین تفاهم نامه تامین ترمینال های LTE در جهان<BR>تولید باریک ترین پنل تلویزیون ال ای دی جهان به عرض ۳ میلیمتر<BR>سامسونگ با موفقیت رومینگ جهانی وایمکس خود را آزمایش کرد<BR>تلویزیون ال ای دی سامسونگ برنده “تلویزیون سال” بریتانیا شد<BR>انتشار استراتژی “شرکت خلاق” برای ۱۰۰ سال آینده<BR>عبور از مرز ۴ تریلیون وون سود عملیاتی در ۴۰امین سال تاسیس<BR>معرفی سیستم استخدام “کارمندان جدید خلاق”<BR>تولید اولین بسته ۸ تراشه ۰٫۶ میلیمتری جهان<BR>فروش ۱۰ میلیون تلفن STAR ظرف مدت شش ماه از تاریخ عرضه<BR>معرفی بستر باز موبایل “bada”<BR>اولین شرکت جهان که بیش از ۴ میلیون پنل ال سی دی برای تلویزیون در ماه بفروش رسانده است<BR>حمایت از میزبانی فینال WCG<BR>شروع بکار برنامه عضویت VIP<BR>فروش ۵۰ میلیون تلفن تمام لمسی در ۲ سال<BR>چاپگرهای سامسونگ برنده عنوان بهترین محصول سال در آمریکا شدند<BR>معرفی “bada” بستر اختصاصی تلفن های هوشمند شرکت<BR>سامسونگ تولید تجاری ترمینال های LTE نسل ۴ام خود را آغاز کرد<BR>اجرای تجدیدساختار سازمانی و انتصاب Gee-Sung Choi بعنوان مدیر عامل جدید<BR>فروش تلفن های لمسی Yuna سامسونگ از مرز ۱ میلیون گذشت<BR>کسب عنوان شماره ۱ بازار تلویزیون های دیجیتال آمریکا برای ۴امین سال پیاپی<BR>۲۰۰۸<BR>Samsung رتبه ۱ را در بازار تلفن های همراه آمریکا بدست آورد<BR>شماره ۱ جهان در بازار تلویزیون برای نهمین فصل متوالی<BR>۵٫ ۲۰٫ ۰۸ Yoon-Woo Leeبعنوان معاون و مدیر ارشد Samsung Electronics انتخاب شد<BR>۶٫ ۱۰٫ ۰۸ تلفن OMNIA رونمایی شد<BR>۹٫ ۵٫ ۰۸ کارخانه تولید تلویزیون در کالوگای روسیه افتتاح شد<BR>۹٫ ۲۷٫ ۰۸ شرکت بعنوان اسپانسر بازیهای آسیایی گوانگجو انتخاب شد<BR>۰۹ تولید اولین ۲Gb 50 NANO جهان<BR>۱۱٫ ۷٫ ۰۸ Samsung رتبه ۱ را در بازار تلفن های همراه آمریکا بدست آورد<BR>۱۲٫ ۳٫ ۰۸ مرکز روابط عمومی جهانی ‘Samsung D’light’ افتتاح شد<BR>۱۲٫ ۳۱٫ ۰۸ شماره ۱ جهان در بازار تلویزیون برای نهمین فصل متوالی</P> <P></P> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 farsvatan.mihanblog.com مهدی مقدس مقاله ای در مورد زندگی نامه ی سهراب سپهری http://farsvatan.mihanblog.com/post/89 سهراب سپهری فرزند اسد الله سپهری در سال ۱۳۰۷ در روز ۱۵ مهر ماه به دنیا آمد. کودکی خود را در کاشان در باغی بزرگ به سر آورد. این باغ که یکی از باغ‌های زیبای کاشان بود به اجداد وی تعلق داشت‌. در خاندان سپهری بزرگ مردانی ظهور کرده بودند که نامشان در تاریخ ادب و هنر ایران ثبت شده است‌. در میان اجداد پدری سپهری نام مورخ الدوله نویسنده ناسخ التواریخ بیش از همه معروف است‌…EXrozblog.comEX<H2><A href="http://www.pazhoheshkade.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%db%8c-%d8%b3%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d9%be%d9%87%d8%b1/">مقاله ای در مورد زندگی نامه ی سهراب سپهری</A></H2> <DIV class=single-pic> <CENTER><IMG style="WIDTH: 472px; HEIGHT: 548px" class="attachment-home-thumb wp-post-image" alt="" src="http://www.pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/36664_9_Hasht-Ketab-Cover.preview.jpg" width=471 height=700></CENTER></DIV> <DIV class=single-content> <DIV class=scontent-txt> <DIV style="MARGIN-TOP: -5px; WIDTH: 5px; HEIGHT: 5px; OVERFLOW: scroll" class=hreview><SPAN class=item><SPAN class="fn entry-title">مقاله ای در مورد زندگی نامه ی سهراب سپهری</SPAN></SPAN>Reviewed by <SPAN class=reviewer>Bahrami</SPAN> on <SPAN class=dtreviewed>Dec 16<SPAN class=value-title title=2012-12-16></SPAN></SPAN>Rating: <SPAN class=rating></SPAN><SPAN class=summary></SPAN><SPAN class=description></SPAN></DIV> <P dir=rtl>سهراب سپهری فرزند اسد الله سپهری در سال ۱۳۰۷ در روز ۱۵ مهر ماه به دنیا آمد. کودکی خود را در کاشان در باغی بزرگ به سر آورد. این باغ که یکی از باغ‌های زیبای کاشان بود به اجداد وی تعلق داشت‌. در خاندان سپهری بزرگ مردانی ظهور کرده بودند که نامشان در تاریخ ادب و هنر ایران ثبت شده است‌. در میان اجداد پدری سپهری نام مورخ الدوله نویسنده ناسخ التواریخ بیش از همه معروف است‌…</P> <P dir=rtl></P> <P dir=rtl><SPAN id=more-256></SPAN></P> <P dir=rtl>او نیز بخش مهمی از زندگی و عمر خویش را در این باغ به سر آورده بود و پس از آنکه در فنون تاریخ نویسی به حدی بالا رسید توسط دربار قاجار به تهران احضار شد ولی این باغ همچنان پابرجا بود. تقدیر چنین بود که پس از گذشت سالیان سال کودکی در این باغ به نشو و نما بنشیند که از اوایل کودکی خویش دارای طبعی سرشار و روانی زیبا بود. سپهری که بعدها به عنوان یکی از بزرگترین شاعران طبیعت گرا و طبیعت شناس ایران مورد قبول همگان قرار گرفت‌، این جنبه مهم از شخصیت خویش را وام دار بزرگ شدن در این باغ بود که به سان پنجره‌ای بزرگ به آفاق طبیعت گشوده شده بود.</P> <P></P> <P dir=rtl>آری بی گمان نقش این باغ و طبیعت بکر کاشان در استغراق سپهری در جلوه‌های عمیق طبیعت آن چنان پر رنگ و ملموس است که هرگز نمی‌توان آن را نادیده گرفت‌. بی جهت نبود که او پس از آن که به یکی از نقاشان بزرگ ایران زمین بدل شد و در تهران آوازه‌ای بزرگ یافت‌، علی رغم معروف بودن و علی رغم سرگرمی‌های گوناگون کاری‌، هر گاه که فرصت می‌یافت خود را به کاشان می‌رساند و در خلوت این باغ به فکر فرو می‌رفت‌.کوتاه سخن این که نمی‌توان از زندگی سپهری سخن به میان آورد ولی از باغی که در آن بزرگ شد سخن نگفت‌.واقع این است که هویت سپهری از جست وخیزهای کودکانه او در باغی شروع می‌شود که ذکر آن در شعرش زیباترین ذکر است‌: باغ ما در طرف سایه ی دانایی بود.</P> <P dir=rtl>باری‌، سپهری در نخستین سال‌های زندگی با روحی ظریف و روانی لطیف چشم به نظاره هستی گشود و طبق سنت خانواده که هنر آموزی جزو اصول آن به شمار می‌رفت در سال‌های نخستین زندگی با مظاهری از هنر آشنا شد و آن گاه راه به مکتب و مدرسه برد. کودکی او یک کودکی زیبا و منحصر به فرد بود به گونه‌ای که هیچ گاه نتوانست زیبایی‌های آن را فراموش کند. او هم زمان با درس آموزی در دبستان به محیط پیرامون خویش و انسان هایی که در کسوت‌های گوناگون می‌دید نظر داشت‌. شاید بتوان گفت از همان آغاز شاعر بود زیرا نگاه او به زندگی درست از همان اوان شکل گرفته است‌. بنابراین کودکی سپهری یک کودکی عادی و معمولی نیست بلکه کودکی شاعر بزرگی است که الفبای شعری خویش را از کوله بار کودکی اش اندوخته و آموخته است‌. شعر او گواه این حقیقت است که سپهری بخشی از موجودیت فکری خویش را مدیون عهد صغر است‌.</P> <P dir=rtl>ترکیب خانوادگی خاندان سپهری با وجود عموهایی هنرمند این اجازه را به طفل نوباوه داده بود که با تجربیات از نزدیک در تماس باشد. خاطرات سپهری نشان دهنده ماجراهای شیرین و عزیزی است که در متن آن ذوق و صفا به چشم می‌خورد. این ذوق و این صفا بعدها نه تنها از بین نمی‌رود و نه تنها کاسته نمی‌شود بلکه روبه تکامل و ازدیاد دارد شاید بتوان گفت‌:مراحل پس از کودکی سهراب‌، شرحی است بر زیبایی‌های بی پایان یک زندگی کودکانه‌. سپهری در کودکی خود بود و بعدها هر اندازه که پیش رفت و بالندگی یافت‌، بر قوس خود وی دوایری دیگر افزوده شد.</P> <P dir=rtl>در این جا شرح کودکی زلال و انباشته از زیبایی وی را فرو گذاشته و ادامه زندگی او را پی می‌گیریم‌.</P> <P dir=rtl>دوران درس آموزی سپهری در دبستان به شکل معمولی سپری شد. مثل همه کودکان مشق می‌نوشت‌، مثل همه کودکان بازیگوش بود، مثل همه کودکان از معلم می‌ترسید، مثل همه کودکان از تعطیلات خوشش میآمد و مثل همه کودکان تنبیه می‌شد. اما او در چندین صفت با همه کودکان فرق داشت‌:</P> <P dir=rtl>اول این که عشقی عجیب به نقش داشت بنابر این مثل همه کودکان نقاشی نمی‌کرد بلکه مثل خودش نقاشی می‌کرد. دومین تفاوت او با کودکان هم سن و سالش این بود که در خانه شور و شر به پا می‌کرد ولی در مدرسه کودکی معصوم و طفلی بسیار مودب بود. بنابر این تنبیه شدن او در مدرسه هیچ وقت به خاطر بازیگوشی یا شلوغی نبود بلکه به جهت این بود که بیش از اندازه نقاشی می‌کرد. فراموش نکرده‌ایم یکی از معلمانش وقتی ذوق عجیب او به کشیدن عکس‌های مختلف از دار و درخت و در و دیوار و اسب و جنگل را دیده بود با دل سوزی به او گفته بود:و همین نقاشی یک روز تو را بدبخت خواهد کرد.</P> <P dir=rtl>معلم درست می‌گفت اما سخن او درباب این کودک هرگز مصداق نداشت زیرا این کودک کودکی معمولی نبود. درست که پشت نیمکت نشسته بود ولی بیش از کودکان نیمکت نشین می‌دانست‌. درست که هر روز راه دبستان می‌پیمود ولی استعدادی در جبین داشت که منتظر بود پرده کودکی کنار رود تا او شکوفا شود. این شکوفایی زمانی آغاز شد که پس از تحمل روزهای کند و تند دبستان او راه به دبیرستان برد. نخستین جلوه‌های طبع شاعرانه وجود این کودک نقش دوست را از چنگال نقش رها کرد.بدین سان عنصر دیگری در زندگی وی نمایان شد که اجازه نمی‌داد یک بعدی بودند شخصیت او را در خود فرو برد. همین که در ۱۷ سالگی دیوانی را به چاپ سپرد نشان از آن دارد که استعداد در وجود او همواره راهی به جولان می‌جست‌.</P> <P dir=rtl>آشنایی با چهره‌های فرهنگی شهر کوچک کاشان این اجازه را به سپهری نوجوان می‌داد که به مقولاتی فراتر و بزرگ‌تر فکر کند. از این رو سهراب هنوز پا به جوانی نگذاشته بود که در تعدادی از هنرهای رایج و مرسوم دستی بر آتش داشت‌. خط زیبا،نقش زیبا، شعر زیبا و نگاه زیبا اوصاف آن روزگاران شخصیتی است که بعدها هیچ یک از هنرهای خویش را از دست نداده است‌.</P> <P dir=rtl>سپهری در ایام جوانی این توفیق را داشت که مجمع الجزایر هنرهایی اصیل و ارزشمند شود.در میان هنرهای او در این عهد، چیزی که بیش از همه مهم است بیان زیبایی است که صفت او محسوب می‌شود. همین صفت است که اخلاق و منش او را به منشی پر از جذابیت بدل کرده است‌. جذابیت سپهری چنان بود که از دید هیچ کس مخفی نمی‌ماند. دوستان او راویان خاطراتی هستند که در یک سوی آن قضایای تمام شده قرار دارد و در یک سوی آن جذابیت پایان‌ناپذیر جوانی که می‌رفت فتح کند: فتح زندگی‌، فتح هنر، فتح آینده و سرانجام فتح جاودانگی‌.</P> <P dir=rtl>جاودانگی سهراب سپهری درست از جوانی اش شروع شد. هنوز جوان بود که الفبای فرزانگی را از روحش به سر انگشت ظهور آورد. نگاه فراخ او به پدیده‌های ملموس و ناملموس که بعدها عناصر شعر و شعور او را تشکیل دادند همگی میراث بازمانده ایام جوانی سپهری هستند.</P> <P dir=rtl>اشتغال جدی به درس و بحث و تمرکز بسیار قوی به پدیده هنر جوانی سپهری را در عرصه‌ای پر روح ناپدید کرده است‌. آری‌، سپهری جوانی خویش را به پای هنر نهاد و دمی نیاسود. این اندازه تمرکز و هنر وری نشان از آن دارد که او در هنر به جست و جوی حقیقت و خویشتن مشغول بود.</P> <P dir=rtl>شتافتن به عرصه‌های بعد که خود را در تحصیلات دانشگاهی و مشغول شدن در کارهای اداری نمایان می‌کند هرگز نمی‌تواند اشتیاق جدی سپهری به مقولات هنر را از بین ببرد. گویا عهد بسته بود همه چیز را به خدمت هنر بیاورد: از درس تا کار و از سمت‌های اجتماعی تا مقولاتی که برای آینده نیاز داشت‌.</P> <P dir=rtl>او حتی در دوره تحصیل در دانشگاه نیز بیش از آن که به کتاب‌های درسی بیاندیشد به شکار جلوه‌های هنری زمان می‌گذاشت‌. از این روست که خاطراتش تماماً خاص و استثنایی هستند.</P> <P dir=rtl>باز شدن پنجره ی سفر زندگی وی را به افقی وسیع‌تر رهنمون می‌شود. سپهری با پیوستن به قافله ی سفر شروعی دیگر را رقم می‌زند. گویاطفل وجودی او منتظر دستی بود که تا تولد دوباره را تجربه کند و آن گاه در زندگی و آثارش نمایان شود. این دست بی گمان دست سفر بود: سفر در اقطار زمین و زمین را زیر گامهای تجربه لمس کردن‌.</P> <P dir=rtl>سهراب سپهری پس از آنکه تحصیلات خویش را به پایان برد، در نخستین انتخاب دست به انتخابی بزرگ زد. این انتخاب‌، انتخاب حرکت و تحرک بود. از این رو تن به حرکت داد و راه رفت‌: از شرق تا غرب و چنین است که او را در دهه‌های میانی زندگی اش هرگز ثابت و ساکن نمی‌بینیم بلکه هر روز در جایی است‌. اگر روزی در کارگاه نقاشی خویش است‌، چند روزی در زیر خیمه طبیعت به نظاره ایستاده است‌. اگر روزی با دوستی قرار سکوت می‌گذارد، چند روزی با مادر طبیعت قرار هم سخنی می‌گذارد.</P> <P dir=rtl>آری‌، قرار سکوت زیرا سپهری هرگز در جمع‌ها لب به سخن نمی‌گشود. در زندگی او سکوت و تفکر یکی از پررنگ‌ترین مسایل است که تا امروز مورد توجه قرار نگرفته است‌. سپهری زندگی خویش را وقف خاموشی و نگریستن کرده بود. از این رو بود که هیچ کس از اصحاب هنر سخنی را از او به یاد ندارد که در رد و اثبات کسی بر زبان آورده باشد. منش سپهری نگریستن و گذشتن بود.منطق او منطق نبرد نبود بلکه این گونه سامان گرفته بود که همواره با مدارا سپری شود. او انسانی منزوی نبود ولی به غایت منضبط و قانون مدار بود. سپهری به دوست گرفتن و دوست داشتن عقیده‌ای ژرف داشت ولی هیچ گاه خود را از چارچوب انسانی و اخلاقی که برای خود تعریف کرده بود، خارج نمی‌کرد.</P> <P dir=rtl>حوادث زندگی او چه کوچک و چه بزرگ و چه جدی و چه غیر جدی در نهایت به انسان و طبیعت ختم می‌شود. زندگی نامه او زندگی نامه انسانی است که راه سفر در پیش گرفته و به اوج سفر می‌کند. این اوج یک روز در شعر تجلی می‌کند و یک روز در نقاشی‌. این جا باید ایستاد: سپهری مدار زندگی خویش را این گونه رقم زد که پیوسته در حال حرکت و شدن باشد.این شدن به شکل پرواز صورت می‌گیرد و این پرواز دو بال دارد: شعر و نقاشی‌.</P> <P dir=rtl>از دهه ۱۳۳۰ که سفرهای سپهری به خاور و باختر آغاز می‌شود، او از تیررس معلومات و خاطرات دور می‌افتد. چنین می‌نماید که زندگی او در این برهه‌ها نامعلوم و نامشخص است اما هرگز چنین نیست زیرا در حقیقت اگر قواعد زندگی او را در نظر بگیریم که مقداری از آن‌ها در این زندگی نام مورد اشاره قرار گرفت خواهیم دید او همواره در مسیر زندگی به سمت جلو می‌شتابد. کوتاه سخن این که زندگی نامه او زندگی انسان پر شوری است که با اسلوب خاص خودش زندگی خویش را به سر آورده و در نهایت به توفیقی بزرگ و کم نظیر دست یافته است‌.</P> <P dir=rtl>رفتار بزرگ منشانه او با خانواده‌، دوستان‌، آشنایان‌،اصحاب هنر، اصحاب فکر و دیگر کسانی که در زندگی خویش با آنها در تماس بود نشان دهنده غنای روز افزون حیات انسانی است که نمی‌توان در باب او به مسائل متداولی چون‌: تولد، تحصیل‌، حادثه‌، کار، ازدواج‌، شغل‌، پول‌، ادعا، دیده شدن‌، استاد شدن و سرانجام مرگ بسنده کرد.</P> <P dir=rtl>زندگی نامه او حاوی فرم خاصی است که فراتر از مسائل زاده شدن و از دنیا رفتن جلوه می‌کند. به عبارتی دیگر: ما در زندگی نامه سپهری با عناصری پر از زندگی و عشق و تبلور و زیبایی مواجه هستیم‌. این عناصر هم در شعر او و هم در نقاشی او به زیباترین وجه ممکن بازتاب یافته است‌. اکنون بی هیچ واهمه‌ای به سهولت می‌توان گفت‌: زندگی نامه سپهری‌، نقاشی‌های او و شعرهای اوست‌. هر چند که انسان بود و مثل آدمیزادگان در زمین می‌زیست‌، اما چنان کرده بود که گویا زمین در او می‌زیست‌.</P> <P dir=rtl>او وقتی می‌گفت‌: من به آغاز مین نزدیکم‌، در حقیقت زندگی نامهء خویش را با کوتاه‌ترین جمله ممکن بیان می‌کرد، بی آنکه سخنی از سال و زاد و جا و شهر و مکان به زبان آورده باشد. شاید بتوان ادعا کرد: بند بند شهرهای سپهری و نقش نقش نقاشی‌های او بریده‌ای از زندگی اوست که کل زندگی اش را در خودش جا داده است‌. این موضوع اندازه واضح است که شاید لازم نباشد به نمونه‌ای خاص اشاره کنیم‌.</P> <P dir=rtl>صدای پای آب که در دهه ۳۰ ساخته شد، به وضوح نشان می‌دهد که سپهری در مجرای زندگی هر لحظه در حال نگارش زندگی و زیست نامه خود بود. در اینجا با اشاره گذار به مراحلی چند از زندگی شاعرانه نقاش هستی این بیوگرافی را به پایان می‌بریم‌.</P> <P dir=rtl>سپهری دهه اول و دوم زندگی خویش را با علم و هنر به سر آورد. دهه سوم زندگی‌اش را به تجربه اندوزی و سفر و دهه چهار زندگی خویش را بیشتر به سفرهای دراز اختصاص داد. در این دوره بود که بارها و بارها به‌: ژاپن‌، فرانسه‌، ایتالیا، هندوستان‌، آمریکا، و بسیاری دیگر از کشورهای شرق و غرب سفر کرد. بسیاری از آگاهان زندگی و شعر وی را تأثیر پذیرفته از تعالیم خاور دور و ادیان هند و بودا می‌دانند. برخی دیگر معتقد شده‌اند که او تحت تأثیر ادیان ژاپن بوده است‌، اما درست این است که او انسانی بود که تعالایم خویش را از زندگی می‌گرفت و هرگز هیچ یک از میراث‌های درست و منطقی زندگی را نفی نمی‌کرد. برای او آنچه مهم بود، قرار داشتن در مدار زندگی بود، نه شرق و غرب‌. بنابراین خط پر رنگ حیات او، در این نکته خلاصه می‌شود که در جستجوی زندگی به راه افتاده بود و قصد داشت تا آخرین قلمرو پیش برود.</P> <P dir=rtl>در این میان آشنایی و رفاقت او با ستون‌های بزرگ ادب فارسی و بیش از همه نیما یوشیج و فروغ فرخزاد نشان دهنده کشش و ذوق اوست‌. سپهری با همه بزرگان شعری ایران ایام خود دوستی داشت‌، اما در بین آنها استقلال خود را حفظ می‌کرد. در هیچ یک از صفحات زندگی او به نمونه‌ای از تنش و بحران برخورد نمی‌کنیم‌، بلکه راه او راه هنر است و در این راه سکوت را بر هر چیزی ترجیح می‌دهد.</P> <P dir=rtl>بهترین شاهد این موضوع انتشار آرام و تدریجی آثارش است‌. سپهری آثار خود را در فضایی آرام و در ساکن‌ترین و بی جنجال‌ترین بخش‌های دهه ۳۰ و ۴۰ به دست چاپ سپرد و پس از سال ۱۳۴۵ تا مدتهای مدیدی شعر نگفت‌. در هیچ یک از زندگی نامه‌های موجود از علت این موضوع سخن به میان نیامده است و کسی نخواسته است که بداند چرا شاعرِ صدای پای آب و مسافر و حجم سبز از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۹ که پای از هستی بیرون کشید، چرا تنها ۱۴ قطعه شعر سروده است؟ این موضوع دارای دلایلی است که این زندگینامه مجال بازپرداخت ان را ندارد و امید است در جای خود به تفصیل آن را مورد اشاره قرار دهیم‌.</P> <P dir=rtl>در نهایت‌: شاعر بزرگ عشق و هنر پس از تحمل یک دوره بیماری که حدود دو سال طول کشید، سرانجام در اول مرداد ۱۳۵۹ در سن ۵۲ سالگی بدورد حیات گفت‌، در حالی که تنها شاعری بود که غنچه غنچه شعرش بوی زندگی می‌داد و تنها شاعری بود که بیشترین حجم شعر را در سر زبان مردمان روزگار خود داشت‌.</P> <P dir=rtl>طبق وصیتش او را به زادگاه خودش در مشهد اردهال منتقل نمودند و با قطعه‌ای که بر حسب تصادف از حجم سبز انتخاب شد، سنگ قبری برایش نهادند که به وضوح فریاد می‌زد:</P> <P dir=rtl>به سراغ من اگر می آیید، نرم و اهسته بیایید، مباد که ترک بردارد، چینی نازک تنهایی من‌.</P> <P dir=rtl><STRONG>سهراب سپهری و صدای پای آب – ۲</STRONG></P> <P dir=rtl>اهل کاشانم<BR>روزگارم بد نیست<BR>تکه نانی دارم خرده هوشی سر سوزن شوقی<BR>مادری دارم بهتراز برگ درخت<BR>دوستانی بهتر از آب روان<BR>و خدایی که دراین نزدیکی است<BR>لای این شب بوها پای آن کاج بلند<BR>روی آگاهی آب روی قانون گیاه<BR>من مسلمانم<BR>قبله ام یک گل سرخ<BR>جانمازم چشمه مهرم نور<BR>دشت سجاده من<BR>من وضو با تپش پنجره ها می گیرم<BR>در نمازم جریان دارد ماه جریان دارد طیف<BR>سنگ از پشت نمازم پیداست<BR>همه ذرات نمازم متبلور شده است<BR><STRONG>اهل کاشانم ؛</STRONG><BR>شاعر در ابتدای این شعر ، ابتدا از زادگاه وشهر خود سخن می گوید .<BR><STRONG>روزگارم بد نیست ؛</STRONG><BR>این جمله در بین عوام رواج زیادی دارد حتّی در گفت و گوهای روزانه نیز این گونه جمله ها یه کار می رود ، مانند : بد نیستم ، بد نمی گذرد و… وجود دارد . این جمله نشانه دهنده ی قناعت وراضی بودن به امور دنیوی است و این یعنی شاعر خیلی زندگی ساده وبی آلایشی داشته است .<BR><STRONG>تکه نانی دارم ، خرده هوشی ، سر سوزن ذوقی ؛</STRONG><BR>تکه ای نان داشتن کنایه از نان بخور و نمیر است . به کاربردن <EM>خرده</EM> برای هوش و <EM>سر سوزن</EM> برای ذوق ، نهایت تواضع در بین انسانهایی است که به مراتب متعالی کمال رسیده اند.<BR>چنانچه می بینیم سپهری دارای ذوق بسیار است که در هنر وشعر وی به این نکته برخورد می کنیم . میان کلمات تکه ، خرده و سر سوزن نوعی تناسب معنایی وجود دارد .<BR><STRONG>مادری دارم بهتر از برگ درخت </STRONG><BR>در این جمله شاعر به خوبی مادر خود افتخار می کند ومادر خود را در یک اندیشه ی برتر ذهنی ، بهتر از برگ سبز درخت می داند .<BR>برگ درخت مظهر طبیعت سبز است که در نظر سپهری ارزش بسیار دارد ، اما مادر ارزشی بیشتر از برگ درخت دارد .<BR><STRONG>دوستانی بهتر از آب روان</STRONG><BR>شاعر در این جمله دوستان صمیمی خود را برتر از آب روان می داند .<BR><STRONG>وخدایی که در این نزدیکی است </STRONG><BR>این جمله اشاره به آیه ی اَنا اَقْرَبُ اِلَیْکُم مِنْ حَبْل الْوَرید دارد که نظر شاعر این است که خداوند در همه جا حضور دارد .<BR><STRONG>لای این شب بوها ، پای آن کاج بلند </STRONG><STRONG><BR></STRONG><STRONG>روی آگاهی آب ، روی قانون گیاه</STRONG><BR>کلمه ی <EM>لای</EM> به معنای در میان به کار رفته که یک واژه ی عامیانه است نه ادبی، شاعر به گونه ای تمثیل آمیز و باتوجه به آیه ی مذکور ،شب بوها ، کاج ها ، آب و گیاهان را جایگاه خدا می داند . با این جملات این مسأله مطرح می شود که خداوند همه جا هست واز همه چیز مطّلع است .<BR>بین کلمات کاج وبلند تناسب وجود دارد،زیرا کاج بلند بوده و سمبل بلندی نیزاستآگاهی برای آب نوعی تشخیص است .<BR>قانون گیاه نوعی تشبیه است . گیاه به قانون تشبیه شده است ، زیرا که ما تمام طبیعت حتّی گیاهان را تابع قانون خاصّ جبری می دانیم که برای آن ها وضع شده است .<BR><STRONG>من مسلمانم. قبله ام یک گل سرخ </STRONG><BR>دراین جمله شاعر گل سرخ که مظهر طبیعت زنده است را قبله ی خود می داند ومنظور وی این است که چه اندازه طبیعت مقدس است که می شود در هرجای آن قبله ای بنا کرد . قبله جایی است که مسلمانان برای برپا داشتن نماز رو به آن سمت می ایستند ورو به همان طرف نیز عبادت می کنند .<BR>قبله ی مسلمانان در ابتدا بیت المقدس یعنی<EM> خانه ی پاک</EM> بود که در عربی به آن <EM>اورشلیم </EM>می گویند وسپس در زمان پیامبر اسلام ، به مکّه تغییر کرد .<BR><STRONG>جانمازم چشمه ، مُهرم نور </STRONG><BR>جانماز همان قالیچه یا زیر اندازی است که مسلمان برروی آن ،برای عبادت خداوند به نماز می ایستد . و شاعر در یک تصویر سازی زیبا ، تمام چشمه را که محل بیرون آمدن آب پاک و مظهر طهارت است را جانماز خود می داند . دانستن چشمه برای جانماز یکی از زیباترین تصاویر موجود این منظومه است .<BR>شاعر جنس مهر خود را از نور می داند . دانستن نور به عنوان مهر ، یک تصویر ذهنی است .<BR><STRONG>من وضو با تپش پنجره ها می گیرم</STRONG><BR>در این جمله ، نوعی تشخیص برای پنجره وجود دارد وپنجره به موجودی تشبیه شده است که می تواند تپش داشته باشد و منظور شاعر این است که از همان لحظه ای که پنجره در صبح باز می شود ، برای عبادت کردن آماده است .<BR><STRONG>در نمازم جریان دارد ماه ،</STRONG><STRONG><BR></STRONG><STRONG>جریان دارد طیف </STRONG><STRONG><BR></STRONG><STRONG>سنگ از پشت نمازم پیداست</STRONG><STRONG> :<BR></STRONG><STRONG>همه ذرات نمازم متبلور شده است</STRONG><STRONG> </STRONG>.<BR>در نماز شاعرماه وطیف جریان داردوسنگ را می شود از آن سوی نماز آن دید، مقصود ومنظور شاعر این است ، نمازی را که برپا می کند ،نمازی صاف ویکدست است .نمازی است که هیچ غلّ وغشی در آن نیست . پاک ومنزه بوده وهیچ نوع دغل بازی و دورویی در آن وجود ندارد .<BR>متبلور شدن ، یعنی به شکل شیشه ای وبلورین در آمدن. دانه ها واشیای بلوری بسیار شفاف هستند . دراین جمله شاعر می گوید که اجزای نمازش به صورت صاف ، پاکیزه ، شفاف و نورانی است .</P></DIV></DIV> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 farsvatan.mihanblog.com مهدی مقدس مقاله ای کامل در مورد انقلاب کبیر فرانسه http://farsvatan.mihanblog.com/post/88 انقلاب ۱۷۸۹ طلیعه جامعه سرمایه دارى بورژوایى مدرن در تاریخ فرانسه بود. شاخصه اصلى این انقلاب، استقرار موفقیت آمیز وحدت ملى از طریق سقوط رژیم ارباب رعیتى بود. به گفته توکویل هدف اصلى انقلاب عبارت بود از محو آخرین بقایاى قرون وسطى. انقلاب فرانسه نخستین انقلابى نبود که بورژوازى از آن منتفع مى شد، پیش از آن در سده شانزدهم انقلاب هلند، در سده هفدهم دو انقلاب انگلستان و در سده هجدهم انقلاب آمریکا راه را نشان داده بودند. در پایان سده هجدهم بخش اعظم اروپا از جمله فرانسه تحت رژیمى بود که از نظر اجتماعى؛ امتیازات اشرافى و از نظرگاه سیاسى ویژگى آن استبداد بر پایه حق الهى سلطنت بود. در کشورهاى اروپاى مرکزى و شرقى، بورژوازى چنان رشدى نکرده بود که بتواند نفوذ چندانى داشته باشد. اکتشافات جغرافیایى سده هاى پانزدهم و شانزدهم، بهره کشى از مستعمرات و جابه جا شدن داد و ستدهاى دریایى به سوى غرب همه و همه به عقب ماندگى شرایط اجتماعى و اقتصادى این کشورها کمک کرده بود اگرچه انقلاب ۱۶۴۰ انگلستان اقدامى در جهت متروک کردن شیوه حکومت استبدادى بود اما استقرار آزادى سیاسى در انگلستان به هیچ وجه ضربه اى خردکننده بر مبانى سلسله مراتب اجتماعى مبتنى بر ثروت وارد نیاورد. شالوده آزادى هاى انگلیسى را رسوم و سنن شکل داده بودند نه تتبعات فلسفى. برک در کتاب «اندیشه هایى درباره انقلاب فرانسه» که به سال ۱۷۹۰ منتشر شد نوشت: از زمان صدور منشور کبیر تا اعلامیه حقوق مشى همیشگى قانون اساسى، اعلام و بیان آزادى هاى ما بوده است، آزادى هایى که از نیاکان خود به ارث برده ایم و باید براى اخلاف خود به جاى گذاریم. (گائتانا موسکا، تاریخ عقاید و مکاتب سیاسى، ت: حسین شهیدزاده، انتشارات مروارید، ص ۱۲۵ ) با این وصف عیان مى شود که قانون اساسى بریتانیا، حقوق بریتانیایى ها را به رسمیت مى شناخت نه حقوق بشر را و آزادى هاى انگلیسى خصلتى جهانى نداشت. در انقلاب ۱۷۷۹ آمریکا نیز اصولى که براى نیل بدان منازعاتى صورت گرفته بود؛ آزادى و برابرى را کاملاً به رسمیت نمى شناخت. سیاهان همچنان برده ماندند و تساوى حقوق سفیدپوستان نیز در واقع به هیچ وجه سلسله مراتب اجتماعى مبتنى بر ثروت را به مخاطره نینداخت، در ضمن در نخستین قوانین اساسى آنها اصل شرط دارایى براى حق رأى دادن ملحوظ شده بود. انقلابات آمریکا و انگلستان، نمونه هاى انقلاباتى هستند که از تفوق و برترى ثروت در زیر پوشش «آزادى هاى بورژوایى» دفاع مى کنند. انقلاب فرانسه برجسته ترین انقلاب بورژوایى بوده است و به سبب ماهیت دراماتیک مبارزه طبقاتى خود تمامى انقلابات پیشین را تحت الشعاع قرار داده است.EXrozblog.comEX<H2><A href="http://www.pazhoheshkade.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3/">مقاله ای کامل در مورد انقلاب کبیر فرانسه</A></H2> <DIV class=single-pic> <CENTER><IMG class="attachment-home-thumb wp-post-image" alt="" src="http://www.pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/Jacques_Bertaux_-_Prise_du_palais_des_Tuileries_-_1793_.jpg" width=1400 height=917></CENTER></DIV> <DIV class=single-content> <DIV class=scontent-txt> <DIV style="MARGIN-TOP: -5px; WIDTH: 5px; HEIGHT: 5px; OVERFLOW: scroll" class=hreview><SPAN class=item><SPAN class="fn entry-title">مقاله ای کامل در مورد انقلاب کبیر فرانسه</SPAN></SPAN>Reviewed by <SPAN class=reviewer>Bahrami</SPAN> on <SPAN class=dtreviewed>Jan 17<SPAN class=value-title title=2013-01-17></SPAN></SPAN>Rating: <SPAN class=rating></SPAN><SPAN class=summary></SPAN><SPAN class=description></SPAN></DIV> <P>انقلاب ۱۷۸۹ طلیعه جامعه سرمایه دارى بورژوایى مدرن در تاریخ فرانسه بود. شاخصه اصلى این انقلاب، استقرار موفقیت آمیز وحدت ملى از طریق سقوط رژیم ارباب رعیتى بود. به گفته توکویل هدف اصلى انقلاب عبارت بود از محو آخرین بقایاى قرون وسطى. انقلاب فرانسه نخستین انقلابى نبود که بورژوازى از آن منتفع مى شد، پیش از آن در سده شانزدهم انقلاب هلند، در سده هفدهم دو انقلاب انگلستان و در سده هجدهم انقلاب آمریکا راه را نشان داده بودند. در پایان سده هجدهم بخش اعظم اروپا از جمله فرانسه تحت رژیمى بود که از نظر اجتماعى؛ امتیازات اشرافى و از نظرگاه سیاسى ویژگى آن استبداد بر پایه حق الهى سلطنت بود. در کشورهاى اروپاى مرکزى و شرقى، بورژوازى چنان رشدى نکرده بود که بتواند نفوذ چندانى داشته باشد. اکتشافات جغرافیایى سده هاى پانزدهم و شانزدهم، بهره کشى از مستعمرات و جابه جا شدن داد و ستدهاى دریایى به سوى غرب همه و همه به عقب ماندگى شرایط اجتماعى و اقتصادى این کشورها کمک کرده بود اگرچه انقلاب ۱۶۴۰ انگلستان اقدامى در جهت متروک کردن شیوه حکومت استبدادى بود اما استقرار آزادى سیاسى در انگلستان به هیچ وجه ضربه اى خردکننده بر مبانى سلسله مراتب اجتماعى مبتنى بر ثروت وارد نیاورد. شالوده آزادى هاى انگلیسى را رسوم و سنن شکل داده بودند نه تتبعات فلسفى. برک در کتاب «اندیشه هایى درباره انقلاب فرانسه» که به سال ۱۷۹۰ منتشر شد نوشت: از زمان صدور منشور کبیر تا اعلامیه حقوق مشى همیشگى قانون اساسى، اعلام و بیان آزادى هاى ما بوده است، آزادى هایى که از نیاکان خود به ارث برده ایم و باید براى اخلاف خود به جاى گذاریم. (گائتانا موسکا، تاریخ عقاید و مکاتب سیاسى، ت: حسین شهیدزاده، انتشارات مروارید، ص ۱۲۵ ) با این وصف عیان مى شود که قانون اساسى بریتانیا، حقوق بریتانیایى ها را به رسمیت مى شناخت نه حقوق بشر را و آزادى هاى انگلیسى خصلتى جهانى نداشت. در انقلاب ۱۷۷۹ آمریکا نیز اصولى که براى نیل بدان منازعاتى صورت گرفته بود؛ آزادى و برابرى را کاملاً به رسمیت نمى شناخت. سیاهان همچنان برده ماندند و تساوى حقوق سفیدپوستان نیز در واقع به هیچ وجه سلسله مراتب اجتماعى مبتنى بر ثروت را به مخاطره نینداخت، در ضمن در نخستین قوانین اساسى آنها اصل شرط دارایى براى حق رأى دادن ملحوظ شده بود. انقلابات آمریکا و انگلستان، نمونه هاى انقلاباتى هستند که از تفوق و برترى ثروت در زیر پوشش «آزادى هاى بورژوایى» دفاع مى کنند. انقلاب فرانسه برجسته ترین انقلاب بورژوایى بوده است و به سبب ماهیت دراماتیک مبارزه طبقاتى خود تمامى انقلابات پیشین را تحت الشعاع قرار داده است.</P><IMG title="مقاله ای کامل در مورد انقلاب کبیر فرانسه" alt="Jacques Bertaux Prise du palais des Tuileries 1793 مقاله ای کامل در مورد انقلاب کبیر فرانسه" src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/Jacques_Bertaux_-_Prise_du_palais_des_Tuileries_-_1793_.jpg" width=600 height=400> <P>این ویژگى ها مدلول سرسختى اشرافیت که سخت به امتیازات فئودالى چسبیده بود و با دادن هر نوع امتیازى مخالف بود از یکسو و مخالفت پرشور توده هاى مردم با هر نوع امتیاز یا تمایز طبقاتى از سوى دیگر، بود. اساساً بورژوازى خواهان سقوط کامل اشرافیت نبود بلکه امتناع اشرافیت از سازش و خطرات ضد انقلاب بود که بورژوازى را به انهدام نظم کهن ناگزیر ساخت. انقلاب فرانسه راه حقیقتاً انقلابى گذار از فئودالیسم به سرمایه دارى را انتخاب کرد. این انقلاب با نابود کردن بقایاى فئودالیسم و با آزاد ساختن دهقانان از قید حقوق اربابى و عشریه کلیسایى و وحدت بخشیدن به تجارت در سطح ملى، شاخص مرحله اى تعیین کننده در تکامل سرمایه دارى بود. سرکوب فئودال ها سبب آزاد شدن تولیدکنندگان مستقیم خرده پا شد و به تفکیک توده هاى دهقانى و قطب بندى آنها بین سرمایه و کار مزدورى انجامید. پس از انقلاب، با گسترش روابط تولیدى کاملاً نوین، سرمایه از قید تحمیلات و تجاوزات فئودالیسم رها شد و نیروى کار به صورت یک واقعیت تجارتى اصیل درآمد و این امر در نهایت خودمختارى تولید سرمایه دارى را چه در بخش کشاورزى و چه در بخش صنایع تضمین کرد. پیروزى بر فئودالیسم و رژیم کهن، با پیدایى سریع روابط اجتماعى نوین همراه نبود. راه رسیدن به سرمایه دارى فرایندى ساده نبود، پیشرفت سرمایه دارى در دوره انقلاب به کندى صورت مى گرفت و صنایع آنقدر رشد نکرده بودند و هنوز سرمایه تجارى تفوق خود را حفظ کرده بود اما انهدام حکومت هاى بزرگ فئودالى و سیستم هاى سنتى کنترل داد و ستد، استقلال شیوه تولید و توزیع سرمایه دارى، یک استحاله کلاسیک انقلابى را تحقق بخشید. انقلاب فرانسه در جهت زیر و رو کردن ساخت هاى اقتصادى و اجتماعى موجود، چارچوب سیاسى رژیم کهن را درهم شکست و بقایاى حکومت محلى کهن را محو کرد و امتیازات محلى و تبعیضات ایالتى را از میان برد. انقلاب فرانسه در عین حال که گامى ضرورى در گذار از فئودالیسم به سرمایه دارى محسوب مى شود در رابطه با دیگر انقلابات مشابه داراى ویژگى هاى خاص خود است. این ویژگى ها به خصوص به ساخت جامعه فرانسه در پایان رژیم کهن مربوط مى شود. انقلاب فرانسه در حالى که به عنوان یک انقلاب آزادیخواهانه و با پافشارى بر حقوق طبیعى دنباله رو انقلاب آمریکا است، برخلاف انقلاب انگلستان داراى موضعى جهانى است. به یقین این سخن توکویل که: چرا اصول و نظرات سیاسى مشابه در ایالات متحده تنها به تغییر دولت منجر مى شود و حال آنکه در فرانسه سقوط کامل یک نظم اجتماعى را به همراه مى آورد ( همان، ص۳۰۴ ) حاکى از عظمت انقلاب فرانسه است. اعلامیه ۱۷۸۹ بدون شک با حرارتى بیش از سلف آمریکایى خود سخن مى گوید و در راه آزادى گامى فراتر مى نهد. انقلاب فرانسه به عنوان یک انقلاب مساوات طلبانه به مراتب از اسلاف خود گام را فراتر گذارد، نه در آمریکا و نه در انگلستان بر روى برابرى تأکید نشده بود زیرا هم اشرافیت و هم بورژوازى براى کسب قدرت نیروهایشان را متحد ساخته بودند اما مقاومت اشرافیت ضدانقلاب و درگیر شدن در جنگ، بورژوازى فرانسه را ناگزیر ساخت که مساوات را به عنوان مسئله اى عمده مطرح کند چرا که این، تنها راه در کنار داشتن مردم بود. گذار اقتصاد فرانسه به سرمایه دارى از طریق یکپارچه کردن صنعت، افزایش و تمرکز مزدبگیران و بیدارى و مشخص کردن آگاهى طبقاتى آنها، بار دیگر اصل تساوى حقوق را در اذهان مردم زنده کرد.</P> <P>اینک آنچه ویژگى هاى خاص جامعه فرانسه که موجب تمایز و برترى انقلاب ۱۷۸۹ بر سایر انقلابات پیشین اعلام شد عنوان مى شود: در جامعه اشرافى نظام کهن، بر طبق قانون سنتى سه مرتبه از یکدیگر متمایز شده بودند؛ روحانیون و نجبا که از مراتب ممتازه بودند و مرتبه سوم که اکثریت مردم را شامل مى شد. نجبا از اقشارى تشکیل مى شدند که غالباً منافع مختلفى داشتند. نجباى دربارى از نجیب زادگانى بودند که در دربار حضور داشتند و در ورساى زندگى مى کردند و اطرافیان پادشاه را تشکیل مى دادند. نجباى ایالتى که جاه و جلال کمترى داشتند در میان دهقانان زندگى مى کردند. منبع عمده عایدى این نجبا تحمیل عوارض فئودالى بر دهقانان بود. نجباى صاحب جامه از زمانى تشکیل شدند که سلطنت، دستگاه قضایى و تشکیلات ادارى خود را به وجود آورده بود. در رأس این دسته از نجبا، خانواده هاى بزرگ مستشاران پارلمانى قرار داشتند که هدفشان در دست گرفتن کنترل حکومت و شرکت در اداره حکومت بود. این نجبا که از قدرتى بسیار برخوردار بودند سخت به امتیازات خود وابسته بودند و با هرگونه رفرمى که امکان داشت موقعیت آنها را به مخاطره اندازد، مخالفت مى ورزیدند. در پایان سده هجدهم اشرافیت فئودالى دستخوش انحطاط شده بود. نجباى دربارى در ورساى رو به ورشکستگى مى رفتند و نجباى ایالتى به زندگى بى هدف خود در املاکشان ادامه مى دادند. به همین دلیل اشرافیت که زوال خود را نزدیک مى دید، خواستار تحکیم و تاثیر عوارض فئودالى و افزایش سختگیرى شده بود. در سال ۱۷۸۱ به موجب یک فرمان شاهانه، حق احراز مقامات عالیه در قشون منحصراً به نجبا یا کسانى اختصاص داده شده بود که بتوانند مراتب نجابت را به اثبات رسانند. از نظر اقتصادى اشرافیت سعى داشت که نظام ارباب رعیتى را حتى از وضع موجود آن بدتر کند. به موجب فرامین مربوط به تریاژ اربابان بزرگ فئودال یک سوم ملک جامعه روستایى را تصاحب کرده بودند. در این حین پاره اى از نجبا به تدریج به امور بازرگانى طبقات متوسط ابراز علاقه مى کردند و سرمایه خود را در صنعت و به ویژه صنعت آهن به کار مى انداختند. در این گرایش به تجارت، بخشى از نجباى متعلق به قشر بالاى اشرافیت به طبقه متوسط نزدیک و تا حدى در آرمان هاى سیاسى آنها سهیم شدند اما اکثریت وسیع نجباى ایالتى و دربارى راه نجات را تنها در اعلام صریح تر امتیازات خود مى دیدند. این اختلافات و چنددستگى ها در میان اشراف جامعه فرانسه طى مسیر را براى انقلابیون سهل تر مى کرد.</P> <P>روحانیون از دیگر گروه هاى جامعه فرانسه بودند که از امتیازات سیاسى، قضایى و مالى مهمى برخوردار بودند. در واقع تنها روحانیت بود که به معناى حقیقى کلمه یک مرتبه اجتماعى را تشکیل مى داد زیرا که این مرتبه اجتماعى به یک تشکیلات ادارى مبتنى بر مجالس اسقف نشین مجهز بود و محاکم کلیسایى و مقامات رسمى خود را داشت. گرچه روحانیت یکى از مراتب اجتماعى را تشکیل مى داد و از وحدت معنوى برخوردار بود معذلک از نظر اجتماعى گروهى همگون و یک دست را به وجود نمى آورد. قشر بالاى روحانیت -اسقف ها، روساى دیر و کشیشان کلیساهاى بزرگ انحصاراً از میان نجبا انتخاب مى شدند که این عمل به سبب دفاع از امتیازات عالیه اى بود که روحانیون دون مرتبه عموماً از آن محروم شده بودند. روحانیونى که در مراتب پایین ترى قرار داشتند افرادى بودند که از میان عوام برخاسته بودند و با آنان زندگى مى کردند و در بینش آنها سهیم بودند. این افراد که در شرایط سختى زندگى مى کردند به تدریج به آثار فلاسفه علاقه مند شدند و مجذوب نظرات نوین عصر گشتند. بدین ترتیب دوگانگى میان قشر ممتاز جامعه یعنى روحانیت فرانسه نیز به چشم مى خورد.</P> <DIV><IMG title="نام: Prise_de_la_Bastille.jpg نمایش: 1286 اندازه: 65.2 کیلو بایت" border=0 alt="1600d1290859037 prise de la bastille مقاله ای کامل در مورد انقلاب کبیر فرانسه" src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/1600d1290859037-prise_de_la_bastille.jpg"></DIV> <P>از پایان سده پانزدهم مرتبه سوم جامعه به طبقه سوم معروف شده بود. این مرتبه دربرگیرنده اکثریت عظیم مردم در اواخر رژیم کهن بود. اهمیت اجتماعى این طبقه در نتیجه نقشى که در حیات ملى و خدمت به کشور ایفا کرده بودند، به سرعت افزایش یافته بود. بورژوازى مهمترین مرتبه را در طبقه سوم تشکیل مى داد. بورژوازى به واسطه فرهنگ و ثروتى که داشت موقعیت رهبرى را در جامعه احراز کرده بود و این موقعیت با موجودیت رسمى مراتب ممتازه در تعارض بود. از آنجا که فرانسه در پایان رژیم کهن عمدتاً به صورت یک کشور روستایى باقى مانده بود و تولید کشاورزى نقشى مسلط را در حیات اقتصادى آن ایفا مى کرد، مسئله دهقانان از مسائل مهم محسوب مى شد. اهمیت دهقانان قبل از هرچیز به تعداد آنها مربوط مى شود زیرا چنانچه توده هاى دهقانى در جریان انقلاب منفعل باقى مى ماندند، نه بورژوازى به پیروزى مى رسید و نه انقلاب به بار مى نشست. دلیل اساسى شرکت دهقانان در جریان انقلاب، مسئله حقوق اربابى و بقایاى فئودالیسم بود و مداخله آنها بود که سبب شد نظام فئودالى از بن کنده شود. در کشورى که اکثریت عظیم جمعیت را روستائیان تشکیل مى دادند و تولید و کشاورزى دیگر فعالیت ها را تحت الشعاع قرار داده بود، طبیعتاً خواست هاى دهقانان اهمیت ویژه اى مى یافت. ارتجاع فئودالى خاص سده هجدهم، نظام مذکور را بیش از پیش غیر قابل تحمل کرده بود. وقتى منازعه اى صورت مى گرفت عدالت اربابى (؟) دهقانان را زیر فشار خود خرد مى کرد. زمینداران به حقوق مشاعى و سنتى دهقانان و اراضى مشاعه به طور دسته جمعى حمله مى بردند و آنها را مشمول حوزه قضایى خود قلمداد مى کردند و ادعایشان را با توسل به فرامین شاهى که حق تصاحب یک سوم اراضى مورد نزاع را به آنها مى داد، به کرسى مى نشاندند. تحمل چنین وضع دشوارى براى این خیل عظیم از جمعیت ناممکن مى آمد لذا چاره اى جز هم آوایى با ناراضیان از شرایط موجود براى ایشان نمانده بود.</P> <DIV><A id=attachment1601 href="http://www.pazhoheshkade.ir/goto/http://forum.cinemacenter.ir/attachments/1601d1290859061-478px-declaration_of_human_rights.jpg" rel=nofollow target=_blank><IMG title="برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید</p><br /><br /><br /><br /> <p>نام: 478px-Declaration_of_Human_Rights.jpg<br /><br /><br /><br /><br /> مشاهده: 1312<br /><br /><br /><br /><br /> حجم: 120.8 کیلو بایت" border=0 alt="1601d1290859061 478px declaration of human rights مقاله ای کامل در مورد انقلاب کبیر فرانسه" src="http://pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/1601d1290859061-478px-declaration_of_human_rights.jpg"></A></DIV> <P>نگرش هاى فلسفى</P> <P>همراه با دگرگون شدن شالوده اقتصادى جامعه، ایدئولوژى ها نیز دگرگونى یافتند. سرچشمه هاى فکرى انقلاب را در نظرات فلسفى اى باید جست که طبقات متوسط از سده هفدهم مطرح ساخته بودند. به یقین آراى فلسفى مطرح شده، جریان انقلاب کبیر را تسریع بخشید و پشتوانه اى نظرى و بس غنى را در کوله بار خود جاى داد. دکارت نشان داده بود که مى توان به یارى علم بر طبیعت چیره شد و فلاسفه سده هجدهم که وارث فلسفه او بودند، با هوشمندى بسیار اصول نظمى نوین را ترسیم و ارائه کردند. جنبش هاى فلسفى سده هجدهم که بر پایه ضدیت با کمال مطلوب و ریاضت کشانه و اقتدارطلبانه کلیسا و حکومت در سده هفدهم استوار بود، بر ذهنیت فرانسویان تاثیرى ژرف گذارد. این جنبش ابتدا به بیدارى اذهان کمر بست و سپس شیوه تفکر انتقادى را گسترش داد و نظرات نوینى را فراهم آورد. جنبش روشنگرى در تمامى زمینه هاى فعالیت بشرى از علم گرفته تا ایمان یا در حیطه اخلاق تا سازمان سیاسى و اجتماعى، اصل «خرد» را جانشین اقتدار و سنت کرد. پس از سال ۱۷۴۸ بزرگترین آثار قرن به سرعت و پى در پى انتشار یافتند. روح القوانین منتسکیو در،۱۷۴۸ امیل و قرارداد اجتماعى در ،۱۷۶۲ گفتارهایى درباره منشاء عدم مساوات انسان ها در ،۱۷۵۵ از روسو تاریخ طبیعى بوفن در ،۱۷۴۹ رساله اى درباره حواس کندیاک در ،۱۷۵۴ قانون طبیعت مورلى در ،۱۷۵۵ مقاله اى درباره آداب و رسوم و روح ملل ولتر در سال ۱۷۵۶ و از همه مهم تر سال ۱۷۵۱ شاهد انتشار نخستین جلد «دایره المعارف» به ابتکار دیدرو بود.</P> <P>ولتر، روسو، دیدرو و اصحاب دایره المعارف و اقتصاددانان همگى دست به دست هم دادند و با وجود اختلاف عقیده هایى که داشتند، رشد اندیشه هاى فلسفى را تشویق کردند. در نیمه اول سده هجدهم دو جریان بزرگ فکرى از حمایت وسیعى برخوردار شده بود؛ یکى جریان فکرى اى که از فئودالیسم الهام مى گرفت و پاره اى از آن در روح القوانین منتسکیو انعکاس یافته بود و استدلال هاى لازم را براى پارلمان هاى محلى و مراتب ممتازه جامعه علیه استبداد فراهم مى آورد و دیگرى جریان فلسفى اى بود که گرچه به روحانیت و گاه مذهب مى تازید اما از نظر سیاسى محافظه کار بود. در نیمه دوم سده هجدهم در حالى که دو گرایش مذکور به حیات خود ادامه مى دادند، نظراتى نوین که بیشتر دموکراتیک و مساوات طلبانه بود مطرح شد. فیلسوفان مسائل سیاسى را رها کرده و به مسئله اجتماعى حکومت روى آورده بودند. فیزیوکرات ها گرچه محافظه کار بودند اما با مطرح کردن مسائل اقتصادى به این جنبش جدید فکرى کمک کردند. اگر چه ولتر رهبر جنبش فلسفى پس از ۱۷۶۰ خواستار آن بود که اصلاحاتى در چارچوب سلطنت مطلقه صورت گیرد و حکومت به دست توانگران طبقه متوسط اداره شود اما روسو منعکس کننده کمال مطلوب سیاسى و اجتماعى خرده بورژوازى و صنعتگران بود. روسو در نخستین گفتار خود تحت عنوان «نقش علوم و هنرها در تهذیب آداب و افکار» تمدن زمانه اش را به باد انتقاد مى گیرد و به دفاع از بى امتیازان برمى خیزد و عنوان مى کند که: اگر زندگى پرتجمل در شهرهاى ما صدنفر از بى چیزان را به نوایى مى رساند در عوض باعث مرگ صدهزار نفر در روستاها مى رود (همان، ۲۵۷) و در دومین گفتار خود تحت عنوان «درباره مبانى و سرچشمه هاى عدم مساوات در میان انسان ها» حمله خود را متوجه مسئله مالکیت مى کند و در «قرارداد اجتماعى» نظریه حاکمیت مردم را مطرح مى کند حال آنکه منتسکیو قدرت را براى اشرافیت و ولتر براى قشر بالاى طبقه متوسط محفوظ نگاه مى دارد. در ابتدا این جریانات فکرى تقریباً با آزادى کامل اشاعه مى یافتند. مادام دو پمپادور که یکى از محبوبین شاه و در عین حال زنى توانگر بود، با محفل زهدمآبانه درباریانى که بر گرد ملکه و ولیعهد حلقه زده بودند و از حمایت نظام اسقفى و پارلمان ها برخوردار بودند، تصادم پیدا کرد و از فلاسفه در مقابل این دشمنان دربارى شان حمایت کرد. پس از سال ۱۷۷۰ تبلیغات این جنبش فلسفى به ثمر رسید. هرچند در این زمان بزرگترین نویسندگان سکوت اختیار کرده بودند و به تدریج از صحنه کنار مى رفتند اما نویسندگان دیگرى قدم به عرصه گذاردند و به مردمى کردن و اشاعه نظرات نوین کمر بستند و آراى مذکور را در میان تمامى بخش هاى طبقه متوسط و سراسر فرانسه رواج دادند. انتشار دایره المعارف که در تاریخ اندیشه اثرى برجسته محسوب مى شود در سال ۱۷۷۲ به پایان رسید. این اثر که از دیدگاه هاى اجتماعى و سیاسى اعتدالى نوشته شده بود، با تأکید بر اعتقاد به پیشرفت علوم بناى یادبود عظیمى از «خرد» را برپا نهاد. گرچه تولید فلسفه در دوره لویى شانزدهم کاهش یافت اما به تدریج مجموعه اى از دکترین ها و ترکیبى از سیستم هاى فکرى گوناگون تکوین مى یافت. بدین سان دکترین انقلاب شکل گرفت. آبه رینال در کتاب «تاریخ فلسفى و سیاسى موسسات تجارى اروپاییان در هند شرقى و غربى» که در تهیه مقدمات آن دیدرو نقش موثرى ایفا کرد، بار دیگر تمامى مضامین فلسفى را مطرح ساخت؛ نفرت از استبداد، مخالفت با کلیسا و جانبدارى از اداره آن توسط یک دولت غیرروحانى و ستایش لیبرالیسم اقتصادى و سیاسى (همان، ص ۲۳۶) تاثیر کلام مکتوب را در کلام شفاهى تقویت کرد، تعداد سالن ها و کافه ها افزایش مى یافت و هر روز انجمن هاى جدیدى براى مباحثه و محاوره ایجاد مى شد و دانشگاه هاى ایالتى و محافل مطالعاتى مورد توجهى بیش از پیش واقع شد. در سال ۱۷۷۰ مجمع روحانیت ادعا مى کند که دیگر در فرانسه شهر و قصبه اى نمى توان یافت که «از بیمارى مسرى بى خدایى در امان باشد» این مدعاى مجمع نشان از گسترش افکار فلسفى دانشمندان با تاکید بر محوریت عقل دارد. سده هجدهم شاهد پیروزى خردگرایى بود و خردگرایى بعدها بر تمامى زمینه هاى فعالیت انسانى تاثیر گذاشت. از اعتقاد به محوریت خرد، اعتقاد به پیشرفت زاده شد و عقل رفته رفته تاثیر روشنگرانه خود را گذارد.</P> <P>بدین سان انقلاب فرانسه با پشتوانه عظیمى از اندیشه هاى ناب فلاسفه و دانشمندان روزگار لقب «کبیر» یافت و تنها انقلابى محسوب مى شود که آرمان ها و فرامین آن نه تنها در عصر خود که در اعصار بعد نیز مورد توجه تمامى آزاداندیشان قرار گرفت و مبدل به الگویى شد که تاکنون نیز جنبش هاى آزادیخواهانه آن را در سرلوحه برنامه هاى خود قرار مى دهند.<BR>دگردیسی های عمیق اجتماعات بشری، گاه باعث ایجاد مبداءهای بنیادیـن در تـئوری و ایـضاً عملکرد کشورها و ملت ها می شود. انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹-۱۷۹۹) نیز همواره در تاریخ نهضت های مردمی به عنوان مبدائی تاریخ ساز مطرح بوده است. این انقلاب دوره ای از دگرگونی های اجتماعی سیاسی در تاریخ فرانسه و اروپا را پدید آورد. ویژگی اساسی این دگرگونی، استقرار موفقیت آمیز وحدت ملی از طریق انهدام رژیم ارباب – رعیتی و مراتب ممتاز فئودالی بود. این انقلاب، یکی از چند انقلاب مادر در طول تاریخ جهان است که پس از فراز و نشیب های بسیار، منجر به تغییر نظام سلطنتی به جمهوری در فرانسه و ایجاد پیامدهای عمیق در کل اروپا شد.پس از انقلاب در ساختار حکومتی فرانسه، که پیش از آن سلطنتی با امتیاز فئودالی برای طبقه اشراف و روحانیون کاتولیک بود، تغییرات بنیادی در شکل های مبتنی بر اصول روشنگری، ملی گرایی دموکراسی و شهروندی پدید آمد. با این حال این تغییرات با آشفتگی های خشونت آمیزی شامل اعدام ها، سرکوب های در طی دوران حکم رانی وحشت و جنگ های انقلابی فرانسه همراه بود. وقایع بعدی که می شود آن ها را به انقلاب فرانسه ربط داد شامل : جنگ های ناپلئونی و بازگرداندن رژیم سلطنتی و دو انقلاب دیگر که فرانسه امروزی را شکل داد.برخی معتقد هستند که اولین جرقه انقلاب، یورش به باستیل بود و در آن زمان نیز مردم هنوز به براندازی سلطنت فکر نمی کردند، و برخی آغاز آن را ماه مه ۱۷۸۹ میلادی می دانند و پایان آن را ۱۷۹۵ یا ۱۷۹۹ می دانند. و برخی سال ۱۸۰۴ که ناپلئون اعلام امپراتوری نمود و گاهی تمام دوره ناپلئون را تا ۱۸۱۵ نیز در جزء انقلاب فرانسه می آورند، ولی اغلب، آغاز عصر ناپلئون را پایان دوره انقلاب می شمارند.توکویل، از اندیشمندان هم عصر انقلاب، معتقد است که با وجود آن همه تلاش برای وقوع انقلاب، نتیجه کار دموکراسی نبود. شاید به همین دلیل است که وی بر خلاف بسیاری، سال ۱۷۸۹ (شروع انقلاب) را سال پایان انقلاب می داند. با این حال به نظر بسیاری، انقلاب با سقوط زندان باستیل در سال ۱۷۸۹ آغاز شد. شاه، لویی شانزدهم، در سال ۱۷۹۳ اعدام شد و سرانجام، در سال ۱۷۹۹ هنگامی که ناپلئون بناپارت به قدرت رسید، انقلاب پایان یافت. پس از ناپلئون دوباره نظام جمهوری جایگزین شد تا این که ناپلئون سوم (برادرزاده ناپلئون) کودتا نمود و امپراتوری دیگری به راه انداخت. پس از آن جمهوری های متعدد شکل گرفت. بدین ترتیب در کم تر از یک قرن، بر سر فرانسه به اشکال مختلفی، مانند جمهوری، دیکتاتوری، سلطنت مشروطه، و دو امپراتوری متفاوت حکم فرمایی شد و تا به امروز که فرانسه جمهوری پنجم خود را تجربه می کند.نگاهی کوتاه به اوضاع فرانسه پیش از انقلابفرانسه قرن ۱۸ با ۲۶ میلیون نفر جمعیت از سه طبقه مجزا تشکیل شده بود : اشراف، کلیسا و مردم عادی.طبقه اشراف حدود ۳۰۰ هزار نفر جمعیت داشتند و صاحب مشاغل و عناوین عالی بودند. البته اشراف اصیل که به خانواده قدیمی، نسب می بردند، بیش از چند هزار نفر نفر جمعیت نداشتند که اغلب ساکن پاریس یا دربار ورسای بودند. ایشان توسط دانش روز آن زمان (شجره شناسی) و از طرف پادشاه تأیید شده و بالاترین درآمد را در اختیار داشتند که قسمتی از آن به صورت مستمری از خزانه پرداخت می شد. دیگر اشراف که می توان از آن ها به نام نجبا یاد کرد، القاب خود را به روش های مختلف از نظام سلطنتی خریداری کرده و با درآمدی از املاک اجدادی، خدمت در درجات بالای ارتش و تجارت، عمده زندگی خود را می گذراندند. رسوم فئودالی در این طبقه استمرار داشت. آنان قصرهایی در املاک خود ساخته و صاحب دارایی رعایا، سهمی از محصول سالیانه، مجوز شکار و بهره برداری از منابع طبیعی و حق قضاوت در محدوده خود بودند. اشراف به دلیل تحصیلات و آشنایی با علوم روز، قرار گرفتن در جریان اقدامات استعماری فرانسه قرن ۱۸ که به سراسر جهان دست اندازی می کرد و همین طور تفاوت هایی در سطح درآمد، از طبقات بسیار پر تحرک آن روز به شمار می آمد.مردم عادی ۹۸ درصد جمعیت را تشکیل می دادند. این طبقه خود از دو سطح ساخته شده بودند. شهرنشینان که شامل بازرگانان، بانک داران اولیه، صاحبان صنایع خرد و مشاغل مشابه می شود و سطح آخر شامل کشاورزان، کارگران و کسانی که در عمق فقر نه به فکر انقلاب بودند و نه حضوری در آن داشتند. از سال ۱۷۸۸ میلادی، مشکلات اقتصادی و کمبود مواد غذایی آغاز شد. قیمت گندم ۵۰ درصد افزایش یافت. مدتی قبل دولت فرانسه بودجه خود را برای کمک به استقلال طلبان آمریکا و در جنگ با رقیب قدیمی خود؛ دولت انگلیس از دست داده بود. این هزینه بدون اینکه سود قابل توجهی داشته باشد، خزانه را خالی کرد. لویی شانزدهم تلاش کرد مخارج را از طریق افزایش مالیات اشراف جبران کند ولی اشراف که صاحب گروه ها و انجمن های بسیار بودند، حاضر به ترک منافع خود نشدند. با افزیش سطح کِش مَکش ها تصمیم گرفته شد که این مشکل از راه ایجاد مجلس طبقاتی حل شود. این مجلس تاریخچه ای در قرن ۱۴ داشت و از نمایندگان سه طبقه اجتماع تشکیل می شد که هر گروه از نمایندگان، مجموعاً یک حق رأی در آن داشتند. لوئی با انگیزه تضعیف طبقات بالا به نمایندگان مردمی دو حق رأی اعطاء کرد و مجلس در سال ۱۷۸۹ تشکیل شد. از ۱۱۳۹ نماینده آن ۲۹۱ نفر از کلیسا، ۲۷۰ نفر از اشراف و ۵۷۸ از مردم عادی بودند. علاوه بر این که تعدادی از نمایندگان کلیسا از جمله کشیشان عادی و برخی از نمایندگان اشراف، صاحب افکاری متفاوت با روحیه سنتی طبقه خود بودند. مجلس تشکیل شد، ولی به علت نداشتن تجربیات قبلی مرتباً به مشکل برخورد می کرد. بی اعتنایی طبقات بالا به نمایندگان مردم تا جایی پیش رفت که از ورود آن ها به ساختمان اصلی ممانعت کردند. نمایندگان مردم که اغلب از سطوح بالای طبقه خود بودند و با روحیه اشرافی آشنایی داشتند، به مقاومت در برابر این برخورد ادامه دادند و مسأله از موضوع بودجه و مالیات به نوعی مخاصمه منحرف شد. به دستور لویی چند هنگ نظامی در پاریس موضع گرفتند و فضای حکومت نظامی ایجاد شد. این امر باعث افزایش تشنج عمومی شد، زیرا برخی از این سربازان آلمانی و سوییسی بودند که احتمال می رفت به مردم حمله کنند. شایعه تیراندازی سربازان آلمانی به سوی فرانسویان کافی بود که مردم برای دفاع از خود به اسلحه خانه ای حمله کرده و تفنگ هایی بدون باروت به دست آورند. قلعه (باستیل) با هفت زندانی و ۱۱۰ نگهبان انبار باروت بود. جمعیت به سوی قلعه حرکت کرد و انقلاب با فتح باستیل جرقه خورد.ـ زمینه های شکل گیری انقلاب فرانسه :مورخین درباره طبیعت سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی فرانسه اختلاف نظر دارند. تفسیر های متداول مارکسیستی مانند تفسیر ژرژ لوفور این انقلاب را نتیجه برخورد بین طبقه اشرافی فئودالی و اعضای سرمایه گرایی طبقه متوسط جامعه دانسته اند. بعضی از تاریخ دانان استدلال می کنند که طبقه اشرافی قدیمی حکومت پیشین، در برابر اتحادی از اعضای طبقه متوسط جامعه و روستاییان آزرده و حقوق گیران شهری تسلیم شدند. با این حال تفسیری دیگر ادعا می کند که انقلاب،نتیجه از کنترل خارج شدن حرکت های اصلاحی گوناگون اشرافی و مربوط به قشر متوسط جامعه بوده است. مطابق این نظریه، این حرکت ها هم زمان با حرکت های مردمی حقوق گیران جدید شهری و روستاییان ایالت نشین بودند، اما هر گونه اتحاد در بین اقشار، تصادفی و اتفاقی بوده است. اما بسیاری از تاریخ دانان بسیاری از خصوصیات حکومت پیشین را از دلایل انقلاب دانسته اند.دلایل اقتصادی :ـ لوئی پانزدهم، جنگ های بسیاری کرده بود که فرانسه را به نزدیکی ورشکستگی رسانده بود و لویی شانزدهم در زمان انقلاب آمریکایی از مستعمره نشین ها حمایت کرده بود که وضع بد مالی حکومت را بدتر کرده بود و بدهی ملی را بالا برده بود. صدمات اجتماعی حاصل از جنگ، شامل بدهی سنگین جنگ با شکست های نظامی سلطنت و کمبود خدمات برای سربازان از جنگ برگشته بدتر شد.ـ داشتن سیستم اقتصادی بی کفایت و منسوخ که قدرت اداره بدهی ملی فرانسه را نداشت که هم نتیجه و هم عامل تشدید کننده آن سیستم مالیاتی ناتوان فرانسه بود. رعیت می بایست ۵۵ درصد عایداتش را بابت مالیات مستقیم به شاه می داد. نتیجه این که دهقانان یک پنجم عایدات خود را مالک می شدند.ـ کلیسای کاتولیک، بزرگ ترین ملک دار کشور، بر محصولات، مالیاتی به نام دیمه وضع کرده بود. دیمه در حالی که شدت افزایش مالیات دولت را کم تر کرده بود، گرفتاری فقیرترین مردم را که روزانه با سوء تغذیه دست به گریبان بودند، بیشتر کرده بود.ـ فقر عمومی : در طول قرن ۱۸ و به ویژه در سال ها و دهه های پایانی آن، فقر عمومی رو به گسترش بود. در کتاب تاریخ انقلاب فرانسه آمده است که مزد واقعی که نیمی برای نان و به طور کلی دو سوم آن برای غذا صرف می شد، در طول این قرن، دائماً کاهش می یافت. در حالی که در همین زمان دست مزدها ۱۷ درصد افزایش یافت و این بدان معنا است که مزد حقیقی در طول مدت پنجاه سال به طور متوسط ۲۴ درصد کاهش پذیرفته بود. آمار بی کاری زیاد و قیمت بالای نان که باعث می شد مقدار بیشتری پول برای غذا خرج شود و به دیگر زمینه های اقتصادی نرسد. قحطی و سوءتغذیه گسترده که احتمال مرگ و مریضی را بیشتر می کرد. به طور کلی، فقر عمومی به علاوه فساد محصول، در اثر باد و باران و این که سال های ۱۷۸۸ و ۱۷۸۹ سال های کم محصولی بودند، و زمستان سخت سال ۱۷۸۹ افراد را برای شورش تحریک می نمود.ـ نبود بازرگانی داخلی و موانع زیاد گمرکی.ـ تجمل فوق العاده در دربار : در اطراف شاه حدود ۱۷ هزار نفر عنوان درباری و با تجملات فوق العاده، زندگی می کردند. حدود ۱۶ هزار نفر از ایشان، خدمات شخصی شاه و خانواده اش را به عهده داشتند. به جز شاه و ملکه و فرزندان شان، برادران و خواهران، عمه ها، خاله ها، پسرعموها و دختر عموهای شاه نیز از این خدمات برخوردار می شدند. عده کثیری نیز در دربار وجود داشتند که شغل ثابتی نداشتند و از دربار انعام و مستمری می گرفتند یا منتظر دریافت مشاغل دیوانی بودند. تجمل فوق العاده دربار، نتیجه ای جز خالی شدن خزانه و فقر دربر نداشت.ـ مالیات های سنگین : رعایا و مزرعه داران تنگ دست می بایست مالیات های سنگینی پرداخت می کردند و کارگرانی که در شهر ها زندگی می کردند نیز همانند آنان در فقر و فلاکت می زیستند. اشراف زادگان و کشیشان، مالیات اندکی پرداخت کرده و اغلب، یا کار نمی کردند و یا بسیار کم کار می کردند. در سال ۱۷۸۸ افزایش قیمت مواد غذایی بر اثر برداشت اندک محصولات کشاورزی، بسیاری از مردم را ناتوان از پرداخت مالیاتشان نموده بود.دلایل اجتماعی و سیاسی :ـ خشم بر حکومت استبداد سلطنتی.ـ خشم طبقه حرفه ای و بازرگان بر امتیازات و تسلط اشرافان در زندگی روزمره، در حالی که با زندگی هم طبقات خود در بریتانیای کبیر و هلند آشنا بودند.ـ خشم کشاورزان، حقوق گیران و طبقه متوسط بر امتیازات ارباب وار و سنتی اشرافان.ـ خشم بر امتیازات روحانیون و آرزوی آزادی ادیان مختلف.ـ آرزوی آزادی و ایجاد جمهوریت.ـ خشم مردم بر شاه به دلیل اخراج جاکس نکلر و ترگت، مشاوران اقتصادی که عموماً به عنوان نمایندگان مردم دیده می شدند.دلایل نظامی :به موازات حوادثی که در قرن هجدهم اتفاق می افتاد، بیشتر و بیشتر واضح می شد که پادشاهی فرانسه بر اثر شکست های پی در پی قادر نخواهد بود که موقعیت جهانی خود را حفظ کند. پیروزی هایی در جنگ برای حفظ غرور فرانسه در صحنه بین المللی، علاوه بر حفظ تجارت دریایی خود، امری ضروری بود. ولی تحقق این امر در شرایط آن زمان ورای امکانات و قدرت فرانسه بود. درگیری فرانسه در دریا و زمین و در دو جنگ مهم، منافع و ذخایر کشور را در حد اعلاء تحت فشار و کمبود قرار داد و تجارت مستعمرات حیاتی فرانسه توسط نیروی دریایی انگلیس مختل شده بود. در نتیجه ارتش فرانسه در زمان بحران قبل از انقلاب، نه تنها در اثر جنگ ها و شکست های پی در پی کاملاً ضعیف و مختل شده بود بلکه، با توجه به وابستگی طبقاتی آن ها که با تغییر و تحول موافق و متمایل بودند، حمایت خود را از پادشاه فرانسه سلب کرده بود.رهبری :به طور کلی رهبران انقلاب بورژوازی فرانسه، که تنها در جست و جوی برابری بیشتر برای طبقات متوسط جامعه بودند، از پایگاهی اجتماعی برخوردار بودند که به پایگاه اجتماعی پیروانشان نزدیک تر است. رهبران انقلاب فرانسه صرفاً با قدرت انحصاری، به طبقه ممتاز حمله می کردند. کرین برینتون به این نتیجه رسیده است که رهبران انقلاب فرانسه از جمله مارا بابوف از طبقه متوسط برخاسته بودند و اساساً از همان پایگاه اجتماعی که آن ها را حمایت می کردند، بعضی از اعضای طبقه اشرافی فرانسه، که به انقلاب ملحق شدند از جمله : دارورلئان، میرابو و لافایت استثناء بودند. در انقلاب فرانسه کادر رهبری شناخته شده و منسجم با برنامه ریزی منظم، که رهبری مردم را بر عهده داشته باشد وجود نداشت، بلکه حوادث و بحران های دوران انقلاب، موجبات حرکت مردم را در جهت واژگونی نظام فراهم کرده بود و رهبران در حقیقت در بسیاری از موارد دنباله رو بودند و تسلیم حوادث و اتفاقات می شدند. همان طور که کرین برینتون می گوید : «رهبران انقلاب فرانسه احتمالاً چند درجه ای روی مسیر حوادث تأثیر گذارده اند» شاید بتوان گاربیل میرابو را اولین رهبر انقلاب فرانسه نامید. این اشراف زاده فرانسوی در اعتراض به پادشاه وقت در مجلس تحصن کرد. جمهوری خواهان به رهبری لافایت و مشروطه خواهان به رهبری دوک اور لئان، برادر زاده شاه، کسانی بودند که حوادث اصلی انقلاب را پیش از ۱۷۸۹ رقم زدند.طبقه متوسط پس از ۱۷۸۹ تا قتل لویی در تحولات، نقش مؤثر داشتند. اغلب رهبران فرانسه در درگیری های منجر به قتل لویی و پس از آن به دست یکدیگر به قتل رسیدند. سرانجام در سال ۱۷۹۹ ناپلئون بناپارت، قدرت را ازآن خود کرد و با سرکوب رقیبان بر اریکه قدرت نشست.نقش عوامل خارجی در انقلاب فرانسهنویسندگان زیادی بر این باورند که اثرات انقلاب امریکا (۱۷۷۶) بر وقوع انقلاب فرانسه گسترده بوده است. اروپایی ها و از جمله فرانسویان، از راه های مختلف، مانند مطبوعات، بحث های محافل ماسونی، تبلیغات امریکایی ها مثل فرانکلین؛ وزیرمختار امریکا در فرانسه و جفرسون و هزاران نفر دیگر و گزارش های سربازان اعزامی به هنگام بازگشت از امریکا، با انقلاب فوق آشنا شدند. به نظر می رسد انقلاب امریکا بیشتر در زمینه گسترش روحیه انقلابی در فرانسه نقش داشته است. وقایع این دوران خصوصاً انقلاب امریکا، مردم فرانسه را به تفکر در مورد شیوه اداره کشور خودشان واداشت. بسیاری از مردم، خواستار آزادی بیشتر از حکومت مطلقه پادشاه بودند.درباره نقش سایر عوامل خارجی در انقلاب فرانسه نیز مطالب زیادی نوشته شده و به خصوص به نقش انگلیس ها اشاره شده است. انگلیسی ها از گذشته با فرانسوی ها رقابت می کردند و شرکت فرانسه در جنگ استقلال امریکا این امر را تقویت کرده است.حمایت قدرت های بزرگ از حکومت پیشین :در زمان وقوع انقلاب فرانسه رقابت شدید سیاسی، اقتصادی و نظامی بین قطب های قدرت اروپایی در جریان بود، از این روی انگلیس،از بحران داخلی فرانسه که منجر به تضعیف قدرت سیاسی آن می شد، خشنود بود.روسیه نیز در کنار اتریش، سرگرم تجزیه لهستان بود و تضعیف لویی شانزدهم را در راستای منافع خود می دید. بنابراین نه تنها کسی از پادشاه فرانسه در برابر انقلاب پشتیبانی نکرد، بلکه همسایگان تا حدودی زمینه فعالیت انقلابیون را فراهم آوردند.ایدوئولوژی :محور اصلی انقلاب فرانسه را می توان اعتراض به حاکمیت مطلق پادشاهان ظالم مورد حمایت کلیسا دانست. گسترش اندیشه های لیبرالیستی دکارت مبنی بر آزادی خواهی و مبارزه با هر گونه محدودیت برای مردم، باعث شد که لیبرالیسم به ایدئولوژی اصلی انقلاب فرانسه تبدیل شود. البته مردم عادی ارتباط و آشنایی چندانی با این عقاید نداشتند.پس از انقلاب فرانسه این اندیشه ها بنای مدرنیته را در اروپا بنیان نهاد که دین را از عرصه اداره امور جامعه کنار نهاد.تغییر نیروها در انقلاب فرانسهـ مسئله میانه رو ها ( ژیروندن ها) : کرین برینتون معتقد است در انقلاب فرانسه ابتدا میانه روها ماشین قدرت را در دست گرفتند. میانه روها در میان جبهه مخالف دولت پیشین، ثروتمند تر و شناخته شده تر و بلندپایه تر بودند و تنها از ایشان انتظار می رفت که دولت را از دست رژیم پیشین بگیرند. میانه روها پس از به قدرت رسیدن هماهنگی و انضباط حزبی کم تری از آن چه در زمان قرار گرفتن در جبهه مخالف از آنان انتظار می رفت، از خود نشان دادند. آن ها با وظیفه دشوار اصلاح نهادهای موجود و با ایجاد یک نهاد نوین رو به رو شده بودند و در عین حال می بایست از کارهای عادی حکومت کردن نیز غافل نباشند. اینان هم چنین با دشمنان مصلح رو به رو شدند و به زودی خود را در یک جنگ خارجی یا داخلی، یا هر دوی آن ها، درگیر یافتند. آن ها گروه نیرومند و نافرمانی از ریشه گرایان و تندرو ها را در برابر خویش یافتند که پیوسته می گفتند : «میانه روها می کوشند تا انقلاب را متوقف سازند و به سازش کشانند» و سرانجام میانه روها شکست خوردند و پس از شکست به تبعید رفتند، به زندان افتادند و یا با چوبه دار و گیوتین رو به رو شدند.تندروها به جای آن ها قدرت را در دست گرفتند. میانه روها در فرانسه در ایجاد قانون اساسی و آغاز کردن رژیم نوین موفق شده بودند، اما جنگ میان فرانسه و قدرت های اروپای مرکزی، یعنی روسیه و اتریش آغاز گشت و فرانسه مورد هجوم قرار گرفت و پاریس تهدید شد. در میان این آشوب سیاسی عمومی، ریشه گرایان فعال و به خوبی سازمان یافته، با حمله معروفی که در دهم اوت سال ۱۷۹۲ به کاخ تویلری در پاریس کردند، سلطنت را برانداختند.به قدرت رسیدن تندروها (ژاکوبن ها) و سرانجام انقلاب فرانسهنبرد میان میانه رو ها و تندروها که تقریباً از سرنگونی شگفت انگیز رژیم پیشین آغاز می شود، با یک رشته رویدادهای هیجان انگیز مشخص می گردد : جنگ های خیابانی، تصرف دارایی های دیگران به زور، بحث های داغ تقریبا همه گیر، سرکوب های تدارک دیده شده و رشته پیوسته ای از تبلیغات شورش انگیز. تندروها انحصار خویش را بر سازمان هایی که معمولاً از طریق یک رشته درگیری انجام می گیرد، به دست آورند. انضباط،یگانه اندیشی و تمرکز اقتدار که نشانه فرمانروایی تند روهای پیروز است، نخست در گروه های انقلابی حکومت غیر قانونی شکل گرفتند. کم شمار بودن تنـدروها یکی از سرچشمه های نیروی آنان است. آن ها پیروزی بر میانه روها را از راه شرکت توده ها به دست نیاوردند، بلکه همه این پیروزی ها به وسیله یک هیأت کوچک، منضبط، اصولی و متعصب فراهم شدند. سرانجام باید گفت که تندروها با چنان سرسپردگی و یگانگی از رهبران شان پیروی می کنند که هرگز در میانه روها نمی توان یافت.پس از پیروزیِ تندروها، میانه روها از مجلس کنوانسیون اخراج شدند. هنگامی که کنوانسیون تحت سلطه تندروها قرار گرفت، دو کمیته انتخاب گردید. “کمیته نجات ملی” و “کمیته امنیت عمومی”.به این کمیته ها قدرتی نامحدود اعطاء گردید، یه خصوص کمیته نجات ملی سریعاً به قدرتی مخوف تبدیل گشت. این کمیته، مجلس را بازیچه دست خود قرار داده بود تا از طریق آن قوانین ظالمانه خویش را به تصویب رساند. کنوانسیون ۱۷۹۳ قانون مبهمی به نام “قانون مظنونات” را به تصویب رساند که طبق آن هرکس که مورد سوءظن قرار می گرفت، تحت تعقیب واقع می شد، در حقیقت هیچ کس مصون از این قاعده نبود، زیرا با پذیرش اصل امکان، همه می توانستند مورد سوءظن حاکمیت باشند. بعدها این دوره زمانی، دوره ترور یا عصر وحشت نام گرفت.در عصر وحشت بیست و دو تن از میانه رو های انقلابی در دادگاه های انقلاب، محاکمه و اعدام شدند و بسیاری از دیگر افراد انقلابی نیز، یکی پس از دیگری، به تیغه گیوتین سپرده شدند. از جمله آنان باید به “آنان دانتون”؛ رهبر انقلابی و قهرمان دفاع از حقوق طبقات فقیر اشاره نمود. از دیگر محکومین “لاوازیۀ” شیمی دان بود. مجموعه قربانیان کمیته نجات ملی، در حدود چهل هزار نفر برآورد شده است که یقیناً برای انقلابی نوپا که خود را مبادی فرهنگ آزاداندیشی می دانست، این کشتار نقطه ای تاریک در تاریخ اش به شمار می رود. پس از پیروزی انقلاب، تغییراتی اساسی به خصوص در دو عرصه مذهبی و فرهنگی رخ داد. بر پایه شعارهای انقلابیونِ فرانسه «آزادی، برابری و مساوات»، اعطای امتیازات ویژه به کلیسا و روحانیونِ کاتولیک قابل توجیه و تفسیر نبود. از نقطه نظر سیاسی نیز واکنش بسیار تند واتیکان و هم چنین سایر دولت های اروپـایی که خود را مذهبی قلمداد می کردند نسبت به انقلاب فرانسه، به جدایی هرچه بیشتر این کشور با نظام های سنتی سیاسی و مذهبی اروپا انجامید. این امر بر چگونگی نگرش قانون گذاران جدید فرانسه با مفاهیمی چون مذهب و نقش کلیسا در جامعه، تأثیر قابل توجهی برجای گذاشت. انقلابیون فرانسه با تأکید بر ضرورت آزادی شهروندان و مقابله با حرکت های استبدادی و در نفی سلطه کلیسای کاتولیک بر کشور، در ماده دهم اعلامیه معروف ۲۶ اوت سال ۱۷۸۹م خود تأکید کردند : «هیچ شخصی از این پس به دلیل بیان نقطه نظرات خود از جمله اعتقادات مذهبی نمی تواند مورد مؤاخذه قرار گیرد». در عمل نیز آزادی های مذهبی از سوی حاکمان جدید فرانسه مورد تأکید قرار گرفت و در قوانین سال های ۱۷۹۰ و ۱۷۹۱م به تدریج موقعیت شهروندی و حقوق برابر یهودیان مهاجر به رسمیت شناخته شد، این درحالی بود که بنابر قانون مصوب سال ۱۷۸۹م مجلس انقلابی پروتستان های فرانسوی، حقوق کامل شهروندی خود را هم سان با اکثریت کاتولیک های کشور تحصیل کرده بودند.در آغاز پیروزی انقلاب فرانسه، حاکمان جدید تمامی امتیازات و حقوق ویژه روحانیون را به حال تعلیق درآوردند و حتی در پاره ای از موارد اقدام به مصادره اموال کلیسا و کشیش های متنفذ کردند. در این دوره، علاوه text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 farsvatan.mihanblog.com مهدی مقدس مقاله ای کامل در مورد تاثیرات ماهواره http://farsvatan.mihanblog.com/post/87 بررسي تاثيرات ماهواره بر فرهنگ <FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: Georgia"><FONT color=darkslategray><BR><BR>اوقات فراعت به عنوان يك نياز انسان امروز داراي اهميت زيادي بوده به گونه اي كه يكي از دلمشغولي هاي هر نظامي پر كردن اوقات فراغت آحاد جامعه مي باشد . امروزه بر اساس اصل رقابت بين نهادها ، تلويزيون ارتباط تنگاتنگي با نظام هاي آموزشي و خانواده داشته و اين رسانه تلاش مي نمايد تا جايگاه مهمي در هدايت و كنترل افراد جامعه به ويژه نوجوانان و جوانان داشته باشد و لذا اين رسانه مي تواند موجبات سعادت يا گمراهي نسل آينده را فراهم آورد كه از اين نظر ضرورت دارد برنامه ريزان به هماهنگي نظام آموزشي با برنامه هاي اين رسانه بپردازند ولي به واسطه انفجار اطلاعاتي نظام هاي سياسي امواج تلويزيوني به عنوان مهمانان ناخوانده تمامي حريم هاي خانوادگي را شكسته و خود را بر جامعه تحميل مي نمايند ...</FONT></SPAN></FONT>EXrozblog.comEX<IMG title=اشاره alt=اشاره src="http://www.daneshju.ir/forum/images/icons/icon2.png"> بررسي تاثيرات ماهواره بر فرهنگ <DIV class=content> <DIV id=post_message_511981> <BLOCKQUOTE class="postcontent restore "><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: Georgia"><FONT color=darkslategray>خلاصه:<BR><BR>اوقات فراعت به عنوان يك نياز انسان امروز داراي اهميت زيادي بوده به گونه اي كه يكي از دلمشغولي هاي هر نظامي پر كردن اوقات فراغت آحاد جامعه مي باشد . امروزه بر اساس اصل رقابت بين نهادها ، تلويزيون ارتباط تنگاتنگي با نظام هاي آموزشي و خانواده داشته و اين رسانه تلاش مي نمايد تا جايگاه مهمي در هدايت و كنترل افراد جامعه به ويژه نوجوانان و جوانان داشته باشد و لذا اين رسانه مي تواند موجبات سعادت يا گمراهي نسل آينده را فراهم آورد كه از اين نظر ضرورت دارد برنامه ريزان به هماهنگي نظام آموزشي با برنامه هاي اين رسانه بپردازند ولي به واسطه انفجار اطلاعاتي نظام هاي سياسي امواج تلويزيوني به عنوان مهمانان ناخوانده تمامي حريم هاي خانوادگي را شكسته و خود را بر جامعه تحميل مي نمايند . لازم به ذكر است كه در استان گلستان به واسطه قرار گرفتن در حاشيه درياي خزر و همسايگي با كشورهاي تازه استقلال يافته امكان دريافت امواج تلويزيوني اين كشورها بسيار آسان بوده كه اين امر در روند الگوپذيري و كسب هويت بيگانگان آثار منفي برجاي خواهد گذاشت .با توجه به موارد فوق اين تحقيق درپي علل گرايش جوانان و نوجوانان به تماشاي برنامه هاي اينگونه تلويزيون ها بوده و چرا نقش تلويزيون ايران در مقايسه با كشورهاي بيگانه كم رنگ تر مي باشد ؟ ويا چگونه مي توان جوانان ونوجوانان را به تماشاي برنامه هاي تلويزيون ايران علاقه مند ساخت و چگونه مي توان نقش تلويزيون هاي بيگانه را در غني سازي اوقات فراغت جوانان و نوجوانان كاهش داد ؟<BR><BR>البته در این راه دشمن از هیچ حربه‌ای فرو نگذاشت، اما آنچه که مسلم بود رشادت‌ها و ایثار جوانان و مردم ایران زمین به مدد عقیده و ارزش‌هایی که از انقلاب به دست آورده بودند، مانعی بزرگ بر سر راه اهداف آنها شد و چیزی جز ناکامی و شکست در حوزه استراتژی‌های نظامی را برای آنها در بر نداشت. بدین ترتیب دشمن زخم خورده از شکست در حوزه‌های نظامی به فکر راه‌های پنهانی‌تر و البته کشنده‌تری برای نابودسازی نظام افتاد. در این دوره استحاله از درون و تهی‌سازی معانی ارزشی جامعه مهم‌ترین هدف دشمن قرار گرفت. تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی درست از سال 1368 یعنی پایان جنگ تحمیلی ایران و عراق آغاز شد و از خلاء ایجاد شده از مسایل جنگ، استفاده لازم را برد.<BR>گسترش روز افزون ماهواره‌ها، گسترش بی‌بندوباری و به وجود آمدن فساد فراگیر در جامعه و به انحطاط کشیده شدن برخی از جوانان و گسترش روزافزون مشروبات الکلی، ایجاد گروه‌های غربی مانند: هوی‌متال‌ها، رپ‌ها و شیطان‌پرست‌ها، تمایل به مدگرایی و000 همه و همه نشان از هدفمند بودن این تهاجم از طرف دشمن داشت. این بار دشمن با استفاده از روش‌های نرم‌افزاری فکری و تبلیغی بر خلاف دوره قبل که مردان را مورد حمله قرار داده بود قلب جامعه، یعنی زنان و جوانان را هدف گرفت.<BR>جامعه‌شناسان معتقدند که پایه‌های هر جامعه، ریشه در ارزش‌ها و نظام عقیدتی آن دارد. بنابراین برای تضعیف هر جامعه، کافی است تا فرهنگ آن را تضعیف کرد. با این کار افراد جامعه از خود بیگانه شده و بر خلاف آنچه که حقیقت فرهنگی آنها را تشکیل می‌دهد، رفتار می‌کنند. دشمن برای حملات فرهنگی، نیاز به ابزارها و وسایل کارآمد داشت. بنابراین همان طور که لازمه حملات نظامی ابزار و آلات جنگی است، لازمه تهاجم فرهنگی نیز وسایلی است تا گلوله‌های زهرآگین فرهنگی دشمن از ماهواره‌ها گرفته تا اینترنت، رادیو و توزیع کتاب‌های ضد فرهنگی و دگراندیشی به براندازی نظام‌های مخالف و تضعیف و آنها مبادرت ورزد.<BR>می‌توان گفت خانواده کانون توجه حملات ابزارهای مدرن تهاجم فرهنگی است و با تضعیف آن بسیاری از اهداف تهاجم فرهنگی محقق می‌شود. با نگاه به کارکردهای خانواده بیش‌تر می‌توان به اهمیت آن توجه نمود. خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی پایه و اساسی در جامعه، معمولاً کارکردهای گوناگونی را بر عهده دارد که البته چگونگی این کارکردها و شدت عملکرد آنها در فرهنگ‌های گوناگون متفاوت است.برخی از این کارکردها عبارتند از:<BR>ـ تنظیم رفتار جنسی و زاد وولد<BR>درفرهنگ‌های مختلف بشری، خانواده محلی امن برای برآوردن نیازهای زندگی جمعی بشر است. یکی از نیازهای بنیادین انسان میل به رابطه جنسی و تولید مثل است. تاریخ بشر نشان می‌دهد که هیچ مکانی برای ارضای نیازهای غریزی بشر، امن‌تر و آرام‌بخش‌تر از خانواده نبوده است<BR><BR>ـ مراقبت و محافظت از کودکان، ناتوانان و سالخوردگان<BR>از آنجا که این افراد، قادر به مراقبت از خود نیستند، بنابراین خانواده بهترین مکان برای حفظ و نگهداری از این افراد است. به علاوه این نهاد از جمله معدود نهادهای اجتماعی است که ابعاد معنوی و عاطفی بشر را رشد و تعالی می‌بخشد<BR>ـ اجتماعی کردن فرزندان<BR>در تمام تاریخ بشر، خانواده به عنوان مهد گسترش و انتقال ارزش‌ها و هنجارهای نظام اجتماعی از نسلی به نسل دیگر بوده است. همواره رویکردها و آموخته‌های اولیه فرزندان، تاثیر زیادی در آموخته‌های بعدی آنها دارد. بنابراین آنچه را که افراد در سال‌های نخست زندگی از خانواده فرا می‌گیرند، پایه‌های اندیشه‌های بعدی خود می‌سازند. در موارد بسیار زیادی الگوی زندگی و رفتارهای اجتماعی فرزندان، والدین آنها هستند.<BR>ـ تامین اقتصادی<BR>تقریباً در همه جوامع تاریخی، خانواده نقش اصلی تامین مایحتاج اقتصادی و ضروریات مادی افراد را بر عهده داشته است. بنابراین در دوره‌های مختلف زندگی به ویژه سال‌های نخست و پایانی زندگی که فرد قادر به تولید اقتصادی نبوده است، تحت حمایت سازمان خانواده قرار می‌گرفت. مسلماً جوامع مختلف تشکیل شده از واحدهای کوچک‌تری چون خانواده هستند. به همین دلیل مهم‌ترین هدف برای نابودسازی یک جامعه و فرهنگ آن، نابودسازی افراد از طریق برهم زدن آرامش روانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنهاست که این هدف جایی نیست مگر خانواده. چنانچه دیده می‌شود سیستم برنامه‌ریزی‌های فرهنگی دشمن اغلب با اثرگذاری بر خانواده نظام عقیدتی، سیاسی و فرهنگی فرد را دچار تزلزل می‌سازد. این نظام برنامه‌ریزی با انگشت گذاشتن بر ابعاد غریزی و لذت‌های آنی، سعی دارد تا اقشار آسیب‌پذیر جامعه نظیر نوجوانان، جوانان، زنان و سایر گروه‌ها را مورد حمله قرار دهد. برخی از این حملات در قالب پیامدهای ذیل بر خانواده ظاهر می‌شود:<BR>ـ اختلاف میان زن و شوهر<BR>دشمنان فرهنگی، در قالب برنامه‌های تفریحی، کتاب‌ها، تصاویر و فیلم‌های تلویزیونی سعی در تغییر رویکردها و عقاید افراد دارند. همان طور که می‌دانیم عقاید و رویکردهای اولیه هر فردی بسته به محیط اجتماعی آن، شکل می‌گیرد، لذا افراد بهنجار جامعه خود و محیط اجتماعی که در آن زندگی می‌کنند، محسوب نمی‌شوند. بلکه در بهترین حالت، افراد بهنجار و نرمال جوامعی محسوب می‌شوند که با معیارهای آنها رفتار می‌کنند.<BR>به خوبی می‌توان ملاحظه کرد که در صورت بروز چنین وضعیتی فرد از سوی محیط طرد می‌شود. اینجا تضاد بین عالم رویاهای فرد با واقعیات بیرونی، موجب طرد فرد از جامعه و گسست نظام خانواده می‌گردد. برنامه‌های فرهنگی بیگانگان با تبلیغات و آموزش‌های مستقیم و غیرمستقیم خود در قالب برنامه‌های تلویزیونی، عکس‌ها، رمان‌ها و ... سعی در تغییر بنیان‌های فکری افراد دارند که این امر در اغلب موارد به اختلافات ارزشی خانواده‌ها و عدم توانایی آنها در پذیرش یکدیگر منجر می‌گردد. دامنه این مسئله از اختلافات خانوادگی تا طلاق گسترش می‌یابد.<BR>ـ اختلافات میان خانواده و فرندان<BR>همان طور که گفته شد تغییر در بنیان‌های عقیدتی خانواده، زمینه بروز اختلاف عقاید و عدم پذیرش افراد را فراهم می‌سازد. این امر علاوه بر تضاد میان زن و شوهر، تضاد میان نسل‌‌ها حتی شاهد تضاد و تفاوت کامل فکری میان فرزندان و در نتیجه عدم پذیرش فرزندان نسبت به یکدیگر می‌باشیم<BR>تهاجم فرهنگی و خانواده‌ها<BR>بی‌تردید طراحان برنامه‌های مدرن تهاجم فرهنگی اطلاعات و خط‌مشی‌های اصلی خود را از سازمان‌ها و اطلاعاتی و جاسوسی‌ کشورهایی می‌گیرند که قصد فرماندهی بر کل دنیا را دارند. تحقیقات نشان می‌دهد در سازمان سیا، شاخه‌ای تخصصی و متمرکز برای مطالعات و برنامه‌ریزی ضد فرهنگی علیه ایران با یک فکر ویژه تشکیل شده و بودجه مالی آن از 000ر000ر25 دلار در سال قبل به 000ر000ر75 دلار در سال جاری افزایش یافته است؛ این یعنی افزایش تهاجم تا حد سه برابر. مهم‌ترین هدف مبارزه فکری و روانی دشمنان نظام، سرمایه‌های اصلی کشور یعنی جوانان است و در این بین جوانان برای آنان دارای اهمیت و برنامه‌ریزی ویژه است چرا که:جوانی به واسطه ویژگی‌های نشاط، بالندگی، نوخواهی، سرکشی و ناپختگی فکری، محلی مستعد برای تاخت و تاز شبهات و اندیشه‌های جدید و پر زرق و برق است.<BR>جوانان به واسطه زندگی در خانواده‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا تخریب و منحرف کردن یک جوان در یک خانواده، یعنی تخریب و کاهش قدرت آن خانواده. بررسی‌ها نشان می‌دهد مواد روان‌گردان و مخدر برای جوانان و نوجوانان به شیوه‌ای راحت و با قیمتی ارزان‌تر ارائه می‌شود به نظر شما احاطه و تسلط فکری بر جوانان اهمیت بیش‌تری دارد یا بزرگ‌سالان و سالخوردگان؟ البته هریک جایگاه ویژه خود را دارد. منحرف ساختن جوانان این خانواده‌ها زمینه برای دغدغه‌های بزرگ خانواده و ایجاد عدم تمرکز فکری و روانی برای والدین نظامی می‌گردد.نگاهی به ساختار پذیرش تهاجم در خانواده‌ها و انواع آنها، در فهم بهتر مطالب، ما را یاری می‌رساند.<BR>ـ خانواده‌های فعال<BR>در این خانواده‌ها، درونی کردن هنجارهای اجتماعی و دینی روال معمول و منطقی خود را داشته و والدین ضمن مشارکت در زندگی جمعی و پاسخ به مسائل فکری فرزندان هم زمان به افزایش اطلاعات مورد نیاز و تعامل منطقی با فرزندان به ویژه جوانان خود می‌پردازند. استعمار فرهنگی برای ورود به این خانواده‌ها دچار مشکل جدی است چرا که مأمن اسرار جوانان این خانواده‌ها، دچار مشکل جدی است. مأمن اسرار جوانان این خانواده‌ها، والدین هستند و محیط خانواده به شکلی است که آنها برای طرح مسائل ذهنی و فکری و عقیدتی خود مشکل خاصی ندارند، بنابراین در حافظه آنها نقاط مجهول وجود ندارد تا توسط ابزار تهاجم فرهنگی به نادرست معلوم گردد.<BR>ـ خانواده‌های منفعل<BR>در این خانواده‌ها، به علت اشتباه گرفتن وظایف و کارکردهای اصلی خانواده و هدف نهایی کار و تلاش از تامین پوشاک و خوراک به جای تأمین روحی روانی فرزندان، شکافی محسوس بین والدین و فرزندان به وجود می‌آید. عمدتاً در این خانواده‌ها فرصت مناسبی برای گفت‌وشنود خانوادگی پیدا نمی‌شود و ارتباط آنها موزاییکی است. والدین به تصور برآوردن نیازهای اصلی فرزندان بیش‌تر به فکر لباس، غذا، تفریح و تحصیلات آنها هستند و کمتر به اصلی‌ترین وظیفه خود یعنی همبستگی روانی با فرزندان و آموزش معنوی آنها توجه دارند. چه بسا در این میان ابتدا والدین تحت تاثیر ابزارهای تهاجم فرهنگی قرار گرفته و سپس فرزندان مبتلا می‌شوند و در صورت ابتلای آنها راه حل منطقی و مناسبی برای برون رفتن از بحران در پیش گرفته نمی‌شود. مشکلات اقتصادی و خواسته‌های پایان ناپذیر خانواده‌ها نیز ناکجاآبادی را پیش روی این خانواده‌ها می‌سازد که با سرعت به سمت انتهای آن که یأس و نومیدی است سرازیر می‌شوند. در بسیاری از موارد این افراد احساس می‌کنند که هر مشکل و مسئله خاصی آنها را تهدید نمی‌کند و در یک امنیت کامل به سر می‌برند بنابراین به فکر راه‌حل آن مشکل بر نمی‌آیند. لذا اولین راه‌حل برای مواجهه با مشکل، یافتن مسئله است. دقت کنیم راه نهایی برای حل مسئله، پاک کردن صورت مسئله نیست.<BR>با توجه به ساختار فرهنگی- مذهبی جامعه ما، نیاز به تقسیم‌بندی دیگری احساس می‌شود:<BR>ـ خانواده سنتی: که تاکید ویژه آن بر سنت‌ها و رسوم غالب حاکم بر جامعه اعم از دینی یا ملی است. این دسته به دو گروه قابل تقسیم‌بندی است: الف: متعصب؛ ب: منعطف<BR>متعصب: این خانواده‌ها به شرایط زمانی توجهی نداشته و آن چیزی که در گذشته آموخته‌اند و یا با جنبه‌ها سنتی آنها همخوانی دارد را معیار اصلی انتخاب‌های بعدی خود و دیگران می‌دانند و در این راه انعطافی از خود نشان نمی‌دهند.<BR>منعطف: این خانواده با وجود آنکه وجه پیروی از سنت‌ها در آنها بسیار قوی است اما تا حدودی سعی می‌کنند تا در برابر شرایط از خود انعطاف نشان دهند در نتیجه با فرزندان بسته به اقتضای زمانه همگام می‌شوند.<BR>ـ خانواده روشنفکر: که این دسته از خانواده بر خلاف دسته پیشین، تاکید عمده خود را بر عقل و معیارهای عقلانی و منطقی نهاده و در برابر اغلب مسایل جدید سعی دارند تا از عقل و معیارهای آن بهره برند: الف: ارزش‌مدار؛ ب: فارغ از ارزش<BR>ارزش‌مدار: این دسته علاوه بر آنکه تاکید زیادی بر عقل و انتساب‌های عقلانی دارند، اما معیارهای عقلانی آنها دارای پشتوانه ارزشی و اغلب دینی است. لذا تنها به اموری مبادرت می‌ورزند که با محک عقل و معیارهای ارزشی آنها همخوانی داشته باشد.<BR>فارغ از ارزش: این دسته کسانی هستند که سعی دارند تا عقل‌مدار با تمام مسایل برخورد کنند. عقل ابزاری و معطوف به هدف سرلوحه تمام امور این افراد قرار می‌گیرد. برای این دسته که از معیارهای ارزشی روشنی پیروی نمی‌کنند و عقل آزاد را سرلوحه امور خود قرار می‌دهند. برای آنها هدف مهم است و به اصطلاح هدف، وسیله را توجیه می‌کند. به عنوان مثال از نظر ما و حتی اندیشمندان اروپایی، آمریکاییان اغلب افرادی با عقل ابزاری و معطوف به هدف هستند و برای آنها تنها هدف مهم است نه وسیله. کشتار جمعی، تعرض و تهاجم، وسایلی هستند که آنها را به اهدافشان رهنمون می‌سازند. بنابراین، این وسایل چون بهترین ابزار برای دست‌یابی به اهداف محسوب می‌شوند، مناسب و مقبول هستند. در حالی که در سنت ما و ارزش‌مداران تاریخ همواره راه رسیدن به اهداف یکی از ملزومات اساسی است.<BR>اگر بخواهیم این خانواده‌ها را در یک طیف نشان دهیم در یک سر طیف خانواده‌های متعصب سنتی و در سر دیگر آن خانواده‌های روشنفکر فارغ از ارزش قرار می‌گیرند. این خانواده‌ها افرادی افراطی‌اند. خانواده‌های متعصب سنتی در برابر هر امر جدید و تازه‌ای مقاومت می‌کنند. از آنجا که این خانواده نمی‌تواند با شرایط زمان خود را تطبیق دهد در بسیاری از موارد دچار مشکلات جدی شده و احتمال انحراف اعضای آن بسیار زیاد است.<BR>دسته دوم یعنی خانواده‌های روشنفکرمآب فارغ از ارزش، کسانی هستند که بر خلاف دسته اول تحت هیچ عنوان به ارزش‌ها و سنت‌های رایج تن در نمی‌دهند. این دسته اغلب افرادی غیر اخلاقی و غیرقابل اعتماد هستند. از سویی دیگر امکان فروپاشی این خانواده‌ها و گسست انسجام و همبستگی آنها بسیار زیاد است زیرا این دسته در برابر هر مد جدیدی آماده پذیرش هستند و آن را با آغوش باز می‌پذیرند. تفاوت و تناقض ارزش‌های آنی و گذرا در این خانواده‌ها و از سوی دیگر عدم توجه به اخلاق، موجب فروپاشی و گسست این خانواده‌ها از هم می‌شود. اما آنچه مد نظر ما می‌باشد و از نظر ما خانواده‌های پذیرفته شده‌تری محسوب می‌شوند خانواده‌های سنتی منعطف و روشنفکر ارزش مدار هستند. این دو دسته آمیزه‌ای از عقل و سنت‌های ارزشی اعم از دینی و ملی را سرلوحه عمل خود قرار می‌دهند. مسلماً این خانواده‌ها در برابر مسایل جدید و حوادث بزرگ زندگی کمتر آسیب‌پذیرند و این دسته با قدرت تحمل خود به حل مسایل می‌اندیشند و با قدرت ایمان، اخلاق و صبر شیوه‌ ارتباط منعطف با محیط را پیش می‌گیرند<BR><BR>در این مقطع زمانی به دلیل نزدیک شدن فرهنگ ها و از بین رفتن مرز های جغرافیایی و فکری در جهان شاهد نابودی خرده فرهنگ ها وفرهنگ و آداب و رسوم کشور های ضعیفی هستیم که در برابر تهاجم فرهنگی و نفوذ بدون رقیب کشور های سلطه گر،در حال نابودی هستند<BR><BR>کشور های غربی و سلطه گربه موجب مقابله با فرهنگ های ارزشی و اصیل مشرق زمین اقدام به طراحی وسایل و برنامه های مختلف فرهنگی نموده اند که در این میان ماهواره ها به دلیل دسترسی آسان عموم مردم در تمامی کشور ها به عنوان ابزاری قوی در دست سلطه گران قرار گرفته است.لذا برهمگان لازم است تا با روشن بینی کافی در جهت مبارزه با تهاجمات فرهنگی ایستادگی نموده و در راستای تقویت هویت ملی و دینی ایران اسلامی تلاش نمایند.<BR><BR>انقلاب جهاني ارتباطات علاوه بر افزايش رسانه هاي ارتباط جمعي ، تحول نمادها و باورها را نيز به ارمغان داشته است . در سايه اين تحول ، رسانه هاي گروهي زمينه رشد آگاهي و شناخت اجتماعات بشري را مهيا ساخته اند و ظاهرا اجتناب ناپذير مي نمايد که همزمان با تعداد رسانه هاي جمعي ، تاثير آنها بر هويت و فرهنگ جوامع مختلف چشمگير است. در واقع مي توان گفت ; تاثيري که رسانه هاي جمعي بر فرهنگ و ساختارهاي اجتماعي و نظام بين المللي دارند ، سبب شده به نوعي همه دنيا با چالشي به اسم بحران هويت روبه رو شوند ، بحراني که رفته رفته به افول فرهنگ و بي هويتي مبدل خواهد شد .در اين ميان برنامه هاي ماهواره اي و به طور اخص ، تلويزيوني نقش پررنگ تري در اين تحول و دگرگوني فرهنگي دارند ، رسانه هاي تصويري مثل ماهواره با برنامه هاي تفريحي و سرگرم کننده در دراز مدت ، يکسان سازي سليقه قشرهاي عظيم جامعه را باعث خواهد شد و از سوي ديگر اين ابر رسانه ايجاد شکاف هاي جديد طبقاتي و تعمق آنها را باعث مي شود . شبکه هاي تلويزيوني نيز از طريق ماهواره با تمام نقاط دنيا ارتباط برقرار مي کنند و فرهنگ قالب بندي شده فرستنده اين نمادها و پيام ها ، بدون هيچ مقاومتي در اختيار گيرنده قرار مي گيرد و وارد کانون خانواده و سپس وارد جوامع مي شود . براي آنکه ماهواره و يا تلويزيون به عنوان نافذترين و گسترده ترين وسيله ارتباط جمعي بتواند در خدمت اهداف مورد نظر يک جامعه قرار گيرد و زيان هاي جسمي ، روحي ، اثرات فردي و اجتماعي آن افزوده نشود ، بررسي هاي چند جانبه و پيوسته و همچنين پيشگيري هاي علمي و اجتماعي اجتناب ناپذير است . امروزه که رشد وسايل ارتباط جمعي الکترونيکي و امکانات روزافزون فني و صنعتي آن حد و مرزهاي مطلوب را گذاشته و نه تنها روابط انساني با يکديگر ، حتي نحوه استفاده انسان ها از اين وسايل را دگرگون ساخته و ما شاهد ابراز نگراني ها و هشدارهاي فرزانگاني در اين سو و آن سو هستيم . افول فرهنگ از پيامدهاي همه گير و عمومي برنامه هاي ماهواره اي است. از ديگر پيامدها و معضلات برنامه هاي ماهواره اي ، رشد روزافزون بي سوادي عمومي به جهت تماشاي بي حد اين برنامه ها و عدم تمرکز و تفکر نسبت به موضوعات و مطالب مختلف ، کاهش دادوستدهاي عاطفي و اجتماعي در روابط انسان ها با يکديگر ، رنگ باختگي ارزش هاي انساني و باورهاي مذهبي و نمادهاي ملي و ميهني و در نتيجه خطر سقوط فرهنگ اجتماعي بيش از هر زمان ديگر است و اين معضلات نه تنها کشورهاي متمدن اروپايي و امريکايي ، بلکه سراسر جوامع دنيا را در معرض تهاجم قرار مي دهند .متاسفانه در اين روزگار ، روز به روز به شمار افرادي که دائما در کنجي لميده و به تماشاي برنامه هاي مختلف ماهواره مشغول هستند ، افزوده مي شود و انسان فعال و محرک و خلاق گذشته به يک تماشاچي منفعل مبدل شده و هر قدر که اين وسيله پيام رساني ، بر سرعت جابه جايي و نقل و انتقال اطلاعات و گزارش وقايع از مکاني به مکان ديگر مي افزايد ، همان مقدار سرعت انتقال و تحرک را از بيننده خود مي ربايد و عاملي براي سکون و رکود انسان مي شود . مشکل ديگر اينجاست که ماهواره امروزه ، ابراز انتقال علم و دانش محسوب نمي شود ، بلکه وسيله اي براي وقت گذراني است !هر آنچه را که برنامه هاي ماهواره اي ارائه مي دهند همزمان براي تمامي افراد گيرنده يکسان است . ولي گروه بندي ها و طبقات اجتماعي و سنين متفاوت بينندگان و تفاوت درک و شعور و سلايق انسان ها در محتواي اين برنامه ها به چشم نمي خورد . گستردگي بي نظير ماهواره به عنوان ابررسانه جمعي در بين جوامع مختلف به عنوان وسيله ارتباطي و حضور آن حتي در حريم خلوت و خصوصي مردم ، اين ابزار را به عنوان قابل قبول ترين پيام آور و پذيرفتني ترين فرمانرواي اجتماعي و فرهنگي تبديل کرده است . تخريب فرهنگي در جوامع امروزي مي تواند با رسانه هاي نوشتاري نيز صورت گيرد . ولي ماهواره و يا تلويزيون به عنوان محسوس ترين و تاثيرگذارترين رسانه همچنان در حال يکه تازي در عرصه اجتماعي جوامع است. چرا که بدون اتلاف وقت و رفت و آمد براي خريد روزنامه و مجلات و حوصله براي خواندن مطالب آنها ، جعبه جادويي تلويزيون با برنامه هاي متنوع و تاثيرگذاري عميق تر نقش تمامي رسانه ها را به تنهايي ايفا مي کند . بهره بيشتر از اين برنامه هاي ماهواره اي را ، سياستمداران کشورهاي استعمارگر مي برند ، در نظم نوين جهاني يا بهتر بگوئيم دنياي تک بعدي امروزي ، اين کشورها در تلاش هستند که از طريق تصاوير و برنامه هاي جذاب و فريبنده ماهواره اي افراد ديگر جوامع و بالاخص جوانان آن را شيفته فرهنگ وارداتي و نسخه پيچ شده خود کنند. ورود ماهواره به جهان سوم ، علي الخصوص ملت هايي که باورهاي ديني و سنتي آنها باعث تعالي روح و سالم سازي آن جامعه بوده ، اثرات مخرب بيشتري ايجاد مي کند . اين معضل به صورت ناخواسته وارد جامعه ما نيز شده و آنچه امروز در بررسي رسانه هاي جمعي جامعه جلب توجه مي کند ، اين واقعيت که ، رسانه ها و پيامدهاي ارسالي آن به هيچ وجه بيانگر افکار عمومي جامعه ما نيستند ، بلکه تصوير واقعي جامعه با وجود افکار عامه پسند و براساس آنچه که هست ، در رسانه ها تجلي مي يابد و عدم برخورداري از اين واقعيت ، گرايش به حقيقت سراب نماي ديگر رسانه ها را قوي تر مي کند. در کنار اين مسائل ، رشد و گسترش تکنولوژي ارتباطات و بهره گيري قشرهاي معين جامعه از اين وسيله باعث ايجاد شکاف طبقاتي در يک جامعه مي شود . بديهي است در مقابل هجوم فرهنگي بايد مقابله فرهنگي صورت گيرد. برنامه سازان فرهنگي و هنري و سازمان هايي مانند اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي ، سازمان هاي تبليغات اسلامي ، نظام آموزش و پرورش ، نظام آموزش عالي و ديگر ارگان هاي دولتي بايد در بخش غني سازي و سالم سازي فرهنگ سرمايه گذاري کنند .در مقابل تهاجم فرهنگي بايد القاي فرهنگي صورت گيرد تا موثر واقع شود ، بايد فعاليت ، برنامه سازي ،تفريحات سالم و امکانات کافي ايجاد شود . چرا که منع و مقابله تنها راه حل نيست.اروميه نيز به عنوان شهري کوچک با امکانات بسيار کم اقتصادي ، فرهنگي و غيره از اين قاعده مستثني نيست ، يعني تمامي معضلات و مشکلاتي که همچون سيل عظيم کانال هاي ماهواره اي را دارا است.شهر کوچک اروميه در مقايسه با تهران پايتخت و يا ديگر شهرهاي بزرگ کشور ، به جرات مي توان گفت که هيچ نشاني از پيشرفت و فن آوري و امکانات و بايدهاي يک جامعه پويا را ندارد . امکاناتي نظير برنامه هاي متنوع صدا و سيما ، مکان هاي تفريحي ، مراکزي براي ارائه آرا» و عقايد و نيازهاي همه اقشار و از همه مهم تر نسل جوان و يا کانال و راهي که اين نيازها به گوش مسئولان برسد . تاکنون راه حل عملي براي اين معضل صورت نگرفته و در حد پيشنهاد و نظر راه هايي ارائه شده است .مسئولان نيز بايد امکانات مالي و نيروي انساني لازم براي مقابله تلويزيوني و تهيه برنامه هايي که جاذبه ماهواره را تحت الشعاع قرار دهد ، فراهم کنند و اين مسئله عظم ملي و پشتوانه مالي ميهني را مي طلبد تا پادزهري قوي جهت سم زدايي و يا واکسينه کردن اقشار مختلف جامعه و فرهنگ و باورهاي ملي باشد<BR><BR>فرهنگ،میراث گران بها وحاصل هزاران سال تلاش فکری،هنری وصنعتی نسل های گذشته یک ملت است.هرنسلی،اندوخته های فرهنگی وتجارب زندگی خویش رابا شیوه های گوناگون به نسل بعدی منتقل می سازد.نسل بعد نیز اندوخته های خود را بران می افزاید وان را به نسل بعد از خویش انتقال می دهد.این جریان،همواره در طول تاریخ ادامه داشته است؛همان گونه که شخصیت یک فرد،حاصل تجربیات فردی او است وموجب امتیازش از دیگر افراد می شود،فرهنگ یک جامعه نیز حاصل هزاران سال تجربه تلخ و شیرین ان جامعه است واین فرهنگ جامعه است که هویت ان را شکل داده وان را از جوامع دیگر،متمایز می سازد.این فرهنگ وفضای فرهنگی،چونان فضای اطراف،ما را کاملا احاطه کرده ودرتمام صحنه های زندگی فردی و اجتماعی خود،ان را لمس کرده واز ان تاثیر می پذیریم<BR><BR>هین فرهنگ، بسان هرکالای گران بهای دیگر،همواره در معرض خطر دستبرد راهزنان و شیادان قرار داشته است؛به ویژه در قرن های اخیر که کشور های<BR><BR>قدرتمند و استعمارگر جهان،به دو دلیل عمده،سعی در انهدام و نابودی فرهنگ جوامع و ملل دیگر داشته اند:<BR><BR>الف) دست یابی به اغراض سیاسی و اقتصادی<BR><BR>استعمار گران برای آن که سرنوشت یک ملت را به دست گرفته،از منابع عظیم مادی و معنوی آنان به نفع خویش بهره برداری کنند،در گام نخست،تلاش می کنند تا موانع فرهنگی را که جدی ترین مانع بر سر راه ان ها به حساب می اید،ازسر راه خویش بردارند؛بدین منظور،از ابزار و شیوه های گوناگون،به ویژه برنامه های به ظاهر جذاب ماهواره ای،فرهنگ بومی را تضعیف وفرهنگ خویش راترویج می کنند.بدین ترتیب،مردم کشورهای مورد تهاجم،از فرهنگ خویش فاصله گرفته،با ان بیگانه شده وبه فرهنگ بیگانه واستعماری روی می اورند<BR><BR>ب) جهانی کردن فرهنگ غربی و امریکایی<BR><BR>در سال های اخیر،برای سردمداران کشورهای سلطه گر،خود جهانی کردن فرهنگ غربی،اهمیت بسیار پیدا کرده است.این نظر علاوه براستفاده از وسایل سیاسی،تبلیغاتی وصنعتی،با نظریه های شبه علمی نیز پشتیبانی می شود. مثلا،نظریه دهکده جهانی مک لو هان و امثال ان،با صراحت سعی بر ان دارد که زمینه رابرای پذیرش فرهنگ غربی مساعد کرده واز حساسیت هایی که ممکن است در مقابل ان ابراز شود،بکاهد.بنابراین،دراثر این حمله فرهنگی دشمن،مردم نخست دچار شک وتردید در مثبت بودن فرهنگ ملی ودینی خود شده و باورهایشان را نسبت به کارایی فرهنگ خویش از دست می دهند و سپس،به تدریج،آماده تمایل وجذب فرهنگ بیگانه دست کم جنبه هایی ازآن می شوند وهمه این ها حاصل برنامه های حساب شده ماهواره است.<BR><BR>دشمن آشکار و تهاجم خاموش:<BR><BR>عصری که در آن قرار داریم،عصر ارتباطات و عصر سلطه پدیده رسانه بر زندگی انسان هاست.بی گمان برنامه های رادیویی و تلویزیونی موفق شده اند افکار و عقاید انسان های بی شماری را دستخوش تغییر سازند.تمدن منحط غرب برای ترویج سکولاریسم اقدام به تأسیس هزاران شبکه تلویزیونی و رادیویی کرده است که به صورت شبانه روزی برنامه های گوناگونی را با این هدف پخش می کنند.متأسفانه دستیابی به این برنامه ها در کشور ما بسار ساده و امکان پذیر است.باید توجه داشت دکه وقتی سخن از ماهواره به میان می آید،ابتدا مسایل ضد فرهنگی آن جلب توجه می کند،سپس مسایل سیاسی،علمی و ورزشی ایفای نقش می نمایند.بیشتر شبکه های فارسی زبان ماهواره ای،در یک تقسیم بندی معمولی به شبکه های سیاسی و غیر سیاسی تقسیم می شوندکه بر اساس تحقیقات به عمل آمدهتمامی این شبکه ها،با وجود هدف ها و سلیقه های گوناگون،در هجوم ئبه مبانی دینی به طور جدی اشتراک دارند و هرکدام با مأموریتی خاص به مقابله با اسلام برخواسته اند.این هجوم اگر چه آرام و خاموش آغاز شده،اصول و پایه های<BR><BR>اعتقادی مردم را هدف قرار داده و با دقت ماهرانه ای تمام گروه های مختلف جامعه را در بر می گیرد<BR><BR>فن آوری ماهواره و آمار تقریبی آن:<BR><BR>ابتدا چنین به نظر می رسد که پیشرفت رسانه های ماهواره ای به صورت مطلق و بی قید و شرط پدیده ای مطلوب است و برای تحقق دهکده جهانی،ضرورت تام دارد حال آنکه در تجربه کوتاه و چندین ساله معلوم شد که برخی از پی آمد های سوءاین پدیده از حیث فرهنگی به شدت آسیب زاست.<BR><BR>آلویت تافلر،نویسنده و منتقد اجتماعی،می نویسد:«تکنولوژی ملاهواره ای و دیگر رسانه8 های جدید،فرهنگ های ملی را از هم می پاشند و این ارتباط متقاطع،به هر حال تهدیدی است برایهویت ملی که حکومت ها برای مقاصد شخصی خود،سعی در حفظ و انتشار آن دارند»<BR><BR>گفتنی است،فرایند ارتباطات از راه دور و استفاده از ماهواره و دیگر رسانه های گروهی برای پخش امواج در سطح گسترده،شمشیری دو لبه است که می تواند پی آمد های مثبت و منفی را به دنبال داشته باشد.الگو گزینی نوجوانان و جوانان از رسانه های تصویری در دهه های اخیر توجه پژوهشگران روانشناسی را به خود جلب کرده است.طبق آمار در سال 1377 از جمعیت 67 میلیونی کشور،حدود 35 درصد نوجوانان و جوانان به تلویزیون ماهواره ای دسترسی داشته و روزانه بین 2 تا 3 ساعت برنامه های این تلویزیون ها را تماشا می کنند.بالاترین میزان بهره مندی روزانه 5/4 ساعت و پایین ترین آن روزانه یک ساعت برآورد شده است<BR><BR>طبق آمار های مندرج شده در مجلات و روزنامه های کشور،73 درصد از جوانان مراکز استان ها به راحتی به ماهواره دسترسی دارند<BR><BR>رویکرد نامناسب به ماهواره ها:<BR><BR>امروزه بیشتر افراد جامعه زمان زیادی از شبانه روز را به تماشای برنامه های ماهواره ای اختصاص می دهند و همین امر سستی نظام بیشتر خانواده های ایرانی را به دنبال دارد.برخی کارشناسان معتقدند امروزه افراد جامعه وسایل ارتباط جمعی ساده؛همانند تلویزیون و یا ویدیو را جوابگوی نیازهای خود نم دانند،به همین علت همیشه به دنبال راهی هستند که با وسایل مختلف با دنیای بیرون در ارتباط باشند<BR><BR>یک آسیب شناس اجتماعی درباره پیامد های ماهواره بر روی جوانان می گوید:«با وجود اینکه برنامه های ماهوار ه ای محتوای علمی و آموزنده نیز دارد،امروزه بیشتر جوانان ماهواره را برای استفاده از برنامه های علمی آن انتخاب نمی کنند و بیشتر تمایل به دیدن برنامه هایی دارند که آن ها را در رسانه های داخل کشور نمی یابند و در واقع به خاطر برنامه های مبتذل و مستهجن،از ماهواره استفاده می کنند که زمینه انحراف و سقوط اخلاقی در این برنامه ها برای قشر جوان بسیار زیاد است»<BR><BR>چه زیبا فرموده است رسول گرامی اسلام حضرت محمد(ص):«کیف بکم اذا رأیتم المنکر معروفا؛چه می شود شما را آن گاه که ناپسند را پسندیده می شمارید و بد را خوب می بینید»<BR><BR>اشاعه فحشا و بی بند و باری:<BR><BR>بدون شک ارایه تصویر های مستهجن و مبتذل از طریق ماهواره و نمایش آن ها یکی از عوامل گسترش بی بندوباری و به فساد کشاندن جوانان است<BR><BR>دشمن که همواره اشاعه فرهنگ دینی و اعتقاد به خداوند و معنویات را مانع اصلی هدف های خود می بیند،برای کم رنگ کردن این اعتقادات،با ایجاد خلل دراعتقادات قشر جوان،در به انحراف کشاندن و بی هویت کردن آنان می کوشد<BR><BR>قرآن کریم درباره خطر اشاعه زشتی ها در جامعه اسلامی هشدارمی دهد ومی فرماید:<BR><BR>کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد،عذاب دردناکی برای آن ها در دنیا و آخرت است وخداوند می داند و شما نمی دانید<BR><BR>در واقع از دیدگاه و منطق قرآن،باز گو کردن زشتی ها وارایه وترویج آنها،نهی شده است؛زیرا موجب آشکار سازی زشتی ها و بر ملا شدن آن ها می شود.امام رضا می فرماید:آن کس که گناه را نشر دهد،رانده است وآن کسی که گناه را پنهان می دارد،مشمول آمرزش الهی است.<BR><BR>شبکه های ماهواره ای در قالب میان برنامه ها و آگهی ها،مظاهر ضد اخلاقی را تبلیغ می کنند و این رسانه،همچون دیگر ابزار پیشرفت می تواند به آرمان های تعالی بخش انسان ها و جوامع خدمت یا خیانت کند که در حال حاضر بیشترین خیانت ماهواره در ایجاد و رواج فساد و فحشا در میان جوانان است<BR><BR>شگرد های تبلیغی هنری برای نفوذ:<BR><BR>به شگردهای گوناگون تبلیغی در برنامه های ماهواره ای به اختصار اشاره می کنیم تا مشخص شود آیا این برنامه ها به رشد جوامع بشری کمک می کند یا انحطاط اخلاقی آن ها را تسریع می بخشد<BR><BR>الف) خبر و گزارش<BR><BR>با دقت در اخبار و گزارش ها و هم چنین مصاحبه هایی که در واقع منابع اطلاعاتی بینندگان برنامه های ماهواره ای هستند در می یابیم که آن ها همواره در انتخاب اخبار سیاست سانسور حقایق را به شدت دنبال می کنن؛از آن جمله<BR><BR>بزرگ نمایی واقعیت های کوچک برای پنهان کردن واقعیت های بزرگ تر<BR><BR>انکار یا حذف بخشی از حقایق یک موضوع برای تحریف همه آن حقیقت<BR><BR>بیان یک حقیقت،همراه با تجزیه و تحلیل ویژه آن برای تخریب اصل موضوعی دیگر؛اظهار یک حقیقت و ترکیب آن با دروغ های گوناگون برای محو آثار و پی آمد های آن حقیقت؛انتخاب واژه های منفی برای بیان یک حقیقت ارزشمند،با هدف ایجاد دافعه در شنوندگان نسبت به آن حقیقت؛القای اندیشه های خاص سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فره نگی،تاریخی و علمی در قالب خبر و گزارش؛تخریب شخصیت های مفید و ترویج عناصر فاسد،به وسیله انتشار مطالبی درباره آن ها<BR><BR>هر کس با این منابع به اصطلاح خبری مرتبط شود،گرچه فقط اندکی از دروغ پراکنی ها و تحریفات آن ها را به مرور زمان باور کند و اندیشه های خود را بر اساس آن بنا نهد،خواسته یا نا خواسته از اهداف آن ها پیروی خواهد کرد به ویژه با توجه به برخی اصول روانشناسی در شکل گیری برداشت ها که حتی اگر اطلاعات درست بعدی هم در اختیار مخاطبان قرار گیرد،اطلاعات نادرست اولیه اثر خاص خود را خواهد بخشید<BR><BR>ب) برنامه های ورزشی یا نمایشی<BR><BR>برنامه های ورزشی بخش عمده ای از محتوای شبکه های ماهواره ای را تشکیل می دهند که توجه به نکات زیر در بررس آن ها ضروری است:<BR><BR>1. غالب این برنامه ها بیش از آنکه ورزش را ارایه دهد بر جنبه های نمایشی تکیه می کند.<BR><BR>2. هنگام پخش برنامه های ورزشی و در لابلای آن ترویج الگوهای لباس و دیگر وسایل ورزشی،رقص و آواز،پخش شعارهای منفی بسیار دیده می شود.<BR><BR>3. از ورزش کارانی که از نظر افکار و اعمال،فاسد و ناشایسته اند،بت ساخته می شود که این امر،خطر عمده ای برای نسل جوان در پی دارد.<BR><BR>4. برهنگی زنان درقالب ورزش،به نحوی که زن ورزشکار در ذهنیت بیننده تنها در پرتو برهنگی او پذیرفته می شود و به مرور زمان،برهنگی زنان برای بینندگان،مقبول و بدیهی می نماید.<BR><BR>5. ورزش،هدف اصلی مطرح می شود و در نتیجه،پیروزی در آن،پیروزی در همه چیزو باخت در میدان ورزش از دست دادن همه چیز تلقی می شود<BR><BR>ج) میزگردها و بمباران فرهنگی<BR><BR>مباحث اجتماعی و فرهنگی و حتی مسایل دینی و اخلاقی در قالب های مصاحبه،میزگرد،نظر سنجی،توضیح کارشناسان و مانند آن پی آمد های ویرانگری به همراه دارد و نمی توان آن را تبادل فرهنگی نامید؛زیرا گویندگان این برنامه ها متکلم وحده هستند و مخاطبان،فقط شنونده وبیننده.آن ها هرگز افکار و نظریات مخاطبان را منعکس نمی کنند؛بلکه چنان بیننده را با نظریات مشابه و رنگارنگ،بمباران فکری می کنند که فرصت تأمل و مقایسه حق و باطل را از او می گیرند<BR><BR>د) فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی<BR><BR>فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی که بیش ترین بیننده را از طیف های گوناگون در سراسر جهان دارد،عمدتا ترکیبی از چند موضوع و عامل را در قالب های گو ناگون عرضه می کنند<BR><BR>خدشه دار کردن هر آن چه برای انسان ها تا کنون مقدس و خدشه نا پذیر بوده است<BR><BR>محور قرار دادن برهنگی زنان و شهوت گرایی مردان و خلاصه کردن رابطه زن و مرد به مسأله لذت جنسی.<BR><BR>القای نا امیدی از آینده بشریت و ایجاد یأس از روند تاریخ و حرکت جوامع بشری.<BR><BR>ایجاد ترس و وحشت در بیننده در اثر تماشای صحنه های هولناک با بهره گیری از تغییر نور و رنگ تصاویر و پخش آهنگ های هیجان آور به منظور تحریک اعصاب بینندگان تا در نهایت اراده و استحکام روانی را زا او سلب کنند.<BR><BR>توجیه خشونت های وحشیانه به مثابه راه حل نهایی برای رفع اختلافات میان آدمیان،حتی در قالب فیلم های کارتونی و بازی های رایانه ای<BR><BR>عادی نشان دادن توطئه های رنگارنگ،فتنه گری ها،کلاه برداری ها و همه رذایل اخلاقی در قالب ارتباط میان شخصیت های فیلم ها که پدید آورنده بدبینی و سوء ظن در بیننده نسبت به دیگران می شود<BR><BR>ترویج فحشا و منکرات در زشت ترین نوع آن در قالب داستان های جذاب و به کمک توجیهات روانشناسانه،نظیر انواع تجاوزات جنسی،هم جنس بازی و ...<BR><BR>ایجاد نا امیدی نسبت به ارزش های انسانی و فضایل اخلاقی در جوامع بشری<BR><BR>القای برتری های نژادی یهود بر دیگران و تحریک ملت ها علیه یکدیگر<BR><BR>القای برتری غربی ها در برابر شرقی ها و یا القای برتری نظام های سیاسی غرب در برابر غیر آن و ترویج افکار انسان مداری به جای خدا محوری در برابر اندیشه های الهی که در بسیاری از فیلم ها جلوه گری می کند<BR><BR>تقابل فرهنگ دینی و غربی در برنامه های ماهواره ای:<BR><BR>توجه به نمونه هایی از فرهنگ مهاجمان،ادعای ما را تأیید می کند<BR><BR>- در فرهنگ ما پوشیدگی ارزش است؛در فرهنگ غربی برهنگی ارزش و عامل ارتقای شخصیت زن می باشد<BR><BR>- رازداری و پرده پوشی در مسایل شخصی برای ما یک فضیلت است؛در برنامه های تلویزیونی غرب افشاگری و پرده دری نشانه شجاعت و استحکام شخصیت افراد به شمار می رود<BR><BR>- ما عفاف و پرهیز از جلوه گری زنان را ارج می نهیم؛آن ها جلوه گری و خود آرایی زنان را بالا ترین امتیاز تلقی می کنند<BR><BR>- ما تفاهم،حفظ آرامش و صلح را در میان افراد،اعم از پیران،جوانان و کودکان در کنار پیروی از ارزش های دینی ضروری می شناسیم؛ام آنان همواره در پی طرح اختلاف و تضاد میان نسل های جامعه هستند و تشنج گرایی را با پیروی از اصل تکیه بر تضاد و تضارب میان نسل ها دنبال می کنند<BR><BR>- ایثارگری و حفظ منافع دیگران در مکتب و فرهنگ ما ارزش والایی دارد؛ولی در فرهنگ غرب فرد گرایی و امتیاز طلبی محور همه کار هاست<BR><BR>- ما کمال جویی،ارزش گرایی و معنویت طلبی را موجب سعادت می دانیم؛آن ها بیننده را به سوی سرگرمی های بی ارزش،لذت های زودگذرو مادی گری محض سوق می دهند<BR><BR>- برای ما عشق جلوه ای آسمانی دارد؛ام آن ها عشق را در حیوانی ترین مرحله ممکن،تعبیر و تفسیر می کنند<BR><BR>- خلاصه آن که،همت ما در شکوفایی استعداد های خدادادی انسان ها،تقویت قوه عقلانی و تهذیب نفسانی است؛در حالی که تلاش غربی ها برخواسته از فرهنگشان در تحریک قوای نفسانی و تخریب نیروهای فطری و الهی بشر می باشد.<BR><BR>راهکارهای پیشنهادی:<BR><BR>الف) رسالت اصلی مسئولان فرهنگی،ایمن سازی افراد به ویژه جوانان و نوجوانان در برابر هجوم بیگانگان و افزایش قدرت مقاومت آنان است.ایمن سازی تنها با برنامه ریزی هماهنگ و دارزمدت برای فرهنگ سازی دینی،گسترش شناخت معارف الهی و تنومند ساختن باورهای اصیل دینی در جامعه،میسر است که می توان با گذشت زمان افراد جامعه را به خود آگاهی و خود باوری برساند.به دیگر سخن از برخورد های فیزیکی و محدودیت آفرین در استفاده از ماهواره و اینترنت و...،نیز تنها باید به عنوان تکمیلی و یکی از راه های ایمن سازی بهره برد<BR><BR>ب) اگر محدودیت آفرینی در استفاده از برنامه های ماهواره،بدون جایگزین کردن برنامه های سازنده و مورد علاقه جوانان باشد،به نتیجه نخواهد رسید و جوانان به انحرافات و مشکلات دیگری دچار خواهند شد.بنابراین با انتخاب برنامه های مناسب یا جایگزین کردن فعالیت های دیگر به جای تماشای برنامه های ویرانگر ماهواره ای،می توان از پیامد های منفی آن ها پیشگیری کرد<BR><BR>ج)باید برای رشد فرهنگ اسلامی در جامعه تلاش کرد.در این راه از روش های زیر می توان بهره گرفت<BR><BR>. عمل به ارزش های مکتبی و ملی از جانب مسئولان و مدیران<BR><BR>. برداشتن محدودیت های غیر ضروری در زمینه های گوناگون،تا آنجا که به رواج ضد ارزش ها منجر گردد<BR><BR>. تهیه فیلم هایی با موضوعات متناسب با تعلیم و تربیت اسلامی.<BR><BR>هدف تحقيق<BR><BR>هدف اصلي اين تحقيق شناخت مقايسه اي نقش و جايگاه تلويزيون ايران و تلويزيون هاي كشورهاي بيگانه در پركردن اوقات فراغت جوانان ، دلايل جذب آنها به برنامه هاي تلويزيون بيگانه و ارائه راه كارهاي مناسب براي كاهش اين علاقه و اهداف جزيي آن شامل : بررسي ساعات اختصاص داده شده به برنامه هاي تلويزيون ايران و كشورهاي بيگانه ، علل گرايش جوانان به تماشاي تلويزيون كشورهاي بيگانه ، شناخت نقش و جايگاه تلويزيون اين كشورها در پركردن اوقات فراغت جوانان ، بررسي رابطه وضعيت تحصيلي و ويژگي هاي عمومي دانش آموزان با تماشاي برنامه هاي تلويزيوني ايران و كشورهاي بيگانه ، نقش تلويزيون ايران و ساير كشورها در الگو دادن به جوانان ، جايگاه تلويزيون ايران و كشورهاي بيگانه در كسب هويت جوانان ، شناخت راه هاي جذب جوانان و نوجوانان به تماشاي برنامه هاي تلويزيون ايران و ارائه راه كارها براي امنيت فرهنگي استان گلستان مي باشد<BR><BR>روش تحقيق<BR><BR>اين تحقيق در چارچوب ديدگاه هاي موجود در روان شناسي اجتماعي و جامعه شناسي مكتب مبادله انجام گرفته و بر اساس عناصر سه گانه موجود در نگرش ( شناخت ، احساس و آمادگي براي عمل ) و قضاياي پنجگانه (( هومنز )) شامل : ( موفقيت ، انگيزه ، تشويق و تنبيه ، محروميت و اشباع و قضيه پرخاش ) و براي دگرگوني در نگرش از نظريه (( ساپ و هارولد )) ، تئوري (( تسري )) (( گرونبرگ )) و (( هاولند )) استفاده شده و بر اساس واقعيات و تئوري هاي موجود فرضيات مطرح گرديده است . روش غالب در اين تحقيق پيمايشي بوده كه براي جمع آوري اطلاعات از مصاحبه ، پرسشنامه و اسناد و مدارك وجهت سنجش اعتبار از ابزار (( آلفاي كرانباخ )) استفاده شده است . جامعه آماري اين تحقيق كليه دانش آموزان دختر و پسر سال سوم متوسطه استان گلستان ( 30164 نفر ) بوده كه محقق با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي طبقه اي تعداد 384 دانش آموز دختر و پسر را به عنوان جامعه نمونه آماري انتخاب نموده است<BR><BR>نتايج تحقيق<BR><BR>با بحث فوق قصد داشتیم به معرفی اجمالی تهاجم و هدف اصلی آن یعنی جوانان بپردازیم. بدون شک با توجه به انواع خانواده و روش‌های تربیتی و تصمیم‌گیری در آنها مقابله با تهاجم فرهنگی نیز متفاوت می‌شود. بی‌تردید نمی‌توان در همه جای جامعه پلیس و نیروهای کنترل رسمی را قرار داد اما می‌توان با آموزش صحیح به خانواده‌ها، آنها را در مقابل این تهدیدات بنیان برانداز، واکسینه نمود. خانواده‌ها با کنترل فرزندان خود کمک بسیار زیادی به سلامت خود و جامعه می‌کنند.<BR>شما خانواده‌های گرامی و خوانندگان گرانمایه این نوشتار، با رفتار مشفقانه و محبت‌آمیز می‌توانید به کمک اصلاح جامعه آمده و ضمن کنترل درونی خانواده‌ها به کنترل بیرونی و در نهایت ایمن سازی جامعه با مشارکت و همکاری دلسوزانه کمک نمایید. فراموش نکنیم همیشه یک فرزند خوب در یک خانواده آرام و منطقی پرورش می‌یابد و یک جامعه خوب متشکل از خانواده‌های خوب است. خانواده‌ها پلی هستند برای سوق جامعه به سمت اهداف متعالی و بلند<BR>شما والدین گرامی با اهمیت به حضور بیش‌تر و موثر در خانواده با اهمیت دادن به روح و الزامات روانی فرزندانتان می‌توانید به کارکردهای صحیح تربیتی خانواده جامه عمل بپوشانید. فراموش نکنیم که فرزندان و افراد خانواده ما بیش از نیازهای جسمانی به آرامش روانی و درک متقابل نیازمندند و ارتباط مناسب و مشفقانه پدر در منزل با همسر و فرزندان ضامن بقا و text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 farsvatan.mihanblog.com مهدی مقدس مقاله ای کامل درمورد جن http://farsvatan.mihanblog.com/post/86 <P dir=ltr align=center>جن و انس را جز برای پرستش خود نیافریده ام<FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>) </FONT></SPAN><SPAN lang=FA>الذاریات۵۶)</SPAN></P> <P dir=ltr align=center><SPAN lang=FA>وجود جنیان در کنار انسان ها معتقد است همانطور که خداوند سبحان در کتاب آسمانی خود قرآن کریم در این باره آیاتی نازل کرده است پس ایمان داشتن به جن امری واجب است و کسانی که به وجود جن شک کنند و آن را انکار کنند در حقیقت به آیات خداوند شک کرده اند</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>.</SPAN></FONT></P>EXrozblog.comEX<P dir=ltr align=center>جن و انس را جز برای پرستش خود نیافریده ام<FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN> (</FONT></SPAN><SPAN lang=FA>الذاریات</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN> </FONT></SPAN><SPAN lang=FA>۵۶</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>)</P></FONT></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=center>هر مسلمانی به وجود جنیان در کنار انسان ها معتقد است همانطور که خداوند سبحان در کتاب آسمانی خود قرآن کریم در این باره آیاتی نازل کرده است پس ایمان داشتن به جن امری واجب است و کسانی که به وجود جن شک کنند و آن را انکار کنند در حقیقت به آیات خداوند شک کرده اند</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>.</P></FONT><FONT size=3 face=Arial><FONT size=3 face=Arial> <P dir=rtl align=center></P></FONT></FONT></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=center>مسئله ای که امروز در میان جوانان رواج یافته و اکثرا علاقه به آن دارند ارتباط با جنیان است که انشاالله در این باره هم مطالبی بیان خواهم کرد.</P> <P dir=rtl align=center>اما یک مشکل بزرگ که متاسفانه به دلیل رعایت نکردن برخی مسائل گریبان گیر خانواده ها شده جن زدگی است که با مساعدت از حق تعالی راه های رهایی از این معزل نیز در این مقاله قرار خواهد گرفت.</P></SPAN><U><FONT color=#0000ff><FONT color=#0000ff><SPAN lang=EN> <P dir=rtl align=center></U></FONT></FONT></SPAN><A href="http://www.pazhoheshkade.ir/goto/http://arvah.net/index.php?topic=418.msg2660"><U><FONT color=#0000ff><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">خلاصه ای از علوم متافیزیک</FONT></U></FONT></SPAN></A></P><SPAN lang=EN> <P dir=rtl align=center>متافیزیک به تعبیر ابن‌سینا مجموعه‌ای از حکمت ماقبل‌الطبیعه و مابعد‌الطبیعه می‌باشد، همچنین ابعاد غیرفیزیکی و ماورائی انسان را نیز شامل می‌شود که با حواس پنج‌گانه قابل احساس نمی‌باشد ولی با حواس برتر می‌توان آن را ادراک کرد. امروزه در قرن جدید و در هزارة سوم، متافیزیک یکی از حکمتهای مورد توجه بسیاری از افراد در سراسر جهان است. در ایران نیز مشاهده می‌شود که افراد بخصوص جوانان به آن توجه دارند؛ استقبال فراوان از کتابهایی که در این زمینه منتشر می‌شود و یا سمینارهایی که در این مقوله برگزار می‌گردد مبین آن است. متــافیزیک پیرامون تله‌پاتی، سفرروح، سایکومتری، هاله‌شناسی، پیشگویی، کف‌شناسی، حسس‌ششم، هیپنوتیزم، انواع مراقبه، روح و روح‌شناسی، روح‌پزشکی، ارتباط با ارواح، مرگ، جن و جن‌شناسی، ارتباط با جن، نیروهای غیرفیزیکی(نیروهای روانی، فراروانی و روحی)، نقش ماده، انرژی، مکان و زمان در فیزیک و متافیزیک، مــــــی بــاشــد.</P> <P dir=rtl align=center>در قرآن کریم به کرات پیرامون جن، روح، مرگ، عالم ذر، عالم برزخ، معاد و امثال آن صحبت شده است، که همگی مقولات مربوط به متافیزیک است. اسلام ناب محمدی در هیچ جا متافیزیک و فراروانشناسی را انکار نکرده است. فقط در برخی موارد رفتن به سوی آن و یا استفاده از آن را نهی نموده است و آن هم به دلیل خطراتی است که برای فرد یا جامعه دارد:</P> <P dir=rtl align=center>- ۱تله‌پاتی: که عبارت است از ارتباط بین دو یا چند نفر بدون استفاده از حواس پنج‌گانه و با استفاده از نیروی فکر.</P> <P dir=rtl align=center>- ۲سفر روح: که عبارت است از خروج اختیاری روح از بدن و بازگشت اختیاری آن به بدن.</P> <P dir=rtl align=center>- ۳سایکومتری: که عبارت است از سنجش و استخراج خاطرات ثبت شده در اشیاء بی‌جان.</P> <P dir=rtl align=center>۴- هاله شناسی: که عبارت است از بررسی انرژیهای لطیف و ظریف اطراف بدن انسان که منشاء آن جسم، روان و روح بوده و با حواس پنج‌گانه قابل احساس و ادراک نمی‌باشد و همچنین چگونگی انتقال و تبادل این انرژیها بین افراد(ارسال و دریافت آن).</P> <P dir=rtl align=center>۵ـ هالة نورانی: که عبارت است از انرژیهای لطیف و ظریف اطراف بدن انسان که منشاء آن جسم، روان و روح بوده و با حواس پنج‌گانه و در حالت عادی قابل احساس و ادراک نمی‌باشد، همچنین ارتباط هالة نورانی با بهداشت و سلامت جسم و روان.</P> <P dir=rtl align=center>- ۶پیشگویی: که عبارت است از تلاش جهت کسب اطلاعات و اخبار در مورد آینده با استفاده از روشهای مختلف.</P> <P dir=rtl align=center>۷ـ کف شناسی: که عبارت است از بررسی و مطالعه خطوط کف دست و ارتباط آنها با خصوصیات جسمی، روانی و روحی فرد و ارتباط این خطوط با سلامت انسان و بعضاً ارتباط آن با برخی از وقایع آینده.</P> <P dir=rtl align=center>۸ـ حس ششم: که عبارت است از دریافت برخی اطلاعات و احساس برخی چیزها بدون استفاده از حواس پنج‌گانه.</P> <P dir=rtl align=center>۹ـ هیپنوتیزم: که عبارت است از قرار گرفتن فرد در وضعیت خاصی که ناخودآگاه او فعال شده و در حالت تمرکز ذهن قرار می‌گیرد</P> <P dir=rtl align=center>۱۰ـ خود هیپنوتیزم: که عبارت است از قرار گرفتن در حالت خاصی از تمرکز به منظور خود تلقینی برای تقویت محاسن و تضعیف معایب.</P> <P dir=rtl align=center>۱۱ـ مراقبه(مدی‌تیشن) : که عبارت است از توجه و تمرکز بدون تلاش بر یک موضوع خاص دیداری، شنیداری، گفتاری، فکری و قلبی به عنوان ابزاری برای درک و احساس جهان هستی و رهایی موقت و محدود از دنیای فیزیکی و مسائل و مشکلات آن و سوق دادن توجه و تمرکز به درون.</P> <P dir=rtl align=center>۱۲ـ مراقبة دیداری: که عبارت است از قرار گرفتن جسم در یک وضعیت بی‌حرکت و تمرکز بر یک منظره و یا تصویر و ثبت آن در ذهن و سپس بستن چشم و تجسم آن منظره و یا تصویر و تداوم این کار به منظور رها شدن از دنیای فیزیکی و فراموش کردن آن و درک و احساس تمام جهان هستی.</P> <P dir=rtl align=center>۱۳ـ مراقبة گفتاری: که عبارت است از قرار گرفتن جسم در یک وضعیت بی‌حرکت و تکرار یک کلمه و یا عبارت مقدس به زبان و یا به دل همراه با تمرکز برآن.</P> <P dir=rtl align=center>۱۴ـ مراقبة شنیداری: که عبارت است از قرار گرفتن جسم در یک وضعیت بی‌حرکت و تمرکز بر حس شنوایی و گوش دادن به یک صدا و یا صوت طبیعی و یا گوش دادن به یک نوار موسیقی</P> <P dir=rtl align=center>۱۵ـ مراقبة فکری: که عبارت است از قرار گرفتن جسم در یک وضعیت بی‌حرکت وتمرکز بر یک موضوع خاص فکری و اندیشیدن در مورد آن. این موضوع فکری می‌تواند مربوط به دنیا و یا عقبی باشد. مثلاً اندیشیدن در مورد علوم مختلف مرسوم در دانشگاهها و اندیشیدن در مورد علت خلقت، خودشناسی، مرگ، حساب و کتابِ آخرت و…</P> <P dir=rtl align=center>۱۶ـ مراقبة احساسی: که عبارت است از قرار گرفتن جسم در یک وضعیت بی‌حرکت و تمرکز بر قلب و ایجاد یک احساس خوب و مطلوب در آن و تداوم تمرکز برآن حس.</P> <P dir=rtl align=center>۱۷ـ روح و روح شناسی: که عبارت است از تحقیق و تفحص درمورد ماهیت روح، منشاء و مرجع آن، خصوصیات و ویژگی‌های آن، غایت و مقصد آن، تشابه و تفاوت‌های آن با جسم و روان.</P> <P dir=rtl align=center>۱۸ـ روح پزشکی: که عبارت است از شناسایی و درمان بیماری‌های روحی.</P> <P dir=rtl align=center>۱۹ـ ارتباط با ارواح: که شامل تلاش برای ایجاد ارتباط با ارواح زندگان و مردگان به صورت مستقیم و یا با واسطه ابزار و وسایل بوده و این ارواح می‌توانند متعلق به افراد معمولی یا افراد تکامل یافته و پاک باشند.</P> <P dir=rtl align=center>۲۰ـ جن شناسی: که عبارت است از تحقیق و مطالعه در مورد جن، خصوصیات و ویژگی‌های فردی و اجتماعی آن، تفاوت‌ها و شباهت‌های آن با انسان.</P> <P dir=rtl align=center>۲۱ـ ارتباط با جن: که عبارت است از تلاش جهت برقراری ارتباط با جن به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بااستفاده از ابزار و وسایل.</P> <P dir=rtl align=center>- ۲۲خودشناسی: خودشناسی غایت و نهایت شناخت‌هاست که به شناخت خداوند حکیم منتهی می‌شود. هر کس خود را بشناسد، خدای متعال را خواهد شناخت. خودشناسی برترین حکمت‌ها و سودمندترین شناخت‌هاست.</P> <P dir=rtl align=center>- ۲۳خداشناسی: شناخت خداوند عزوجل آغاز دین‌داری، از جمله بالاترین شناخت‌ها و عامل کامل شدن معرفت است. شناخت حضرت حق تعالی سبب دوستی با او و بی‌نیازی از خلق و دل کندن از دنیا می‌شود. کسی که خدا را بشناسد تنها نخواهد ماند(هو معکم این ما کنتم) هر چند به ظاهر از خلق دور ماند، چرا که خداشناسی مونس هر تنهایی و یار و یاور هر بی‌کسی است. خداشناسی نیروی هر ناتوانی، روشنایی هر تاریکی و شفای هر بیماری است…یا من اسمه دوا و ذکره شفا</P> <P dir=rtl align=center>‍‌جن واژه‌ای عربی و به معنی “موجود پنهان و نادیدنی” است یا نامرئی (ناپیدا).<BR>در عرف فارسی «اَجِنّه» جمع جن شمرده می شود. در عربی جمع واژه جن، جِنان است و نوع آن جِنَّه.<BR>در قرآن مجید جن موجودی توصیف شده که «از آتش آفریده» شده است.<BR>جن دارای دو جنس نر و ماده و دارای علم و ادراک معرفی شده است. همچنین به آنان ویژگی‌های اخلاقی داده شده و مواردی از تماس آن‌ها با انسان را متصور شده‌است. به روایت قرآن جن «از پیش از آفرینش انسان» بر روی زمین می‌زیسته است. در کل جن بیست و دو مرتبه در قرآن تکرار شده و دارای سوره‌ای به همین نام است.</P> <P dir=rtl align=center>جن در فرهنگ اسلام<BR>یکی از آفریده های خداوند موجودی است به نام جن. این موجود همانند انسان دارای تکلیف است و هدف از خلقت او، همانند انسان، عبادت و بندگی خداوند است. قرآن در سوره ذاریات آیه ۵۶ و سوره الرحمان آیه ۱۵ می‌فرماید:«جن موجودی است که از آتش آفریده شده است.» (و خلق الجان من مارج من نار)<BR>جن اگرچه موجودی است که قدرت انجام کارهای استثنایی و فوق العاده را دارد ولی از نظر وجودی، ضعیف‌تر از انسان و تحت تسخیر اوست؛ چنان که می‌دانیم همین موجودات در حکومت حضرت سلیمان پیامبر خداوند در تحت سلطه او بودند. پیامبری که از جنس انسان‌ها برانگیخته شود پیامبر جنیان نیز هست.</P> <P dir=rtl align=center>۱- رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از مکه به سوى بازار عکاظ در طائف آمد و” زید بن حارثه” با او بود، به این منظور که مردم را به سوى اسلام دعوت کند، اما احدى به دعوت او پاسخ نگفت، ناچار به سوى مکه بازگشت تا به محلى رسید که آنجا را وادى جن مىنامیدند و در دل شب به تلاوت قرآن پرداخت. جمعى از طائفه جن از آنجا مىگذشتند، هنگامى که قرائت قرآن پیامبر (صلی الله علیه و آله) را شنیدند و گوش فرا دادند و به یکدیگر گفتند: ساکت باشید، هنگامى که تلاوت حضرت پایان یافت آنها ایمان آوردند و به عنوان مبلغانى به سوى قوم خود آمدند و آنان را به سوى اسلام دعوت کردند. گروهى از آنها ایمان آوردند و با هم به محضر پیامبر (صلی الله علیه و آله) رسیدند، و پیامبر (صلی الله علیه و آله) تعلیمات اسلام را به آنها یاد داد، اینجا بود که آیات فوق و آیات سوره جن نازل گردید. ۲- شان نزولى از ابن عباس نقل شده که با شان نزول سابق شباهت دارد، با این تفاوت که” پیامبر (صلی الله علیه و آله) مشغول نماز صبح بود، و در آن تلاوت قرآن مىکرد، گروهى از جن که در حال تحقیق و جستجو بودند، و قطع اخبار آسمان آنان را به وحشت افکنده بود، صداى تلاوت قرآن پیامبر (صلی الله علیه و آله) را شنیدند و گفتند: علت قطع اخبار آسمان از ما همین است، اینجا بود که سوى قوم خود بازگشتند و آنها را به اسلام دعوت کردند. ۳- بعد از وفات ابوطالب کار بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) سخت شد و به سوى طائف رفت تا شاید یارانى پیدا کند. اشراف طائف شدیدا او را تکذیب کردند و آن قدر از پشت سر به پیامبر سنگ زدند که خون از پاهاى مبارکش جارى شد. آن حضرت خسته و ناراحت به کنار باغى آمد و در سایه درخت نخلى نشست، در حالى که خون از پاهاى مبارکش مىریخت. باغ متعلق به” عتبة بن ربیعه” و” شیبة بن ربیعة” دو نفر از ثروتمندان قریش بود، پیامبر از مشاهده آنها ناراحت شد، چون دشمنى آنها را از قبل مىدانست. آن دو غلامشان” عداس” را که مردى مسیحى بود با طبقى از انگور خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرستادند. پیغمبر به” عداس” فرمود: از کجایى؟ گفت: از نینوا! فرمود: از شهر بنده صالح خدا” یونس”؟” عداس” گفت: شما از کجا یونس را مىشناسید؟ فرمود: من رسول خدایم، خداوند به من خبر داده است. “عداس” به حقانیت پیامبر (صلی الله علیه و آله) پى برد، براى خدا سجده کرد و پاى پیامبر (صلی الله علیه و آله) را بوسه داد. هنگامى که برگشت “عتبه” و “شیبه” او را سرزنش کردند که چرا این کار را کردى؟! گفت: این مرد صالحى است که مرا از اسرار ناشناخته مردم این سامان در مورد پیامبرمان “یونس” خبر داد، آنها خندیدند و گفتند: مبادا تو را از آئین نصرانیت فریب دهد که او مرد فریبکارى است! پیامبر (صلی الله علیه و آله) به سوى مکه بازگشت (در حالى که محصول این سفر تنها یک مرد مؤمن بود) تا به نزدیکى نخلى در دل شب رسید و مشغول نماز شد. گروهى از جن از اهل “نصیبین” یا “یمن” از آنجا مىگذشتند، صداى تلاوت قرآن او را در نماز صبح شنیدند و گوش فرا دادند و ایمان آوردند.</P> <P dir=rtl align=center>امام مسلم از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت میکند که فرمود:شبی همراه رسول الله صلی الله و علیه و سلم بودیم ناگهان و را نیافتیم پس گفتیم که ربوده شده یا ترور شده است پس به بدترین حالت شب گذراندیم هنگامی که صبح کردیم دیدیم که او از طرف حراء می آید پس عرض کردیم یا رسول الله! شما را نیافتیم پس جستجوی شما را کردیم و نیافتیم سپس به بدترین حالت شب گذراندیم !</P> <P dir=rtl align=center>آنگاه رسول الله فرمود: “فرستاده جن نزد من آمد پس به همراه او رفتم و بر آنان قرآن خواندم ” عبدالله می گوید : سپس همراه ما براه افتاد و اثر آنان و اثر آتش آنها به ما نشان داد و در باره تو شه از رسول الله پرسیده بودند پس به آنان فرموده بوده : هر استخوانی که نام خدا بر آن برده شده برای شماست وقتی که بدستان می رسدگوشت بسیار خواهد داشت و هر پشکلی علوفه حیواناتتان خواهد بود” سپس رسول الله فرمود: ” پس با این دو استنجاء نکنید زیرا که غذای برادرانتان (جن) می باشد</P> <P dir=rtl align=center>۲-از ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت است که گفت رسول الله به من فرمود : همانا می بینم که تو گوسفند و صحرانشینی رادوست داری پس هر گاه در بین گوسفندانت و در بادیه ات بودی آنگاه برای نماز اذان دادی پس صدایت را بلند کن زیرا که صدای موذن را جن و انس و چیزی دیگری نمی شنود مگر اینکه در روز قیامت برای او گواهی می دهد.</P> <P dir=rtl align=center>در این که جنیان از آتش ساخته شده اند شکی نیست</P> <P dir=rtl align=center>خداوند می فرماید: {و الجان خلقنه من قبل من نار السموم}</P> <P dir=rtl align=center>(سوره حجر آیه۲۷)</P> <P dir=rtl align=center>“وجن را پیش از آن از آتش گرم و سوزان خلق کردیم”</P> <P dir=rtl align=center>و ابلیس هنگامی که به سجده کردن برای آدم امر شد</P> <P dir=rtl align=center>چنین گفت:{قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین}</P> <P dir=rtl align=center>(سوره اعراف آیه ۱۲)</P> <P dir=rtl align=center>یعنی:”من از او (آدم) بهترم مرا از آتش آفریده ای و او را از خاک آفریده ای” و عایشه ام المومنین رضی الله عنهما می گوید : رسول الله فرمودند :</P> <P dir=rtl align=center>“فرشتگان از نور آفریده شده اند و جن ازآتش آفریده شده و آدم از آنچه که برای شما توصیف شده آفریده شده است “</P> <P dir=rtl align=center>اما اینکه اکنون نیز آنها از آتش هستند و اگر هستند چگونه با آتش عذاب داده میشوند به روایات رجوع میکنیم:</P> <P dir=rtl align=center>حضرت عایشه رضی الله عنها می فرماید : رسول الله صل الله در حالی که نماز می خواندند شیطانی نزدش آمد ، آنگاه رسول الله صل الله علیه وسلم او را محکم گرفت و گلویش را فشار داد. و رسول الله صل الله علیه وسلم فرمود: آنقدر گلویش را فشار دادم ، تا اینکه سردی زبانش بر دستم احساس نمودم…{ این حدیث صحیح است ، وامام نسائی در سنن کبری ( ۱۱۴۳۹) روایت کرده است.</P> <P dir=rtl align=center>از این حدیث چنین نتیجه می گیریم که جن اکنون آتش نیست ، زیرا اگر آتش می بود رسول الله صل الله علیه وسلم سردی زبان شیطان را بر دست خود احساس نمی کرد .</P> <P dir=rtl align=center>و در حدیث دیگری آمده که رسول الله صل الله علیه وسلم فرمودند :</P> <P dir=rtl align=center>دشمن خدا ، ابلیس ، شعله ای از آتش جهت قرار دادن آن در چهره ام آورده… امام مسلم روایت کرده است</P> <P dir=rtl align=center>شمارۀ ( ۵۴۹)</P> <P dir=rtl align=center>از این حدیث چنین می فهمیم که اگر شیطان بر کیفیتی که آفریده شده یعنی (آتش ) باقی می بود احتیاجی برای آوردن شعله ای از آتش نداشت.</P> <P dir=rtl align=center>و همچنین رسول الله صل الله علیه وسلم فرموده است: شیطان مانند خون در رگ انسان حرکت می کند… این حدیث را امام بخاری ( ۳۲۸۱) وامام مسلم ( ۲۱۷۴) روایت کرده اند.</P> <P dir=rtl align=center>و از آیات کلام الله میفهمیم که جن هم مانند انسان مکلف به عبادت و بندگی است</P> <P dir=rtl align=center>سوره ذاریات آیه ۵۶</P> <P dir=rtl align=center>و ما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون</P> <P dir=rtl align=center>و مانند انسان اگر بنده ی صالح و نیکوکار باشد بهشتی و اگر</P> <P dir=rtl align=center>بدکار و ظالم باشد جهنمی خواهد بود…</P> <P dir=rtl align=center>انواع جن</P> <P dir=rtl align=center>شاید برای شما خواهر و برادر مسلمان این یک سوال باشد که جنیان چند قسم هستند؟</P> <P dir=rtl align=center>در حدیث آمده است که رسول الله صل الله علیه وسلم فرموده است:</P> <P dir=rtl align=center>جنیان سه نوع هستند، یک نوعی از آنها پر دارند و در هوا پرواز می کنند ، و نوعی دیگر مارها و عقربها هستند و نوع سوم آنها سکونت می کنند و کوچ نمی نمایند…</P> <P dir=rtl align=center>امام طبرانی در معجم الکبیر ( ۲۱۴/۲۲) وابن حبان در صحیح ( ۶۱۵۶) وحاکم در مستدرک ( ۲/۴۵۶) روایت کرده اند.</P> <P dir=rtl align=center>جای سکونت جن</P> <P dir=rtl align=center>جن بیشتر جاهای خلوت و صحرا ، و مکانهای که در آن کسی زندگی نمی کند ، می پسندد ، و بدین خاطر بود که رسول الله صل الله علیه وسلم برای دعوت دادن آنان بسوی الله و خواندن قرآن برایشان به صحرا می رفتند، چنانکه در احادیث آمده است.</P> <P dir=rtl align=center>و برخی دیگر از جنها در جاهای کثیف و زباله سکونت می کنند ، و این بخاطر این است که آنها باقی ماندۀ غذای انسانها را می خورند چنانکه در حدیث ذکر شده است.</P> <P dir=rtl align=center>و برخی دیگر آنها همراه انسانها در منزل سکونت می کنند .</P> <P dir=rtl align=center>همچنین در حمامها و توالت نیز زندگی می کنند در این جاها بیشتر جنهای کافر زندگی می کنند زیرا که آنها جاهای نجس و کثیف را بیشتر دوست دارند و از بوی خوب بخصوص بوی مشک بدشان می آید.</P> <P dir=rtl align=center>وهمچنین در شکافها وسوراخها نیز زندگی می کند در حدیث آمده که : ((رسول الله صل الله علیه وسلم از ادرار کردن در سوراخ نهی نموده است)).{ ابوداود بشمارۀ(۲۹)ونسائی بشمارۀ (۳۴) واحمد(۵/۸۲)وحاکم(۱/۱۸۶) روایت کرده اند}. از قتاده یکی از رواویان این حدیث پرسیده شد برای چه ادرار در سوراخ کراهت دارد ؟ گفت: گفته می شود که محل سکونت جن می باشد . وجن در محل خوابیدن شتر نیز زندگی می کنند چنانکه در حدیث آمده است. به صحیح مسلم ( ۳۶۰) وسنن ابوداود(۱۸۴) رجوع شود.</P> <P dir=rtl align=center>غذای جنیان</P> <P dir=rtl align=center>جن نیز مانند انسان میخورد و مینوشد.</P> <P dir=rtl align=center>در احادیث آمده است که رسول الله (ص) گفتند: استخوان و سرگین غذای جنیان است.</P> <P dir=rtl align=center>امام بخاری ( ۳۸۶۰)</P> <P dir=rtl align=center>در حدیثی دیگر رسول الله (ص) فرمودند:</P> <P dir=rtl align=center>هرگاه یکی از شما خواست غذا بخورد پس با دست راست بخورد ، و هرگاه خواست آب بنوشد پس با دست راست بنوشد ، زیرا که شیطان با دست چپ غذا می خورد و با دست چپ آب می نوشد…</P> <P dir=rtl align=center>امام مسلم(۲۰۲۰)</P> <P dir=rtl align=center>تغییر شکل جن</P> <P dir=rtl align=center>خداوند سبحان این قدرت را به جن داده تا خود را به صورتهای مختلف و گوناگون در آورد و در احادیث بسیار این حقیقت ثابت شده که آنها بیشتر به صورت سگ سیاه ، گربه سیاه ، و مار و عقرب برای انسان ظاهر می گردند.</P> <P dir=rtl align=center>و همچنین جن به شکل و صورت انسانها نیز ظاهر می گردد چنانکه در روز بدر شیطان به صورت سراقه بن مالک برای مشرکین ظاهر شد و گفت : امروز کسی بر شما غلبه نمی کند و من حامی و پشتیبان شما هستم. سیره ابن هشام(۱/۵۳۶) تفسیر ابن کثیر ( ۴/۹۳)</P> <P dir=rtl align=center>همچنین جن خود را به شتر،گاو ، گوسفند، اسب و قاطر و الاغ ، و پرندگان نیز در می آورد…</P> <P dir=rtl align=center>پس اگر جن در صورت و شکلهای که گفتیم آشکار شود می توانیم آنها را مشاهده کنیم و در صورت و شکل اصلی که خداوند آنها را آفریده است دیدن آنها ممکن نیست چنانکه در قرآن کریم آمده است:</P> <P dir=rtl align=center>(إنَّهُ یَرَیکُم هُوَوَقَبِیلُهُ مِن حَیث لَاتَرَونَهُم) سورۀ اعراف آیه ۲۷</P> <P dir=rtl align=center>شیطان وهمدستانش شما را می بینند از جایی که شما آنها را نمی بینید.</P> <P dir=rtl align=center>پناه بردن به جن = شرک به خدا</P> <P dir=rtl align=center>جنیان قدرت هایی دارند که انسان های عادی از آنها بهره مند نیستند اما این دلیل بر برتر بودن جنیان نسبت به انسان ها نیست…خداوند سبحان به انسان لقب خلیفه الله داده و پناه بردن به جنیان و تفکر اینکه جن نسبت به انسان برتر و بالاتر است شرک محسوب میشود.</P> <P dir=rtl align=center>رسول الله (ص) فرمودند:</P> <P dir=rtl align=center>هرگاه یکی از شما در جای منزل گرفت ، آنگاه (( أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق )) پناه می برم به کلمه های کامل پروردگار از شر آنچه که آفریده است. بگوید ، تا زمانیکه درآن منزل هست و کوچ نکرده چیزی به وی آسیب نمی رساند.امام مسلم ( ۲۷۰۸)</P> <P dir=rtl align=center>قربانی کردن برای جن = حرام</P> <P dir=rtl align=center>همچنین قربانی کردن برای جن حرام است و این هم نوعی شرک به خدا محسوب میشود.</P> <P dir=rtl align=center>زیرا جن خالق انسان نیست و اگر چیزی برای غیر از خداوند که خالق انسان هاست قربانی شود حرام است.</P> <P dir=rtl align=center>متاسفانه امروزه اکثر کسانی که دچار جن زدگی شده اند به دستور دعا نویس برای جن گوسفند یا … قربانی میکنند تا</P> <P dir=rtl align=center>از شر جن رهایی پیدا کنند اما در حقیقت نوعی شرک انجام داده اند.</P> <P dir=rtl align=center>رسول الله (ص) در این مورد فرمود:</P> <P dir=rtl align=center>خداوند لعنت کند کسی که برای غیر از خدا ذبح می کند. امام مسلم ( ۱۹۷۸)</P> <P dir=rtl align=center>همچنین کمک و مدد خواستن از جنیان حرام است .</P> <P dir=rtl align=center>کمک خواستن از غیر خدا شرک به الله (جل) است.</P> <P dir=rtl align=center>اذیت و آزار جنیان</P> <P dir=rtl align=center>بادلائل مختلف نقلی و عقلی ثابت شده که جن به انسان آزار و اذیت می رساند . و این آزار و اذیت یا بدین خاطر است که انسان به آنها آزار رسانده مثلا بر سرشان آب گرم ریخته یا بر آنان ادرار کرده، و یا اینکه در منزلشان منزل نموده ، پس از وی انتقام می گیرند و به آزار و اذیت می رسانند.</P> <P dir=rtl align=center>و یا بدون هیچ گونه علت و سببی می خواهند به وی آزار برسانند و این فقط یک نوع ظلم وستم است همچنانکه انسانها هنگامی که سرشتشان دگرگون می شود و ایمانشان ضعیف می گردد، برخی نسبت به برخی دیگر ستم روا می دارند.</P> <P dir=rtl align=center>خداوند می فرماید <IMG src="http://rozblog.com/Image2.gif" width=291 height=97>الَّذِینَ یَأکُلُونَ الربوا لایقومون إلا کما الذی یتخبطه الشیطن من المس) سورۀ بقره آیه ۲۷۵</P> <P dir=rtl align=center>کسانی که ربا می خورند ( در روز قیامت ) بر نمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده…</P> <P dir=rtl align=center>امام قرطبی می گویند:</P> <P dir=rtl align=center>این آیه دلیل است بر باطل بودن گفتار کسانی که صرع توسط جن را انکار کرده اند ، وگفته اند شیطان در بدن انسان راه ندارد . تفسیر قرطبی( ۳/۳۵۵)</P> <P dir=rtl align=center>و اما چند حدیث و روایت از جن زدگی در زمان رسول الله (ص)</P> <P dir=rtl align=center>عطاء بن أبی رباح می گویند : عبدالله بن عباس به من گفت : آیا می خواهی زن بهشتی به تو نشان دهم؟</P> <P dir=rtl align=center>گفتم : بله ، گفت : این زن سیاه ، نزد رسول الله صل الله علیه وسلم آمده و عرض کرد یا رسول الله صل الله علیه وسلم من مبتلا به صرع هستم .و در وقت صرع بدنم نمایان می شود ، پس برایم دعاء بفرما .</P> <P dir=rtl align=center>رسول الله صل الله علیه وسلم فرمود: ( اگر خواستی صبر کن ، و پاداش بهشت خواهد بود و اگر خواستی برایت از خداوند دعاء طلب می کنم تا تو را شفا بدهد) پس وی گفت : صبر می کنم ، پس گفت : ای رسول الله صل الله علیه وسلم بدنم لخت و نمایان می شود پس از خداوند بخواه تا اینکه نمایان و لخت نشوم ، آنگاه رسول الله صل الله علیه وسلم برایش دعا کرد. بخاری ( ۵۶۵۲) مسلم( ۲۵۷۶)</P> <P dir=rtl align=center>امام بن حجر در فتح الباری می گوید : در روایت بزار آمده که آن زن گفت : ( من از خبیث می ترسم که مرا برهنه سازد ) و مراد از خبیث همان شیطان می باشد.</P> <P dir=rtl align=center>و صرعی که ام زفر به آن مبتلا می بود از انواع صرع جن ( جن زدگی ) بود. فتح الباری ( ۱۰/۱۱۵)</P> <P dir=rtl align=center>امام احمد از یعلی بن مره روایت می کند : زنی نزد رسول الله صل الله علیه وسلم آمد در حالی که فرزند خردسالش که بیمار بود (جنی شده بود) با خود به همراه آورده بود.آنگاه رسول الله صل الله علیه وسلم فرمود: ( بیرون شو ای دشمن خدا ، من رسول الله هستم ) در نتیجه ان کودک شفا یاب شد. مسند احمد ( ۴/ ۱۷۲،۱۷۱)</P> <P dir=rtl align=center>و در بعضی از الفاظ این حدیث آمده : ما همراه رسول الله صل الله علیه وسلم در سفر بودیم ، آنگاه زنی را دیدیم که نشسته است و کودکی همراه وی می باشد . پس عرض کرد: ای رسول خدا ، به این کودک بلا رسیده و به خاطر بلای او ما هم در بلا هستیم ، و در شبانه روز نمی دانیم چند بار او را می گیرد . رسول الله صل الله علیه وسلم فرمود: ( کودک را به من بده ) آنگاه آن زن کودک را بلند کرد و به رسول الله صل الله علیه وسلم داد، رسول الله صل الله علیه وسلم کودک را در میان خود و پالان شترش قرار داد، سپس دهانش را باز کرد و سه بار در آن دمید، و فرمودند: (( بسم الله أنا عبدالله ، اخسا عدو الله )) آنگاه کودک را به مادرش بر گرادند.</P> <P dir=rtl align=center>وفرمود : ( در هنگام برگشتن در این جا ما را ملاقات کن وما را از حال او با خبر ساز )</P> <P dir=rtl align=center>یعلی بن مره می گوید : پس ما رفتیم و برگشتیم ، پس آن زن را در آن جا دیدیم که با خودش سه گوسفند دارد .</P> <P dir=rtl align=center>آنگاه رسول الله صل الله علیه وسلم فرمودند: ( کودکت چگونه است ؟)</P> <P dir=rtl align=center>گفت :قسم به ذاتی که تو را به حق فرستاده است تا این لحظه چیزی از آن ندیده ایم . و این گوسفندان را بردارید ، رسول الله صل الله علیه وسلم به من فرمود: ( پائین بیا ویکی را بردار و بقیه به وی بر گردان)</P> <P dir=rtl align=center>مسند احمد (۴/۱۷۰)</P> <P dir=rtl align=center>ارتباط با جنیان</P> <P dir=rtl align=center>بسیاری از مردم دوست دارند با جن ارتباط بر قرار کنند و سوال های خود را از جن بپرسند.</P> <P dir=rtl align=center>همانطور که اشاره کردم کمک خواستن از جنیان شرک به خداوند است و درست نیست.</P> <P dir=rtl align=center>خیلی از دوستان بخاطر حس کنجکاوی دست به این کار میزنند و از عواقب آن بی اطلاع هستند</P> <P dir=rtl align=center>در ادامه به نشانه های جن زدگی در خواب و بیداری میپردازیم.</P> <P dir=rtl align=center>نشانه های جن زدگی در خواب عبارت است از :</P> <P dir=rtl align=center>پریشان بودن و بخواب نرفتن .</P> <P dir=rtl align=center>بیدار شدن مکرر در شب.</P> <P dir=rtl align=center>کابوس ، ( یعنی : انسان در خواب چیزی ترسناک می بیند و می ترسد و نمی تواند حرکت کند )</P> <P dir=rtl align=center>خوابهای وحشتناک .</P> <P dir=rtl align=center>بطور استمرار حیواناتی را مانند گربه و سگ و شتر و مار و شیر و روباه و موش در خواب دیدن.</P> <P dir=rtl align=center>خنده یا گریه و فریاد در خواب.</P> <P dir=rtl align=center>در خواب ناله کردن.</P> <P dir=rtl align=center>بدون شعور از خواب بلند شدن و در حال خواب راه رفتن.</P> <P dir=rtl align=center>افرادی را درخواب ببیند که دارای قد بسیار بلند یا بسیار کوتاه باشند یا اشخاص سیاهی را ببیند.</P> <P dir=rtl align=center>نشانه های جن زدگی در بیداری :</P> <P dir=rtl align=center>درد سر دائمی</P> <P dir=rtl align=center>از ذکر خدا و نماز و عبادت کراهت داشتن.</P> <P dir=rtl align=center>پریشان خیالی .</P> <P dir=rtl align=center>احساس تنگی در سینه .</P> <P dir=rtl align=center>میل به گوشه نشینی</P> <P dir=rtl align=center>بخواب رفتن انگشتان دست و پا.</P> <P dir=rtl align=center>درد کردن عضوی از اعضای بدنش که پزشکان از علاج آن عاجز باشند.</P> <P dir=rtl align=center>شنیدن صداهای عجیب و غریب.(فریاد و جیغ بچه و زن و …)</P> <P dir=rtl align=center>غش کردن.</P> <P dir=rtl align=center>قصد داشتم تا راه هایی که اساتید گرامی در مورد ارتباط با جنیان بیان کرده اند را در اختیار دوستان قرار بدم ولی بدلیل اینکه ممکن بود سو استفاده ای رخ بده و فرد به مشکلی بر بخوره از انجام این کار صرف نظر کردم…</P> <P dir=rtl align=center>در بالا نشانه های جن زدگی را با هم دیدیم و اما</P> <P dir=rtl align=center>علت جن زدگی</P> <P dir=rtl align=center>جن زدگی علت زیادی دارد که می توان به این چند مورد اشاره کرد:</P> <P dir=rtl align=center>گاهی به خاطر عشق و شهوت</P> <P dir=rtl align=center>به علت دشمنی و مجازات صورت می گیرد ، یعنی اینکه برخی انسانها به آنها آزار واذیت برسانند، ویا اینکه جنیها چنین گمان کنند که آنها از روی عمد آزار و اذیتشان می کنند ، با ادرار کردن بر آنها ، یا با ریختن آب گرم و یا کشتن بعضی از آنان ، اگر چه خود انسان این را نداند ، وجهل و نادانی و ستم در بین جن بسیار وجود دارد پس آنان در هنگام عقوبت و مجازات کردن بیش از آنچه که سزاوار باشد عقوبت می کنند و گاهی اوقات مانند انسانهای احمق و نادان به خاطر پوچی و بیهودگی و اذیت کردن وارد بدن انسان می شوند.</P> <P dir=rtl align=center>ما در این جا بطور خلاصه به ذکر علل جن زدگی می پردازیم</P> <P dir=rtl align=center>عشق ، (پری) زن جنی عاشق مرد انسی شود و یا اینکه مرد جنی عاشق زن انسی گردد.</P> <P dir=rtl align=center>داخل شدن جنی از راه سحر ، این چنین است که جادوگر به خاطر آزار و اذیت فلان شخص او را مامور داخل شدن به بدنش می نماید .</P> <P dir=rtl align=center>ستم انسان به آنها ، و آن با ریختن آب گرم بر آنان ، و یا با افتادن بر رویشان ، و یا با ادرار کردن بر آنان.</P> <P dir=rtl align=center>ستم جن به انسان ، و آن اینکه بدون هیچگونه سبب وارد بدنش گردد و او را اذیت نماید ، و این در یکی از حالات زیر امکان دارد:</P> <P dir=rtl align=center>خشم زیاد</P> <P dir=rtl align=center>ترس بسیار</P> <P dir=rtl align=center>غوطه ور بودن در شهوات و گناهان</P> <P dir=rtl align=center>غفلت بسیار</P> <P dir=rtl align=center>اندوه بسیار</P> <P dir=rtl align=center>خوشحالی زیاد</P> <P dir=rtl align=center>شیخ الاسلام ابن تیمیه در این مورد مفصل سخن گفته اند…</P> <P dir=rtl align=center>بدون شک داخل شدن جن به بدن انسان از جملۀ ظلم و ستمی است که شریعت اسلام از آن نهی کرده ، و از بین بردن ظلم از جمله کارهای است که به انسان اجر و پاداش داده می شود.و رسول الله (ص) هم انسان ها را به این کار تشویق کرده اند.</P> <P dir=rtl align=center>مسلمانان میتوانند با تلاوت قران یا اذکار و دعاهای قرآنی و شرعی به فرد جن زده کمک کنند.</P> <P dir=rtl align=center>اما باید صفاتی را دارا باشند که عبارت اند از :</P> <P dir=rtl align=center>صفات</P> <P dir=rtl align=center>اخلاص داشته باشد.</P> <P dir=rtl align=center>دارای عقیدۀ صحیح باشد .</P> <P dir=rtl align=center>متمسک و پایبند به احکام قرآن و سنت باشد.</P> <P dir=rtl align=center>به راههای شیطان و احوال جن آگاهی داشته باشد.</P> <P dir=rtl align=center>دارای علم و آگاهی باشد، بویژه به اصول دین و امور دعوت .</P> <P dir=rtl align=center>به طاعت و عبادت خداوند مداومت داشته باشد.</P> <P dir=rtl align=center>از محرمات اجتناب کند.</P> <P dir=rtl align=center>از بدعت دوری کند.</P> <P dir=rtl align=center>بر ادعیه و اذکار و اوراد محافظت نماید.</P> <P dir=rtl align=center>جن گیری</P> <P dir=rtl align=center>جن گیری و یا علاج فرد جن زده دارای سه مرحله است:</P> <P dir=rtl align=center>۱٫قبل از علاج</P> <P dir=rtl align=center>۲٫هنگام علاج</P> <P dir=rtl align=center>۳٫بعد از علاج</P> <P dir=rtl align=center>مرحله اول:</P> <P dir=rtl align=center>بر خداوند توکل نماید و دعا کند که خداوند گشایشی بدهد و او را در این امر یاری کند.</P> <P dir=rtl align=center>پاک ساختن آن خانه و مکانی که علاج در آن صورت می گیرد، با بیرون بردن عکس و چیزهای منکری که مانع ورود فرشتگان می گردد.</P> <P dir=rtl align=center>بیرون آوردن تعویذ و دعاهای که در گردن و بازوی مریض است.</P> <P dir=rtl align=center>امر کردن زنان به رعایت حجاب کامل و اینکه همراه با محرم باشد.</P> <P dir=rtl align=center>بر طهارت و پاکیزه بودن ، پس شخص معالج و حاضرین وضو بگیرند .</P> <P dir=rtl align=center>چند دقیقه ای دربارۀ ایمان به خدا و توکل بر او برای حاضرین صحبت کردن .</P> <P dir=rtl align=center>مرحله دوم:</P> <P dir=rtl align=center>دست خود را بر روی سر بیمار بگذارد ، و با ترتیل و صدای بلند آیات زیر را در گوشش بخواند.</P> <P dir=rtl align=center>خواندن سوره فاتحه</P> <P dir=rtl align=center>سوره البقره آیات ۱-۵</P> <P dir=rtl align=center>سوره البقره آیات ۱۶۳-۱۶۴</P> <P dir=rtl align=center>سوره البقره آیات ۲۵۵-۲۵۷</P> <P dir=rtl align=center>سوره بقره آیات ۲۸۵-۲۸۶</P> <P dir=rtl align=center>سوره آل عمران آیات ۱۸-۱۹</P> <P dir=rtl align=center>سورۀ اعراف ۵۴</P> <P dir=rtl align=center>سورۀ مؤمنون ۱۱۵-۱۱۸</P> <P dir=rtl align=center>سورۀ صافات ایات ۱-۱۰</P> <P dir=rtl align=center>سورۀ احقاف ۲۹ -۳۲</P> <P dir=rtl align=center>سورۀ الرحمن ۳۳-۳۶</P> <P dir=rtl align=center>سورۀ حشر ۲۱-۲۴</P> <P dir=rtl align=center>سورۀ جن ۱-۹</P> <P dir=rtl align=center>سورۀ اخلاص</P> <P dir=rtl align=center>سورۀ فلق</P> <P dir=rtl align=center>سورۀ ناس</P> <P dir=rtl align=center>بعد از تلاوت آیات یا جنی از بدن بیرون می شود و یا اینکه یکی از حالات زیر مشاهده می شود:</P> <P dir=rtl align=center>مریض غش می کند.</P> <P dir=rtl align=center>فریاد می زند.</P> <P dir=rtl align=center>دست بر گوشهایش می گذارد.</P> <P dir=rtl align=center>فریاد می زند و می گوید قرآن نخوان .</P> <P dir=rtl align=center>صداهای عجیبی مانند صدای حیوانات بیرون می آورد.</P> <P dir=rtl align=center>چشمانش را می بندد.</P> <P dir=rtl align=center>بدنش شروع به لرزش می کند.</P> <P dir=rtl align=center>آنگاه بعد از مشاهده این علامات او را مخاطب قرار بده و از وی این سؤالها را بپرس:</P> <P dir=rtl align=center>نامت چیست؟</P> <P dir=rtl align=center>چه دیانتی داری ؟</P> <P dir=rtl align=center>علت داخل شدن به بدن این شخص چیست ؟</P> <P dir=rtl align=center>آیا کسی دیگر نیز همراه تو است ؟</P> <P dir=rtl align=center>آیا به دستور شخص سحرگری به بدن این شخص داخل شده ای ؟</P> <P dir=rtl align=center>در کجای بدن هستی؟</P> <P dir=rtl align=center>پس اگر جنی مسلمان باشد او را پند و اندرز بده و او را نصیحت کن ، و سبب داخل شدنش را بدان ، اگر به خاطر ظلم و ستم این کار کرده برایش بیان کن که سر انجام ستمکاران در روز قیامت سخت است ، اگر مسئله عشق و عاشقی است بگو این عمل درست نیست و او را از عذاب الهی بترسان ، و اگر به خاطر این بوده که شخص در حق او ستم کرده برایش بگو این شخص قصد آزار واذیت نداشته زیرا تو را ندیده ، و کسی که متعمداً کاری نکرده سزاوار عقوبت نیست ، و مسلمان برادر مسلمان است .</P> <P dir=rtl align=center>پس اگر پذیرفت و بیرون شد خدا را سپاس بگوئید .</P> <P dir=rtl align=center>و قبل از بیرون شدنش باید عهد ببندد که دیگر بر نگردد وبه کسی آزار نرساند ، وچنین بگوید:</P> <P dir=rtl align=center>(( با خدای بزرگ عهد و پیمان می بندم که بدون آزار و اذیت از بدن این شخص بیرون شوم ، و هرگز بسوی او یا مسلمان دیگری بر نمی گردم و هیچ مسلمانی را اذیت نکنم ، اگر من عهد خودم را شکستم پس لعنت و نفرین خداوند و فرشتگان و همه مردم بر من باد))</P> <P dir=rtl align=center>بعد از عهد بستن با گفتن سلام علیکم از بدن بیرون می شود . و نکته ای که باید توجه داشت این است که باید از انگشتان دست یا پاهایش، و یا از گوش و یا بینی و یا دهانش بیرون شود.و هرگز به وی اجازه ندهید که از چشم یا شکمش بیرون شود.</P> <P dir=rtl align=center>-اما اگر جنی کافر باشد قبل از هر چیز او را به اسلام دعوت بده ، پس اگر پذیرفت و مسلمان شد برایش بیان کن وجودش در بدن این شخص و آزار رساندن به وی ظلم است و باید از او بیرون شود.</P> <P dir=rtl align=center>و در صورت نپذیرفتن اسلام و اصرار بر کفر و اذیت و آزار این شخص ، او را تهدید کن و آن آیات سابق را تکرارکن و (آیت الکرسی) وسوره های ( یس) و ( صافات) و ( دخان) و ( جن ) و (حشر ) و (همزه) و (أعلی) که به جن آزار و رنج می رساند را بخوان.</P> <P dir=rtl align=center>اگر باز هم از بیرون شدن انکار کرد با زدن بر شانه ها و ران و بازویش او را مجبور به بیرون رفتن بکن.</P> <P dir=rtl align=center>مرحله سوم:</P> <P dir=rtl align=center>برای اینکه جنی نتواند باردیگر به بدن این شخص برگردد لازم است که وی دستورات زیر داده شود:</P> <P dir=rtl align=center>پایبندی و محافظت بر طاعت و عبادات ، و بخصوص نماز پنچگانه را با جماعت خواندن.</P> <P dir=rtl align=center>دوری از گناهان و منکرات.</P> <P dir=rtl align=center>خواندن (( سورۀ بقره )) در منزل .</P> <P dir=rtl align=center>با وضو خوابیدن .</P> <P dir=rtl align=center>خواندن (( آیت الکرسی )) قبل از خواب .</P> <P dir=rtl align=center>خواندن دعای خواب .</P> <P dir=rtl align=center>خواندن (( سورۀ تبارک )) قبل از خوابیدن ، اگر سواد خواندن ندارد به نوار یا قرائت کسی گوش فرا دهد.</P> <P dir=rtl align=center>خواندن (( سورۀ یس )) یا گوش گرفتن آن در هنگام صبح.</P> <P dir=rtl align=center>در انجام هر کاری ( بسم الله) گفتن .</P> <P dir=rtl align=center>خواندن اذکار و اوراد صبح و شام.</P> <P dir=rtl align=center>تنها نخوابیدن.</P> <P dir=rtl align=center>اگر مریض زن است باید او را به اداء کردن حق شوهر ، و رعایت حجاب شرعی امر کرد.</P> <P dir=rtl align=center>خواندن سوره یا جزئی از قرآن یا شنیدن آن در شبانه روز.</P> <P dir=rtl align=center>توصیه هایی برای در امان بودن از شر جنیان:</P> <P dir=rtl align=center>بر اذکار و اوراد صبح و شام محافظت کن.</P> <P dir=rtl align=center>قرآن را بسیار تلاوت کن و یا به آن گوش فرا بده .</P> <P dir=rtl align=center>هرگاه از جای بلندی پریدی ( بسم الله ) بگو.</P> <P dir=rtl align=center>هرگاه آب داغ روی زمین ریختی ( بسم الله ) بگو.</P> <P dir=rtl align=center>هرگاه وارد اتاق تاریکی شدی ( بسم الله ) بگو .</P> <P dir=rtl align=center>هرگاه چیزی سنگینی بر زمین انداختی ( بسم الله ) بگو .</P> <P dir=rtl align=center>هرگز در سوراخ ادرار نکن.</P> <P dir=rtl align=center>تنها نخواب ، در صورت مجبور بودن حتماً با وضو بخواب و اذکار خواب را فراموش نکن.</P> <P dir=rtl align=center>به سگی یا گربه ای آزار نرسان .</P> <P dir=rtl align=center>به تنهای درشب به صحرا نرو.</P> <P dir=rtl align=center>ماری که در منزل دیده می شود نکش ، و در این مسئله به نکات زیر توجه کن :</P> <P dir=rtl align=center>هرگاه در خانه ات ماری دیدی سه روز به او هشدار بده و به او بگو : (( شما را قسم می دهم به آن عهدی که سلیمان بن داوود از شما گرفته است که به ما آزار و اذیت نکنید و دوباره ظاهر نشوید)) صحیح مسلم (۷/۴۹۴) .اگر بعد از سه روز دوباره آشکار شد او را بکش .</P> <P dir=rtl align=center>اگر بعد از سه روز دوباره ظاهر شد و او را کشتی پس در این صورت یا شیطان است و یا جن یهودی یا مسیحی است . و یا جن مسلمان سرکش و ستمگری است و یا مار حقیقی است.</P> <P dir=rtl align=center>هرگاه در خانه ماری دیدی که دو خط سفید یا سیاه روی کمرش است . و یا مار دم کوتاهی دیدی فوراً او را بکش زیرا پیامبر اسلام دستور کشتن مارهای که دارای چنین صفتی هستند را داده.</P> <P dir=rtl align=center>در خارج از منزل هر نوع ماری که دیدی بکش زیرا که پیامبر صل الله علیه وسلم فقط از کشتن مارهای که در خانه است نهی نموده است.</P> <P dir=rtl align=center>آیات منتخب از قرآن کریم در مورد جن</P> <P dir=rtl align=center>متن عربی آیه : وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَکَاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِینَ وَبَنَاتٍ بِغَیْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا یَصِفُونَ الانعام ۱۰۰</P> <P dir=rtl align=center>برای خدا شریکانی از جن قرار دادند و حال آنکه جن را خدا آفریده است و بی هیچ دانشی ، به دروغ دخترانی و پسرانی برای او تصور کرده اند او منزه است و فراتر است از آنچه وصفش می کنند</P> <P dir=rtl align=center>متن عربی آیه : وَکَذَلِکَ جَعَلْنَا لِکُلِّ نِبِیٍّ عَدُوًّا شَیَاطِینَ الإِنسِ وَالْجِنِّ یُوحِی بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاء رَبُّکَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا یَفْتَرُونَ الانعام ۱۱۲</P> <P dir=rtl align=center>و همچنین برای هر پیامبری دشمنانی از شیاطین انس و جن قرار دادیم برای ، فریب یکدیگر ، سخنان آراسته القا می کنند اگر پروردگارت می خواست ، چنین نمی کردند پس با افترایی که می زنند رهایشان ساز</P> <P dir=rtl align=center>متن عربی آیه : وَیَوْمَ یِحْشُرُهُمْ جَمِیعًا یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَکْثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ وَقَالَ أَوْلِیَآؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِیَ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاکُمْ خَالِدِینَ فِیهَا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ إِنَّ رَبَّکَ حَکِیمٌ عَلیمٌ الانعام ۱۲۸</P> <P dir=rtl align=center>و روزی که همگان را گرد آورد و گوید : ای گروه جنیان ، شما بسیاری از آدمیان را پیرو خویش ساختید یارانشان از میان آدمیان گویند : ای پروردگار ما ، ما از یکدیگر بهره مند می شدیم و به پایان زمانی که برای زیستن ماقرار داده بودی رسیدیم گوید : جایگاه شما آتش است ، جاودانه در آنجاخواهید بود ، مگر آنچه خدا بخواهد هر آینه پروردگار تو حکیم و داناست</P> <P dir=rtl align=center>متن عربی آیه : یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ یَأْتِکُمْ رُسُلٌ مِّنکُمْ یَقُصُّونَ عَلَیْکُمْ آیَاتِی وَیُنذِرُونَکُمْ لِقَاء یَوْمِکُمْ هَـذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ کَانُواْ کَافِرِینَ الانعام ۱۳۰</P> <P dir=rtl align=center>ای گروه جنیان و آدمیان ، آیا بر شما پیامبرانی از خودتان فرستاده نشده تا آیات مرا برایتان بخوانند و شما را از دیدار چنین روزی بترسانند ؟ گویند : ما به زیان خویش گواهی می دهیم زندگی دنیایی آنان را بفریفت وبه زیان خود گواهی دادند ، که از کافران بودند</P> <P dir=rtl align=center>متن عربی آیه : قَالَ ادْخُلُواْ فِی أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِکُم مِّن الْجِنِّ وَالإِنسِ فِی النَّارِ کُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَکُواْ فِیهَا جَمِیعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاَهُمْ رَبَّنَا هَـؤُلاء أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِکُلٍّ ضِعْفٌ وَلَـکِن لاَّ تَعْلَمُونَ الاعراف ۳۸</P> <P dir=rtl align=center>گوید : به میان امتهایی که پیش از شما بوده اند ، از جن و انس ، در آتش ، داخل شوید هر امتی که به آتش داخل شود امت همکیش خود را لعنت کند تا چون همگی در آنجا گرد آیند ، گروههایی که پیرو بوده اند در باره گروههایی که پیشوا بوده اند گویند : پروردگارا ، اینان ما را گمراه کردند، دو چندان در آتش عذابشان کن گوید : عذاب همه دو چندان است ولی شما نمی دانید</P> <P dir=rtl align=center>متن عربی آیه : وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کَثِیرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لاَّ یُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ یَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَـئِکَ کَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ الاعراف ۱۷۹</P> <P dir=rtl align=center>برای جهنم بسیاری از جن و انس را بیافریدیم ایشان را دلهایی است ، که بدان نمی فهمند و چشمهایی است که بدان نمی بینند و گوشهایی است که بدان نمی شنوند اینان همانند چارپایانند حتی گمراه تر از آنهایند اینان خود غافلانند</P> <P dir=rtl align=center>متن عربی آیه : قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن یَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ کَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا الاسرا ۸۸</P> <P dir=rtl align=center>بگو : اگر جن و انس گرد آیند تا همانند این قرآن را بیاورند نمی توانندهمانند آن را بیاورند ، هر چند که یکدیگر را یاری دهند</P> <P dir=rtl align=center>متن عربی آیه : وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّیَّتَهُ أَوْلِیَاء مِن دُونِی وَهُمْ لَکُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِینَ بَدَلًا الکهف ۵۰</P> <P dir=rtl align=center>و آنگاه که به فرشتگان گفتیم که آدم را سجده کنید ، همه جز ابلیس که ، ازجن بود و از فرمان پروردگارش سر بتافت سجده کردند آیا شیطان و فرزندانش را به جای من به دوستی می گیرید ، حال آنکه دشمن شمایند ؟ ظالمان بدچیزی را به جای خدا برگزیدند</P> <P dir=rtl align=center>متن عربی آیه : وَحُشِرَ لِسُلَیْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّیْرِ فَهُمْ یُوزَعُونَ النمل ۱۷</P> <P dir=rtl align=center>سپاهیان سلیمان از جن و آدمی و پرنده گرد آمدند و آنها به صف می رفتند</P> <P dir=rtl align=center>متن عربی آیه : قَالَ عِفْریتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِیکَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِکَ وَإِنِّی عَلَیْهِ لَقَوِیٌّ أَمِینٌ النمل ۳۹</P> <P dir=rtl align=center>عفریت text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 farsvatan.mihanblog.com مهدی مقدس مقاله ای در مورد سعدی http://farsvatan.mihanblog.com/post/85 درباره سعدی چه میتوان گفت؟ شاعری بزرگ در عرصه اجمال و راز یا نویسندهای نوآور و خلاق<FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>! </FONT></SPAN><SPAN lang=FA>مردی فرهیخته و فرهنگمند که سودای معرفتش از کویی به کویی و از شهری به شهری میکشاند و درد دوری و اشتیاق دیدار غزلخوانش میکند</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>! </FONT></SPAN><SPAN lang=FA>و یا سیاحی که آرزومند دیدار آثار بدیع جهان است و طبعی خوش و روحی سرکش دارد</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>!… </FONT></SPAN><SPAN lang=FA>باری</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>… </FONT></SPAN><SPAN lang=FA>سعدی نیز زندگی را در سایه نام دوست محو کرده است</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>…</SPAN></FONT>EXrozblog.comEX<B><FONT size=5> <P dir=rtl align=right>مقدمه</FONT><FONT size=5 face="Times New Roman"><FONT size=5 face="Times New Roman"><SPAN lang=EN> :</P></B></FONT></FONT></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right>درباره سعدی چه میتوان گفت؟ شاعری بزرگ در عرصه اجمال و راز یا نویسندهای نوآور و خلاق</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>! </FONT></SPAN><SPAN lang=FA>مردی فرهیخته و فرهنگمند که سودای معرفتش از کویی به کویی و از شهری به شهری میکشاند و درد دوری و اشتیاق دیدار غزلخوانش میکند</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>! </FONT></SPAN><SPAN lang=FA>و یا سیاحی که آرزومند دیدار آثار بدیع جهان است و طبعی خوش و روحی سرکش دارد</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>!… </FONT></SPAN><SPAN lang=FA>باری</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>… </FONT></SPAN><SPAN lang=FA>سعدی نیز زندگی را در سایه نام دوست محو کرده است</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>…</P></FONT></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right>میراث‌ معنوی‌ سعدی‌ برای‌ فرهنگ‌ ایران‌ و جهان‌ آمیزه‌ای‌ است‌ از همة‌ دستاوردهای‌ نیکو و خردمندانه‌ای‌ که‌ عقل‌ جمعی‌ بشر در آن‌ روزگار بدان‌ دست‌ یافته‌ بود. هند و ایران‌ و جهان‌ عرب‌ و شمال‌ آفریقا ،قلمروی‌ بود که‌ اندیشة‌ سعدی‌ آنها را در نوردید و از هر بوستانی‌ گلی‌ چید تا گلستانی‌ پررنگ‌ و بوی‌ فراهم‌ آورد که‌ امروز هم‌ رایحة‌ جان‌ پرورش‌ ،مشتاقان‌ بسیار دارد. اما سیاحت‌ سعدی‌ در دنیای‌ روزگار خود ،صرفاً مشاهده‌ تجربیات‌ بشری‌ نیست</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>‌</FONT></SPAN><SPAN lang=FA>، با چشم‌ بصیرت‌ و تأمل‌ به‌ جهان‌ نگریستن‌ و از آن‌ درس‌ آموختن</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>‌</FONT></SPAN><SPAN lang=FA>، ویژگی‌ ممتاز مکتب‌ این‌ پیر جهاند دیده‌ است</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>‌</FONT></SPAN><SPAN lang=FA>. به‌ عبارتی‌ می‌توان‌ اندیشه‌ و آراء سعدی‌ را نمونه‌ای‌ ارجمند از دستاوردهای‌ فکری‌ به‌ حساب‌ آورد که‌ از میراث‌ تمدنی‌ بشری‌ به‌ اندازه‌ کافی‌ سود جسته‌ است‌ و در قید و بند محدوده‌ای‌ خاص‌ باقی‌ نمانده‌ است‌ و با گفتگو و تحقیق‌ از تمدنهای‌ مختلف‌ بهره‌ برده</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>‌</FONT></SPAN><SPAN lang=FA>، در غوغای‌ غارت‌ و کشتار که‌ اغلب‌ دم‌ فرو بسته‌ بودند تا با پرهیز از «خلاف‌ رأی‌ سلطان‌ رأی‌ جستن</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>‌</FONT></SPAN><SPAN lang=FA>» جان‌ خویش‌ را به‌ خطر نیندازند، سعدی‌ به‌ زبان‌ ادب‌ ،با حکمرانان‌ به‌ گونه‌ای‌ سخن‌ گفت‌ که‌ کمتر کسی‌ در قلمرو فرهنگ‌ ایران‌ بدین‌ پایه‌ و مایه‌ سخن‌ گفته‌ است</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>‌</FONT></SPAN><SPAN lang=FA>. او «تلون‌ طبع</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>‌</FONT></SPAN><SPAN lang=FA>» حاکمان‌ را در کلامی‌ تلخ‌ نکوهش‌ می‌کرده‌ است‌ و در پی‌ کشف‌ معنی‌ و حقیقت‌ زیبایی‌ و خیر در عرصه‌های‌ مختلف‌ حیات‌ انسانی</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>‌</FONT></SPAN><SPAN lang=FA>، صمیمانه‌ و معرفت‌ شناسانه‌ حضور یافته‌ است‌ و در عین‌ حال‌ که‌ صورت‌ را رها نکرده‌ است</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>‌</FONT></SPAN><SPAN lang=FA>، اما معنا را به‌ نیکوتر وجهی‌ جلوه‌ داده‌ است‌ .</P> <P dir=rtl align=right>مقالهایکاملدرموردسعدیمقالهایکاملدرموردسعدی</P> <P dir=rtl align=right>سعدی‌ آیینه‌ داری‌ است‌ که‌ نه‌ فقط‌ صورت‌ عصر خود را در آثارش‌ باز می‌تاباند، بلکه‌ با شناختی‌ ژرف‌ و دقیق‌ چنان‌ سیمایی‌ از آدمی‌ عرضه‌ می‌دارد که‌ همگان‌ از توانگر و درویش‌ و عارف‌ و عامی‌ می‌توانند تصویر خویش‌ را در آیینه‌ کلام‌ او ببینند و با بهره‌ گرفتن‌ از زیورِ آموزه‌ها و اندرزهای‌ او، خوی‌ و خصلت‌ و گفتار و رفتار خود را به‌ زیبایی‌ و کمال‌ بیارایند.<B> </P> <P dir=rtl align=right>ابتدای زندگی سعدی:</P></B> <P dir=rtl align=right>سعدی تخلص و شهرت «ابو عبدالله مشرف به مصلح» یا «مشرف الدین بن مصلح الدین»، مشهور به «شیخ سعدی» یا «شیخ شیراز» و یا «شیخ» و همچنین معروف به «افصح المتکلمین» است.</P> <P dir=rtl align=right>شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی یکی از بزرگترین شعرای ایران است که بعد از فردوسی آسمان زیبای ادبیات فارسی را با نور خود روشن ساخت و او نه تنها یکی از بزرگترین شعرای ایران بلکه یکی از بزرگترین سخنوران جهان می باشد . ولادت سعدی در سالهای اول سده هفتم هجری حدودا در سال ۶۰۶ ه.ق میباشد</P> <P dir=rtl align=right>خانواده اش از عالمان دین بودند و پدرش از کارکنان دربار اتابک بوده که سعدی نیز از همان دوران کودکی تحت تعلیم و تربیت پدرش قرار گرفت ولی در همان دوران کودکی پدرش را از دست داد و تحت تکفل جد مادری خود قرار گرفت .او مقدمات علوم شرعی و ادبی را در شیراز آموخت و سپس در دوران جوانی به بغداد رفت که این سفرآغاز سفرهای طولانی سعدی بود .</P> <P dir=rtl align=right>دوران جوانی و سفر به بغداد:</P> <P dir=rtl align=right>سعدی در بغداد در مدرسه نظامیه مشغول به تحصیل شد که در همین شهر بود که به محضر درس جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمن محتسب رسید و از او به عنوان مربی و شیخ یاد می کند . پس از چند سال که او در بغداد به تحصیل مشغول بود شروع به سفرهای طولانی خود کرد که از حجاز گرفته تا روم و بارها با پای پیاده به حج رفت .</P> <P dir=rtl align=right>. شیخ شیراز دوستی محکمی با دو برادر معروف به صاحب دیوان یعنی شمس الدین محمد و علاء الدین عطا ملک جوینی وزرای دانشمند مغول داشته و آن طور که از سخنان شیخ معلوم است او به تصوف و عرفان اعتقاد داشته و شاید در سلسله متصوفه داخل شده وهم چنین گفته اند که محلی که امروز مقبره او می باشد خانقاهش بوده است.شیخ شیراز در دوران شاعری خود افراد معدودی را مدح کرده که بیشتر اتابکان سلغری و وزراء فارس و چند تن از رجال معروف زمانش می باشد و بزرگترین ممدوح سعدی از میان سلغریان اتابک مظفر الدین ابوبکر بن سعد بن زنگی است که سعدی در روزگار این پادشاه به شیراز بازگشته بود و ممدوح دیگر سعد بن ابوبکر می باشد که سعدی گلستان را در سال ۶۵۶ ه. ق به او تقدیم می کند و دو مرثیه نیز در مرگ این شخص نیز سروده است و از میان ممدوحان ، سعدی شمس الدین محمد و برادرش علاءالدین عطا ملک جوینی را بیش از همه مورد ستایش قرار داده که مدایح او هیچ شباهت به ستایشهای دیگر شاعران ندارد چون نه تملق می گوید و نه مبالغه می کند . بلکه تمام گفتارش موعظه و اندرز است و متملقان را سرزنش می کند و ممدوحان خود را به دادرسی و مهربانی و دلجویی از فقرا و ضعفا و ترس از خدا و تهیه توشه آخرت و بدست آوردن نام نیک تشویق و ترغیب می کند .</P> <P dir=rtl align=right>از محضر ابوالفرج بن الجوزی و همچنین شهاب الدین عمر سهروردی استفادهها سپس به حجاز و شام رفت و زیارت حج به جا آورد. در شهر شام به وعظ و سیاحت و عبادت پرداخت. در روزگار سلطنت اتابک ابوبکر بن سعد به شیراز بازگشت و در همین ایام دو اثر جاودان بوستان و گلستان را آفرید و به نام «اتابک» و پسرش سعد بن ابوبکر کرد.</P> <P dir=rtl align=right>پس از زوال حکومت سلغریان، سعدی بار دیگر از شیراز خارج شد و به بغداد و حجاز رفت. در بازگشت به شیراز، با آن که مورد احترام و تکریم بزرگان فارس بود، بنابر مشهور عزلت گزید و در زاویهای به خلوت و ریاضت مشغول شد.</P> <P dir=rtl align=right>سعدی سفرهای خود را تقریبا در سال ۶۲۱ – ۶۲۰ آغاز و حدود سال ۶۵۵ با بازگشت به شیراز به اتمام رساند که البته درخصوص کشورهایی که شیخ به آنجا سفر کرده علاوه بر عراق ،شام ، حجاز که کاملا درست بوده ،</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>‌</FONT></SPAN><SPAN lang=FA>هندوستان ،</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>‌</FONT></SPAN><SPAN lang=FA>غزنین ، ترکستان و آذربایجان و بیت المقدس و یمن و آفریقای شمالی که ذکر کرده اند و اکثر این مطالب را از گفته های خود شیخ استنباط نموده اند ولیکن بنا بر نظر بسیاری از محققین به درستی آن نمی توان اطمینان کرد بخصوص اینکه بعضی از آن گفته ها با شواهد تاریخی و دلایل عقلی سازگار نیست.</P> <P dir=rtl align=right>این شاعر بزرگ در زمانی دار فانی را وداع گفت که از خود شهرتی پایدار به جا نهاد . سال وفات او را بعضی ۶۹۱ ه. ق ذکر کرده اند و گروهی معتقدند که او در سال ۶۹۰ ه. ق وفات یافته که مقبره او در باغی که محل آن نزدیک به سرچشمه نهر رکن آباد شیراز است قرار دارد .</P><B> <P dir=rtl align=right>آثار سعدی :</P></B> <P dir=rtl align=right>آثار او به دو دسته منظوم و منثور تقسیم می شود که در آثار منثور او مشهورترین آنها که شاهکار سعدی نیز می باشد گلستان است . در آثار منظوم که باز معروفترین و مشهورترین آنها بوستان می باشد که این منظومه شعری در اخلاق و تربیت و وعظ و تحقیق سروده است و شامل ۱۰ باب است که عبارتند از ۱- عدل ۲- احسان ۳- عشق ۴- تواضع ۵- وفا ۶- ذکر ۷- تربیت ۸- شکر ۹ـتوبه ۱۰ –مناجات و ختم کتاب ، که شاعر تاریخ تمام شدن کتاب را در سال ۶۵۵ ه .ق بیان کرده است که این کتاب را شاعر قبل از بازگشت به شیراز سروده و آن را به عنوان یک ارمغانی به شهر خود آورده است و هم چنین این کتاب را به ابوبکر بن سعد بن زنگی تقدیم کرده است .</P> <P dir=rtl align=right>۲- مجموعه دوم ازآثار منظوم سعدی قصاید عربی است که کمتر از ۷۰۰ بیت است که شامل : مدح ، نصیحت و یک قصیده مفصل در مرثیه المستعصم بالله است ۳ـ مجموعه سوم شامل قصاید فارسی در موعظه و نصیحت و توحید و مدح پادشاهان و رجال معروف زمان خود می باشد</P> <P dir=rtl align=right>۴- چهارمین آثار او مرثیه هایی است که شامل چند قصیده در مرگ مستعصم بالله و ابوبکر بن سعد بن زنگی و سعدبن ابوبکر و امیر فخرالدین ابوبکر است و یک ترجیع بند بسیار معروف در مرثیه اتابک سعد بن ابوبکر</P> <P dir=rtl align=right>۵- معلمعات و مثلثات ۶- ترجیعات ۷- طیبات ۸- بدایع ۹- خواتیم۱۰ ـ غزل قدیم۱۱- صاحبیه که مجموعه ای است از بعضی قطعه های فارسی وعربی که غالبا در مدح شمس الدین صاحب دیوان جوینی است که معروف به صاحیبیه است ۱۲- مجموعه ای از اشعار هزل و دو مثنوی انتقادی شیرین و چند غزل و رباعی است .۱۳- رباعیات ۱۴- مفردات ، و کلیات شیخ عنوانی است که به مجموعه آثار منظوم و منثور داده شده است که تمام این آثار را ابتدا خود شیخ جمع ‌آوری و مرتب نمود ولی بعد از وفات شیخ شخصی به نام علی بن احمد بن ابی بکر بیستون این آثار را مرتب و تنظیم کرد . کتاب گلستان زیباترین کتاب نثر فارسی است و شاید بتوان گفت که در سراسر ادبیات جهانی بی نظیر است و دارای ویژگیهایی است که در هیچ کتاب دیگری نیست . نثری است آمیخته به شعر یعنی برای هر شعر و جمله و مطلبی که به نثر ادا شده یک یا چند شعر فارسی و گاهی عربی به عنوان شاهد آورده است . کتاب گلستان دارای ۸ باب است که عبارتند از : ۱ـ در سیریت پادشاهان ۲ـ در اخلاق درویشان ۳ـ در فضیلت قناعت ۴ـ در فوائد خاموشی ۵ـ در عشق و جوانی ۶ـ در ضعف و پیری ۷ـ در تاثیر تربیت ۸ـ در آداب صحبت .آثار منثور دیگر او عبارت است از : ۱ـ مجالس پنجگانه ،</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>‌</FONT></SPAN><SPAN lang=FA>که شامل ذکر و مواعظ شیخ است . ۲ـ رساله ای در پاسخ صاحب دیوان شمس الدین محمد جوینی و جوابهای شیخ است . ۳ـ رساله ای در عقل و عشق که سعدی به آن پاسخ گفته است .۴ـ نصیحة الملوک که نصایح الملوک هم گفته شده که رساله ای است در باب سیاست .</P> <P dir=rtl align=right>سعدی، شاعر جهاندیده، جهانگرد و سالک سرزمینهای دور و غریب بود؛ او خود را با تاجران ادویه و کالا و زوار اماکن مقدس همراه میکرد. از پادشاهان حکایتها شنیده و روزگار را با آنان به مدارا میگذراند.</P> <P dir=rtl align=right>سفاکی و سخاوتمندان را نیک میشناخت و گاه عطایشان را به لقایشان میبخشید. با عاشقان و پهلوانان و مدعیان و شیوخ و صوفیان و رندان به جبر و اختیار همنشین میشدو خامی روزگار جوانی را به تجربه سفرههای مکرر به پختگی دوران پیری پیوند میزد.</P> <P dir=rtl align=right>سفرهای سعدی تنها جستجوی تنوع، طلب دانش و آگاهی از رسوم و فرهنگهای مختلف نبود؛ بلکه هر سفر تجربهای معنوی نیز به شمار میآمد.</P> <P dir=rtl align=right>سنت تصوف اسلامی همواره مبتنی بر سیر و سلوک عارف در جهان آفاق و انفس بود و سالک، مسافری است که باید در هر دو وادی، سیری درخور استعداد داشته باشد؛ یعنی سفری در درون و سفری در بیرون.</P> <P dir=rtl align=right>وارد شدن سعدی به حلقه شیخ شهاب الدین عمر سهروردی خود گواه این مدعاست.</P> <P dir=rtl align=right>رهآورد این سفرها برای شاعر، علاوه بر تجارت معنوی و دنیوی، انبوهی از روایات، قصهها و مشاهدات بود که ریشه در واقعیت زندگی داشت؛ چنان که هر حکایت گلستان، پنجرهای رو به زندگی میگشاید و گویی هر عبارتش از پس هزاران تجربه و آزمایش به شیوهای یقینی بیان میشود. گویی، هر حکایت پیش از آن که وابسته به دنیای تخیل و نظر باشد، حاصل دنیای تجارب عملی است.</P> <P dir=rtl align=right>شاید یکی از مهمترین عوامل دلنشینی پندها و اندرزهای سعدی در میان عوام و خواص، وجه عینی بودن آنهاست. اگر چه لحن کلام و نحوه بیان هنرمندانه آنها نیز سهمی عمده در ماندگاری این نوع از آثارش دارد.</P> <P dir=rtl align=right>از سویی، بنا بر روایت خود سعدی، خلق آثار جاودانی همچون گلستان و بوستان در چند ماه، بیانگر این نکته است که این شاعر بزرگ از چه مایه دانایی، توانایی، تجارب اجتماعی و عرفانی و ادبی برخوردار بوده است.</P><B> <P dir=rtl align=right>گزیده ای از آثار سعدی (بوستان):</P><FONT size=5> <P dir=rtl align=center>چنان قحط سالی شد اندر دمشق که یاران فراموش کردند عشق</P></B></FONT> <P dir=rtl align=center>چنان آسمان بر زمین شد بخیل که لب تر نکردند زرع و نخیل</P> <P dir=rtl align=center>نجوشید سرچشمه های قدیم نماند اب جز آب چشم یتیم</P> <P dir=rtl align=center>نبودی به جز آه بیوه زنی اگر بر شدی دودی از روزنی</P> <P dir=rtl align=center>چو درویش بی رنگ دیدم درخت قوی بازوان سست و درمانده سخت</P> <P dir=rtl align=center>نه در کوه سبزی نه در باغ شخ ملخ بوستان خورده مردم ملخ</P> <P dir=rtl align=center>درآن حال پیش آمدم دوستی ازو مانده بر استخوان پوستی</P><B> <P dir=rtl align=center>و گرچه بمکنت قوی حال بود خداوند جاه و زر و مال بود</P></B> <P dir=rtl align=center>بدو گفتم ای یار پاکیزه خوی چه درماندگی پیشت آمد بگوی</P> <P dir=rtl align=center>بغرید بر من که عقلت کجاست چو دانی و پرسی سوالت خطاست</P> <P dir=rtl align=center>نبینی که سختی بغایت رسید مشقت به حد نهایت رسید</P> <P dir=rtl align=center>نه باران همی آید از آسمان نه بر می رود دود فریاد خوان</P> <P dir=rtl align=center>بدو گفتم آخر ترا باک نیست کشد زهر جایی که تریاک نیست</P> <P dir=rtl align=center>گر از نیستی دیگری شد هلاک ترا هست ،</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>‌</FONT></SPAN><SPAN lang=FA>بط راز طوفان چه باک</P> <P dir=rtl align=center>نگه کرد رنجیده درمن فقیه نگ کردن عالم اندر سفیه</P> <P dir=rtl align=center>که مردار چه بر ساحل است ای رفیق نیاساید و دوستانش غریق</P> <P dir=rtl align=center>من از بینوایی نیم روی زرد غم بینوایان رخم زرد کرد</P> <P dir=rtl align=center>نخواهد که بیند خردمند ،</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>‌</FONT></SPAN><SPAN lang=FA>ریش نه بر عضو مردم نه بر عضو خویش</P> <P dir=rtl align=center>یکی اول از تندرستان منم که ریشی ببینم بلرزد تنم</P> <P dir=rtl align=center>منغص بود عیش آن تندرست که باشد به پهلوی بیمار سست</P> <P dir=rtl align=center>چو بینم که درویش مسکین نخورد بکام اندرم لقمه زهر ست و درد</P> <P dir=rtl align=center>یکی را به زندان درش دوستان کجا ماندش عیش در بوستان</P><B> <P dir=rtl align=center>گزیده ای از آثار سعدی (گلستان):</P><FONT size=6> <P dir=rtl align=center>حکایت</P></B></FONT> <P dir=rtl align=right>پارسایی را دیدم برکنار دریا که زخم پلنگ داشت و به هیچ دارویی به نمی شد .مدتها درآن رنجور بود و شکر خدای عزوجل علی الدوام گفتی پرسیدندش که شکر چه می گویی ؟ گفت شکر آنکه به مصیبتی گرفتارم نه به معصیتی .</P> <P dir=rtl align=right>گر مرا زار بکشتن دهد آن یار عزیز تا نگویی که در آن دم غم جانم باشد</P> <P dir=rtl align=right>گویم از بنده مسکین چه گنه صادر شد کو دل آزرده شد از من غم آنم باشد .</P> <P dir=rtl align=right>ویژگی های شعر سعدی :</P> <P dir=rtl align=right>معدودی از ویژگیهای سبکی شعر سعدی چنینند:</P> <P dir=rtl align=right>۱ ـ ساختار نحوی جملات در ابیات به صحیحترین شکل ممکن است. عنصر وزن و موسیقی، منجر به نقص یا پیش و پس شدن حاد دستوری در جملات نمیشود و سعدی به ظریفترین و طبیعیترین حالت ممکن در لحن و زبان، با وجود تنگنای وزن، از عهده این مهم برآید.</P> <P dir=rtl align=right>دیوان غزلیات سعدی را به تفال باز میکنیم:</P> <P dir=rtl align=center>ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست گر امید وصل باشد، همچنان دشوار نیست</P> <P dir=rtl align=center>نوک مژگانم به سرخی بر بیاض روی زرد قصه دل مینویسد حاجت گفتار نیست</P> <P dir=rtl align=center>در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم</P> <P dir=rtl align=center>به وقت صبح قیامت، که سر ز خاک برآرم به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو باشم</P> <P dir=rtl align=center>حدیث روضه نگویم، گل بهشت نبویم جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم</P> <P dir=rtl align=center>۲ ـ ایجاز و یا پیراستن شعر از کلمات زاید و اضافی و دوری از عبارت پردازیهای بیهودهای که نه تنها نقش خاصی در ساختار کلی شعر ندارند، بلکه باعث پریشانی در روابط کلمات با یکدیگر و نهایتاً جملات میشوند و به نحو چشمگیری از زیبایی کلام میکاهند، در شعر و کلام سعدی نقش ویژهای دارد.</P> <P dir=rtl align=center>ساختار شعر سعدی کم کردن یا افزودن کلمهای را خارج از قاعده و بیتوجه به بافت کلی کلام برنمیتابد. از سویی این ایجاز که در نهایت زیبایی و اعتدال است، منجر به اغراقهای ظریف تخیلی و تغزلی میشود و زبان شعر را از غنایی بیشتر برخوردار میکند:</P> <P dir=rtl align=center>گفتم آهن دلی کنم چندی ندهم دل به هیچ دلبندی</P> <P dir=rtl align=center>به دلت کز دلت به در نکنم سختتر زین مخواه سوگندی</P> <P dir=rtl align=center>ریش فرهاد بهترک میبود گر نه شیرین نمک پراکندی</P> <P dir=rtl align=center>کاشکی خاک بودمی در راه تا مگر سایه بر من افکندی…</P> <P dir=rtl align=center>ایجاز سعدی، ایجاز میان تهی و سبک نیست، بلکه پرمایه و گرانبار از اندیشه و درد است. بیفایده نیست اگر حکایتی را از «گلستان» نیز نقل کنیم و به عیان ببینیم که خداوند سخن چه مایه از معنی را در چه مقدار از سخن میگنجاند:</P> <P dir=rtl align=center>حکایت: پادشاهی پارسایی را دید، گفت: «هیچت از ما یاد آید؟» گفت: «بلی، وقتی که خدا را فراموش میکنم.»</P> <P dir=rtl align=center>حکایت: هندویی نفط اندازی همی آموخت. حکیمی گفت: «تو را که خانه نئین است، بازی نه این است.»</P> <P dir=rtl align=center>۳ ـ سعدی از موسیقی و عوامل موسیقی ساز در سبک و زبان اشعارش سود میجوید. وی اغلب از اوزان عروضی جویباری مدد میگیرد؛ اوزانی که لطافت موسیقیایی در آنها بر ضربی بودن آن میچربد.</P> <P dir=rtl align=center>علاوه بر اوزان عروضی، شاعر به شیوه مؤثری از عواملی بهره میبرد که هر کدام به نوعی موسیقی کلام او را افزایش میدهند، عواملی همچون انواع جناس، همحروفیهای آشکار و پنهان، واج آرایی، تکرار کلمات، تکیههای مناسب، موازنههای هماهنگ لفظی در ابیات و لف و نشرهای مرتب و …</P> <P dir=rtl align=center>همان طور که پیشتر یادآور شدیم، استفاده از این عناصر به گونهای هنرمندانه و زیرکانه صورت میگیرد که شنونده یا خواننده شعر او پیش از آن که متوجه صنایع به کار رفته در شعر او شود، مسحور زیبایی و هماهنگی و لطافت آنها میشود.</P> <P dir=rtl align=center>در غزلی که آوردهایم، سعدی نهایت استفاده را از عوامل موسیقیزای زبان برده است، بیآن که سخنش رنگ تکلف و تصنع به خود بگیرد. تکرارهای هنرمندانه کلمات، همحروفیها و وزن مناسب شعر و همچنین لحن عاطفی و تغزلی همچون شکری هستند که در این شعر و اشعار دیگر او به صورت شربتی گوارا درمیآیند تا ما جز شیرینی کلام، چیز دیگر ننوشیم:</P> <P dir=rtl align=center>بگذار تا مقابل روی تو بگذریم دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم</P> <P dir=rtl align=center>شوق است در جدایی و جور است در نظر هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم</P> <P dir=rtl align=center>روی ار به روی ما نکنی حکم از آن تست بازآ که روی در قدمانت بگستریم</P> <P dir=rtl align=center>ما را سری است با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود، هم بر آن سریم</P> <P dir=rtl align=center>۴ ـ طنز و ظرافت جایگاه ویژهای در ساختار سبکی آثار سعدی دارد. البته خاستگاه این طنز به نوع نگاه و تفکر این شاعر بزرگ برمیگردد. طنز سعدی، سرشار از روح حیات و سرزندگی است.</P> <P dir=rtl align=center>سعدی به یاری لحن طنز، عبوسی و خشکی را از کلام خویش پس میزند و شور و حرکت را بدان بازمیگرداند. با همین طنز، تیغ کلامش را تیز و برنده و اثرگذار میکند. طنز، نیش همراه با نوش است؛ زخمی در کنار مرهم. سالها بعد، لسانالغیب، حافظ شیرازی ابعاد عمیق دیگری به طنز شاعرانه بخشید و از آن در زبان شعر خود استفادهها برد:</P> <P dir=rtl align=center>با محتسب شهر بگویید که زنهار در مجلس ما سنگ مینداز که جام است</P> <P dir=rtl align=center>کسان عتاب کنندم که ترک عشق بگوی به نقد اگر نکشد عشقم، این سخن بکشد</P> <P dir=rtl align=center>یارا! بهشت، صحبت یاران همدم است دیدار یار نامتناسب جهنم است</P> <P dir=rtl align=center>آن است آدمی که درو حسن سیرتی یا لطف صورتی است، دگر حشو عالم است</P> <P dir=rtl align=center>این حکایات را نیز از گلستان سعدی برمیچینیم، به امید بوییدن رایحه طنز و ظرافت از آنها:</P> <P dir=rtl align=right>حکایت: یکی از صاحبدلان، زورآزمایی را دید برآمده و کف بر دماغ انداخته. گفت:«این چه حالت است؟» گفتند: «فلان، دشنام دادش». گفت: «این فرومایه هزار من سنگ برمیدارد و طاقت سخنی نمیآرد؟»</P> <P dir=rtl align=right>حکایت: یکی از ملوک بیانصاف، پارسایی را پرسید: «از عبادتها کدام فاضلتر است؟» گفت: «تو را خواب نیمروز، تا در آن یک نفس خلق را نیازاری.»</P> <P dir=rtl align=right>شهرت سعدی:</P> <P dir=rtl align=right>آنچه که قابل توجه و ذکر است این است که معروفیت سعدی فقط مختص به ایران نبوده حتی در زمان خودش به مرزهای خارج از ایران مانند هندوستان ،آسیای صغیر نیز رسیده بود و خودش در چند جا به این شهرت اشاره داشته که این شهرت سعدی معلول چند خاصیت است اول اینکه او زبان شیوای خود را وقف مدح و احساسات عاشقانه نکرده ، دوم اینکه او شاعری جهانگرد بود و گرم و سرد روزگار را چشیده و تجارب خود را برای دیگران با زیبایی و شیرینی بیان کرده و هم چنین وی در سخنان خود چه از نظر نثر و چه نظم از امثال و حکایات دلپذیر استفاده نموده است و دیگر اینکه سعدی به شاعری شوخ طبع و بذله گو معروف است که خواننده را مجذوب می کند و همه اینها دست به دست هم داده و سبب شهرت او گردیده است.</P> <P dir=rtl align=right>آنچه‌ سعدی‌ را در گذر قرنها مورد توجه‌ خاص‌ و عام‌ قرار داده‌ است‌ ،علاوه‌ بر ارزش‌های‌ هنری‌ و بلاغی‌ کلام‌ او، آن‌ است‌ که‌ سخن‌ با ژرفا و پر معنای‌ او چنان‌ روان‌ و گویا است‌ که‌ هر خواننده‌ای‌ به‌ فراخور فهم‌ و آگاهی‌ خود می‌تواند از آن‌ بهره‌ بگیرد و گفتار زیبای‌ او، کام‌ دل‌ هر انسانی‌ را شیرین‌ کند و به‌ راستی‌ که‌ :حد همین‌ است‌ سخندانی‌ و زیبایی‌ را. بلند آوازگی‌ سعدی‌ علاوه‌ بر لطافت‌ و عمق‌ معانی‌ کلام</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>‌</FONT></SPAN><SPAN lang=FA>، ناشی‌ از زبان‌ فاخر و سخن‌ استوار او است‌ که‌ دلها را ربوده‌ و خواهد ربود. هنر بزرگ‌ وی‌ در آن‌ است‌ که‌ نه‌ جنبه‌های‌ هنری‌ کلام‌ را رها کرده‌ است‌ و نه‌ با قربانی‌ کردن‌ معنا به‌ تکلّف‌ و تصّنع‌ گراییده‌ است‌ .این‌ ویژگی‌ را به‌ روشنی‌ ،هم‌ در شعر و هم‌ در نثر وی‌ می‌توان‌ یافت</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>‌</FONT></SPAN><SPAN lang=FA>. در تاریخ‌ درخشان‌ ادبیات‌ ما، شاعران‌ و نویسندگان‌ بزرگ‌ بسیارند، اما در میان‌ بزرگان‌ و فرزانگان</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>‌</FONT></SPAN><SPAN lang=FA>، سعدی‌ از این‌ که‌ هم‌ در عرصة‌ نظم‌ شاهکار آفریده‌ است‌ و هم‌ در عرصه‌ نثر، بی‌ همتا است‌ و چنین‌ بود که‌ صوت‌ سخنش‌ بسیط‌ زمین‌ و زمان‌ را در نوردید و شور را در جهان‌ افکند .</P> <P dir=rtl align=right>شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی یکی از بزرگترین شعرای ایران است که بعد از فردوسی آسمان زیبای ادبیات فارسی را با نور خود روشن ساخت و او نه تنها یکی از بزرگترین شعرای ایران بلکه یکی از بزرگترین سخنوران جهان می باشد . ولادت سعدی در سالهای اول سده هفتم هجری حدودا در سال ۶۰۶ ه.ق در شهر شیراز میباشد .<BR>خانواده اش از عالمان دین بودند و پدرش از کارکنان دربار اتابک بوده که سعدی نیز از همان دوران کودکی تحت تعلیم و تربیت پدرش قرار گرفت ولی در همان دوران کودکی پدرش را از دست داد و تحت تکفل جد مادری خود قرار گرفت .او مقدمات علوم شرعی و ادبی را در شیراز آموخت و سپس در دوران جوانی به بغداد رفت که این سفرآغاز سفرهای طولانی سعدی بود .او در بغداد در مدرسه نظامیه مشغول به تحصیل شد که در همین شهر بود که به محضر درس جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمن محتسب رسید و از او به عنوان مربی و شیخ یاد می کند . پس از چند سال که او در بغداد به تحصیل مشغول بود شروع به سفرهای طولانی خود کرد که از حجاز گرفته تا روم و بارها با پای پیاده به حج رفت . سعدی سفرهای خود را تقریبا در سال ۶۲۱ ۶۲۰ آغاز و حدود سال ۶۵۵ با بازگشت به شیراز به اتمام رساند که البته درخصوص کشورهایی که شیخ به آنجا سفر کرده علاوه بر عراق ،شام ، حجاز که کاملا درست بوده ، هندوستان ، غزنین ، ترکستان و آذربایجان و بیت المقدس و یمن و آفریقای شمالی که ذکر کرده اند و اکثر این مطالب را از گفته های خود شیخ استنباط نموده اند ولیکن بنا بر نظر بسیاری از محققین به درستی آن نمی توان اطمینان کرد بخصوص اینکه بعضی از آن گفته ها با شواهد تاریخی و دلایل عقلی سازگار نیست . شیخ شیراز دوستی محکمی با دو برادر معروف به صاحب دیوان یعنی شمس الدین محمد و علاء الدین عطا ملک جوینی وزرای دانشمند مغول داشته و آن طور که از سخنان شیخ معلوم است او به تصوف و عرفان اعتقاد داشته و شاید در سلسله متصوفه داخل شده وهم چنین گفته اند که محلی که امروز مقبره او می باشد خانقاهش بوده است .نکته مهمی که باید ذکر شود شهرت بسیاری است که این شاعر بزرگ هم در حیات خود داشت و هم بعد از وفاتش که البته این نکته تازگی نداشته و در مورد شعرای دیگری نیز بوده است . اما آنچه که قابل توجه و ذکر است این است که معروفیت سعدی فقط مختص به ایران نبوده حتی در زمان خودش به مرزهای خارج ازا یرا ن مانند هندوستان ،آسیای صغیر نیز رسیده بود و خودش در چند جا به این شهرت اشاره داشته که این شهرت سعدی معلول چند خاصیت است اول اینکه او زبان شیوای خود را وقف مدح و احساسات عاشقانه نکرده ، دوم اینکه او شاعری جهانگرد بود و گرم و سرد روزگار را چشیده و تجارب خود را برای دیگران با زیبایی و شیرینی بیان کرده و هم چنین وی در سخنان خود چه از نظر نثر و چه نظم از امثال و حکایات دلپذیر استفاده نموده است و دیگر اینکه سعدی به شاعری شوخ طبع و بذله گو معروف است که خواننده را مجذوب می کند و همه اینها دست به دست هم داده و سبب شهرت او گردیده است .شیخ شیراز در دوران شاعری خود افراد معدودی را مدح کرده که بیشتر اتابکان سلغری و وزراء فارس و چند تن از رجال معروف زمانش می باشد و بزرگترین ممدوح سعدی از میان سلغریان اتابک مظفر الدین ابوبکر بن سعد بن زنگی است که سعدی در روزگار این پادشاه به شیراز بازگشته بود و ممدوح دیگر سعد بن ابوبکر می باشد که سعدی گلستان را در سال ۶۵۶ ه. ق به او تقدیم می کند و دو مرثیه نیز در مرگ این شخص نیز سروده است و از میان ممدوحان ، سعدی شمس الدین محمد و برادرش علاءالدین عطا ملک جوینی را بیش از همه مورد ستایش قرار داده که مدایح او هیچ شباهت به ستایشهای دیگر شاعران ندارد چون نه تملق می گوید و نه مبالغه می کند . بلکه تمام گفتارش موعظه و اندرز است و متملقان را سرزنش می کند و ممدوحان خود را به دادرسی و مهربانی و دلجویی از فقرا و ضعفا و ترس از خدا و تهیه توشه آخرت و بدست آوردن نام نیک تشویق و ترغیب می کند .این شاعر بزرگ در زمانی دار فانی را وداع گفت که از خود شهرتی پایدار به جا نهاد . سال وفات او را بعضی ۶۹۱ ه. ق ذکر کرده اند و گروهی معتقدند که او در سال ۶۹۰ ه. ق وفات یافته که مقبره او در باغی که محل آن نزدیک به سرچشمه نهر رکن آباد شیراز است قرار دارد .<BR>ویژگی سخن سعدی<BR>مهمترین ویژگی سخن سعدی چه در نثر و چه در نظم فصاحت و شیوایی و شیرینی کلام اوست و او توانست ازطرفی زبان ساده و فصیح استادان قبل را زنده کند و هم چنین خود را از قید تصنعات عجیب که درنیمه دوم قرن ۶ و حتی در قرن ۷ گریبانگیر شعر فارسی شده بود رهایی بخشد . از خصوصیات شگفت انگیز سعدی در سخن ،آن دلیری و شهامتی است که در حقیقت گویی استفاده کرده است . در دوران مغول و جباران دست نشانده که جز امارت و ریاست و هوسرانی چیزی در نظر نداشتند شیخ بزرگ حقایق را به صورت نظم و نثر بدون هیچگونه ترس و بی پرده آشکار بیان کرد و چنان فریاد کرد که در هیچ عصر و زمان کسی به این صراحت سخن نگفته و عجیب تر اینکه در همان هنگام تنها به صاحبان قدرت و حکومت نپرداخته بلکه از قاضی فاسد و صوفی دنیا دار و عبادت و ریاضتی که از روی صدق و صفا نبوده و نظر به خلق و مردم نداشته خودداری نکرده و به قول خود او در این روزگار دوبار عمر کرده و تجربه آموخته و اینک تجربه را به کار می برد و تمام اینها در سخنان شیرین و زیبای خود بیان می کند .<BR>معرفی آثار<BR>آثار او به دو دسته منظوم و منثور تقسیم می شود که در آثار منثور او مشهورترین آنها که شاهکار سعدی نیز می باشد گلستان است . در آثار منظوم که باز معروفترین و مشهورترین آنها بوستان می باشد که این منظومه شعری در اخلاق و تربیت و وعظ و تحقیق سروده است و شامل ۱۰ باب است که عبارتند از ۱ عدل ۲ احسان ۳ عشق ۴ تواضع ۵ وفا ۶ ذکر ۷ تربیت ۸ شکر ۹ـتوبه ۱۰ – مناجات و ختم کتاب ، که شاعر تاریخ تمام شدن کتاب را در سال ۶۵۵ ه .ق بیان کرده است که این کتاب را شاعر قبل از بازگشت به شیراز سروده و آن را به عنوان یک ارمغانی به شهر خود آورده است و هم چنین این کتاب را به ابوبکر بن سعد بن زنگی تقدیم کرده است .<BR>۲ مجموعه دوم ازآثار منظوم سعدی قصاید عربی است که کمتر از ۷۰۰ بیت است که شامل : مدح ، نصیحت و یک قصیده مفصل در مرثیه المستعصم بالله است ۳ـ مجموعه سوم شامل قصاید فارسی در موعظه و نصیحت و توحید و مدح پادشاهان و رجال معروف زمان خود می باشد</P> <P dir=rtl align=right>ختم کلام :</P> <P dir=rtl align=right>آنچه‌ سعدی‌ را در گذر قرنها مورد توجه‌ خاص‌ و عام‌ قرار داده‌ است‌ ،علاوه‌ بر ارزش‌های‌ هنری‌ و بلاغی‌ کلام‌ او، آن‌ است‌ که‌ سخن‌ با ژرفا و پر معنای‌ او چنان‌ روان‌ و گویا است‌ که‌ هر خواننده‌ای‌ به‌ فراخور فهم‌ و آگاهی‌ خود می‌تواند از آن‌ بهره‌ بگیرد و گفتار زیبای‌ او، کام‌ دل‌ هر انسانی‌ را شیرین‌ کند و به‌ راستی‌ که‌ :حد همین‌ است‌ سخندانی‌ و زیبایی‌ را. بلند آوازگی‌ سعدی‌ علاوه‌ بر لطافت‌ و عمق‌ معانی‌ کلام</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>‌</FONT></SPAN><SPAN lang=FA>، ناشی‌ از زبان‌ فاخر و سخن‌ استوار او است‌ که‌ دلها را ربوده‌ و خواهد ربود. هنر بزرگ‌ وی‌ در آن‌ است‌ که‌ نه‌ جنبه‌های‌ هنری‌ کلام‌ را رها کرده‌ است‌ و نه‌ با قربانی‌ کردن‌ معنا به‌ تکلّف‌ و تصّنع‌ گراییده‌ است‌ .این‌ ویژگی‌ را به‌ روشنی‌ ،هم‌ در شعر و هم‌ در نثر وی‌ می‌توان‌ یافت</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>‌</FONT></SPAN><SPAN lang=FA>. در تاریخ‌ درخشان‌ ادبیات‌ ما، شاعران‌ و نویسندگان‌ بزرگ‌ بسیارند، اما در میان‌ بزرگان‌ و فرزانگان</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>‌</FONT></SPAN><SPAN lang=FA>، سعدی‌ از این‌ که‌ هم‌ در عرصة‌ نظم‌ شاهکار آفریده‌ است‌ و هم‌ در عرصه‌ نثر، بی‌ همتا است‌ و چنین‌ بود که‌ صوت‌ سخنش‌ بسیط‌ زمین‌ و زمان‌ را در نوردید و شور را در جهان‌ افکند .</P><FONT size=3 face="Arial (Arabic)"><FONT size=3 face="Arial (Arabic)"> <P dir=rtl align=right></P></FONT></FONT></SPAN> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 farsvatan.mihanblog.com مهدی مقدس مقاله ای کامل در مورد تورم http://farsvatan.mihanblog.com/post/84 <LI>تورم دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تقاضای پولی برای محصول نسبت به تولید رشد می‌کند، وضعیتی که، در نبود کنترلی موثر، به صورت افزایش بهای یک واحد از کالای تولید شده آشکار می‌شود. تورم معمولاً با افزایش واقعی یا بالقوهٔ سطح عمومی قیمت‌ها، یا به سخن دیگر، با کاهش قوهٔ خرید واحد پولی همراه است. در بعضی مواقع تورم زمانی به وجود می‌آید که سطح عمومی قیمت‌ها به میزانی که افزایش در بازدهی عوامل و فرایندهای اقتصادی ایجاب می‌کنند تنزل نیابد. تورم آن طور که معمولاً فهمیده می‌شود، رابطه‌ای با افزایش نامعمول قیمت‌ها دارد.<SUP id=cite_ref-da_2-0 class=reference><A href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85#cite_note-da-2">[۲]</A></SUP></LI> <LI>زمانی که اقتصاددانان درباره تورم صحبت می‌کنند، به رشد سطح عمومی قیمت‌ها اشاره دارند؛ تورم یعنی باید برای خرید کالاها و خدمات، پول بیشتری پرداخت شود.<SUP id=cite_ref-3 class=reference><A href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85#cite_note-3">[۳]</A></SUP></LI> <LI>پاره‌ای دیگر از تعاریف، تورم را سیر تراکمی افزایش قیمت‌ها و برگشت‌ناپذیری آن تعریف کرده‌اند. صاحب‌نظران دیگری همچون <A class=new title="ریمون بار (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1">ریمون بار</A>، <A class=new title="ژان مارشال (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%98%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1">ژان مارشال</A> و <A class=new title="گونار میردال (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1">گونار میردال</A> تورم را افزایش زیاد و مداوم قیمت‌ها تعریف کرده‌اند. اگر رشد دستمزدها با رشد بهره‌وری در اقتصاد یکسان باشد، تورم به وجود نخواهد آمد.</LI>EXrozblog.comEX<UL dir=rtl> <UL> <LI> <H1 id=firstHeading lang=fa class=firstHeading><SPAN><FONT color=#000000 size=3>تورم</FONT></SPAN></H1></LI> <LI> <DIV id=mw-content-text lang=fa class=mw-content-rtl> <UL> <UL> <LI><I><FONT color=#000000 size=3></FONT></I></LI></UL></UL> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: rgb(170,170,170) 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: rgb(170,170,170) 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0.2em; LINE-HEIGHT: 1.4em; MARGIN: 0px 1em 1em 0px; PADDING-LEFT: 0.2em; BORDER-SPACING: 0.4em 0; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 0.2em; BACKGROUND: rgb(249,249,249); FLOAT: left; COLOR: black; CLEAR: left; FONT-SIZE: 88%; BORDER-TOP: rgb(170,170,170) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(170,170,170) 1px solid; PADDING-TOP: 0.2em" class="vertical-navbox nowraplinks" cellSpacing=5 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TH style="PADDING-BOTTOM: 0.2em; LINE-HEIGHT: 1.15em; PADDING-LEFT: 0.4em; PADDING-RIGHT: 0.4em; FONT-SIZE: 145%; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 0.2em"><A title=اقتصاد href="/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF"><FONT color=#000000 size=3>اقتصاد</FONT></A></TH></TR> <TR> <TD style="PADDING-BOTTOM: 0.2em; PADDING-TOP: 0.2em"> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" class="NavFrame collapsed"> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; BACKGROUND: rgb(135,206,250); FONT-SIZE: 100%" class=NavHead><A title="اقتصاد خرد" href="/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%D8%B1%D8%AF"><FONT color=#000000 size=3>اقتصاد خرد</FONT></A></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0.4em; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-SIZE: 90%; PADDING-TOP: 0.2em" class=NavContent><A title=تقاضا href="/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7"><FONT color=#000000 size=3>تقاضا</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=mw-redirect title=عرضه href="/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87"><FONT color=#000000 size=3>عرضه</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="عرضه و تقاضا" href="/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87_%D9%88_%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7"><FONT color=#000000 size=3>عرضه و تقاضا</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title=تولید href="/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF"><FONT color=#000000 size=3>تولید</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title=هزینه href="/wiki/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87"><FONT color=#000000 size=3>هزینه</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title=نقدینگی href="/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>نقدینگی</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • تورم • </FONT><A title=کالا href="/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7"><FONT color=#000000 size=3>کالا</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title=پول href="/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84"><FONT color=#000000 size=3>پول</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title=زیان href="/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86"><FONT color=#000000 size=3>زیان</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="شکست بازار" href="/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1"><FONT color=#000000 size=3>شکست بازار</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title=گمرک href="/wiki/%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9"><FONT color=#000000 size=3>گمرک</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title=مزایده href="/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87"><FONT color=#000000 size=3>مزایده</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=mw-redirect title=مالیه href="/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87"><FONT color=#000000 size=3>مالیه</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title=مالیات href="/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA"><FONT color=#000000 size=3>مالیات</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title=بهره‌وری href="/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>بهره‌وری</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="تجارت آزاد" href="/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF"><FONT color=#000000 size=3>تجارت آزاد</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="ارزش افزوده" href="/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87"><FONT color=#000000 size=3>ارزش افزوده</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="اقتصاد نفت" href="/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D9%81%D8%AA"><FONT color=#000000 size=3>اقتصاد نفت</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="اقتصاد مهندسی" href="/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>اقتصاد مهندسی</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="اقتصاد کشاورزی" href="/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>اقتصاد کشاورزی</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="اقتصاد محیط زیست" href="/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA"><FONT color=#000000 size=3>اقتصاد محیط زیست</FONT></A></DIV></DIV></TD></TR> <TR> <TD style="PADDING-BOTTOM: 0.2em"> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" class="NavFrame collapsed"> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; BACKGROUND: rgb(135,206,250); FONT-SIZE: 100%" class=NavHead><A title="اقتصاد کلان" href="/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86"><FONT color=#000000 size=3>اقتصاد کلان</FONT></A></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0.4em; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-SIZE: 90%; PADDING-TOP: 0.2em" class=NavContent><A title="کشورهای در حال توسعه" href="/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87"><FONT color=#000000 size=3>کشورهای در حال توسعه</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="شاخص توسعه انسانی" href="/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>شاخص توسعه انسانی</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="اقتصاد تک محصولی" href="/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%DA%A9_%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>اقتصاد تک محصولی</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="استقلال اقتصادی" href="/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>استقلال اقتصادی</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="تولید ناخالص ملی" href="/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D9%85%D9%84%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>تولید ناخالص ملی</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="برابری قدرت خرید" href="/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF"><FONT color=#000000 size=3>برابری قدرت خرید</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="توسعه اقتصادی" href="/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>توسعه اقتصادی</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="رشد اقتصادی" href="/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>رشد اقتصادی</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=mw-redirect title="آزادی اقتصاد" href="/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF"><FONT color=#000000 size=3>آزادی اقتصاد</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="رکود اقتصادی" href="/wiki/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>رکود اقتصادی</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="بحران اقتصادی" href="/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>بحران اقتصادی</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="اقتصاد سیاسی" href="/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>اقتصاد سیاسی</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="کشور صنعتی" href="/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>کشور صنعتی</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="درآمد سرانه" href="/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87"><FONT color=#000000 size=3>درآمد سرانه</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="توزیع درآمد" href="/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF"><FONT color=#000000 size=3>توزیع درآمد</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title=تراست href="/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA"><FONT color=#000000 size=3>تراست</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title=کارتل href="/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%84"><FONT color=#000000 size=3>کارتل</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title=یونیدو href="/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%88"><FONT color=#000000 size=3>یونیدو</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title=بی‌کاری href="/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>بی‌کاری</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=mw-redirect title=تعاون href="/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86"><FONT color=#000000 size=3>تعاون</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title=انحصار href="/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1"><FONT color=#000000 size=3>انحصار</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title=فائو href="/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%88"><FONT color=#000000 size=3>فائو</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title=فقر href="/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1"><FONT color=#000000 size=3>فقر</FONT></A></DIV></DIV></TD></TR> <TR> <TD style="PADDING-BOTTOM: 0.2em"> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" class="NavFrame collapsed"> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; BACKGROUND: rgb(135,206,250); FONT-SIZE: 100%" class=NavHead><A title="اقتصاد مالی" href="/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>اقتصاد پولی و مالی</FONT></A></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0.4em; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-SIZE: 90%; PADDING-TOP: 0.2em" class=NavContent><A title="بهره (پول)" href="/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87_(%D9%BE%D9%88%D9%84)"><FONT color=#000000 size=3>بهره</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title=ریسک href="/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9"><FONT color=#000000 size=3>ریسک</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title=بانک href="/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9"><FONT color=#000000 size=3>بانک</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title=بانکداری href="/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>بانکداری</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="بانک مرکزی" href="/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>بانک مرکزی</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="بورس کالا" href="/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7"><FONT color=#000000 size=3>بورس کالا</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="اوراق بهادار" href="/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1"><FONT color=#000000 size=3>اوراق بهادار</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="بورس اوراق بهادار" href="/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1"><FONT color=#000000 size=3>بورس اوراق بهادار</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="شرکت کارگزاری بورس" href="/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3"><FONT color=#000000 size=3>شرکت کارگزاری بورس</FONT></A></DIV></DIV></TD></TR> <TR> <TD style="PADDING-BOTTOM: 0.2em"> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" class="NavFrame collapsed"> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; BACKGROUND: rgb(135,206,250); FONT-SIZE: 100%" class=NavHead><A title="مکاتب اقتصادی" href="/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>مکاتب اقتصادی</FONT></A></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0.4em; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-SIZE: 90%; PADDING-TOP: 0.2em" class=NavContent><A title="اقتصاد کینزی" href="/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B2%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>مکتب کینز</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="سوسیالیسم تخیلی" href="/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>سوسیالیسم تخیلی</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=mw-redirect title="مکتب اصالت طبیعت" href="/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA"><FONT color=#000000 size=3>مکتب اصالت طبیعت</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=mw-redirect title="مکتب سوداگری" href="/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>مکتب سوداگری</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=mw-redirect title="اخلاق گرایی اقتصادی" href="/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>اخلاق گرایی اقتصادی</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="مکتب اتریش" href="/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4"><FONT color=#000000 size=3>مکتب اتریش</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="مکتب ویرجینیا (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>مکتب ویرجینیا</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="مکتب استکهلم (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D9%87%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>مکتب استکهلم</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=mw-redirect title="نئو لیبرالیسم" href="/wiki/%D9%86%D8%A6%D9%88_%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85"><FONT color=#000000 size=3>نئو لیبرالیسم</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="مکتب اقتصادی شیکاگو" href="/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DA%AF%D9%88"><FONT color=#000000 size=3>مکتب شیکاگو</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="نهادگرایی (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>نهادگرایی</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="مکتب تاریخی قدیم" href="/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85"><FONT color=#000000 size=3>مکتب تاریخی قدیم</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="اقتصاد اسلامی" href="/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>اقتصاد اسلامی</FONT></A></DIV></DIV></TD></TR> <TR> <TD style="PADDING-BOTTOM: 0.2em"> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" class="NavFrame collapsed"> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; BACKGROUND: rgb(135,206,250); FONT-SIZE: 100%" class=NavHead><A title="نظام اقتصادی" href="/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>نظام اقتصادی</FONT></A></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0.4em; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-SIZE: 90%; PADDING-TOP: 0.2em" class=NavContent><A title=برده‌داری href="/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>برده‌داری</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=mw-redirect title=فئودالیسم href="/wiki/%D9%81%D8%A6%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85"><FONT color=#000000 size=3>فئودالیسم</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title=سرمایه‌داری href="/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>سرمایه‌داری</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title=امپریالیسم href="/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85"><FONT color=#000000 size=3>امپریالیسم</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title=استعمار href="/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1"><FONT color=#000000 size=3>استعمار</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title=سوسیالیسم href="/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85"><FONT color=#000000 size=3>سوسیالیسم</FONT></A></DIV></DIV></TD></TR> <TR> <TD style="PADDING-BOTTOM: 0.2em"> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" class="NavFrame collapsed"> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; BACKGROUND: rgb(135,206,250); FONT-SIZE: 100%" class=NavHead><A title="فهرست برندگان جایزه نوبل اقتصاد" href="/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF"><FONT color=#000000 size=3>برندگان نوبل اقتصاد</FONT></A></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0.4em; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-SIZE: 90%; PADDING-TOP: 0.2em" class=NavContent><A class=new title="رگنر آنتون کیتیل فريچ (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D8%B1%DA%AF%D9%86%D8%B1_%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86_%DA%A9%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D9%81%D8%B1%D9%8A%DA%86&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>رگنر آنتون کیتیل فريچ</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="یان تینبرگن" href="/wiki/%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%86"><FONT color=#000000 size=3>یان تینبرگن</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="پل ساموئلسون" href="/wiki/%D9%BE%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86"><FONT color=#000000 size=3>پل ساموئلسون</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="سیمون کوزنتس (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%AA%D8%B3&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>سیمون کوزنتس</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="جان هیکس" href="/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%87%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><FONT color=#000000 size=3>جان هیکس</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="کنث ارو (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%D8%AB_%D8%A7%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>کنث ارو</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="واسیلی لئونتیف (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%81&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>واسیلی لئونتیف</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="گونار میردال (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>گونار میردال</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=mw-redirect title="فردریش هایک" href="/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B4_%D9%87%D8%A7%DB%8C%DA%A9"><FONT color=#000000 size=3>فردریش هایک</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="لئونید کانترویچ (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%86&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>لئونید کانترویچ</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="تجالینگ کوپمانس (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>تجالینگ کوپمانس</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="میلتون فریدمن" href="/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%85%D9%86"><FONT color=#000000 size=3>میلتون فریدمن</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="برتیل اوهلین (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%87%D9%84%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>برتیل اوهلین</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="جیمز میدی (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>جیمز میدی</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="هربرت سیمون (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>هربرت سیمون</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="تئودور شولتز (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B2&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>تئودور شولتز</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="سر آرتور لوئیس (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>سر آرتور لوئیس</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="لارنس کلاین (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B3_%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>لارنس کلاین</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="جیمز توبین (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D8%AA%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>جیمز توبین</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="جرج استیگلر (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%84%D8%B1&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>جرج استیگلر</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="جرارد دبرو (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>جرارد دبرو</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="ریچارد استون (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>ریچارد استون</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="فرانکو مودیگلیانی (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>فرانکو مودیگلیانی</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="جیمز بوکانن (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%86&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>جیمز بوکانن</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="رابرت سولو (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%88&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>رابرت سولو</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="رونالد کوز (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%DA%A9%D9%88%D8%B2&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>رونالد کوز</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="گری بکر (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%A9%D8%B1&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>گری بکر</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="رابرت فوگل (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D9%88%DA%AF%D9%84&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>رابرت فوگل</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="داگلاس نورث (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AB&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>داگلاس نورث</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="جان فوربز نش" href="/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B2_%D9%86%D8%B4"><FONT color=#000000 size=3>جان فوربز نش</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="رینهارد سلتن (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D9%84%D8%AA%D9%86&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>رینهارد سلتن</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="رابرت لوکاس (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>رابرت لوکاس</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="آمارتیا سن" href="/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%A7_%D8%B3%D9%86"><FONT color=#000000 size=3>آمارتیا سن</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="جیمز هکمن (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%87%DA%A9%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>جیمز هکمن</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="جرج آکرلف (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%A2%DA%A9%D8%B1%D9%84%D9%81&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>جرج آکرلف</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="جوزف استیگلیتز" href="/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B2"><FONT color=#000000 size=3>جوزف استیگلیتز</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="رابرت انگل (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>رابرت انگل</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="کلایو گرانجر (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%88_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%B1&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>کلایو گرانجر</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="فین کیدلند (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D9%81%DB%8C%D9%86_%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D9%84%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>فین کیدلند</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="ادوارد پرسکات (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>ادوارد پرسکات</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="توماس شلینگ" href="/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%B4%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF"><FONT color=#000000 size=3>توماس شلینگ</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="ادموند فلپس (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%81%D9%84%D9%BE%D8%B3&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>ادموند فلپس</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="پل کروگمن" href="/wiki/%D9%BE%D9%84_%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%85%D9%86"><FONT color=#000000 size=3>پل کروگمن</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="الینور اوستروم" href="/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85"><FONT color=#000000 size=3>الینور اوستروم</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="توماس سارجنت (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>توماس سارجنت</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="کریستوفر سیمز (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%B2&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>کریستوفر سیمز</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="الوین روث (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AB&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>الوین روث</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=new title="لویدز شپلی (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%B2_%D8%B4%D9%BE%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>لویدز شپلی</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> •</FONT></DIV></DIV></TD></TR> <TR> <TD style="PADDING-BOTTOM: 0.2em"> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" class="NavFrame collapsed"> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; BACKGROUND: rgb(135,206,250); FONT-SIZE: 100%" class=NavHead><FONT color=#000000 size=3>دیگر اقتصاددانان نامی</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0.4em; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-SIZE: 90%; PADDING-TOP: 0.2em" class=NavContent><A title="آدام اسمیت" href="/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA"><FONT color=#000000 size=3>آدام اسمیت</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="فرانسیس یسیدرو اجورث" href="/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3_%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AB"><FONT color=#000000 size=3>فرانسیس اجورث</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A class=mw-redirect title="استوارت میل" href="/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D9%84"><FONT color=#000000 size=3>استوارت میل</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="دیوید ریکاردو" href="/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88"><FONT color=#000000 size=3>دیوید ریکاردو</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="کارل مارکس" href="/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3"><FONT color=#000000 size=3>کارل مارکس</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="پل سوئیزی" href="/wiki/%D9%BE%D9%84_%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B2%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>پل سوئیزی</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="جان مینارد کینز" href="/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B2"><FONT color=#000000 size=3>جان مینارد کینز</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="لودویگ فن میزس" href="/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%AF_%D9%81%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B3"><FONT color=#000000 size=3>لودویگ فن میزس</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="موری راتبارد" href="/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF"><FONT color=#000000 size=3>موری راتبارد</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> • </FONT><A title="گریگوری منکیو" href="/wiki/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D9%86%DA%A9%DB%8C%D9%88"><FONT color=#000000 size=3>گریگوری منکیو</FONT></A></DIV></DIV></TD></TR> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-TOP: 0.6em"> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-SIZE: xx-small; FONT-WEIGHT: normal; PADDING-TOP: 0px" class="noprint plainlinks navbar"><A title=الگو:اقتصاد href="/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF"><SPAN title="نمایش الگو"><FONT color=#000000 size=3>ن</FONT></SPAN></A><FONT color=#000000 size=3> <SPAN style="FONT-SIZE: 80%">•</SPAN> </FONT><A title="بحث الگو:اقتصاد" href="/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF"><SPAN style="COLOR: rgb(0,43,184)" title="بحث الگو"><FONT color=#000000 size=3>ب</FONT></SPAN></A><FONT color=#000000 size=3> <SPAN style="FONT-SIZE: 80%">•</SPAN> </FONT><A class="external text" href="//fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF&action=edit"><SPAN title="ویرایش الگو"><FONT color=#000000 size=3>و</FONT></SPAN></A></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> <P><FONT color=#000000 size=3>تورم (به </FONT><A title="زبان انگلیسی" href="/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>انگلیسی</FONT></A><FONT color=#000000 size=3>: <SPAN dir=ltr lang=en xml:lang="en">Inflation</SPAN>)‏ از نظر علم </FONT><A title=اقتصاد href="/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF"><FONT color=#000000 size=3>اقتصاد</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی و یا </FONT><A title=قیمت href="/wiki/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA"><FONT color=#000000 size=3>قیمت</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی </FONT><A title=قیمت href="/wiki/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA"><FONT color=#000000 size=3>قیمت</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> در نظر گرفته می‌شود.<SUP id=cite_ref-Britannica_1-0 class=reference><A href="#cite_note-Britannica-1">[۱]</A></SUP> تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در </FONT><A title=اقتصاد href="/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF"><FONT color=#000000 size=3>اقتصاد</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> است. هر چند بر پایه نظریه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی از تورم ارائه می‌شود، اما، تمامی آنها به روند فزآینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم، در سده نوزدهم میلادی رواج یافت. پیش از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده می‌شد.</FONT></P> <P><A class=mw-redirect title="نرخ تورم" href="/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85"><FONT color=#000000 size=3>نرخ تورم</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> برابر است با تغییر در یک </FONT><A title="شاخص قیمت" href="/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA"><FONT color=#000000 size=3>شاخص قیمت</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> که معمولاً شاخص قیمت مصرف کننده‌است.</FONT></P> <TABLE id=toc class=toc> <TBODY> <TR> <TD> <DIV id=toctitle> <H2><FONT color=#000000 size=3>محتویات</FONT></H2></DIV> <UL> <LI class="toclevel-1 tocsection-1"><A href="#.D8.AA.D8.B9.D8.B1.DB.8C.D9.81"><FONT color=#000000><SPAN class=tocnumber>۱</SPAN> <SPAN class=toctext>تعریف</SPAN></FONT></A></LI> <LI class="toclevel-1 tocsection-2"><A href="#.D8.A7.D9.86.D9.88.D8.A7.D8.B9"><FONT color=#000000><SPAN class=tocnumber>۲</SPAN> <SPAN class=toctext>انواع</SPAN></FONT></A> <UL> <LI class="toclevel-2 tocsection-3"><A href="#.D8.AA.D9.88.D8.B1.D9.85_.D9.85.D8.B7.D9.84.D9.82_.D9.88_.D8.B4.D8.A8.D9.87_.D8.AA.D9.88.D8.B1.D9.85"><FONT color=#000000><SPAN class=tocnumber>۲.۱</SPAN> <SPAN class=toctext>تورم مطلق و شبه تورم</SPAN></FONT></A></LI> <LI class="toclevel-2 tocsection-4"><A href="#.D8.AA.D9.88.D8.B1.D9.85_.D8.AD.D8.A7.D8.AF"><FONT color=#000000><SPAN class=tocnumber>۲.۲</SPAN> <SPAN class=toctext>تورم حاد</SPAN></FONT></A></LI> <LI class="toclevel-2 tocsection-5"><A href="#.D8.AA.D9.88.D8.B1.D9.85_.D8.A2.D8.B4.DA.A9.D8.A7.D8.B1_.D9.88_.D9.86.D9.87.D8.A7.D9.86"><FONT color=#000000><SPAN class=tocnumber>۲.۳</SPAN> <SPAN class=toctext>تورم آشکار و نهان</SPAN></FONT></A></LI></UL></LI> <LI class="toclevel-1 tocsection-6"><A href="#.D8.B1.DB.8C.D8.B4.D9.87.E2.80.8C.D9.87.D8.A7.DB.8C_.D8.AA.D9.88.D8.B1.D9.85"><FONT color=#000000><SPAN class=tocnumber>۳</SPAN> <SPAN class=toctext>ریشه‌های تورم</SPAN></FONT></A></LI> <LI class="toclevel-1 tocsection-7"><A href="#.D9.BE.DB.8C.D8.A7.D9.85.D8.AF.D9.87.D8.A7.DB.8C_.D8.AA.D9.88.D8.B1.D9.85"><FONT color=#000000><SPAN class=tocnumber>۴</SPAN> <SPAN class=toctext>پیامدهای تورم</SPAN></FONT></A> <UL> <LI class="toclevel-2 tocsection-8"><A href="#.D8.A2.D8.AB.D8.A7.D8.B1_.D8.B3.DB.8C.D8.A7.D8.B3.DB.8C_.D9.88_.D8.A7.D8.AC.D8.AA.D9.85.D8.A7.D8.B9.DB.8C_.D8.AA.D9.88.D8.B1.D9.85"><FONT color=#000000><SPAN class=tocnumber>۴.۱</SPAN> <SPAN class=toctext>آثار سیاسی و اجتماعی تورم</SPAN></FONT></A></LI></UL></LI> <LI class="toclevel-1 tocsection-9"><A href="#.D8.AA.D9.88.D8.B1.D9.85_.D8.A7.D8.B2_.D8.AF.DB.8C.D8.AF.DA.AF.D8.A7.D9.87_.D8.B9.D8.B1.D8.B6.D9.87"><FONT color=#000000><SPAN class=tocnumber>۵</SPAN> <SPAN class=toctext>تورم از دیدگاه عرضه</SPAN></FONT></A></LI> <LI class="toclevel-1 tocsection-10"><A href="#.D9.88.D8.B6.D8.B9.DB.8C.D8.AA_.D8.AA.D9.88.D8.B1.D9.85_.D8.AF.D8.B1_.D8.A7.DB.8C.D8.B1.D8.A7.D9.86"><FONT color=#000000><SPAN class=tocnumber>۶</SPAN> <SPAN class=toctext>وضعیت تورم در ایران</SPAN></FONT></A></LI> <LI class="toclevel-1 tocsection-11"><A href="#.D8.AC.D8.B3.D8.AA.D8.A7.D8.B1.D9.87.D8.A7.DB.8C_.D9.88.D8.A7.D8.A8.D8.B3.D8.AA.D9.87"><FONT color=#000000><SPAN class=tocnumber>۷</SPAN> <SPAN class=toctext>جستارهای وابسته</SPAN></FONT></A></LI> <LI class="toclevel-1 tocsection-12"><A href="#.D9.BE.D8.A7.D9.86.D9.88.DB.8C.D8.B3"><FONT color=#000000><SPAN class=tocnumber>۸</SPAN> <SPAN class=toctext>پانویس</SPAN></FONT></A></LI> <LI class="toclevel-1 tocsection-13"><A href="#.D9.85.D9.86.D8.A7.D8.A8.D8.B9"><FONT color=#000000><SPAN class=tocnumber>۹</SPAN> <SPAN class=toctext>منابع</SPAN></FONT></A></LI></UL></TD></TR></TBODY></TABLE> <H2><SPAN id=.D8.AA.D8.B9.D8.B1.DB.8C.D9.81 class=mw-headline><FONT color=#000000 size=3>تعریف</FONT></SPAN></H2> <UL> <LI><FONT color=#000000><FONT size=3>تورم دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تقاضای پولی برای محصول نسبت به تولید رشد می‌کند، وضعیتی که، در نبود کنترلی موثر، به صورت افزایش بهای یک واحد از کالای تولید شده آشکار می‌شود. تورم معمولاً با افزایش واقعی یا بالقوهٔ سطح عمومی قیمت‌ها، یا به سخن دیگر، با کاهش قوهٔ خرید واحد پولی همراه است. در بعضی مواقع تورم زمانی به وجود می‌آید که سطح عمومی قیمت‌ها به میزانی که افزایش در بازدهی عوامل و فرایندهای اقتصادی ایجاب می‌کنند تنزل نیابد. تورم آن طور که معمولاً فهمیده می‌شود، رابطه‌ای با افزایش نامعمول قیمت‌ها دارد.<SUP id=cite_ref-da_2-0 class=reference><A href="#cite_note-da-2">[۲]</A></SUP></FONT></FONT></LI> <LI><FONT color=#000000><FONT size=3>زمانی که اقتصاددانان درباره تورم صحبت می‌کنند، به رشد سطح عمومی قیمت‌ها اشاره دارند؛ تورم یعنی باید برای خرید کالاها و خدمات، پول بیشتری پرداخت شود.<SUP id=cite_ref-3 class=reference><A href="#cite_note-3">[۳]</A></SUP></FONT></FONT></LI> <LI><FONT color=#000000 size=3>پاره‌ای دیگر از تعاریف، تورم را سیر تراکمی افزایش قیمت‌ها و برگشت‌ناپذیری آن تعریف کرده‌اند. صاحب‌نظران دیگری همچون </FONT><A class=new title="ریمون بار (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>ریمون بار</FONT></A><FONT color=#000000 size=3>، </FONT><A class=new title="ژان مارشال (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%DA%98%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>ژان مارشال</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> و </FONT><A class=new title="گونار میردال (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>گونار میردال</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> تورم را افزایش زیاد و مداوم قیمت‌ها تعریف کرده‌اند. اگر رشد دستمزدها با رشد بهره‌وری در اقتصاد یکسان باشد، تورم به وجود نخواهد آمد.</FONT></LI></UL> <H2><SPAN id=.D8.A7.D9.86.D9.88.D8.A7.D8.B9 class=mw-headline><FONT color=#000000 size=3>انواع</FONT></SPAN></H2> <H3><FONT color=#000000><FONT size=3><SPAN id=.D8.AA.D9.88.D8.B1.D9.85_.D9.85.D8.B7.D9.84.D9.82_.D9.88_.D8.B4.D8.A8.D9.87_.D8.AA.D9.88.D8.B1.D9.85 class=mw-headline>تورم مطلق و شبه تورم</SPAN></FONT></FONT></H3> <P><FONT color=#000000><FONT size=3>کینز تلاش می‌کرد که میان «شبه تورم» و «تورم مطلق» یا واقعی تفاوت قائل شود. نوع اول، وقتی پدید می‌آید که در یک جریان بهبود دوره‌ای، افزایش در تقاضاهای پولی برای کالا تا حدی به صورت هزینه‌ها، منجر به افزایش اشتغال و بازده واقعی کالاها شود و تا اندازه‌ای نیز بها و هزینهٔ تولید یک واحد از کالا را بالا برد. نوع بعدی هنگامی پدید می‌آید که «افزایش در مقدار تقاضای موثر، موجب افزایش بازده نشده و تماماً خود را در افزایش هزینه هر واحد تولید منعکس می‌سازد که کاملاً متناسب با افزایش در تقاضای موثر است. <SUP id=cite_ref-da_2-1 class=reference><A href="#cite_note-da-2">[۲]</A></SUP></FONT></FONT></P> <H3><SPAN id=.D8.AA.D9.88.D8.B1.D9.85_.D8.AD.D8.A7.D8.AF class=mw-headline><FONT color=#000000 size=3>تورم حاد</FONT></SPAN></H3> <P><FONT color=#000000><FONT size=3>اغلب تعیین درجه یا میزان تورم مفید واقع می‌شود. بدین ترتیب «تورم حاد» (برخی اوقات تورم مهارناپذیر) واژه‌ای است که دربارهٔ تجاربی چون تجربهٔ آلمان در سال‌های ۱۹۱۹-۲۳ بکار می‌رود. می‌توان تورم حاد را وضعیتی تعریف کرد که در آن افزایش مدام قیمت‌ها انتظار افزایش باز هم بیش تر را پیش می‌آورد به نحوی که جوش و خروش برای کالاها وضعیتی را پدید می‌آورد که پایان آن سقوط کامل پول است، در حالت تورم حاد سرعت گردش پول نقش مهمی ایفا می‌کند و به آن چنان سطحی ارتقا می‌یابد که واحد پول نخست نقش خود را به صورت ذخیره ساز ارزش و بالاخره ضابطهٔ تعیین ارزش و واسطهٔ مبادله از دست می‌دهد. «تورم خزنده» از سوی دیگر، افزایش تدریجی اما دائمی هزینه‌ها و قیمت‌ها را می‌نمایاند که کم و بیش به وسیلهٔ سیاست‌های پولی و مالی با آن برخورد می‌شود. <SUP id=cite_ref-da_2-2 class=reference><A href="#cite_note-da-2">[۲]</A></SUP></FONT></FONT></P> <H3><FONT color=#000000><FONT size=3><SPAN id=.D8.AA.D9.88.D8.B1.D9.85_.D8.A2.D8.B4.DA.A9.D8.A7.D8.B1_.D9.88_.D9.86.D9.87.D8.A7.D9.86 class=mw-headline>تورم آشکار و نهان</SPAN></FONT></FONT></H3> <P><FONT color=#000000><FONT size=3>تجربهٔ کنترل‌های فوری که معمولاً در زمان جنگ و نیز بلافاصله بعد از آن اعمال می‌شوند، منجر به ایجاد تمایز بین «تورم نهان» و «تورم آشکار» شده‌است. بدین ترتیب «مشخصهٔ وضعیت تورم نهان این است که قیمت‌ها و احتمالاً نیزحقوق‌ها از طریق اعمال کنترل‌های مستقیم ثبت می‌شوند، حال آن که در وضعیت تورم آشکار چنین کنترل‌هایی اعمال نمی‌شود. <SUP id=cite_ref-da_2-3 class=reference><A href="#cite_note-da-2">[۲]</A></SUP></FONT></FONT></P> <H2><FONT color=#000000><FONT size=3><SPAN id=.D8.B1.DB.8C.D8.B4.D9.87.E2.80.8C.D9.87.D8.A7.DB.8C_.D8.AA.D9.88.D8.B1.D9.85 class=mw-headline>ریشه‌های تورم</SPAN></FONT></FONT></H2> <P><FONT color=#000000 size=3>دیدگاه </FONT><A class=mw-redirect title=کینز href="/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B2"><FONT color=#000000 size=3>کینز</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند: کاهش </FONT><A class=mw-redirect title=عرضه href="/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87"><FONT color=#000000 size=3>عرضه</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> کل و یا افزایش </FONT><A title=تقاضا href="/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7"><FONT color=#000000 size=3>تقاضای</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> کل. دیدگاه پول‌گرایان<SUP id=cite_ref-4 class=reference><A href="#cite_note-4">[۴]</A></SUP> رشد عرضه پول مازاد بر </FONT><A title="رشد اقتصادی" href="/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><FONT color=#000000 size=3>رشد اقتصادی</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> را عمده‌ترین دلیل تورم می‌داند. به عبارت دیگر، تورم، تناسب نداشتن </FONT><A class=new title="حجم پول (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D8%AD%D8%AC%D9%85_%D9%BE%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>حجم پول</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> در گردش، با عرضهٔ </FONT><A title=خدمات href="/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA"><FONT color=#000000 size=3>خدمات</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> و </FONT><A title=کالا href="/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7"><FONT color=#000000 size=3>کالاهاست</FONT></A><FONT color=#000000 size=3>. تقریباً تمام اقتصاددانان بر این نکته توافق دارند که تورم پایدار و درازمدت، ریشه‌ای جز عرضهٔ پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه </FONT><A class=new title="میزان تورم (صفحه وجود ندارد)" href="/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85&action=edit&redlink=1"><FONT color=#000000 size=3>میزان تورم</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> بیش‌تر شود، </FONT><A title="قدرت خرید" href="/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF"><FONT color=#000000 size=3>قدرت خرید</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> یک واحد </FONT><A title=پول href="/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84"><FONT color=#000000 size=3>پول</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> کم‌تر می‌گردد.</FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=3>یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.</FONT></P> <H2><FONT color=#000000><FONT size=3><SPAN id=.D9.BE.DB.8C.D8.A7.D9.85.D8.AF.D9.87.D8.A7.DB.8C_.D8.AA.D9.88.D8.B1.D9.85 class=mw-headline>پیامدهای تورم</SPAN></FONT></FONT></H2> <P><FONT color=#000000 size=3>تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعاتی مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهمترین اثر آن توزیعی است به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند. گزارش </FONT><A class=mw-redirect title="مرکز پژوهش‌های مجلس" href="/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3"><FONT color=#000000 size=3>مرکز پژوهش‌های مجلس</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> تصریح می‌کند: تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیش‌تر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. این گزارش در ادامه به طرح راهکارهای مبارزه با تورم پرداخته و تاکید می‌کند که حل معضل تورم در کشور کار خیلی پیچیده‌ای نیست و کافی است ریشه‌های تورم، که قابل شناسایی نیز هستند، به گونه‌ای از میان برداشته شوند.</FONT></P> <H3><FONT color=#000000><FONT size=3><SPAN id=.D8.A2.D8.AB.D8.A7.D8.B1_.D8.B3.DB.8C.D8.A7.D8.B3.DB.8C_.D9.88_.D8.A7.D8.AC.D8.AA.D9.85.D8.A7.D8.B9.DB.8C_.D8.AA.D9.88.D8.B1.D9.85 class=mw-headline>آثار سیاسی و اجتماعی تورم</SPAN></FONT></FONT></H3> <P><FONT color=#000000 size=3>علاوه بر آثار اقتصادی، تورم بر ساختار </FONT><A title=اقتصاد href="/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF"><FONT color=#000000 size=3>اقتصاد</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> و متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار است. تورم، در عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای پیدا کرده‌است. دلیل این مسئله، ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگی افراد جامعه‌است. علاوه بر آن، ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور از طریق شاخص‌های متفاوتی سنجیده می‌شود که تورم از جمله آنهاست. شعار بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری در کشورهای در حال توسعه، کنترل و پایین آوردن روند رشد قیمت‌هاست. از این‌رو، تورم را می‌توان که یکی از پیچیده‌ترین، مهم‌ترین و حساس‌ترین مقولات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر دانست و بررسی و تحلیل آن، می‌تواند نقش بسزایی در تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی داشته باشد.</FONT></P> <H2><FONT color=#000000><FONT size=3><SPAN id=.D8.AA.D9.88.D8.B1.D9.85_.D8.A7.D8.B2_.D8.AF.DB.8C.D8.AF.DA.AF.D8.A7.D9.87_.D8.B9.D8.B1.D8.B6.D9.87 class=mw-headline>تورم از دیدگاه عرضه</SPAN></FONT></FONT></H2> <P><FONT color=#000000 size=3>تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.</FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=3>طی سالهای ۷۸-۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای۸۲-۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.</FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=3>واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.</FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=3>وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:</FONT></P> <UL> <LI><FONT color=#000000 size=3>پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی</FONT></LI> <LI><FONT color=#000000 size=3>ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی</FONT></LI> <LI><FONT color=#000000 size=3>پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور</FONT></LI> <LI><FONT color=#000000 size=3>بالا بودن قیمت محصولات صنعتی</FONT></LI></UL> <H2><FONT color=#000000><FONT size=3><SPAN id=.D9.88.D8.B6.D8.B9.DB.8C.D8.AA_.D8.AA.D9.88.D8.B1.D9.85_.D8.AF.D8.B1_.D8.A7.DB.8C.D8.B1.D8.A7.D9.86 class=mw-headline>وضعیت تورم در ایران</SPAN></FONT></FONT></H2> <DIV class="thumb tleft"> <DIV style="WIDTH: 302px" class=thumbinner><A class=image href="/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:World_Inflation_rate_2007.PNG"><FONT color=#000000 size=3><IMG class=thumbimage alt="" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/World_Inflation_rate_2007.PNG/300px-World_Inflation_rate_2007.PNG" width=300 height=138 srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/World_Inflation_rate_2007.PNG/450px-World_Inflation_rate_2007.PNG 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/World_Inflation_rate_2007.PNG/600px-World_Inflation_rate_2007.PNG 2x"></FONT></A> <DIV class=thumbcaption> <DIV class=magnify><A class=internal title=بزرگ‌کردن href="/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:World_Inflation_rate_2007.PNG"><FONT color=#000000 size=3><IMG alt="" src="//bits.wikimedia.org/static-1.21wmf10/skins/common/images/magnify-clip-rtl.png" width=15 height=11></FONT></A></DIV><FONT color=#000000 size=3>نرخ تورم در نقاط مختلف دنیا در سال ۲۰۰۷ میلادی</FONT></DIV></DIV></DIV> <P><FONT color=#000000 size=3>بر اساس گزارش </FONT><A title="صندوق بین‌المللی پول" href="/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%84"><FONT color=#000000 size=3>صندوق بین‌المللی پول</FONT></A><FONT color=#000000 size=3>، ایران در سطح </FONT><A title=خاورمیانه href="/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87"><FONT color=#000000 size=3>خاورمیانه</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> بالاترین نرخ تورم را داراست. در حالی که میانگین نرخ تورم در کشورهای خاورمیانه برابر با ۳٫۳ درصد است.</FONT></P> <P><A title=ایران href="/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86"><FONT color=#000000 size=3>ایران</FONT></A><FONT color=#000000 size=3>، دومین نرخ بالای تورم را در سطح جهان دارد. بر اساس این گزارش، </FONT><A class=mw-redirect title=زیمباوه href="/wiki/%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%87"><FONT color=#000000 size=3>زیمباوه</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> با نرخ تورم ۱۸۷٫۲ درصد، بالاترین نرخ تورم را در دنیا دارد.</FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=3>به گزارش </FONT><A title="صندوق بین‌المللی پول" href="/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%84"><FONT color=#000000 size=3>صندوق بین‌المللی پول</FONT></A><FONT color=#000000 size=3>، </FONT><A title=ژاپن href="/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86"><FONT color=#000000 size=3>ژاپن</FONT></A><FONT color=#000000><FONT size=3> با تورم منفی ۰٫۲ درصد، صاحب پایین‌ترین نرخ تورم در سطح جهان است. این گزارش حاکی است در سطح جهان، ۲۶ کشور دارای نرخ تورم دو رقمی، یک کشور دارای نرخ تورم سه رقمی، ۱۵۲ کشور دارای نرخ تورم یک رقمی و یک کشور (ژاپن) دارای نرخ تورم منفی هستند.<SUP id=cite_ref-5 class=reference><A href="#cite_note-5">[۵]</A></SUP></FONT></FONT></P> <P><A title="صندوق بین‌المللی پول" href="/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%84"><FONT color=#000000 size=3>صندوق بین‌المللی پول</FONT></A><FONT color=#000000 size=3> در جدیدترین گزارش خود از وضعیت شاخص‌های اقتصادی منطقهٔ </FONT><A title=خاورمیانه href="/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87"><FONT color=#000000 size=3>خاورمیانه</FONT></A><FONT color=#000000><FONT size=3>، نرخ تورم سال جاری ایران را معادل ۲۶ درصد پیش‌بینی کرد که براساس آمار این نهاد بین‌المللی، بالاترین میزان تورم ایران در سال‌های اخیر بوده و تا پایان سال ۱۳۹۲ نیز بالاترین نرخ تورم خواهد بود.<SUP id=cite_ref-6 class=reference><A href="#cite_note-6">[۶]</A></SUP></FONT>